Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 14 декември 2016 г. - Страсбург
 Производства по несъстоятелност и синдици ***I
 Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия ***
 Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия(резолюция)
 Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу (присъединяване на Еквадор) ***
 Споразумение между ЕС и Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак ***
 Споразумение между ЕС и Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак (резолюция)
 Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Грузия и Европол *
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2016/004 ES/Comunidad Valencianа
 Нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия ***II
 Пазар на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози ***II
 Единно европейско железопътно пространство ***II
 Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата ***I
 Назначаване на член на Сметната палата - Юхан Партс
 Програма за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана *
 Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.)
 Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС)
 Инструменти на ОСП за намаляване на нестабилността на цените на селскостопанските пазари
Текстове (590 kb)
Правна информация - Политика за поверителност