Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 14. detsember 2016 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Maksejõuetusmenetlused ja pankrotihaldurid ***I
 EÜ ja Usbekistani partnerlus- ja koostööleping ning kahepoolne tekstiilitoodetega kauplemine ***
 EÜ ja Usbekistani partnerlus- ja koostööleping ning kahepoolne tekstiiltoodetega kauplemine
 ELi ning Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping (Ecuadori ühinemine) ***
 ELi ja Norra vaheline leping, mis käsitleb vastastikust juurdepääsu püügitegevusele Skagerrakis ***
 ELi ja Norra vaheline leping, mis käsitleb vastastikust juurdepääsu püügitegevusele Skagerrakis
 Gruusia ning Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe *
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive
 Raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamine ***II
 Riigisisesed raudtee-reisijateveoteenused ***II
 Ühtne Euroopa raudteepiirkond ***II
 Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus ***I
 Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Juhan Parts
 Söe ja terase teadusfondi teadusprogramm *
 Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2015. aasta aruanne
 Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine (ELi lepingu artikkel 36)
 ÜPP vahendid hinnavolatiilsuse vähendamiseks põllumajandusturgudel
Tekstid
Lõplik väljaanne (337 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika