Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Středa, 14. prosince 2016 - Štrasburk
 Insolvenční řízení a insolvenční správci ***I
 Dohoda o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem a dvoustranný obchod s textilními výrobky ***
 Dohoda o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem a dvoustranný obchod s textilními výrobky
 Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií a Peru (přistoupení Ekvádoru) ***
 Dohoda mezi EU a Norskem o vzájemném přístupu k rybolovu ve Skagerraku ***
 Dohoda mezi EU a Norskem o vzájemném přístupu k rybolovu ve Skagerraku (usnesení)
 Dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Gruzií a Europolem *
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive
 Normalizace účtů železničních podniků ***II
 Vnitrostátní služby v přepravě cestujících po železnici ***II
 Jednotný evropský železniční prostor ***II
 Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů ***I
 Jmenování člena Účetního dvora - Juhan Parts
 Výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel *
 Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015 a politika Evropské unie v této oblasti
 Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (čl. 36 Smlouvy o EU)
 Nástroje SZP určené ke snížení kolísavosti cen na zemědělských trzích
Texty (360 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí