Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 15 декември 2016 г. - Страсбург
Случаите с Тибетската будистка академия „Ларунг Гар“ и Илхам Тохти
 Положението на малцинството рохингия в Мианмар/Бирма
 Масови гробове в Ирак
 Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза или са освободени от това изискване: преразглеждане на механизма за суспендиране ***I
 Защитни мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността
 Подкрепа на жертвите на лекарството „Талидомид“
 Лекарствени продукти за педиатрична употреба
 Дейност на комисията по петиции през 2015 г.
 Международни споразумения в областта на въздухоплаването

Случаите с Тибетската будистка академия „Ларунг Гар“ и Илхам Тохти
PDF 477kWORD 55k
Резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2016 г. относно случаите на тибетската будистка академия Ларунг Гар и Илхам Тохти (2016/3026(RSP))
P8_TA(2016)0505RC-B8-1346/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Тибет, и по-специално резолюциите от 25 ноември 2010 г. относно Тибет — планове за установяването на китайския като основен език на преподаване(1), от 27 октомври 2011 г. относно Тибет, по-конкретно самозапалването на монаси и монахини(2) , и от 14 юни 2012 г. относно положението с правата на човека в Тибет(3),

—  като взе предвид своите предходни резолюции от 26 ноември 2009 г. относно Китай: правата на малцинствата и прилагане на смъртното наказание(4) и от 10 март 2011 г. относно положението и културното наследство в Кашгар (Синдзян-уйгурски автономен регион, Китай)(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2015 г. относно отношенията между ЕС и Китай(6),

—  като взе предвид деветте кръга преговори през периода от 2002 до 2010 г. между високопоставени представители на китайското правителство и на Далай Лама, като взе предвид бялата книга на Китай относно Тибет, озаглавена „Пътят на развитие на Тибет е направляван от непреодолим ход на историята“ и публикувана от информационната служба на Китайския държавен съвет на 15 април 2015 г., като взе предвид Меморандума от 2008 г. и Нотата от 2009 г. за истинска автономия, и двете представени от представителите на четиринадесетия Далай Лама,

—  като взе предвид член 36 от Конституцията на Китайската народна република, който гарантира на всички граждани правото на свобода на религиозните убеждения, и член 4, който постановява правата на „националните малцинства“,

—  като взе предвид коментарите на председателя на Европейския съвет Доналд Туск от 29 юни 2015 г. по време на съвместната пресконференция с китайския министър-председател Ли Къцян след 17-ата среща на високо равнище между ЕС и Китай, на която той изрази загрижеността на ЕС във връзка със свободата на изразяване на мнение и на сдружаване в Китай, включително положението на лицата, принадлежащи към малцинства като тибетците и уйгурите, и на която той насърчи Китай да възобнови съдържателния диалог с представителите на Далай Лама,

—  като взе предвид Шестия работен форум за Тибет, организиран от Централния комитет на Китайската комунистическа партия (ККП) и проведен през август 2015 г.,

—  като взе предвид изявлението от 23 септември 2014 г. на говорителя на ЕСВД, в което се осъжда доживотния затвор, присъден на уйгурския професор по икономика Илхам Тохти, и се призова за незабавното му и безусловно освобождаване,

—  като взе предвид диалога между ЕС и Китай относно правата на човека, чието начало беше поставено през 1995 г., и 34-ия кръг от този диалог, проведен в Пекин на 30 ноември и 1 декември 2015 г.,

—  като взе предвид факта, че на 11 октомври 2016 г. Илхам Тохти беше удостоен с наградата Мартин Енълз за защитата му на правата на човека, а през септември 2016 г. беше номиниран за наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта,

—  като взе предвид стратегическото партньорство между ЕС и Китай, чието начало беше поставено през 2003 г., и съвместното съобщение на Европейската комисия и ЕСВД до Европейския парламент и до Съвета от 22 юни 2016 г., озаглавено „Елементи за нова стратегия на ЕС за Китай“,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 16 декември 1966 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че насърчаването и зачитането на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава следва да остане в центъра на дългогодишното партньорство между ЕС и Китай, в съответствие с ангажимента на ЕС да поддържа тези ценности в своите външни действия и изразения от Китай интерес за придържане към тези ценности в собственото му развитие и международно сътрудничество;

Б.  като има предвид, че в своите цели за развитие китайското правителство посочва, че се стреми към по-голяма роля в борбата с глобалните предизвикателства, като например международния мир и международната сигурност и изменението на климата, както и към засилено влияние върху политическото и икономическото глобално управление, и е поело ангажимент за укрепване на принципите на правовата държава;

В.  като има предвид, че 17-ата среща на високо равнище ЕС—Китай на 29 юни 2015 г. издигна двустранните отношения на ново равнище, и като има предвид, че в своята стратегическа рамка относно правата на човека и демокрацията ЕС се ангажира да постави въпросите за правата на човека в центъра на отношенията си с всички трети държави, в т.ч. и стратегическите си партньори; като има предвид, че 18-ата среща на високо равнище ЕС—Китай, проведена на 12 и 13 юли 2016 г., заключи, че нов кръг на диалога по правата на човека между ЕС и Китай ще се проведе още през 2016 г.;

Г.  като има предвид, че през последните десетилетия Китай отбеляза напредък в осъществяването на икономически и социални права, отразяващи приоритетите му по отношение на правата на хората на препитание и развитие, но постиженията му в областта на политическите и гражданските права, както и утвърждаването на правата на човека, са ограничени;

Д.  като има предвид, че в рамките на 34-ия диалог между ЕС и Китай по правата на човека, проведен в Пекин на 2 декември 2015 г., ЕС изрази загрижеността си относно спазването на правата на лицата, принадлежащи към малцинства, особено в Тибет и Синдзян, и относно зачитането на свободата на религията или убежденията; като има предвид, че случаят на Илхам Тохти беше обсъден на 34-ия диалог между ЕС и Китай по правата на човека;

Е.  като има предвид, че институтът Ларунг Гар, най-големият тибетски будистки център в света, основан през 1980 г., днес е изправен пред мащабно разрушаване от китайското правителство с цел намаляване на академията с петдесет процента, като около 4600 жители са изгонени със сила и са разрушени около 1500 жилища; като има предвид, че според китайските органи това разрушаване е необходимо, за да се извърши „коригиране и поправяне“;

Ж.  като има предвид, че изгонените лица трябва да бъдат записани насилствено за т.нар. „патриотично образование“; като има предвид, че три монахини в академията се самоубиха в знак на протест срещу продължаващото широкомащабно разрушаване на Ларунг Гар;

З.  като има предвид, че се твърди, че от 2009 г. досега изключително голям брой тибетци, предимно монаси и монахини, са се самозапалили в знак на протест срещу ограничителната политика на Китай в Тибет и в подкрепа на завръщането на Далай Лама и правото на свобода на религията в префектура Аба/Нгаба на провинция Съчуан и в други части на Тибетското плато;

И.  като има предвид, че пратениците на Негово светейшество Далай Лама се обърнаха към правителството на Китайската народна република за намиране на взаимноизгодно решение на въпроса за Тибет; като има предвид, че през последните няколко години не е постигнат никакъв напредък в разрешаването на тибетската криза, като последният кръг на преговорите се състоя през 2010 г., а понастоящем преговорите са замразени;

Й.  като има предвид, че уйгурският професор по икономика Илхам Тохти беше осъден на доживотен затвор на 23 септември 2014 г. по обвинения в предполагаем сепаратизъм след задържането му през януари същата година; като има предвид, че седем от неговите бивши студенти също бяха задържани и осъдени на лишаване от свобода за срок между три и осем години за предполагаемо сътрудничество с г-н Тохти;

К.  като има предвид, че се твърди, че правото на справедлив съдебен процес не е било спазено, по-специално що се отнася до правото на подходяща защита;

Л.  като има предвид, че регионът Синцзян, в който основно се намира мюсюлманското уйгурско етническо малцинство, нееднократно е преживявал сблъсъци на етническо напрежение и насилие; като има предвид, че Илхам Тохти винаги е отхвърлял сепаратизма и насилието и е търсил помирение, основано на зачитането на уйгурската култура;

1.  настоятелно призовава китайските органи да прекратят разрушаването на Ларунг Гар и изгонването на жителите и по този начин да зачитат свободата на религия, в съответствие с международните си ангажименти в областта на правата на човека;

2.  призовава китайските органи да започнат диалог и да работят конструктивно в Ларунг Гар с местната общност и нейните религиозни водачи, както и да разгледат опасенията, свързани с пренаселването на религиозните институти, като дадат възможност на тибетците да създават повече институти и да строят повече съоръжения; призовава за подходящи компенсации и осигуряване на домове на тибетците, които са били прогонени по време на разрушаването на Ларунг Гар, на място по техен избор, за да продължат религиозните си дейности;

3.  изразява съжаление по повод на осъждането от Междинния народен съд в Баркам на десет тибетци на между 5 и 14 години затвор заради участие в честването на 80-ата годишнина на Негово светейшество Далай Лама в Нгаба;

4.  изразява дълбока загриженост поради влошаването на положението с правата на човека в Тибет, довело до увеличаване на броя на случаите на самозапалване; критикува увеличаването на военните прояви на Тибетското плато, което ще доведе единствено до ескалация на напрежението в региона; осъжда увеличаването на използването на системи за наблюдение в тибетски частни домове;

5.  изразява загриженост във връзка с все по-репресивния режим, пред който са изправени различните малцинства, по-специално тибетците и уйгурите, тъй като се поставят допълнителни ограничения на конституционните гаранции за правото им на свобода на културно изразяване и религиозни убеждения, на свободата на словото и свободата на изразяване на мнение, на мирни събрания и сдружаване, като се поставя под въпрос заявеният ангажимент на Китай по отношение на принципите на правовата държава и спазването на международните задължения; настоява органите зачитат тези основни свободи;

6.  изразява загриженост във връзка с приемането на пакета от закони за сигурността и неговото въздействие върху малцинствата в Китай, по-специално във връзка със закона за борба с тероризма, който би могъл да доведе до налагане на санкции на мирното изразяване на тибетската култура и религиозна принадлежност, и закона за управлението на международни неправителствени организации, който ще влезе в сила на 1 януари 2017 г. и ще постави групите за правата на човека под строг контрол от страна на правителството, тъй като това представлява строг подход „отгоре надолу“, вместо да се насърчава партньорство между местното и централното управление и гражданското общество;

7.  настоятелно призовава китайското правителство да измени разпоредбите в пакета от закони за сигурността, които стесняват пространството за организациите на гражданското общество и засилват правителствения контрол върху религиозните практики; призовава китайското правителство да осигурява и гарантира справедлива и безопасна среда за всички НПО и защитници на правата на човека, така че те да работят свободно в страната, което би могло значително да допълни държавното предоставяне на социални услуги с подход „отдолу нагоре“ и да допринесе за утвърждаването на социалните и икономическите, политическите и гражданските права;

8.  призовава китайското правителство да възобнови диалога с тибетските представители, който беше спрян от Китай през 2010 г., с цел постигане на приобщаващо политическо решение на кризата в Тибет; призовава за зачитане на свободата на изразяване на мнение, свободата на сдружаване и свободата на религия на тибетския народ, както са утвърдени в конституцията; счита, че зачитането на правата на малцинствата е основен елемент на демокрацията и на принципите на правовата държава, който е от съществено значение за политическата стабилност;

9.  решително осъжда арестуването на Илхам Тохти, който излежава доживотна присъда по обвинения в сепаратизъм; изразява съжаление във връзка с факта, че правото на справедлив съдебен процес не е било спазено и той не се е възползвал от правото на подходяща защита; настоятелно призовава китайските органи да зачитат правилото за разрешаване на едно посещение на месец за членове на семейството;

10.  призовава за незабавното и безусловно освобождаване на Илхам Тохти и на неговите поддръжници, задържани във връзка с неговия случай; призовава също така да се възстанови разрешителното на Илхам Тохти да преподава и да се гарантира свободното му движение в рамките на и извън Китай;

11.  припомня колко е важно ЕС да повдига въпроса за нарушаването на правата на човека в Китай, и по-специално случая на малцинствата в Тибет и Синцзян, във всички политически диалози и диалози по правата на човека с китайските органи, в съответствие с ангажимента на ЕС да изразява силна, ясна и единна позиция в подхода си към страната, включително на годишните диалози по правата на човека; изтъква освен това, че като част от текущия процес на реформи и нарастващата глобална ангажираност, Китай се присъедини към международната рамка за правата на човека, като подписа широк кръг от международни договори в областта на правата на човека, и следователно призовава за диалог с Китай, за да изпълни той тези ангажименти;

12.  изразява съжаление, че 35-ият кръг от диалога по правата на7 човека между ЕС и Китай вероятно няма да се осъществи преди края на 2016 г., както беше договорено; настоятелно призовава китайското правителство да се съгласи на диалог на високо равнище през първите седмици на 2017 г.;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Китайската народна република.

(1) ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 118.
(2) OВ C 131 E, 8.5.2013 г., стр. 121.
(3) OВ C 332 E, 15.11.2013 г., стр. 69.
(4) ОВ C 285 E, 21.10.2010 г., стр. 80.
(5) ОВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 185.
(6) Приети текстове, P8_TA(2015)0458.


Положението на малцинството рохингия в Мианмар/Бирма
PDF 483kWORD 57k
Резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2016 г. относно положението на малцинството рохингия в Мианмар/Бирма (2016/3027(RSP))
P8_TA(2016)0506RC-B8-1345/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Мианмар/Бирма и положението на мюсюлманите от общността рохингия, по-специално резолюцията си от 7 юли 2016 г.(1),

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно стратегията на ЕС по отношение на Мианмар/Бирма от 20 юни 2016 г.,

—  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент и Съвета, озаглавено „Елементи за стратегия на ЕС спрямо Мианмар/Бирма: специално партньорство за демокрация, мир и благоденствие“,

—  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини относно встъпването в длъжност на новото правителство на Съюза на Мианмар/Бирма,

—  като взе предвид изявлението на говорителя на ЗП/ВП относно неотдавнашната ескалация на напрежението в Мианмар/Бирма на 2 декември 2016 г.,

—  като взе предвид съвместното изявление за медиите относно третия диалог по правата на човека ЕС-Мианмар/Бирма от 25 ноември 2016 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно липсата на гражданство от 4 декември 2015 г.,

—  като взе предвид неотдавнашните съобщения на Върховния комисар на ООН за правата на човека (СВКПЧ) и на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Мианмар/Бирма, съответно от 29 и 18 ноември 2016 г., относно влошаващото се положение с правата на човека в северния щат Рахин,

—  като взе предвид доклада на Върховния комисар на ООН за правата на човека, озаглавен „Положението с правата на човека на мюсюлманите от общността рохингия и на другите малцинства в Мианмар“, от 20 юни 2016 г.,

—  като взе предвид резолюцията, приета от Съвета на ООН за правата на човека от 24 март 2016 г. (31/24), озаглавена „Положението на правата на човека в Мианмар/Бирма”,

—  като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН от 18 март 2016 г. относно положението с правата на човека в Мианмар/Бирма,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 1951 г. и протокола към нея от 1967 г.,

—  като взе предвид Конвенцията от 1954 г. за статута на лицата без гражданство и Конвенцията от 1961 г. за намаляване на случаите на лица без гражданство,

—  като взе предвид Глобалния план за действие за 2014—2024 г. на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) за прекратяване на липсата на гражданство,

—  като взе предвид членове 18—21 от Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г. и Международния пакт за икономически, социални и културни права от 1966 г.,

—  като взе предвид Хартата на АСЕАН,

—  като взе предвид доклада на парламентаристите по правата на човека от Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) от април 2015 г., озаглавен „Кризата с общността рохингия и рискът от извършването на зверства в Мианмар/Бирма: предизвикателство за АСЕАН и призив за предприемането на действия“,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Върховният комисар за правата на човека на ООН Зеид Раад Ал Хюсеин, в своя доклад от 20 юни 2016 г., описа продължаващите тежки нарушения на правата срещу общността рохингия, включително произволното лишаване от гражданство, което ги превръща в лица без гражданство, строгото ограничаване на свободата на движение, заплахите за живота и сигурността, незачитането на правата на здравеопазване и образование, принудителния труд, сексуалното насилие и ограничаването на техните политически права, „които могат да бъдат приравнени на престъпления против човечеството“; като има предвид, че г-н Ал Хюсеин посочи, че общността рохингия няма достъп до многобройни професии и се нуждае от специални документи за достъп до болничните заведения, което е довело до забавяния и до смъртни случаи на бебета и на майките им по време на раждане; като има предвид, че Джон Майккисик, ръководител на Агенцията на ООН за бежанците в бангладешкия град Кокс Базар неотдавна заяви, че Мианмар/Бирма се опитва да осъществи „етническо прочистване на мюсюлманското малцинство рохингия от територията си“; като има предвид, че нарушенията на правата на човека срещу малцинството рохингия се равнява на колективно наказание;

Б.  като има предвид, че на 9 октомври 2016 г. въоръжени лица нападнаха три полицейски постове в близост до границата с Бангладеш, при което загинаха деветима полицейски служители и голямо количество оръжие изчезна; като има предвид, че правителството на Мианмар/Бирма заяви, че въоръжените нападатели са били членове на общността рохингия и вследствие на това обяви района на Монгдау за „оперативна зона“, за която са в сила полицейски час и строги ограничения, включително за журналисти и външни наблюдатели, които нямат право на достъп до зоната;

В.  като има предвид, че според правозащитни организации, местни източници докладват за тежки нарушения на правата на човека от страна на правителствените сили в т.нар. „оперативна зона; като има предвид, че правителството на Мианмар/Бирма съобщи за смъртта на 69 предполагаеми активисти и 17 членове на силите за сигурност, твърдение, което не може да бъде потвърдено от независим източник поради ограничения на достъпа;

Г.  като има предвид, че на 3 ноември 2016 г. при втори нападение срещу пост на гранична полиция загина полицейски служител;

Д.  като има предвид, че правозащитни организации, по-конкретно Хюмън райтс уоч, чрез използване на сателитни изображения, съобщи за масово разрушаване на къщи и други сгради в части на северния щат Рахин, които понастоящем са недостъпни за НПО и независими наблюдатели;

Е.  като има предвид, че правителството на Мианмар/Бирма организира контролирана от правителството обиколка на някои засегнати обекти в Монгдау на 2 и 3 ноември 2016 г. с участието на деветчленна делегация от чужди посланици, включително постоянния координатор на ООН, който потвърди, че са видели изгорени структури в няколко града;

Ж.  като има предвид, че през последните седмици най-малко 25 000 души от общността рохингия са избягали в съседен Бангладеш и приблизително 30 000 жители на щата Рахин, са били разселени в резултат на насилието; като има предвид, че повече от 56 000 души от общността рохингия са регистрирани от ВКБООН в Малайзия;

З.  като има предвид, че от 2011 г. насам Мианмар/Бирма предприе стъпки за реформиране на икономиката и политическата си система; като има предвид обаче, че армията продължава да оказва несъразмерно влияние върху държавните дела; като има предвид, че през ноември 2015 г. беше избран нов национален парламент, както и че през март 2016 г. встъпи в длъжност демократично избрано национално правителство;

И.  като има предвид, че в отговор ЕС и други световни участници отмениха санкциите и позволиха на Мианмар/Бирма отново да се интегрира в световните политически и икономически структури; като има предвид, че ЕС и неговите държави членки изиграха значителна роля в процеса на реформа и отваряне и допринесоха, наред с другото, със значителна помощ за развитие, обучение и техническо сътрудничество, насърчаване на приобщаващо споразумение за прекратяване на огъня в национален мащаб и за развитие на търговията в рамките на инициативата „Всичко освен оръжие“ (ВОО); като има предвид, че ЕС и Мианмар/Бирма провеждат годишни диалози по въпросите на правата на човека;

Й.  като има предвид, че въпреки това продължават да съществуват много проблеми, включително в областта на правата на човека и по-специално по отношение на положението на мюсюлманското малцинство рохингия; като има предвид, че над един милион души от мюсюлманската общност рохингия живеят в Мианмар/Бирма в продължение на поколения, но понастоящем са едно от най-активно преследваните малцинства; като има предвид, че по силата на бирманския закон за гражданството от 1982 г., те имат официален статут на лица без гражданство; като има предвид, че общността рохингия не е желана от органите на Мианмар/Бирма и от съседните държави, въпреки че някои от тях са приели голям брой бежанци; като има предвид, че правната уредба на Мианмар/Бирма институционализира дискриминацията спрямо малцинствата и по-специално превръща представителите на малцинството рохингия в лица без гражданство, тъй като срокът на техните временни лични карти (бяла карта) беше обявен за изтекъл през март 2015 г. и от 2012 г., те не могат да получат удостоверения за раждане за децата си;

К.  като има предвид, че органите на Мианмар/Бирма продължават да отказват на малцинството рохингия основните им права; като има предвид, че според доклад от април 2015 г. на парламентаристи от АСЕАН по правата на човека, към момента на изготвянето на доклада, около 120 000 души от общността рохингия са били настанени в повече от 80  лагери за вътрешно разселени лица в щата Рахин, с ограничен достъп до хуманитарна помощ, а през последните години повече от 100 000 души са избягали по море или суша към други държави, често попадайки в ръцете на трафиканти на хора и мнозина от тях са загинали по време на тези опасни пътувания;

Л.  като има предвид, че се съобщава, че изнасилването се използва масово от въоръжените сили в Мианмар/Бирма като военно оръжие с цел сплашване на етническите малцинства, с опустошителни последици за жертвите; като има предвид, че специалният представител на генералния секретар на ООН за сексуалното насилие по време на конфликти Зайнеб Хава Бангура изрази сериозна загриженост в това отношение; като има предвид, че Международният наказателен съд включва изнасилването и другите форми на сексуално насилие в своя списък на военните престъпления и актове, представляващи престъпления срещу човечеството; като има предвид, че следва да се подчертае по-конкретно, че жените от общността рохингия са жертви на многобройни форми на дискриминация, включително сексуално насилие и насилствена стерилизация;

М.  като има предвид, че съществува основателна загриженост относно положението на общността ЛГБТИ в Мианмар/Бирма, включително общността рохингия, чиито членове все още са преследвани и подвеждани под отговорност въз основа на разпоредба от периода на военни режим — член 377 от Наказателния кодекс, и които все още са подложени на произволен арест и задържане, сплашване, физически и сексуални посегателства и отказ на услуги по здравеопазване;

Н.  като има предвид, че Аунг Сан Су Чи обяви по време на среща със специалния докладчик на ООН по правата на човека в Мианмар/Бирма, Янги Ли, че терминът „рохингия“ няма да бъде използван от правителството, като продължение на политиката, прилагана по време на военната диктатура, тъй като той се счита за подстрекателски, както и думата „бенгалски“, и че вместо това предлага нов термин: „мюсюлманска общност в щата Рахин“;

О.  като има предвид, че Мианмар положи известни усилия, за да постигне напредък в мирния процес, в допълнение към подготовката си за Национална мирна конференция; като има предвид, че е от съществено значение да се поддържа примирието в страната и да се включат всички въоръжени етнически групи, за да се гарантира мир, благоденствие и единство в страната;

1.  изразява дълбока загриженост относно сведенията за ожесточени сблъсъци в северен щат Рахин , и изразява съжаление по повод загубата на човешки живот и подслон, поминък и отчетеното използване на прекомерна сила от страна на въоръжените сили на Мианмар/Бирма; потвърждава, че органите на Мианмар/Бирма са длъжни да разследват атентатите от 9 октомври 2016 г. и да преследват отговорните, но тези действия трябва да се осъществяват в съответствие със стандартите и задълженията в областта на правата на човека;

2.  настоятелно призовава военните сили и силите за сигурност незабавно да прекратят убийствата, тормоза и изнасилванията на лица от общността рохингия, както и изгарянето на домовете им;

3.  приветства обявеното от правителството на Бирма създаване на анкетна комисия за разследване на неотдавнашните прояви на насилие в щата Рахин; призовава правителството на Бирма да позволи на ООН и другите външни наблюдатели да съдействат при разследването на неотдавнашните събития в щата Рахин, район Монгдау, включително на нападенията от 9 октомври 2016 г. и последвалите ги действия; подчертава необходимостта от целесъобразно преследване на отговорните и от предоставяне на подходяща правна защита за жертвите на насилие;

4.  настоява това да бъде само първа стъпка от по-общ ангажимент за прекратяване на безнаказаността за престъпления срещу малцинството рохингия; изразява ужасеността си от докладваните случаи на сексуално насилие като средство за сплашване и военно оръжие за премахването на малцинството рохингия и отправя искане за преследване на извършителите на тези престъпления;

5.  освен това отправя искане правителството на Мианмар/Бирма незабавно да позволи на хуманитарната помощ да достигне до всички конфликтни райони и разселени лица;

6.  изисква правителството и гражданските органи на Мианмар/Бирма незабавно да прекратят ужасяващата дискриминация и сегрегация на малцинството рохингия;

7.  следователно призовава правителството на Мианмар/Бирма да измени закона за гражданството от 1982 г. и да възстанови гражданство на малцинството рохингия; настоятелно призовава правителството на Мианмар/Бирма и органите на щата Рахин незабавно да започнат да регистрират всички деца при тяхното раждане;

8.  призовава правителството на Мианмар/Бирма да премахне всички ненужни, дискриминационни и непропорционални ограничения в щата Рахин;

9.  призовава правителството на Мианмар/Бирма да се бори с трафика на хора и транснационалната организирана престъпност;

10.  призовава правителството на Мианмар/Бирма да подобри сътрудничеството си с ООН, включително с ВКБООН и носителите на мандат за специални процедури; настоятелно призовава правителството на Мианмар/Бирма да изпълни препоръките от Резолюция 31/24 на Съвета на ООН по правата на човека относно положението на правата на човека в Мианмар/Бирма; призовава правителството на Мианмар/Бирма да прикани Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека да открие представителство в страната, с пълен мандат и подходящ персонал;

11.  призовава правителството на Мианмар/Бирма да осъди категорично всяко подбуждане към расова или религиозна омраза, да предприеме стъпки за прекратяване на изказвания, подбуждащи към омраза, включително от страна на радикални будистки групи и да се бори срещу социалната дискриминация и военните действия срещу малцинството рохингия; призовава освен това правителството на Мианмар/Бирма да спазва всеобщото право на свобода на религията или убежденията;

12.  призовава лауреата на наградата „Сахаров“ Аунг Сан Су Чи да използва ключовата си позиция в правителството на Мианмар/Бирма, за да подобри положението на малцинството рохингия; припомня изявлението от 18 май 2015 г. на говорителя на партията на г-жа Су Чи, че правителството на Мианмар/Бирма следва да предостави гражданство на малцинството рохингия;

13.  препоръчва правителствата на страните, изправени пред наплив от бежанци от малцинството рохингия, да сътрудничат тясно с ВКБООН, който притежава технически експертен опит при преценката на условията за получаване на бежански статут и мандат за защита на бежанците и лицата без гражданство; настоятелно призовава тези държави да зачитат принципа на забрана за връщане и да не отблъскват бежанците от общността рохингия обратно, поне до намиране на задоволително и достойно решение за тяхното положение; призовава по-специално Бангладеш да позволи влизането на бежанците от общността рохингия, като същевременно признава вече положените усилия от Бангладеш за приемане на няколко стотици хиляди бежанци;

14.  приветства заключенията на Съвета от 20 юни 2016 г. относно стратегията на ЕС по отношение на Мианмар/Бирма; счита, че ЕС действително има стратегически интерес да укрепва отношенията си с Мианмар/Бирма; счита, че новото правителство има историческа възможност, както и дълг да укрепи демокрацията и да постигне мир, национално помирение и благоденствие; изразява мнение, че по-нататъшното задълбочаване на отношенията ЕС—Мианмар/Бирма трябва да бъде обвързано с постигането на действителни подобрения в областта на правата на човека в тази страна;

15.  възприема освен това призива, съдържащ се в заключенията на Съвета за изграждането на ефективни демократични институции и силно гражданско общество, за зачитане на основните права и свободи и за насърчаване на доброто управление;

16.  призовава Европейската служба за външна дейност да продължи редовния двустранен диалог за правата на човека и за подробно обсъждане на положението по отношение на проблемното законодателство и дискриминацията на малцинствата, по-конкретно на общността рохингия, и да докладва на Европейския парламент относно резултата от тези разисквания;

17.  призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да оказват подкрепа за новите демократични структури на Мианмар/Бирма и да се съсредоточат по-конкретно върху техническото сътрудничество в помощ на подобряването на различни държавни функции;

18.  призовава ЕС и неговите държави членки да продължат контрола над Мианмар/Бирма в Съвета на ООН по правата на човека по точка 4 от дневния ред;

19.  призовава ЕС да продължи да подкрепя Съвета на ООН по правата на човека в усилията му за оказване на помощ на бежанците от общността рохингия в региона на Южна и Югоизточна Азия;

20.  призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят световния план за действие за периода 2014—2024 г. на Съвета на ООН по правата на човека за слагане на край на липсата на гражданство;

21.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителството и парламента на Мианмар/Бирма, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки на ЕС, на генералния секретар на АСЕАН, на Междуправителствената комисия на АСЕАН по правата на човека, на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Мианмар/Бирма, на върховния комисар на ООН за бежанците и на Съвета на ООН по правата на човека.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0316.


Масови гробове в Ирак
PDF 471kWORD 53k
Резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2016 г. относно масовите гробове в Ирак (2016/3028(RSP))
P8_TA(2016)0507RC-B8-1344/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите резолюции от 27 октомври 2016 г. относно положението в Северен Ирак/Мосул(1), от 27 февруари 2014 г. относно положението в Ирак(2), от 18 септември 2014 г. относно положението в Ирак и в Сирия и офанзивата на ИД, включително преследването на малцинства(3), от 12 февруари 2015 г. относно хуманитарната криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на „Ислямска държава“(4), от 12 март 2015 г. относно неотдавнашните нападения и отвличания от Даиш в Близкия изток, по-специално на асирийци(5), и от 4 февруари 2016 г. относно систематичното масово избиване на религиозните малцинства от страна на т. нар. ИДИЛ/Даиш(6),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 23 май 2016 г. относно регионалната стратегия на ЕС за Сирия и Ирак, както и за заплахата от ИДИЛ/Даиш, от 14 декември 2015 г. относно Ирак, от 16 март 2015 г. относно регионалната стратегия на ЕС за Сирия и Ирак, както и за заплахата от ИДИЛ/Даиш, от 20 октомври 2014 г. относно кризата в Сирия и Ирак, свързана с ИДИЛ/Даиш, от 14 април 2014 г. и 12 октомври 2015 г. относно Сирия и от 15 август 2014 г. относно Ирак, както и заключенията на Европейския съвет от 30 август 2014 г. относно Ирак и Сирия,

—  като взе предвид декларациите на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) относно Ирак и Сирия,

—  като взе предвид доклада на Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН и Службата по правата на човека на мисията на ООН за подпомагане за Ирак (UNAMI), озаглавен „Призив за отчетност и защита: йезиди, оцелели след жестокостите, извършени от ИДИЛ“ от август 2016 г.,

—  като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд от 1998 г. и неговите разпоредби относно компетентността по отношение на престъплението геноцид, престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и агресията като престъпление,

—  като взе предвид споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Република Ирак,

—  като взе предвид Резолюция 2253 (2015) на Съвета за сигурност на ООН,

—  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

—  като взе предвид своето решение да присъди наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта на иракските йезидски активисти и бивши пленници на ИДИЛ/Даиш Надя Мурад и Ламия Аджи Башар,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че през август 2014 г. ИДИЛ/Даиш атакуваха йезидски общности около града Синджар в иракската провинция Ниневия, като се счита, че са убили хиляди хора; като има предвид, че няколко масови гроба бяха открити след като кюрдските сили превзеха областите на север от планината Синджар до декември 2014 г.; като има предвид, че когато кюрдските сили превзеха града Синджар в средата на ноември 2015 г. бяха открити други места на убивания и както изглежда, масови гробове;

Б.  като има предвид, че жестокостите, извършени от ИДИЛ/Даиш по систематичен и широкоразпространен начин, са били насочени и са имали за цел да унищожат йезидите; като има предвид, че съобразно международното право, по-специално в съответствие с член II от Конвенцията на ООН от 1948 г. за преследване и наказване на престъплението геноцид, такива жестокости представляват геноцид;

В.  като има предвид, че Парламентът, който призна на 4 февруари 2016 г., че ИДИЛ/Даиш извършва геноцид по отношение на християни и йезиди и други лица, които принадлежат към религиозни и етнически малцинства, е подкрепен от Съвета на Европа, Държавния департамент на САЩ, Конгреса на САЩ, Парламента на Обединеното кралство, парламента на Австралия и други национални и международни институции, като признава, че жестокостите, извършвани от ИДИЛ/Даиш срещу религиозни и етнически малцинства в Ирак включват военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид;

Г.  като има предвид, че равнината Ниневия, Тал Афар и Синджар, както и по-широкият регион, са вековната родина на християни (халдейци/сирийски християни/асирийци), йезиди, сунитски и шиитски араби, кюрди, шабаки, туркмени, какаи, сабейци-мандеи и други, в която са живели заедно в продължение на векове в дух на общ плурализъм, стабилност и междуобщностно сътрудничество, независимо от периодите на външно насилие и преследване, до началото на настоящия век и окупирането на голяма част от региона от ИДИЛ/Даиш през 2014 г.;

Д.  като има предвид, че от 27 октомври 2016 г. ИДИЛ/Даиш премества отвлечени жени, включително йезиди, в градовете Мосул и Тел Афар; като има предвид, че за някои от тези жени има информация, че са „разпределени“ между бойци на ИДИЛ/Даиш, докато на други е казано, че ще бъдат използвани да придружават конвои на ИДИЛ/Даиш;

Е.  като има предвид, че защитата, опазването и анализът на всички масови гробове в Ирак, както и в Сирия, са съществени за опазването и събирането на доказателства за военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид, извършен от ИДИЛ/Даиш, и за търсенето на отговорност от извършителите на престъпленията; като има предвид, че роднините на жертвите следва да получат психологическа и логистична подкрепа;

Ж.  като има предвид, че няколко местни организации са документирали престъпления на ИДИЛ/Даиш срещу йезидската общност, но те имат само ограничен капацитет; като има предвид, че според международни организации за правата на човека, като „Хюман райтс уоч“, международни съдебномедицински експерти не са осъществили работа в тази област, въпреки политическата подкрепа за такава мисия от редица страни, включително САЩ и Германия;

З.  като има предвид, че върховният комисар на ООН по правата на човека заяви на 11 ноември 2016 г., че: „Като сезира Международния наказателен съд относно положението в Ирак; като даде на иракските съдилища юрисдикция по отношение на международни престъпления; като реформира системата на наказателното правораздаване и укрепи капацитета на съдебните служители да документират, разследват и преследват нарушения, правителството на Ирак може да гарантира правосъдие и да осигури основи за траен мир в страната. В противен случай може сериозно да бъдат застрашени дългосрочният мир и сигурност, които народът на Ирак заслужава“;

И.  като има предвид, че иракската армия, с подкрепата на Световната коалиция срещу ИДИЛ/Даиш и силите „Пешмерга“ на кюрдското регионалното правителство (КРП) започна операция за освобождаване на Мосул, втория по големина град в Ирак, и останалата част от иракската територия, която продължава да бъде окупирана от ИДИЛ/Даиш;

1.  осъжда безрезервно продължаващите кръвопролития и явни нарушения на международното хуманитарно право и правата на човека, извършени от ИДИЛ/Даиш; отбелязва с голяма тревога настоящите разкрития за нови масови гробове в Ирак и Сирия, които са доказателство за терор, извършен от ИДИЛ/Даиш; изразява своите съболезнования на всички онези в Ирак, които са изгубили свои роднини в резултат на престъпления срещу човечеството и военни престъпления, извършени от ИДИЛ/Даиш и свързаните с него;

2.  настоятелно призовава международната общност, и по-специално Съвета за сигурност на ООН, да считат докладваните масови гробове в Ирак като допълнително доказателство за геноцид и да изправят ИДИЛ/Даиш пред Международния наказателен съд (МНС);

3.  призовава органите на Ирак, включително кюрдското регионално правителство, да предприемат спешни мерки, за да защитят гробовете около планината Синджар, които станаха достъпни след като зоната беше отвоювана от ИДИЛ/Даиш, както и да предприемат всички необходими мерки за запазване на доказателствата за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени от ИДИЛ/Даиш, за да се гарантира отчетност;

4.  призовава иракските органи да поканят международни съдебномедицински експерти, включително тези с опит в наказателните съдилища, да идентифицират всички масови гробове и да помогнат за запазването и анализирането на доказателствата, намерени в наскоро станалите достъпни масови гробове, тъй като ексхумация без съдебномедицински експерти може да унищожи критични доказателства и значително да усложни идентифицирането на тела;

5.  призовава ЕС, неговите държави членки и други потенциални международни донори да улеснят и предоставят пълната си подкрепа за правителството на Ирак при организирането на човешките ресурси и инфраструктурата, необходими за съхраняване и анализ на доказателства, които могат да бъдат от съществено значение за бъдещи национални и международни процеси по отношение на военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид;

6.  изразява особена тревога във връзка с положението на жените и децата по време на конфликти, по-специално йезидски жени и деца, които са жертви на преследване, екзекуции, изтезания, сексуална експлоатация и други жестокости; настоява да се предостави пълна гама от медицински услуги, по-специално за жертвите на изнасилване; призовава, като въпрос от неотложно естество, ЕС и неговите държави членки да работят в тясно сътрудничество със Световната здравна организация (СЗО) и да окажат подкрепа за тази цел; призовава за незабавното освобождаване на всички жени и деца, които остават пленници на ИДИЛ/Даиш;

7.  отново заявява пълната си подкрепа за иракската армия, армиите на световната коалиция, бореща се срещу ИДИЛ/Даиш, силите „Пешмерга“ на КРП и техните съюзници в усилията им да освободят Мосул и други части на страната от присъствието на ИДИЛ/Даиш, както и своята подкрепа за независимостта, териториалната цялост и суверенитета на Ирак;

8.  припомня, че иракските власти трябва да предприемат конкретни мерки за защита на цивилното население по време на кампанията, включително чрез взимане на всички възможни предпазни мерки, за да се избегнат цивилните жертви и нарушаването на правата на човека по време на нападението; подчертава, че силите на място трябва да спазват международното хуманитарно право и правото в областта на правата на човека по време на своите операции;

9.  изразява подкрепата си за Република Ирак и нейния народ в признаването на политически, социално и икономически жизнена и устойчива провинция в равнината Ниневия, Тал Афар и районите на Синджар, в съответствие със законно изразяване на регионална автономия, както се гарантира от иракската конституция;

10.  подчертава, че правото на разселеното коренно население на равнината Ниневия, Тал Афар и Синджар — голяма част от което е разселено в Ирак — да се завърне в родината на предците си, следва да бъде приоритет на политиките на иракското правителство, който да бъде подкрепен от ЕС, включително от неговите държави членки и от международната общност; подчертава, че с подкрепата на правителството на Ирак и КРП човешките права на тези народе следва да бъдат гарантирани изцяло, включително политическото равенство, както и правата им на собственост, които следва да имат предимство пред всички искове за вещни права на други лица;

11.  настоятелно призовава Ирак да стане член на Международния наказателен съд (МНС), за да се даде възможност за наказателно преследване на ИДИЛ/Даиш за военни престъпления, геноцид и престъпления срещу човечеството;

12.  призовава международната общност, включително държавите — членки на ЕС, да изправят пред съда членовете на ИДИЛ/Даиш в рамките на тяхната юрисдикция, включително чрез прилагането на принципа на универсална юрисдикция;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите членки, правителството и Съвета на представителите на Ирак и регионалното правителство на Кюрдистан.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0422.
(2) Приети текстове, P7_TA(2014)0171.
(3) ОВ C 234, 28.6.2016 г., стр. 25.
(4) ОВ C 310, 25.8.2016 г., стр. 35.
(5) OВ C 316, 30.8.2016 г., стр. 113.
(6) Приети текстове, P8_TA(2016)0051.


Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза или са освободени от това изискване: преразглеждане на механизма за суспендиране ***I
PDF 469kWORD 50k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (преразглеждане на механизма за суспендиране) (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD))
P8_TA(2016)0508A8-0235/2016

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0290),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0176/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид поетия с писмо от 7 декември 2016 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0235/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 декември 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (преразглеждане на механизма за суспендиране)

P8_TC1-COD(2016)0142


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/371.)


Защитни мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността
PDF 614kWORD 56k
Резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2016 г. относно проекта на директива за изпълнение на Комисията за изменение на приложения I—V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (D047308/01 – 2016/3010(RSP))
P8_TA(2016)0509B8-1334/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на директива за изпълнение на Комисията за изменение на приложения I—V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (D047308/01),

—  като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията и растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността(1), и по‑специално член 14, параграф 2, букви в) и г) и член 18, параграф 2 от нея,

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като взе предвид Регламент (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията(3),

—  като взе предвид Решение за изпълнение (ЕС) 2016/715 на Комисията от 11 май 2016 г. за определяне на мерки по отношение на някои плодове с произход от някои трети държави за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на вредителя Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa(4),

—  като взе предвид научното становище на Европейския орган за безопасност на храните от 30 януари 2014 г.(5),

—  като взе предвид предложението за резолюция, внесено от комисията по земеделие и развитие на селските райони,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

А.  като има предвид, че  проектът на директива за изпълнение на Комисията има за цел да измени приложения I—V към Директива 2000/29/ЕО; като има предвид, че Директива 2000/29/ЕО ще бъде отменена и заменена с Регламент (ЕС) 2016/2031 за защитните мерки срещу вредителите по растенията веднага след като този регламент започне да се прилага;

Б.  като има предвид, че проектът на директива за изпълнение на Комисията противоречи на целите на Регламент (ЕС) 2016/2031, тъй като подкопава изискванията за въвеждане в Съюза на някои податливи на вредители плодове, по-специално във връзка с черните петна и бактериалната гангрена по цитрусовите плодове;

1.  счита, че проектът на директива за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като не е съвместим с целта на Регламент (ЕС) 2016/2031, а именно да се определят фитосанитарните рискове, породени от всеки вид, щам или биотип патогенни агенти, животни или паразитни растения, които вредят на растенията или растителните продукти („вредители“), и мерките за намаляване на тези рискове до приемливо равнище; припомня в тази връзка, че Регламент (ЕС) 2016/2031, веднага след като започне да се прилага (т.е. на 14 декември 2019 г.), ще отмени и замени Директива 2000/29/ЕО;

2.  отправя искане към Комисията да внесе следните промени в своя проект на директива за изпълнение(6):

Проект на директива за изпълнение   Промяна
Промяна 1
Проект на директива за изпълнение
Приложение – параграф 4, буква a, подточка i – точка 6 – подточка 16.2. – буква д
or
заличава се
(e)  in the case of fruits destined for processing, official inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of Xanthomonas citri pv. citri and Xanthomonas citri pv. aurantifolii,
and
transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).
Промяна 2
Проект на директива за изпълнение
Приложение – параграф 4, буква a, подточка i – точка 7 – подточка 16.4. – буква г – подточка 4a (нова)
Въвеждане в Съюза на конкретни видове плодове с произход от трети държави
Конкретни видове плодове с произход от трети държави се придружават от фитосанитарен сертификат, както е посочено в член 13, параграф 1, първа алинея, подточка ii) от Директива 2000/29/ЕО, в който в графата „Допълнителна декларация“ се включват следните елементи:
i)  декларация, че конкретните видове плодове произхождат от място на производство, подложено на подходящо третиране против Phyllosticta citricarpa, както и че са приложени методи на отглеждане, които са извършени в подходящ момент след началото на последния вегетационен цикъл, за да бъдат приети в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 2;
ii)  декларация, че в мястото на производство е проведена подходяща официална проверка по време на вегетационния период и не са открити симптоми на Phyllosticta citricarpa по конкретните видове плодове след началото на последния вегетационен цикъл;
iii)  декларация, че е взета проба в периода от пристигането на плодовете до тяхното опаковане в съоръженията за опаковане от поне 600 броя плодове от всеки вид на всеки 30 тона или част от това количество, като пробата е подбрана, доколкото е възможно, въз основа на възможните симптоми на Phyllosticta citricarpa и че всички плодове от пробата, които показват симптоми, са били изследвани, и е било установено, че в тях няма наличие на посочения вредител;
iv)  по отношение на Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia“ в допълнение към декларациите, посочени в букви а)—в): декларация, че проба на всеки 30 тона или част от това количество е била изследвана за латентна инфекция и за нея е било установено, че в нея няма наличие на Phyllosticta citricarpa.
Изисквания относно проверките на конкретните видове плодове с произход от трети държави на територията на Съюза
Конкретните видове плодове с произход от трети държави преминават визуална проверка на входния пункт или на местоназначението, определени в съответствие с Директива 2004/103/ЕО на Комисията. Тези проверки се извършват върху проби от поне 200 броя плодове от всеки вид от посочените плодове на партида от 30 тона или част от това количество, подбрани въз основа на възможните симптоми на Phyllosticta citricarpa. Ако по време на посочените в параграф 1 проверки бъдат открити симптоми на Phyllosticta citricarpa, присъствието на посочения вредител се потвърждава или отхвърля чрез изследване на плодовете, показващи симптоми. При потвърждаване на присъствието на Phyllosticta citricarpa на партидата, от която е взета пробата, се отказва въвеждане в Съюза.
Изисквания за проследимост
За целите на проследимостта конкретните видове плодове се въвеждат в Съюза само ако са изпълнени следните условия:
i)  мястото на производство, съоръженията за опаковане, износителите и всеки оператор, през който преминават конкретните видове плодове, са официално регистрирани за тази цел;
ii)  във всеки един момент от придвижването си от мястото на производство до входния пункт в Съюза конкретните видове плодове се придружават от документи, издадени под надзора на съответната национална служба за растителна защита;
iii)  по отношение на конкретните видове плодове с произход от трети държави в допълнение към букви а) и б) е съхранена подробна информация за третиранията преди и след беритбата.
Промяна 3
Проект на директива за изпълнение
Приложение – параграф 4, буква а, подточка i – точка 7 – подточка 16.4. – буква д
or
заличава се
(e)  in the case of fruits destined for processing, official visual inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
and
a statement that the specified fruits originate in a field of production subjected to appropriate treatments against Phyllosticta citricarpa carried out at the appropriate time is included in the certificates referred to in Article 13(1)(ii) under the rubric “Additional declaration”,
and
transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).
Промяна 4
Проект на директива за изпълнение
Приложение – параграф 4, буква a, подточка i – точка 8 – подточка 16.6. – буква г
(d)  have been subjected to an effective treatment to ensure freedom from Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). The treatment data to be indicated on the certificates referred to in Article 13(1) (ii).
г)  са били подложени на ефективно третиране, което гарантира, че в тях няма наличие на Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). За плодове от Citrus L., различни от Citrus limon (L.) Osbeck. и Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle – официална декларация, съгласно която плодовете са били подложени на студено третиране (24 дни на 0,55ºC с 3 дни предварително охлаждане) или на алтернативно, устойчиво и ефективно третиране, което има същото въздействие, и която е потвърдена в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 2, въз основа на оценка на ЕОБХ, за да се гарантира, че в тези плодове няма Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). Датата на третирането се посочва в сертификатите по член 13, параграф 1, подточка ii).

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) OВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4.
(4) ОВ L 125, 13.5.2016 г., стр. 16.
(5) Научно становище по искане на Европейската комисия (въпрос № EFSA-Q-2013-00334) относно риска от Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) за територията на ЕС с идентифициране и оценка на възможностите за намаляване на риска. EFSA Journal 2014 г.; 12(2):3557.
(6) Комисията предаде на Парламента единствено английската езикова версия на своя проект на директива за изпълнение, тъй като проектът не беше преведен на останалите официални езици.


Подкрепа на жертвите на лекарството „Талидомид“
PDF 498kWORD 55k
Резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2016 г. относно подпомагането на лицата, пострадали от „талидомид“ (2016/3029(RSP))
P8_TA(2016)0510B8-1341/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид предстоящото изменение на закона за учредяване на фондация за пострадалите от лекарства, съдържащи веществото „талидомид“, което може да се използва от германското правителство с цел да даде възможност на лицата, пострадали от лекарства, съдържащи „талидомид“, които са признати за такива от назначени от съд осигурителни фондове, или които се ползват от схеми на националното правителство, да получат колективен достъп до специалния здравен фонд на германската фондация „Контерган“,

—  като взе предвид испанския Кралски декрет 1006/2010 от 5 август 2010 г., който урежда процедурата за предоставяне на помощ на лица, пострадали от „талидомид“, в Испания през периода 1960—1965 г.,

—  като взе предвид приблизителния брой на лицата с увреждания, причинени от „талидомид“, в ЕС (около 2700 в Германия (източник: германското правителство), около 500 в Италия (източник: VITA — Associazione Vittime Italiane Thalidomide), 500 в Обединеното кралство, 100 в Швеция, (източник: проучване на DLA Piper ) и 200 в Испания (източник: Avite Spain)

—  като взе предвид доклада на Университета в Хайделберг „Wiederholt durchzuführende Befragungen zu Problemen, speziellen Bedarfen und Versorgungsdefiziten von contergangeschädigten Menschen (2010-2013)“ (проучвания, които следва да се извършват на редовни интервали, на проблемите и специалните потребности на хора, пострадали от лекарството „Контерган“, както и на слабостите по отношение на грижите за тези хора), който съдържа подробни данни за здравословните проблеми и специфичните нужди, както и за слабостите по отношение на оказването на подкрепа на лицата, пострадали от лекарства, съдържащи веществото „талидомид“,

—  като взе предвид доклада Firefly от януари 2015 г., в който се изтъкват влошаването на физическото и емоционалното здраве на лицата, пострадали от лица, пострадали от „талидомид“, и техните потребности в бъдеще(1),

—  като взе предвид доклада, възложен от Министерството на здравеопазването на германската провинция Северен Рейн-Вестфалия през май 2015 г., съдържащ проучване на качеството на живот на лицата, пострадали от „талидомид“, както и прогнози за потребностите им в бъдеще (доклад на Кьолнския университет)(2),

—  като взе предвид отворените писма от председателите на политическите групи на Европейския парламент, в които се подчертава, че лицата, пострадали от „талидомид“, живеят с хронични инвалидизиращи болки, и че техните нужди не са задоволени,

—  като взе предвид пресконференцията, проведена на 27 май 2015 г. в сградата на Европейския парламент в Брюксел, по време на която членовете на ЕП от всички политически групи подчертаха необходимостта на лицата, пострадали от „талидомид“, да се предоставя подкрепа по отношение на здравословното им състояние(3),

—  като взе предвид честването през септември 2015 г. на 50-ата годишнина от приемането на първите регламенти във фармацевтичната област в Европа, предназначени за защита на гражданите на ЕС, което е допълнително потвърждение на факта, че ефективното законодателство в областта на фармацевтичните продукти представлява трайното наследство на хилядите случаи на детска смъртност и сериозни вродени малформации, причинени в резултат на употребата на „талидомид“ по време на бременност,

—  като взе предвид въпроса към Комисията (O‑000035/2016 – B8-0120/2016) и пленарните разисквания относно „талидомид“ на 9 март 2016 г.,

—  като взе предвид писмото от 5 март 2015 г. от международна правна фирма Ince and Co., в което се описва как липсата на фармацевтичен надзор и унищожаването на доказателствата за последствията от приемането на „талидомид“, са оказали влияние върху здравето на пострадалите от това лекарство(4),

—  като взе предвид декларацията от юни 2016 г. на германското федерално правителство относно необходимостта да поеме своята отговорност и да предостави небюрократична подкрепа на хората, пострадали от „талидомид“(5),

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че лекарството, съдържащо веществото „талидомид“ беше пуснато на пазара от дружеството Грюнентал (Chemie Grünenthal GmbH) в края на 50-те и началото на 60-те години на миналия век като безопасно лекарство за лечение на сутрешното гадене, главоболие, кашлица, безсъние и обикновена настинка; като има предвид, че в много европейски страни това доведе до смъртта на хиляди бебета и до малформации при деца, чиито майки са приемали лекарството по време на бременност;

Б.  като има предвид, че документацията от времето на избухването на скандала, свързан с лекарството, съдържащо „талидомид“, която беше проверена на независима основа от международната правна фирма Ince and Co., показва, че във Федерална република Германия, за разлика от други държави, като например САЩ, Франция, Португалия и Турция, са съществували значителни слабости по отношение на ефективния контрол на лекарствени продукти;

В.  като има предвид, че независими проверки на изследвания(6) водят еднозначно до извода, че през 1970 г., Федерална република Германия се е намесила в наказателното производство срещу дружеството Грюнентал, германския производител на лекарства, съдържащи веществото „талидомид“, и в резултат на това не е било възможно да бъде установена правомерно вината на производителя; като има предвид, че освен това бяха предприети мерки за предотвратяване на предявяването на граждански искове срещу това дружество, които може да са попречили на жертвите да получат справедливост или подходяща финансова подкрепа за своите настоящи и бъдещи здравословни проблеми;

Г.  като има предвид, че в публикувани неотдавна в Германия независими доклади (доклади на Хайделбергския и на Кьолнския университет) и Обединеното кралство (доклад Firefly) се стига до заключението, че лицата, пострадали от „талидомид“, трябва да получат по-голяма подкрепа за задоволяване на техните потребности от здравни грижи, подвижност и независим живот, тъй като здравословното им състояние бързо се влошава поради характера на увреждането им и поради липсата на подкрепа през годините от самото им раждане;

Д.  като отчита, че макар Германия да носи особена отговорност, други национални правителства също са отговорни за гарантирането на справедливо третиране на своите граждани, пострадали от „талидомид“;

Е.  като има предвид, че председателите на политическите групи в Европейския парламент подкрепиха в отворени писма усилията за подпомагане на хората, пострадали от „талидомид“, по отношение на техните здравни нужди;

Ж.  като припомня пресконференцията, проведена през май 2015 г. в Брюксел, подкрепяна от всички политически групи на Европейския парламент, на която бяха изтъкнати оставащите неудовлетворени здравни потребности на хората, пострадали от „талидомид“ ;

З.  като припомня, че през септември 2015 г., Комисията отбеляза в Брюксел 50-та годишнина от приемането на първата част от законодателството на ЕС относно фармацевтичните продукти, което до голяма степен е резултат от скандала, свързан с лекарството „талидомид“; подчертава, че макар и разработените впоследствие регулаторни структури да изиграха през последните 50 години ключова роля по отношение на защитата на милиони граждани на ЕС от подобни нещастия, хората, пострадали от „талидомид“, трябваше да живеят с болезнените и инвалидизиращи последици от това лекарство;

И.  като припомня, че по време на пленарните разисквания в Страсбург през март 2016 г. членовете на ЕП от всички политически групи подчертаха спешната необходимост от подпомагане на хората, пострадали от „талидомид“, за задоволяване на техните потребности, а членът на Европейската комисия, отговарящ за здравеопазването и безопасността на храните, Витянис Андрюкайтис заяви, че е налице волята да се намери подходящо решение за подобряване на качеството на живот на всички хора, пострадали от „талидомид“;

Й.  като отбелязва, че понастоящем са налице и възможности, и готовност от страна на Европейския парламент и Комисията да предоставят – в съответствие с етичните и хуманитарните стандарти – обезщетение за грешките и липсата на контрол върху фармацевтичните продукти, както и за последвалото унищожаване на доказателства, довело до трагедията, свързана с „талидомид“;

К.  в потвърждение на изявление, направено през юни 2016 г. от германското федерално правителство(7) , в което се заявява, че то трябва да поеме своята отговорност и да предостави финансова подкрепа без тежки административни процедури и продължителни индивидуални проверки;

Л.  като отбелязва, че германското федерално правителство също призна през юни 2016 г., че е както необходимо, така и осъществимо да се приеме преди януари 2017 г. изменение на закона за учредяване в Германия на фондация за пострадалите от употребата на лекарства, съдържащи веществото „талидомид“;

М.  като отбелязва, че много от пострадалите в целия ЕС лица често не са в състояние да кандидатстват за финансиране с цел покриване на разходите за социални услуги, което понастоящем е най-големият проблем на лицата, пострадали от „талидомид“, които в момента са на възраст между 50 и 60 години и ще се нуждаят през следващите години дори по-често от тези услуги, тъй като самите лица, които се грижат за тях и които в много случаи са техните партньори или роднини, биха могли да се разболеят или починат;

1.  настоятелно призовава държавите членки и Комисията да координират действията и мерките за официално признаване и обезщетяване на лицата, пострадали от „талидомид“;

2.  настоятелно призовава германското федерално правителство да използва възможността, която ще предостави предстоящото изменение на закона за учредяване на фондация за пострадалите от лекарствени средства, съдържащи веществото „талидомид“, които са признати за такива от назначени от съд осигурителни фондове, или които се ползват от схеми на националното правителство, да получат достъп до специалния здравен фонд на германската фондация „Контерган“ за хора с увреждания (Conterganstiftung für behinderte Menschen);

3.  изисква лицата, пострадали от „талидомид“ в Обединеното кралство, Испания, Италия, Швеция и други държави членки, да получат достъп до схемата като група, ако в собствените си държави са признати добросъвестно като пострадали от употребата на „талидомид“ лица;

4.  призовава испанските органи да преразгледат процеса, започнат от правителството през 2010 г., както и да се улеснят правилното идентифициране и обезщетяване на лицата,пострадали от „талидомид“, в Испания в рамките на своята национална схема, както е посочено в незаконодателно предложение относно защитата на хората, засегнати от „талидомид“ (161/000331), одобрено единодушно от испанския Конгрес на 24 ноември 2016 г.;

5.  настоятелно призовава Комисията да създаде рамков протокол на европейско равнище, съгласно който всички европейски граждани, засегнати от „талидомид“, биха получили обезщетения в подобен размер, независимо граждани на коя държава членка са, и да изготви програма на ЕС за помощ и подкрепа (включително финансови и социални разпоредби) за жертвите на „талидомид“ и техните семейства;

6.  призовава дружеството Грюнентал да поеме своята отговорност, като предостави подходящо обезщетение и грижи на тези жертви, на които все още предстои да бъдат признати, като преразгледа процеса за признаване на статута на жертвите и започне диалог с жертвите, за да поправи причинените вреди;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Комисията, на Съвета и на държавите членки.

(1) http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2014/01/Firefly-report-March-2015.pdf
(2) http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2016/04/The-Cologne-Report.pdf
(3) http://www.fiftyyearfight.org/latest/europe-speaks-loudly-with-one-voice:-press-conference
(4) http://www.fiftyyearfight.org/images/Appendix_1._Ince_letter.pdf
(5) http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=225796.html
(6) http://www.fiftyyearfight.org/images/Appendix_1._Ince_letter.pdf
(7) https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/leistungen-sollen-gerechter-verteilt-werden/90418?view=DEFAULT


Лекарствени продукти за педиатрична употреба
PDF 477kWORD 54k
Резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2016 г. относно Регламента относно лекарствените продукти за педиатрична употреба (2016/2902(RSP))
P8_TA(2016)0511B8-1340/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1902/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за изменение на Регламент (EО) № 1901/2006 относно лекарствените продукти за педиатрична употреба(1) (наричан по-нататък „Регламент относно лекарствените продукти за педиатрична употреба“),

—  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета, озаглавен „По-добри лекарства за децата — от намерения към реализация — Общ доклад относно опита, натрупан вследствие на прилагането на Регламент (ЕО) № 1901/2006 относно лекарствените продукти за педиатрична употреба“ (COM(2013)0443),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 17 юни 2016 г. относно „Укрепването на баланса във фармацевтичните системи в Европейския съюз и неговите държави членки“,

—  като взе предвид доклада на групата на високо равнище на Генералния секретар на Организацията на обединените нации относно достъпа до лекарства, озаглавен „Насърчаване на иновациите и достъпа до здравни технологии“ и публикуван през септември 2016 г.,

—  като взе предвид въпроса до Комисията относно преразглеждането на Регламента относно лекарствените продукти за педиатрична употреба (O-000135/2016 — B8‑1818/2016),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Регламентът относно лекарствените продукти за педиатрична употреба е оказал съществено въздействие за развитието на лекарствените продукти за педиатрична употреба, тъй като повечето фармацевтични дружества считат разработката на педиатричния продукт за неделима част от общата разработка на даден продукт; като има предвид, че броят на педиатричните изследователски проекти е нараснал значително, както и че понастоящем има повече налична висококачествена информация относно педиатричната употреба на одобрените лекарства; като има предвид, че относителният брой педиатрични клинични изпитвания също се е увеличил;

Б.  като има предвид, че Регламентът относно лекарствените продукти за педиатрична употреба допринесе за подобряване на цялостната ситуация и доведе до осезаеми ползи за редица детски заболявания; като има предвид все пак, че не е постигнат достатъчно голям напредък в редица области, по-специално в областта на детската онкология и неонаталогия;

В.  като има предвид, че ракът в детска възраст продължава да бъде най-честата причина за смърт поради заболяване при децата на възраст една година, както и че над 6 000 млади хора умират от рак всяка година в Европа; като има предвид, че две трети от тези, които оживяват, страдат от сериозни странични ефекти, свързани със съществуващите лечения (според данните тези ефекти са сериозни при почти 50% от останалите живи лица), както и че е необходимо непрекъснато да се подобрява качеството на живот на преживелите рак в детска възраст;

Г.  като има предвид, че Регламентът относно лекарствените продукти за педиатрична употреба е стимулирал увеличаването на многостранния диалог и сътрудничество за разработването на лекарствени продукти за педиатрична употреба;

Д.  като има предвид, че по-малко от 10% от децата с нелечими животозастрашаващи повторения на заболяването имат достъп до нови, експериментални лекарствени продукти в процес на клинични изпитвания, от които биха могли да се възползват;

Е.  като има предвид, че значително по-големият достъп до иновативни терапии може да спаси живота на децата и юношите, страдащи от животозастрашаващи заболявания като рак, както и че тези лечения следва да бъдат проучени без ненужно забавяне чрез необходимите проучвания върху деца;

Ж.  като има предвид, че употребата не по предназначение на лекарства при деца продължава да бъде широко разпространена в ЕС в редица терапевтични области; като има предвид, че въпреки че проучванията за степента на употреба не по предназначение на лекарства при детското население се различават по своя обхват и пациенти, не е имало понижаване в предписването „не по предназначение“ след въвеждането на Регламента относно лекарствените продукти за педиатрична употреба; като има предвид, че Европейската агенция по лекарствата (EMA) вече е приканена да разработи насоки за нелицензирана употреба/употреба не по предназначение на лекарствени средства въз основа на медицинските нужди, както и да състави списък на лекарствените средства, употребявани не по предназначение, които се използват въпреки лицензираните алтернативи;

З.  като има предвид, че Регламентът относно лекарствените продукти за педиатрична употреба установява правила относно разработването на лекарствени продукти за хуманна употреба, за да отговори на специфичните терапевтични нужди на детското население;

И.  като има предвид, че само два новаторски насочени противоракови лекарствени продукта са били разрешени за употреба при педиатрични злокачествени образувания въз основа на приетия план за педиатрично изследване, откакто Регламентът относно лекарствените продукти за педиатрична употреба влезе в сила;

Й.  като има предвид, че по силата на действащата регулаторна рамка, правното изискване за разработването на лекарствени продукти за педиатрична употреба се отменя, когато лекарствените продукти са разработвани за състояния при възрастните, които не се срещат при децата; като има предвид, че този регулаторен подход е незадоволителен в случая на конкретни заболявания, които се срещат само при деца; като има предвид, че освен това броят на годишните доклади относно отложените мерки, представени на Европейската агенция по лекарствата съгласно член 34, параграф 4 на Регламента относно лекарствените продукти за педиатрична употреба, се увеличава всяка година;

К.  като има предвид, че много видове ракови заболявания при децата не се срещат при възрастните; като има предвид все пак, че механизмът на действие на лекарствените продукти при даден вид раково заболяване при възрастните може да бъде свързан с раково заболяване, което се проявява при децата;

Л.  като има предвид, че за тези видове заболявания, които настъпват единствено при децата, като рака при децата, пазарът предоставя ограничени стимули за разработване на специфични педиатрични лекарствени средства;

М.  като има предвид, че третата здравна програма на ЕС (2014 — 2020 г.) включва ангажимент за подобряване на ресурсите и медицинските познания за пациенти, засегнати от редки заболявания;

Н.  като има предвид, че са налице значителни забавяния в започването на педиатрични клинични изпитвания за онкологични лекарствени продукти, тъй като субектите, които ги разработват, чакат лекарственият продукт да се докаже като обещаващ първо при възрастните пациенти, страдащи от рак;

O.  като има предвид, че нищо не пречи на изследовател да приключи обещаващо педиатрично изпитване рано, ако даден лекарствен продукт не успява да постигне положителни резултати в целевата група от възрастното население;

П.  като има предвид, че финансовите възнаграждения и стимулите за разработването на лекарствени продукти за детското население, например разрешителното за употреба и търгуване на лекарствени продукти, предназначени за педиатрична употреба (PUMA), пристигат със закъснение и имат ограничено въздействие; като има предвид, че макар да е необходимо да се гарантира, че възнагражденията и стимулите не се употребяват неправилно и че с тях не се злоупотребява от фармацевтичните дружества, трябва да се извърши оценка на съществуващата система от стимули, за да се определи как може да бъде подобрена с цел по-добро стимулиране на научните изследвания и разработването на лекарствените продукти за педиатрична употреба, по-специално в областта на детската онкология;

Р.  като има предвид, че притежателите на разрешението за употреба са задължени да актуализират информацията за продукта, като вземат предвид най-новите научни познания;

С.  като има предвид, че плановете за педиатрично изследване (PIP) биват одобрени след сложни преговори между регулаторните органи и фармацевтичните дружества и твърде често се оказват неосъществими и/или са предприети твърде късно, поради злоупотребата с тях чрез поставяне на акцент върху редките случаи на раково заболяване, характерно за възрастните, срещано при децата, а не толкова върху потенциално по-широкото използване на новите лекарствени продукти при други видове рак при децата; като има предвид, че не всички одобрени планове за педиатрично изследване (PIP) се изпълняват докрай, предвид факта, че изследванията на активно вещество често отпадат на по-късен етап, ако първоначалните надежди по отношение на безопасността и ефикасността на лекарствения продукт не бъдат потвърдени; като има предвид, че към днешна дата само 12% от одобрените планове за педиатрично изследване (PIP) са изпълнени докрай;

Т.  като има предвид, че Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба предвижда създаването на единен портал за подаване на заявления, позволяващ на спонсорите да подадат едно заявление за изпитвания, проведени в повече от една държава членка; като има предвид, че такива трансгранични изпитвания са особено важни за редките заболявания, като например раковите заболявания при децата, тъй като може да няма достатъчно пациенти в една държава, за да бъде възможно изпитването;

У.  като има предвид, че в плановете за педиатрично изследване (PIP) се правят значителен брой промени; като има предвид все пак, че ако значителни промени в плановете за педиатрично изследване (PIP) се обсъждат с Педиатричния комитет, когато промените имат по-слабо въздействие, въпросът е по-неясно определен;

Ф.  като има предвид, че съгласно член 39, параграф 2 от Регламента относно лекарствените продукти за педиатрична употреба държавите членки следва да предоставят на Комисията подробни доказателства за конкретна ангажираност за подпомагане на научните изследвания относно лекарствените продукти за педиатрична употреба и на тяхното разработване и наличие;

Х.  като има предвид, че съгласно член 40, параграф 1 от Регламента относно лекарствените продукти за педиатрична употреба средствата за изследвания на лекарствени продукти, предназначени за употреба от детското население, се осигуряват от бюджета на Общността с цел оказване на подкрепа за изследвания, свързани с лекарствени продукти или активни вещества, които не са защитени с патент или със сертификат за допълнителна защита;

Ц.  като има предвид, че съгласно член 50 от Регламента относно лекарствените продукти за педиатрична употреба от Комисията се изисква да представи до 26 януари 2017 г. доклад пред Парламента и Съвета относно придобития опит в резултат на прилагането на членове 36, 37 и 38, в това число анализ на икономическите последствия от възнагражденията и стимулите, заедно с анализ на оцененото въздействие на настоящия регламент върху общественото здраве с оглед предлагане на необходимите изменения;

1.  призовава Комисията да представи своевременно доклада, предвиден в член 50 от Регламента относно лекарствените продукти за педиатрична употреба; подчертава необходимостта този доклад да предостави всеобхватно установяване и задълбочена оценка на пречките, които понастоящем възпрепятстват иновациите в лекарствените продукти, предназначени за детското население; подчертава значението на такава солидна доказателствена основа за ефективното изготвяне на политики;

2.  настоятелно призовава Комисията, въз основа на тези констатации, да обмисли извършването на промени, включително чрез законодателно преразглеждане на Регламента относно лекарствените продукти за педиатрична употреба, които да отделят дължимото внимание на а) планове за педиатрично развитие, които да се основават в по-голяма степен на механизъм за действие, отколкото единствено на вида раково заболяване, б) модели за приоритизиране на заболяванията и лекарствените продукти, които вземат предвид педиатричните неудовлетворени медицински потребности и осъществимостта, в) по-ранни и по-лесно осъществими планове за педиатрично изследване, г) стимули, които да подкрепят в по-голяма степен научните изследвания и по-ефективно да отговарят на нуждите на детското население, като същевременно се гарантира извършването на оценка на разходите за научно-изследователската и развойната дейност и пълна прозрачност на клиничните резултати, както и д) стратегии за предотвратяване на педиатрична употреба на лекарствени продукти не по предназначение, ако съществуват разрешени лекарствени продукти за педиатрична употреба;

3.  подчертава животоспасяващите ползи в педиатричната онкология, на задължителни разработки в педиатрията, които да се основават на механизъм на действие на лекарствените продукти, в съчетание с биологичните характеристики на тумора, а не на указания, ограничаващи използването на лекарствения продукт за конкретен вид рак;

4.  подчертава, че следва да се приоритизират нуждите и лекарствените продукти за педиатрична употреба от различните дружества на базата на научни данни, за да се постигне съответствие с най-добрите съществуващи терапии за терапевтичните нужди на децата, и по-специално на тези от тях, засегнати от ракови заболявания, като това би дало възможност за оптимизиране на средствата, използвани за научни изследвания;

5.  подчертава значението на трансграничните изпитвания за научните изследвания в областта на много педиатрични и редки заболявания; следователно приветства Регламент (ЕС) № 536/2014, който ще улесни провеждането на тези видове изпитвания, и призовава Европейската агенция по лекарствата да гарантира, че инфраструктурата, необходима за неговото изпълнение, ще бъде налице възможно най-скоро;

6.  подчертава, че ранното изпълнение на плановете за педиатрично изследване и провеждането на научен и регулаторен диалог на ранен етап и взаимодействието с Европейската агенция по лекарствата позволява на дружествата да оптимизират общите педиатрични разработки и по-конкретно да разработват по-изпълними планове за педиатрично изследване;

7.  призовава Комисията да обмисли изменение на Регламента относно лекарствените продукти за педиатрична употреба, така че обещаващи изпитвания при детското население да не могат да бъдат приключвани рано поради разочароващи резултати при целевата група от възрастното население;

8.  подчертава неотложната необходимост да се извърши оценка на това как различните видове финансиране и стимули — включително многобройните инструменти въз основа на механизми за премахване на обвързаността — могат да се използват най-добре, за да насърчават и ускоряват разработването на педиатрични лекарствени продукти в сферите, в които е налице нужда от тях, по-специално лекарства за неонатологията и раковите заболявания при децата, особено за тези видове рак, които възникват само при деца; счита, че тези стимули следва да дадат тласък на разработването на тези лекарствени продукти за педиатрична употреба, което да започне веднага щом бъде налице достатъчна научна обосновка за употреба сред детското население, както и данни за безопасната употреба при възрастните, и следва да не зависят от доказаната терапевтична стойност при указанията за раковите заболявания при възрастните;

9.  призовава Комисията спешно да се заеме с възможните регулаторни промени, които биха могли да спомогнат междувременно за подобряване на положението;

10.  призовава Комисията да поднови в „Хоризонт 2020“ разпоредбите за финансиране, разработени за подкрепа на висококачествени педиатрични клинични научни изследвания, след критичен преглед на проектите, финансирани понастоящем;

11.  призовава Комисията да засили ролята на европейската мрежа за контакти за педиатричните клинични научни изследвания, както и да гарантира, че държавите членки приемат мерки за подпомагане на научните изследвания относно лекарствените продукти за педиатрична употреба и на тяхното разработване и наличие;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.

(1) OВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 20.


Дейност на комисията по петиции през 2015 г.
PDF 601kWORD 69k
Резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2016 г. относно дейността на комисията по петиции през 2015 г. (2016/2146(INI))
P8_TA(2016)0512A8-0366/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно резултата от разискванията на комисията по петиции,

—  като взе предвид член 10 и член 11 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

—  като взе предвид Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

—  като взе предвид значението на правото на петиция и ползата за Парламента да бъде информиран незабавно за конкретните въпроси, които предизвикват безпокойството на европейските граждани или на пребиваващите в ЕС лица, както е предвидено в членове 24 и 227 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид член 228 от ДФЕС,

—  като взе предвид член 44 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който се отнася до правото на петиция до Европейския парламент,

—  като взе предвид разпоредбите на ДФЕС във връзка с производството за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка, и по-специално членове 258 и 260 от него,

—  като взе предвид член 52 и член 216, параграф 8 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по петиции (A8-0366/2016),

А.  като има предвид, че целта на годишния доклад за дейността на комисията по петиции е да се представи анализ на получените през 2015 г. петиции и на връзките с други институции, както и да се даде точна представа за постигнатите през 2015 г. цели;

Б.  като има предвид, че през 2015 г. бяха получени 1 431 петиции, което представлява спад с почти 47% в сравнение с 2014 г., през която Парламентът беше получил 2 714 петиции; като има предвид, че 943 петиции бяха обявени за допустими, като 424 от тях бяха разгледани бързо и разглеждането им приключи след надлежно предоставяне на информация на вносителите по въпросите, пораждащи загриженост у тях, а 519 петиции остават отворени за разискване в комисията по петиции; като има предвид, че 483 петиции бяха обявени за недопустими;

В.  като има предвид, че броят на получените петиции е скромен в сравнение с общото население на Съюза, което показва, че голяма част от гражданите на и пребиваващите в ЕС за съжаление не са запознати със съществуването на правото на петиция или с възможната полза от него като средство да посочат на европейските институции и на държавите членки въпросите, които ги засягат и вълнуват и попадат в сферите на дейност на Съюза;

Г.  като има предвид, че през 2015 г. 483 петиции бяха обявени за недопустими и че все още съществува доста голяма неяснота относно сферите на дейност на ЕС, както личи от големия брой на получените недопустими петиции (33,8%); като има предвид, че за да се промени това положение, трябва да се насърчава и подобрява комуникацията с гражданите и да се разяснят различните области на компетентност — европейска, национална, местна;

Д.  като има предвид, че всяка петиция се разглежда и обработва внимателно, ефективно и прозрачно;

Е.  като има предвид, че обикновено вносителите на петиции са граждани, които са ангажирани със защитата на основните права, подобряването и бъдещото благоденствие на нашите общества; и като има предвид, че опитът на тези граждани във връзка с начина, по който се разглеждат петициите им, оказва силно въздействие върху определянето на мнението им за европейските институции и спазването на правото на петиция, признато в законодателството на Европейския съюз;

Ж.  като има предвид, че Европейският парламент е единствената институция на ЕС, избирана пряко от гражданите, и че правото на петиция им предоставя средство да привлекат вниманието на избраните от тях представители върху темите, които ги вълнуват;

З.  като има предвид, че съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз, за да се насърчава доброто управление и да се гарантира участието на гражданското общество, институциите, органите, службите и агенциите на Съюза трябва да работят по възможно най-прозрачен начин;

И.  като има предвид, че правото на петиция трябва да бъде ключов елемент от демокрацията на участието, при която правото на всеки гражданин да участва пряко в демократичния живот на Съюза е ефективно защитено; като има предвид, че истински демократичното и основано на участието управление следва да гарантира пълна прозрачност, ефективна защита на основните права и практическо участие на гражданите във вземането на решения; като има предвид, че посредством петициите Европейският парламент може да изслушва, да предоставя информация и да помага за разрешаването на проблемите, които засягат гражданите, като същевременно сезира другите институции на ЕС и институциите на държавите членки, в рамките на съответните компетенции, да положат всички усилия в тази посока; като има предвид, че чрез горепосочените петиции следва да се оцени въздействието на правото на ЕС върху ежедневието на хората, които живеят на територията на ЕС;

Й.  като има предвид, че хуманитарната криза с бежанците, изключително тежкото икономическо и социално въздействие на финансовата криза, и засилващата се ксенофобия и расизъм в цяла Европа поставят под въпрос доверието в системата и в европейския проект като цяло; като има предвид, че комисията по петиции има задължението, което същевременно е и голямо предизвикателство, да поддържа и укрепва конструктивен диалог с европейските граждани и пребиваващите в ЕС по европейски въпроси;

К.  като има предвид, че комисията по петиции е тази, която може най-добре да покаже на гражданите какво прави за тях Европейският съюз и какви решения могат да бъдат намерени на европейско, национално или местно равнище; като има предвид, че комисията по петиции е в състояние да направи много за разясняването и евентуално доказването на успехите на европейския проект и ползите от него;

Л.  като има предвид, че правото на петиция следва да засилва способността за реакция на Европейския парламент, като помага за разрешаване на проблемите, свързани главно с прилагането и транспонирането на правото на ЕС; като има предвид, че петициите са ценен източник на информация от първа ръка, основана на собствения опит на гражданите, която помага за откриване на евентуални нарушения и недостатъци в прилагането на законодателството на ЕС на национално равнище и в крайна сметка в контрола, упражняван от Комисията в ролята ѝ на пазител на договорите; като има предвид, че петициите, които се основават на сферите на дейност на Европейския съюз и отговарят на критериите за допустимост, са основен инструмент за ранно откриване на забавянето при транспонирането и реалното прилагане на правото на ЕС от страна на държавите членки; като има предвид, че чрез петициите гражданите на ЕС могат да подават оплаквания във връзка с пропуски в прилагането на правото на ЕС и да спомагат за установяване на нарушения на правото на ЕС;

М.  като има предвид следователно, че петициите са от голямо значение в рамките на законодателния процес, предоставяйки на останалите комисии в Европейския парламент полезен и пряк принос за тяхната законодателна работа в съответните им области; като има предвид, че петициите не са отговорност единствено на комисията по петиции, а следва да са споделен ангажимент на всички комисии на Европейския парламент;

Н.  като има предвид, че чрез петициите гражданите на ЕС и пребиваващите в ЕС могат да контролират изготвянето и прилагането на правото на ЕС; като има предвид, че по този начин гражданите са ценен източник на информация за откриване на нарушения в правото на ЕС;

О.  като има предвид, че освен осигуряване на съответната обратна информация за прилагането на съществуващото законодателство, петициите могат да спомагат и за установяване на пропуските в правото на ЕС и за оценяване на въздействието на липсата на регулиране в определени области, като по този начин задействат допълнителни законодателни усилия;

П.  като има предвид, че комисията по петиции използва в по-голяма степен специфичните инструменти, с които разполага, като например въпросите с искане за устен отговор и кратките предложения за резолюция, с цел да се даде видимост на различните въпроси, които вълнуват гражданите, или внасянето на въпроси и предложения за резолюция за разглеждане по време на пленарните заседания на Парламента, като например резолюциите по отношение на законодателството относно ипотеките и рисковите финансови инструменти в Испания или относно защита на висшия интерес на детето в Европа;

Р.  като има предвид, че изпратените от граждани петиции през 2015 г. са разгледани във възможно най-кратки срокове и ефективно, като са съкратени сроковете по отношение на кореспонденцията с вносителите на петиции; като има предвид, че секретариатът положи забележителни усилия за постигането на това подобрение;

С.  като има предвид, че вносителите на петиции допринасят активно за работата на комисията, като предоставят допълнителна информация от първа ръка на нейните членове, на Комисията и на присъстващите представители на съответните държави членки; като има предвид, че като участват в разискванията и като представят своите петиции, придружени с най-подробна информация, вносителите спомагат за установяването на безпрепятствен и конструктивен диалог с членовете на Европейския парламент и Европейската комисия; като има предвид, че през 2015 г. 191 вносители на петиции са присъствали на разискванията на комисията и са взели участие в тях; като има предвид, че макар този брой да изглежда сравнително малък, заседанията на комисията по петиции се излъчват и вносителите на петициите могат да следят разискванията пряко както в реално време, така и след това, чрез видео излъчването им по интернет;

Т.  като има предвид, че беше приет специфичен метод за обработване на петиции, свързани с благосъстоянието на децата, и беше създадена специална работна група по въпроса, която беше конституирана на 17 септември 2015 г ;, като Елеонора Еви беше избрана за председател; подчертава, че всяка работна група следва да разполага с ясен мандат, за да постигне видими резултати и да се предотвратят необосновани закъснения при разглеждането на петициите;

У.  като има предвид, че внасянето на петиция често съвпада с подаването едновременно с това на жалба до Комисията, която може да доведе до започване на производство за установяване на неизпълнение на задължения; като има предвид, че през 2015 г. Европейският парламент предупреди посредством петиции и въпроси към Комисията за недостатъци в начина, по който някои държави членки прилагат и изпълняват определени закони на ЕС;

Ф.  като има предвид, че тези петиции доведоха до жалби по въпроса за околната среда; като има предвид, че Комисията изпрати официално уведомително писмо на Финландия във връзка с транспонирането на Директивата относно обществения достъп до информация за околната среда; като има предвид, че в други пет случая, свързани с околната среда, Комисията започна двустранен диалог със съответните държави членки; като има предвид, че случаите бяха свързани с шистовия газ, управлението на популацията на вълците, неправилното прилагане на Директивата за стратегическата екологична оценка и съответствието на националното законодателство с изискванията на Директивата относно обществения достъп до информация за околната среда;

Х.  като има предвид, че петициите на гражданите засягат и въпроси от сферата на правосъдието и съдебното сътрудничество, като по този начин мотивират Комисията да започне двустранен диалог с държава членка по отношение на предвидените в нея ограничения при промяна на името след сключване на брак;

Ц.  като има предвид също така, че в резултат на различни петиции Комисията започна и двустранни разговори с различни държави членки относно данъците върху недвижимото имущество и местния данък за пребиваване, плащан от студентите;

Ч.  като има предвид, че Комисията има намерение да засили прилагането на законодателството на ЕС въз основа на транспонирането и системните проверки по отношение на съответствието на националното законодателство; като има предвид, че Комисията заяви, че ще вземе съответните мерки, включително започването на нови случаи по EU pilot и производства за установяване на неизпълнение на задължения при откриване на възможни нарушения на правото на ЕС;

Ш.  като има предвид, че участието на Парламента в тези процедури предоставя възможност за допълнителен контрол върху работата по разследване на съответните институции на ЕС; като има предвид, че разглеждането на петициите не следва да бъде прекратявано, докато е в ход разследване на Комисията;

Щ.  като има предвид, че Комисията публикува действията, свързани с нарушенията на правото на Съюза, в рамките на своя годишен доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на Европейския съюз и разкрива информация относно производствата за установяване на неизпълнение на задължения под формата на прессъобщения; като има предвид, че справка за решенията относно производствата за установяване на неизпълнение на задължения може да се направи в базата данни на Комисията на уебсайта Europa; като има предвид, че предоставянето на по-подробна информация от Комисията за нейната намеса в работата на комисията по петиции в случаи, свързани с петиции, ще спомогне за по-голяма прозрачност и по-гладко сътрудничество между двете институции;

АА.  като има предвид, че основните теми, будещи загриженост, които се разглеждат в петициите, засягат широк спектър от въпроси, като например законодателството в областта на опазването на околната среда (по-специално пречистването на отпадъчните води, управлението на отпадъците, управлението на речните басейни, проучването на находища и добива на газ и въглеводороди), нарушенията на правата на потребителите, правоприлагането (по-специално родителските права по отношение на непълнолетни/малолетни деца), основните права (по-специално правата на детето, на хората с увреждания и на малцинствата), свободното движение на хора, дискриминацията, имиграцията, заетостта и хуманното отношение към животните;

АБ.  като има предвид, че интернет порталът на комисията по петиции, който започна да функционира от края на 2014 г., вече може да се използва, но все още не е завършен; като има предвид, че порталът има за цел да предоставя на гражданите на и на пребиваващите в ЕС електронен инструмент, който им позволява да внасят петиции и непрекъснато да проследяват тяхното обработване, както и да подписват електронно собствените си петиции и да дават подкрепата си за други вносители на петиции, чиито въпроси ги интересуват; като има предвид, че проблемите с някои основни функционалности, например търсачката, продължиха през цялата 2015 г. и до съвсем скоро подкопаваха ролята на портала като интерактивно пространство за обмен между гражданите; като има предвид, че този проблем най-после беше решен;

АВ.  като има предвид, че порталът беше замислен да направи процедурата по внасяне и разглеждане на петиции по-прозрачна и интерактивна, като същевременно подобри административната ефективност в интерес на вносителите на петиции, членовете на ЕП и обществеността като цяло; като има предвид, че вторият етап на проекта е предназначен основно да подобри административната обработка на петициите;

АГ.  като има предвид, че последващите закъснения при по-нататъшните фази на проекта създадоха допълнително работно натоварване в секретариата на комисията по петиции поради необходимостта от ръчно качване на съответните досиета в различните бази данни; като има предвид, че все още има петиции, които предстои да бъдат качени, тъй като досега в портала са включени само петиции, получени през 2013 г., 2014 г. и 2015 г., чието разглеждане не е приключило, и че понастоящем се работи по качването в системата на петициите, получени през 2016 г.;

АД.  като има предвид, че бяха преодолени някои недостатъци, по-конкретно по отношение на функцията за търсене и на поверителността на вносителите на петиции, както и че работата за подобряване на полезността и видимостта на услугата за гражданите продължава съгласно предвидения график от втората половина на 2016 г.;

АЕ.  като има предвид, че допустимостта на петициите се основава на критериите, определени в член 227 от ДФЕС; като има предвид, че понятието сфера на дейност на Съюза излиза далеч отвъд дългия списък от области на компетентност; като има предвид, че обявяването на недопустимост може да подлежи на съдебен контрол, ако не е надлежно обосновано в съответствие с тези критерии;

АЖ.  като има предвид, че националните съдилища носят първична отговорност за гарантирането на правилното прилагане на законодателството на ЕС в държавите членки; като има предвид в този контекст, че nреюдициалните заключения от страна на Съда на ЕС са полезен инструмент на разположение на националните съдебни системи; като има предвид, че в някои държави членки тази процедура се използва рядко или изобщо не се използва; като има предвид, че тази първоначална отговорност не следва по никакъв начин да възпрепятства по-активна роля на Комисията, когато става въпрос за гарантиране на спазването на правото на ЕС, в качеството й на пазител на Договорите; като има предвид, че петициите са алтернативен и независим начин за проучване и проверки на спазването на законодателството на ЕС, и като има предвид, че следователно тези две алтернативни процедури не би следвало да се изключват взаимно;

АЗ.  като има предвид, че Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) следва да бъде важен инструмент за предоставяне на възможност за пряко участие на гражданите в разработването на политиките на ЕС и че потенциалът на този инструмент трябва да се използва в пълна степен, като същевременно се гарантира, че гражданите са напълно информирани за въпросите от компетентността на ЕС и от националната компетентност; като има предвид, че гражданите следва да бъдат по-добре информирани за основните разлики между ЕГИ и правото на петиции; като има предвид, че Парламентът носи конкретна отговорност за реалния успех на този инструмент; като има предвид, че както стана ясно от изказванията в рамките на публичното изслушване на 22 февруари 2015 г., организациите, които регистрират граждански инициативи, считат като цяло, че е необходимо да се премахнат административните пречки, за да се постигнат възможно най-добри резултати по отношение на участието на гражданите;

АИ.  като има предвид, че повече от три години след датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 211/2011, 1 април 2012 г., комисията по петиции счита, че неговото изпълнение следва да се оцени, за да се открият слабости и да се предложат конкретни осъществими решения за бързото му преразглеждане, с цел да се подобри неговото функциониране;

АЙ.  като има предвид, че през 2015 г. поради натовареността на комисията по петиции беше извършено само едно посещение за установяване на фактите във връзка с петициите, разглеждани през 2015 г.; като има предвид, че посещението за установяване на фактите в Обединеното кралство на 5 и 6 ноември 2015 г. относно осиновяване без съгласието на родителите позволи на членовете на делегацията да разберат по-добре ситуацията, като имаха възможност да обсъдят проблема с представителите на различните институции в Обединеното кралство, имащи отношение по случая;

АК.  като има предвид, че такива посещения са специален прерогатив на комисията и основна част от нейната дейност, което включва взаимодействие с вносителите на петиции и съответните органи на държавите членки; като има предвид, че членовете на тези делегации участват равноправно във всички дейности, включително в изготвянето на окончателния доклад;

АЛ.  като има предвид, че комисията по петиции е отговорна пред Европейския омбудсман, който отговаря за разглеждането на жалбите на европейските граждани и пребиваващите в ЕС относно възможни случаи на лошо администриране от страна на институциите и органите на ЕС, по отношение на които комисията изготвя и годишен доклад въз основа на годишния доклад на Омбудсмана;

АМ.  като има предвид, че на 26 май 2015 г. Европейският омбудсман Емили О’Райли представи на председателя на Европейския парламент Мартин Шулц своя годишен доклад за 2014 г.; като има предвид, че на 23 юни 2015 г. Омбудсманът представи своя доклад на заседанието на комисията по петиции, която е компетентната комисия за връзките с Омбудсмана;

АН.  като има предвид, че комисията по петиции е член на Европейската мрежа на омбудсманите, която включва национални и регионални омбудсмани, комисии по петиции и сходни органи в държавите – членки на Европейския съюз, страните – кандидатки за членство в ЕС, и други държави от Европейското икономическо пространство и/или Шенгенското пространство; като има предвид, че комисията по петиции на Европейския парламент е пълноправен член на тази мрежа, която понастоящем има 94 офиса в 36 държави;

АО.  като има предвид, че всяка петиция се разглежда и обработва внимателно и всеки вносител трябва да получи отговор в разумен срок; като има предвид, че всеки вносител на петиция трябва да бъде информиран за основанията разглеждането на внесената от него петиция да бъде приключено;

АП.  като има предвид, че всички вносители следва да имат възможност да представят своите случаи пряко пред комисията по петиции;

1.  подчертава, че правото на петиция следва да засилва способността за реакция на Европейския парламент, като помага за разрешаване на проблемите, свързани главно с транспонирането и прилагането на законодателството на ЕС, тъй като петициите, които се основават на сферите на дейност на ЕС и отговарят на критериите за допустимост, са ценен източник на информация за откриване на евентуални нарушения в прилагането на законодателството на ЕС; приканва Комисията да използва повече своите правомощия, когато става въпрос за гарантиране на ефективното прилагане на законодателството на ЕС, например като се стреми към по-бързо прилагане на производството за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка съгласно членове 258 и 260 от ДФЕС;

2.  изтъква работата, която извършва комисията по петиции във връзка с изслушването и подпомагането на решаването на проблеми, засягащи гражданите; счита, че петициите могат да помогнат да се оцени по-добре въздействието на законодателството на ЕС върху ежедневието на гражданите, като служат за мост между гражданите и институциите;

3.  подчертава факта, че комисията по петиции има възможността, която е и голямо предизвикателство, да участва в доверен и ползотворен диалог с гражданите, както и потенциала да сближи институциите на ЕС и неговите граждани; отбелязва, че тя следва да спомага за насърчаване на демокрацията на участието; счита, че подходящият отговор на петициите както от гледна точка на навременността, така и на качеството, е от решаващо значение за осъществяването на тази цел;

4.  припомня, че следва да се спазва равното и пропорционално представителство на националностите на вносителите в обществените обсъждания на комисията; с цел засилване на европейското измерение на комисията следва да се насърчава подходящо и справедливо представителство на всички държави членки в нейните обществени обсъждания; подчертава, че комисията по петиции трябва да разглежда всички допустими петиции като има придава еднаква важност и ги третира с еднаква обективност; подчертава, че петициите, които са свързани с предизборна кампания в държава членка не следва да бъдат разглеждани по спешната процедура;

5.  подчертава, че петициите са от голямо значение също и в рамките на законодателния процес, тъй като откриват съществуващите пропуски и недостатъци в транспонирането на общностното законодателство и предоставят на останалите комисии в Парламента полезен и пряк принос за тяхната законодателна работа в съответните им области; приветства засиленото взаимодействие на комисията по петиции с другите парламентарни комисии, както и по-честото включване на въпроси, свързани с петиции, в пленарните заседания; счита, че петициите не са отговорност единствено на комисията по петиции, а следва да са споделено усилие от страна на всички комисии на Парламента; приветства намерението за установяване на неофициална мрежа за петиции в Парламента с участието на представители от всяка негова комисия, с цел да се гарантира безпрепятствена и ефективна координация на дейностите, свързани с петициите; счита, че мрежата трябва да даде възможност за по-добро разбиране на ролята на петициите в парламентарната дейност и да укрепи сътрудничеството между комисиите по въпроси, повдигнати от вносителите; приканва всички съответни парламентарни комисии да отделят полагащото се внимание на петициите, които са им били изпратени, и да полагат необходимите усилия, за да предоставят информацията, необходима за правилното разглеждане на тези петиции;

6.  потвърждава, че Парламентът също трябва да играе решаваща политическа роля във връзка с дейностите по прилагане на Комисията, като разглежда внимателно годишните доклади относно мониторинга на изпълнението на правото на ЕС и приема парламентарни резолюции по съответните въпроси; призовава Комисията да взема предвид резолюциите, внесени в Парламента от комисията по петиции, които въз основа на петициите установяват конкретни пропуски в прилагането и изпълнението на правото на ЕС, и призовава Комисията да предприеме подходящите действия и да докладва на Парламента за свързаните с тях последващи действия; освен това призовава Съвета и Парламента да предприемат конкретни действия при приемането на Регламент (ЕС) …/… [процедура 2013/0140(COD)] относно изключването на Drosophila melanogaster от ветеринарните проверки на външните граници на ЕС, както предлагат носители на Нобелова награда (професори по биохимия) в петиция № 1358/2011;

7.  приветства факта, че през 2015 г. времето за разглеждане на петиции е намаляло, но въпреки това подчертава, че на секретариата на комисията по петиции трябва незабавно да се осигурят повече технически и човешки ресурси, за да се гарантира надлежно разглеждане и допълнително намаляване на срока за обработка на петициите, като същевременно се осигурява качеството на тази обработка, призовава за цифровизация на обработването на петиции, по-специално чрез въвеждането на нови информационни и комуникационни технологии, за да се гарантира ефикасно и навременно разглеждане и оптимално използване на наличните човешки ресурси, като същевременно се запази правото на гражданите да внасят петиции чрез традиционната поща;

8.  продължава да счита за изрично задължение да се гарантира, че недопустимостта или приключването на петиции поради необоснованост трябва да бъдат внимателно обосновавани пред вносителите на петиции;

9.  приветства, че Комисията участва в процеса на разглеждане на петициите и се ангажира с него и че отговаря във възможно най-кратки срокове по новите петиции, изпратени ѝ от Парламента; посочва, че отговорите на Комисията обикновено са подробни и обхващат петициите, които са от нейната компетентност; въпреки това припомня, че в много случаи Комисията не предоставя нови елементи в отговорите на петициите, за които се изисква преразглеждане поради промени на положението и контекста на петициите; изразява съжаление за случаите, когато Комисията се концентрира основно върху процедурните аспекти и не навлиза в същината на въпроса; припомня на Комисията, че разглеждането на петиции, които повдигат въпроси за възможно нарушаване на правото на ЕС, може да бъде приключено само след извършването на съответен анализ; приветства ангажимента на Комисията да изпраща като цяло компетентни служители на заседанията на комисията по петиции, тъй като качеството на цялостното разглеждане на петициите се повишава, когато Комисията се представлява в обсъжданията от възможно най-високопоставени длъжностни лица; изразява съжаление, че по време на заседанията на комисията по петиции отговорите на Комисията обикновено се ограничават до съдържанието на изпратения на комисията по петиции официален отговор и не предоставят никаква нова или релевантна информация за разрешаване на повдигнатите въпроси; отбелязва, че на писмените отговори се обръща сериозно внимание, както и на обясненията по време на устните разисквания в комисията по петиции;

10.  счита, че в ролята си на пазител на договорите, особено когато става въпрос за въпроси в областта на околната среда, Комисията не следва да се ограничава само до формална проверка на процедурното съответствие, а да се концентрира повече върху действителното съдържание на основния въпрос; припомня принципа на предпазните мерки и духа на законодателството на ЕС в областта на околната среда за предотвратяване на необратими щети на екологично чувствителни зони и настоятелно призовава Комисията да възприеме подход, който ѝ позволява предварително да използва правомощията и прерогативите си;

11.  изразява несъгласие с все по-често повтарящото се тълкуване от страна на Комисията на двадесет и седмия годишен доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на Европейския съюз (2009 г.), според което тя би имала право да приключва разглеждането на досиета, по които все още не е предприета официална стъпка за започване на производство за установяване на нарушение или да преустановява текущо производство за установяване на нарушение от случаите, които се разглеждат пред национален съд; отново потвърждава първоначалния дух на горепосочения доклад, който отправя искане към Комисията да положи повече усилия за осигуряване на последователно прилагане на законодателството на ЕС, в рамките на своите правомощия, като използва механизмите на производството за установяване на нарушение, независимо от наличието на съдебно производство на национално равнище;

12.  в бъдеще ще обръща по-голямо внимание на това Комисията да докладва редовно пред Парламента за развитието на образуваните производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу отделни държави членки, за да се улесни по-доброто сътрудничество и съответните вносители на петицията да могат да бъдат информирани за развитието на ранен етап;

13.  счита, че с цел прозрачност, в дух на лоялното сътрудничество между различните институции на ЕС и съгласно Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия, Комисията следва да предоставя на Парламента при поискване обобщение на отделните случаи, свързани с процедурите по EU Pilot; припомня предишни искания на комисията по петиции за осигуряване на достъп до EU Pilot и документи, свързани с производствата за установяване на неизпълнение на задължения, тъй като петициите често водят до откриването на такива производства; отново призовава Комисията да информира комисията по петиции за напредъка на пряко свързаните с петиции производства за установяване на неизпълнение на задължения; признава необходимостта да се гарантира максимална прозрачност при оповестяването на информация относно процедурите по EU Pilot и на вече приключилите производствата за установяване на неизпълнение на задължения;

14.  счита, че необходимата информация относно производствата за установяване на неизпълнение на задължения, открити в резултат на разследвания, свързани с петиции, следва своевременно да бъде предоставяна на Парламента и особено при поискване от страна на комисията по петиции;

15.  счита, че е от първостепенно значение да се подобри сътрудничеството с националните парламенти и техните компетентни комисии, както и с правителствата на държавите членки, особено с цел да се гарантира, че петицията се разглежда от съответните компетентни органи; повтаря призива си за започване на структуриран диалог с държавите членки под формата на редовни срещи със съответните комисии на националните парламенти; приветства присъствието на делегацията на комисията по петиции на германския Бундестаг на заседанието на комисията по петиции на 4 май 2015 г.; изразява надежда, че подобен диалог може да допринесе за лоялното сътрудничество при намирането на ползотворни решения за получени повтарящи се случаи, като петициите относно Jugendamt („Югендамт“); насърчава присъствието на представители на държавите членки и на местните и/или регионалните заинтересовани органи по време на заседанията на комисията по петиции; отново посочва значението на участието на представители на Съвета и на Комисията по време на заседанията и изслушванията на комисията по петиции;

16.  признава влиянието на ефективното прилагане на правото на ЕС за засилването на надеждността на институциите на ЕС; припомня, че правото на петиции, залегнало в Договора от Лисабон, е важен елемент на европейското гражданство и е истински барометър за контрола на прилагането на правото на ЕС и за установяването на възможни пропуски; призовава комисията по петиции да установи редовна среща с националните комисии по петиции с цел повишаване на осведомеността относно тревогите на европейските граждани в ЕС и в държавите членки и допълнително укрепване на техните права чрез по-добро европейско законотворчество и изпълнение;

17.  повтаря призива от своята резолюция от 11 март 2014 г. за дейността на комисията по петиции през парламентарната 2013 г.(1) , за започване на засилен структуриран диалог с държавите членки, по-специално чрез провеждане на редовни заседания с членове на националните комисии по петиции или други компетентни органи; призовава държавите членки да вземат под внимание препоръките, направени в докладите от мисиите за установяване на факти и по време на диалозите;

18.  приветства факта, че през 2015 г. 191 граждани представиха своите петиции пряко пред комисията по петиции; припомня и подкрепя използването на видеоконферентна връзка или на други средства, които предоставят възможност на вносителите на петиции да участват активно в работата на комисията по петиции, в случай че не могат да присъстват физически;

19.  отбелязва ограничителното и строго тълкуване на Комисията във връзка с член 51, параграф 1 от Хартата на основите права, в който се постановява, наред с другото, че Хартата се отнася до държавите членки „единствено когато те прилагат правото на Съюза“; отбелязва, че в член 51, параграф 2 от Хартата се посочва, че Хартата „не разширява приложното поле на правото на Съюза извън компетенциите на Съюза“; припомня, че очакванията на гражданите на ЕС често излизат извън обхвата на Хартата и приканва Комисията да помисли за нов подход, който да съответства в по-голяма степен на тези очаквания; настоятелно призовава за по-широко тълкуване на приложното поле на Хартата и в крайна сметка за нова оценка на целесъобразността на този член при бъдещите преразглеждания на Хартата и договорите; подчертава, че нищо не пречи държавите членки да се ангажират с пълното прилагане на разпоредбите на Хартата в националното законодателство, за да гарантират защитата на основните права на своите граждани извън прилагането на правото на Съюза, и им припомня, че те са обвързани и с други международни задължения;

20.  изразява съжаление, че вносителите все още не са достатъчно информирани относно основанията за обявяването на дадена петиция за недопустима;

21.  изразява съжаление относно строгото и ограничително тълкуване от страна на Европейската комисия на член 51 от Хартата на основните права, който предвижда, че „разпоредбите на […] харта се отнасят за институциите, органите, службите и агенциите на Съюза при зачитане на принципа на субсидиарност, както и за държавите членки, единствено когато те прилагат правото на Съюза“; припомня, че поради съществуването на член 51 от Хартата очакванията на гражданите често надхвърлят това, което позволяват строго правните разпоредби на Хартата, и често остават неоправдани именно поради това строго и ограничително тълкуване; призовава Комисията да приеме нов подход, който да е по-добре приспособен към тези очаквания;

22.  изразява съжаление, че гражданите на Полша и Обединеното кралство все още не са защитени от Хартата на основните права на Европейския съюз;

23.  подчертава, че през януари 2015 г. двама членове бяха избрани да представляват комисията по петиции в структурите за прилагане на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания, и че те участваха в анализа на предварителния доклад на Европейския съюз и Комитета на ООН за правата на хората с увреждания в Женева, Швейцария, на 27—28 август 2015 г.; подчертава важната работа, извършвана непрекъснато от комисията по петиции в контекста на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; отбелязва надлежно, че 2015 г. беше важна година, тъй като за първи път беше извършен преглед от страна на орган на ООН на изпълнението на задълженията в областта на правата на човека в ЕС; приветства факта, че комитет на ООН имаше възможността да изслуша всички подробности относно функцията за предоставяне на защита на комисията по петиции; подчертава, че Комисията вече включва заключителните наблюдения на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания в процеса на разглеждане на петициите(2); приветства факта, че публичното изслушване на тема „Защита на правата на хората с увреждания от гледна точка на получените петиции“, организирано от комисията по петициите на 15 октомври 2015 г., имаше висока степен на достъпност; обръща внимание на значението на заключенията на проучването, възложено от Тематичен отдел В, озаглавено „Защитната роля на комисията по петиции в контекста на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания“; счита, че е важно комисията по петиции да продължи да организира събития, насочени към петициите в областта на проблемите на хората с увреждания; призовава да се засили капацитетът на комисията по петиции и на нейния секретариат, за да могат те да изпълняват адекватно защитната си функция; призовава да бъде назначен служител, който да отговаря за разглеждането на въпроси, свързани с увреждания; отбелязва важното значение на мониторинга, извършен от комисията през 2015 г., по отношение на съвсем конкретни въпроси, свързани с проблемите на хората с увреждания, като ратифицирането на Маракешкия договор, деблокирането на директивата за борба с дискриминацията, освобождаването от митни сборове на някои продукти, предназначени за подпомагане на образователното, научното или културното развитие на хората с увреждания или на лицата, полагащи грижи в семействата;

24.  настоятелно призовава за бързото ратифициране на равнището на ЕС на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, независимо от спора за компетентност пред Съда на ЕС; припомня, че в своите заключителни наблюдения през септември 2015 г. Комитетът на ООН за правата на хората с увреждания посочи някои недостатъци в ЕС по отношение на пълното съответствие с Конвенцията; отбелязва, че от ЕС се изисква бързо да приеме изменен Европейски акт за достъпност, включващ ефективни и достъпни правоприлагащи механизми и механизми за подаване на жалби; отбелязва изискването за отделяне на ролите на Комисията чрез отстраняването ѝ от рамката за независим надзор, за да се гарантира, че рамката разполага с подходящи ресурси за изпълнение на своите функции;

25.  подчертава разнообразието от теми, повдигнати в петициите на гражданите, например основните права, благосъстоянието на децата, правата на хората с увреждания, правата на лицата, които принадлежат към малцинства, правата на детето, вътрешния пазар, правото в областта на опазването на околната среда, трудовите правоотношения, политиките в областта на миграцията, търговските споразумения, въпросите, свързани с общественото здраве, транспорта, правата на животните и дискриминацията;

26.  изразява съжаление за силно рестриктивния подход, възприет от Комисията в нейните отговори на петиции, свързани с различни аспекти на хуманното отношение към животните, когато става въпрос за тълкуването на нейните отговорности съгласно член 13 от ДФЕС; настоятелно призовава Комисията да преразгледа настоящия си подход и допълнително да проучи правното основание за ролята си в гарантирането на по-добра защита на правата на животните в целия ЕС;

27.  подчертава деликатния характер на петициите, свързани с правата на детето, тъй като в такива случаи е необходимо спешно и по подходящ начин да се отговори на безпокойствата на вносителите при запазване на интересите на децата в контекста на посещенията за установяване на факти, които комисията по петиции може да организира при разглеждането на петициите;

28.  счита, че провеждането на публични изслушвания е важен способ за по-задълбочено разглеждане на проблемите, повдигнати от вносителите на петиции, които попадат в сферите на дейност на ЕС, както и на общи аспекти на функционирането на ЕС и на свързаните с това основни недостатъци; обръща внимание на публичните изслушвания, проведени на 26 февруари 2015 г. съвместно с комисията по конституционни въпроси относно Европейската гражданска инициатива (ЕГИ), на 23 юни 2015 г. относно правото на петиции, на 15 октомври 2015 г. относно защитата на правата на хората с увреждания, на 11 май 2015 г. с други три комисии относно ЕГИ „Спрете вивисекцията“, и също така счита за полезен семинара относно трансграничните осиновявания, проведен на 1 декември 2015 г. съвместно с комисията по правни въпроси;

29.  счита, че ЕГИ е ново политическо право на гражданите, както и подходящ инструмент за определяне на политическия дневен ред за целите на демокрацията на участието в Европейския съюз, който дава възможност на гражданите да участват пряко и активно в проекти и процеси, които ги засягат, чийто потенциал безспорно трябва да бъде използван в пълна степен и да се подобри значително, за да бъдат постигнати най-добри резултати и за да бъдат насърчени възможно най-много граждани на ЕС да участват в по-нататъшното развитие на процеса на европейска интеграция; счита също така, че към приоритетните цели на ЕС трябва да се причислят защитата на основните права, демократичната легитимност и прозрачността на институциите на ЕС; припомня на Комисията необходимостта да се следват препоръките, направени в резолюцията на Европейския парламент от 28 октомври 2015 г. относно Европейската гражданска инициатива(3) , за да се гарантира правилното прилагане на правото на внасяне на ЕГИ; отново потвърждава ангажимента си да участва активно в провеждането на публични изслушвания, свързани с успешните инициативи; поема ангажимент да отдаде предимство на институционално равнище на ефективността на този процес на участие и да гарантира, че се предприемат надлежни законодателни последващи действия;

30.  изразява съжаление, че Комисията счита, че е твърде рано за преразглеждане на Регламент (ЕС) № 211/2011, който започна да се прилага преди повече от три години, на 1 април 2012 г.; счита, че е необходимо да се направи изчерпателна оценка на прилагането му, за да се разрешат всички установени пропуски и да се предложат устойчиви решения с оглед на скорошното му преразглеждане, като се гарантира, че необходимите за Европейската гражданска инициатива процедури и условия са действително ясни, прости, лесни и пропорционални; приветства доклада на Комисията от 31 март 2015 г. относно Европейската гражданска инициатива и Решение OI/9/2013/TN на Европейския омбудсман и призовава Комисията да гарантира при преразглеждането на настоящия инструмент, че Европейската гражданска инициатива има реален принос за Съюза в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и че са въведени всички подходящи правни мерки за предприемането на подходящите последващи действия, когато за дадена Европейската гражданска инициатива се счита, че е била завършена успешно; призовава Комисията, предвид различните установени недостатъци, да внесе възможно най-скоро предложение за реформа на Регламент (ЕС) № 211/2011;

31.  насочва вниманието към своята резолюция от 8 октомври 2015 г. по отношение на законодателството относно ипотеките и рисковите финансови инструменти в Испания(4) , въз основа на получени петиции, в която Парламентът отправи редица препоръки за правилно прилагане на законодателството на ЕС относно правото в областта на ипотеките и борбата с банковите злоупотреби; призовава Комисията да следи отблизо изпълнението във всички държави членки на Директива 2014/17/ЕС относно ипотечните кредити и на Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори и да споделя най-добрите практики за подобряване на защитата на гражданите, изпитващи финансови затруднения;

32.  изразява загриженост относно доказателствата за недостатъци по отношение на нормалния достъп до правосъдие в някои държави членки, разкрити в резултат на разглеждането на петиции; счита, че това е съществен проблем, който трябва незабавно да бъде решен, за да се гарантира правилното демократично функциониране на Съюза и упражняването на основните права от неговите граждани и пребиваващите в ЕС лица; счита, че Съюзът следва да даде пример като въведе стълба на Орхуската конвенция за достъп до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда;

33.  насочва вниманието към своята резолюция от 21 януари 2016 г. за дейността на комисията по петиции през 2014 г.(5), както и към резолюцията си от 25 февруари 2016 г. относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2014 г.(6);

34.  приветства възобновяването на по-нормално равнище на дейност в областта на посещенията за установяване на факти и очаква, че пълният потенциал на този конкретен прерогатив на комисията по петиции ще бъде използван през следващите години до самия край на законодателния период; подчертава значението на работните документи, представяни след всяко посещение, включително конкретните препоръки, и настоятелно призовава различните съответни органи надлежно да ги вземат под внимание; счита, че следва да се прави периодична оценка на степента на изпълнение на тези препоръки;

35.  подчертава извършената през 2015 г. работа от комисията по петиции, за да се предостави на разположение на вносителите на петиции интернет портал, чрез който да имат възможността да се регистрират, да внесат петиция, да изтеглят придружаващите документи и да се присъединят към вече обявени за допустими петиции; подчертава актуализацията на въпросния портал, в който са качени петициите, регистрирани през 2013, 2014 и 2015 г.; приветства факта, че функционалностите, свързани с търсенето, присъединяването и поверителността на вносителите на петиции, са обновени и усъвършенствани;

36.  припомня стъпките, които продължават да са необходими, за приключване на останалите етапи на проекта за интернет портал за петиции, в които вносителите на петиции ще могат да получават информация в реално време относно състоянието на своите петиции и ще бъдат уведомявани автоматично за промените в процеса на обработване, като обявяването на допустимост, получаването на отговор от Комисията или включването на петицията им в дневния ред на заседание на комисията и връзка към онлайн излъчването, и по този начин ще им се предоставя ясна и пряка информация от секретариата на комисията по петиции ; подчертава, че интернет порталът е ключов източник на информация за гражданите на ЕС и че съответно той следва да предоставя информация относно жизнения цикъл на петициите;

37.  обръща внимание на приемането на Регламент (ЕС) № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар; настоятелно призовава подаването на подписани с електронен подпис документи от всичките двадесет и осем държави членки да се приема от комисията по петиции, както и от всички институции на Европейския съюз;

38.  подчертава важната роля на мрежата SOLVIT, която представлява мрежа за решаване на проблеми между държавите членки и която следва да бъде съществено разгърната с целия си потенциал по отношение на сътрудничеството с държавите и техните национални центрове SOLVIT, подчинени на националните администрации, и призовава тази мрежа да бъде подпомогната с повече ресурси, както и да се извърши по-систематичен анализ на проблемите, установени чрез SOLVIT, тъй като мрежата допринася за получаването на достоверна картина на случаите на неефективност на единния пазар;

39.  призовава Обединеното кралство да вземе под внимание препоръките, формулирани в доклада от мисията за установяване на факти в Лондон на 5 и 6 ноември 2015 г., който беше приет от комисията на 19 април 2016 г.;

40.  подчертава значението на сътрудничеството с Европейския омбудсман, както и на участието на Европейския парламент в Европейската мрежа на омбудсманите; приветства добрите отношения на институционално равнище между омбудсмана и комисията по петиции; приветства работата на Омбудсмана за подобряване на добрата администрация в ЕС и оценява особено високо редовния ѝ принос към работата на комисията по петиции през цялата година;

41.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, както и доклада на комисията по петиции, на Съвета, Комисията, Европейския омбудсман, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на техните комисии по петиции и техните национални омбудсмани или подобни компетентни органи.

(1) Приети текстове, P7_TA(2014)0204.
(2) Приети от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания на неговата четиринадесета сесия (17 август — 4 септември 2015 г.); Вж.: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en
(3) Приети текстове, P8_TA(2015)0382.
(4) Приети текстове, P8_TA(2015)0347.
(5) Приети текстове, P8_TA(2016)0021.
(6) Приети текстове, P8_TA(2016)0062.


Международни споразумения в областта на въздухоплаването
PDF 465kWORD 50k
Резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2016 г. относно международните споразумения в областта на въздухоплаването (2016/2961(RSP))
P8_TA(2016)0513B8-1337/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид решенията на Съвета от 8 март 2016 г. за упълномощаване на Комисията да започне преговори за сключване на споразумения за авиационна безопасност с Япония и Китай,

—  като взе предвид решенията на Съвета от 7 юни 2016 г. за упълномощаване на Комисията да започне преговори за сключване на споразумения за въздухоплавателни услуги на равнището на Съюза с Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), Турция, Катар и Обединените арабски емирства,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 септември 2012 г., озаглавено „Външната политика на ЕС в областта на въздухоплаването — посрещане на бъдещите предизвикателства“ (COM(2012)0556),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 7 декември 2015 г., озаглавено „Стратегия за въздухоплаването в Европа“ (COM(2015)0598),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 ноември 2015 г. относно въздухоплаването(1),

—  като взе предвид Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(2) („Рамковото споразумение“), и по-специално точки 23—29 от него и приложения II и III към него,

—  като взе предвид съдебната практика на Съда на Европейския съюз, и по‑специално решенията от 24 юни 2014 г. по делото за остров Мавриций (C‑658/11) и от 14 юни 2016 г. по делото за Танзания (C-263/14),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 12 март 2014 г. между Европейския парламент и Съвета относно изпращането на Европейския парламент и обработването от него на класифицирана информация, с която Съветът разполага по въпроси, които не са от областта на общата външна политика и политика на сигурност(3),

—  като взе предвид решението на Бюрото на Европейския парламент от 15 април 2013 г. относно Правилника относно обработката на поверителна информация от Европейския парламент,

—  като взе предвид практическите условия и ред за предоставяне на информация за международните преговори в областта на въздухоплаването, включително за достъпа до поверителна информация, договорени между председателя на комисията по транспорт и туризъм и члена на Комисията, отговарящ за транспорта, под формата на размяна на писма от 19 януари 2016 г. и 18 март 2016 г.,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 218 от него,

—  като взе предвид въпроса до Комисията относно международните споразумения в областта на въздухоплаването (O-000128/2016 – B8-1807/2016),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в Стратегията за въздухоплаването в Европа Комисията предложи да започне преговори за безопасност на гражданското въздухоплаване с Япония и Китай, както и преговори за сключване на споразумения за въздухоплавателни услуги на равнището на Съюза с Китай, Турция, Мексико, шест държави – членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, Армения и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН);

Б.  като има предвид, че Съветът упълномощи Комисията да започне преговори по споразумения за авиационна безопасност с Япония и Китай и по споразумения за въздухоплавателни услуги на равнището на ЕС с АСЕАН, Турция, Катар и Обединените арабски емирства;

В.  като има предвид, че се изисква одобрението на Парламента за сключването на международни споразумения, обхващащи области, за които се прилага обикновената законодателна процедура,

Г.  като има предвид, че когато Комисията договаря споразумения между Съюза и трети държави или международни организации, „Европейският парламент получава незабавно изчерпателна информация на всички етапи на процедурата“ (член 218, параграф 10 от ДФЕС);

Д.  като има предвид, че Рамковото споразумение следва да гарантира, че правомощията и прерогативите на институцията се упражняват по възможно най‑ефективен и прозрачен начин;

Е.  като има предвид, че в това рамково споразумение Комисията пое ангажимента да спазва принципа на равно третиране по отношение на Парламента и Съвета във връзка със законодателни и бюджетни въпроси, особено що се отнася до достъпа до заседания и предоставянето на мнения или друга информация;

1.  подчертава, че за да бъде в състояние да вземе решение дали да даде своето одобрение след приключването на преговорите, Парламентът трябва да следи процеса от самото начало; счита също така, че е в интерес на останалите институции всички достатъчно важни опасения, които могат да поставят под въпрос готовността на Парламента да даде своето одобрение, да бъдат идентифицирани и проучени на ранен етап;

2.  припомня, че в Рамковото споразумение се посочва по-конкретно, че Парламентът следва да получава от самото начало редовно и при необходимост – в условията на поверителност – изчерпателна информация за текущата процедура на всички етапи от преговорите;

3.  изразява своето очакване, че Комисията ще предоставя на компетентната комисия на Парламента информация относно намерението си да предложи провеждането на преговори с оглед на сключването и изменението на международни споразумения относно въздухоплаването; изразява своето очакване, че Комисията ще постигне договорености със Съвета и с партньорите по преговорите, с цел членовете на Европейския парламент да получават достъп до всички съответни документи, включително до указанията за водене на преговори и консолидираните текстове, успоредно и на равни начала със Съвета;

4.  изтъква, че съгласно член 24 от Рамковото споразумение горепосочената информация трябва да бъде предавана на Парламента по такъв начин, че при необходимост той да може да изрази своето становище; настоятелно призовава Комисията да докладва на Парламента относно това по какъв начин неговите становища се вземат под внимание;

5.  припомня, че съгласно член 218, параграф 10 от ДФЕС Съветът и Комисията са задължени да предоставят на Парламента незабавно изчерпателна информация на всички етапи на процедурата;

6.  отчита, че когато Парламентът получава чувствителна информация относно текущи преговори, той е задължен да гарантира съблюдаването на пълна поверителност;

7.  отбелязва, че Правилникът за дейността позволява на Парламента „въз основа на доклад на компетентната комисия […] да приеме препоръки и да изисква те да бъдат взети предвид преди сключването“ на разглежданото международно споразумение (член 108, параграф 4);

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P8_TA(2015)0394.
(2) ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.
(3) ОВ C 95, 1.4.2014 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност