Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Środa, 14 grudnia 2016 r. - Strasburg
 Postępowania upadłościowe oraz zarządcy ***I
 Umowa o partnerstwie i współpracy między WE a Uzbekistanem oraz dwustronny handel wyrobami włókienniczymi ***
 Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Uzbekistanem na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi
 Umowa o handlu UE - Kolumbia i Peru (przystąpienie Ekwadoru) ***
 Umowa między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu do łowisk w cieśninie Skagerrak ***
 Umowa między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu do łowisk w cieśninie Skagerrak
 Porozumienie między Gruzją a Europolem o współpracy operacyjno-strategicznej *
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive
 Normalizacja rachunkowości przedsiębiorstw kolejowych ***II
 Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego ***II
 Jednolity europejski obszar kolejowy ***II
 Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów ***I
 Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego - Juhan Parts
 Program badawczy Funduszu Badawczego Węgla i Stali *
 Sprawozdanie roczne na temat praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie za rok 2015
 Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 36 TUE)
 Instrumenty WPR służące ograniczeniu zmienności cen na rynkach rolnych
Teksty (362 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności