Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Streda, 14. decembra 2016 - Štrasburg
 Insolvenčné konania a insolvenční správcovia ***I
 Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom a bilaterálny obchod v oblasti textilu ***
 Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom a bilaterálny obchod v oblasti textilu
 Dohoda o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru (pristúpenie Ekvádoru) ***
 Dohoda medzi EÚ a Nórskom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti Skagerrak ***
 Dohoda medzi EÚ a Nórskom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti Skagerrak
 Dohoda o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Gruzínskom a Europolom *
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive
 Normalizácia účtovnej závierky železničných podnikov ***II
 Služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy ***II
 Jednotný európsky železničný priestor ***II
 Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov ***I
 Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Juhan Parts
 Výskumný program Výskumného fondu pre uhlie a oceľ *
 Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2015
 Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ)
 Nástroje SPP na obmedzenie cenových výkyvov na poľnohospodárskych trhoch
Texty (346 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia