Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 13 december 2016 - Strasbourg
 Ramavtal mellan EU och Algeriet om de allmänna principerna för Algeriets deltagande i unionens program ***
 Nordostatlanten: djuphavsbestånd och fiske i internationella vatten ***II
 Allmän översyn av parlamentets arbetsordning
 Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015
 En konsekvent EU-politik för kulturella och kreativa näringar
 Kvinnors rättigheter i länderna i det östliga partnerskapet
Texter (1136 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy