Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 14 december 2016 - Straatsburg
 Insolventieprocedures en insolventiefunctionarissen ***I
 Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG-Oezbekistan en bilaterale handel in textiel ***
 Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG-Oezbekistan en de bilaterale handel in textiel
 Handelsovereenkomst EU-Columbia/Peru (toetreding van Ecuador) ***
 Overeenkomst EU-Noorwegen betreffende wederzijdse toegang tot de visserij in het Skagerrak ***
 Overeenkomst EU-Noorwegen betreffende wederzijdse toegang tot de visserij in het Skagerrak
 Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Georgië en Europol *
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana - automobielsector
 Normalisatie van de rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen ***II
 Binnenlands passagiersvervoer per spoor ***II
 Eén Europese spoorwegruimte ***II
 Toegang tot de markt voor havendiensten en financiële transparantie van havens ***I
 Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Juhan Parts
 Onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal *
 Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake 2015
 Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 VEU)
 Instrumenten van het GLB voor het verminderen van de prijsschommelingen op de landbouwmarkten
Teksten (364 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid