Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Onsdagen den 14 december 2016 - Strasbourg
 Insolvensförfaranden och förvaltare ***I
 Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter ***
 Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter (resolution)
 Handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (Ecuadors anslutning till avtalet) ***
 Avtalet mellan EU och Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak ***
 Avtalet mellan EU och Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak
 Avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Georgien och Europol *
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive
 Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning ***II
 Inrikes persontrafik på järnväg ***II
 Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ***II
 Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar ***I
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Juhan Parts
 Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram *
 Årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015
 Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget)
 GJP-verktyg för att minska prisvolatiliteten på jordbruksmarknader
Texter (359 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy