Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2506(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0072/2017

Dezbateri :

PV 19/01/2017 - 4.1
CRE 19/01/2017 - 4.1

Voturi :

PV 19/01/2017 - 7.1

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0002

Texte adoptate
PDF 262kWORD 51k
Joi, 19 ianuarie 2017 - Strasbourg
Indonezia, în special cazul lui Hosea Yeimo, cel al lui Ismael Alua și cel al guvernatorului din Jakarta
P8_TA(2017)0002RC-B8-0072/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 19 ianuarie 2017 referitoare la Indonezia, în special cazul lui Hosea Yeimo și Ismael Alua și al guvernatorului din Jakarta (2017/2506(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Indonezia, în special cea din 26 februarie 2014 referitoare la decizia Consiliului privind încheierea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare globală dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Indonezia, pe de altă parte, cu excepția chestiunilor legate de readmisie(1),

–  având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare (APC) dintre UE și Indonezia, care a intrat în vigoare la 1 mai 2014,

–  având în vedere declarațiile din 23 mai 2015 ale Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, referitoare la posibilitatea unor noi execuții în Indonezia,

–  având în vedere declarația din 27 iulie 2016 a purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) cu privire la execuțiile planificate în Indonezia,

–  având în vedere al 6-lea Dialog Uniunea Europeană - Indonezia pe tema drepturilor omului din 28 iunie 2016,

–  având în vedere Declarația de la Bangkok din 14 octombrie 2016 privind promovarea unui parteneriat global între UE și ASEAN pentru Obiectivele strategice comune,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 10 decembrie 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, pe care Indonezia l-a ratificat în 2006,

–  având în vedere Convenția din 1987 împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente crude, inumane sau degradante,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Indonezia este a patra țară ca populație din lume, a treia democrație ca mărime, cea mai mare țară majoritar musulmană, cu milioane de adepți ai altor credințe și cu o societate diversă, compusă din 255 de milioane de cetățeni de diferite etnii, limbi și culturi;

B.  întrucât Indonezia este o un partener important al UE; întrucât relațiile dintre UE și Indonezia, membră a G20, sunt strânse; întrucât UE și Indonezia împărtășesc aceleași valori în ceea ce privește drepturile omului, guvernarea și democrația;

C.  întrucât în primul dialog strategic la nivel ministerial (8 aprilie 2016), Ministrul Afacerilor Externe al Indoneziei și VP/ÎR și-au declarat în comun decizia de a „trece la un nou nivel al relațiilor de parteneriat” dintre UE și Indonezia;

D.  întrucât, la 19 decembrie 2016, Hosea Yeimo și Ismael Alua, doi activiști politici din Papua au fost reținuți și acuzați de „rebeliune”, infracțiune prevăzută în Codul penal indonezian, ca urmare a unor activități politice pașnice; întrucât Hosea Yeimo și Ismael Alua au fost eliberați pe cauțiune la 11 ianuarie 2017; întrucât procedurile judiciare în cauza respectivă continuă; întrucât, dacă sunt condamnați, riscă închisoarea pe viață;

E.  întrucât președintele Joko Widodo a promis locuitorilor din Papua o schimbare, începând cu „un dialog deschis pentru o Papua mai bună” și s-a angajat să renunțe la utilizarea disproporționată a forței și la abuzurile în materie de drepturile omului; întrucât președintele a vizitat Papua de patru ori de la alegerea sa, în 2014; întrucât, recent, el a dispus eliberarea unui număr mare de deținuți papuași, ca un gest spre pace;

F.  întrucât guvernatorul Jakartei, Basuki Tjahaja Purnama, cunoscut sub numele Ahok, a fost trimis în judecată, acuzat de către unele grupuri religioase de insultare a islamului; întrucât, din octombrie 2016, au fost organizate trei manifestații care cereau trimiterea în închisoare a lui Ahok, de către o coaliție de grupări islamiste numită Mișcarea națională pentru apărarea edictelor Consiliului Ulema (GNPF-MUI), incluzând și membri ai Frontului Pembala Islam (FPI);

G.  întrucât libertatea de gândire, libertatea de întrunire pașnică și de asociere, libertatea religioasă, dreptul de a nu fi arestat sau deținut în mod arbitrar și dreptul de a nu fi torturat sunt libertăți și drepturi fundamentale inalienabile;

H.  întrucât Indonezia a reinstaurat pedeapsa capitală în 2013 și a executat mai mulți condamnați;

1.  salută existența unei legături strânse între UE și Indonezia și reafirmă importanța unor legăturilor politice, economice și culturale puternice și de durată între cele două părți;

2.  își exprimă îngrijorarea pentru nivelul tot mai ridicat de intoleranță din Indonezia față de minoritățile etnice, religioase și sexuale; condamnă categoric toate actele de violență, hărțuire și intimidare împotriva minorităților, precum și impunitatea pentru astfel de acte și condamnă, de asemenea, utilizarea abuzivă din ce în ce mai extinsă a reglementărilor existente pentru a discrimina, a urmări penal și a trimite în detenție membri ai minorităților religioase, ai religiilor tradiționale, precum și ai minorităților etnice și sexuale;

3.  salută ideile Indoneziei privind combaterea extremismului violent și experiența sa în acest sens, bazată pe promovarea unei societăți tolerante și a dialogurilor interconfesionale; ia act de eforturile depuse de Indonezia pentru a susține democrația și respectarea drepturilor omului și reamintește „unitatea sa în diversitate”; subliniază necesitatea de a asigura protecția tuturor drepturilor omului, în special a celor ale minorităților și grupurilor vulnerabile, asigurând nediscriminarea acestora în exercitarea libertății de religie și de convingeri, de opinie, de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică;

4.  salută continuarea dialogului pe tema drepturilor omului între Uniunea Europeană și Indonezia, instituit în 2010; salută cooperarea strânsă dintre UE și Indonezia într-o gamă largă de aspecte; subliniază că UE și Indonezia au convenit să continue o serie de proiecte concrete de cooperare într-o gamă largă de domenii, inclusiv accesul la justiție și politica penală, combaterea extremismului violent, drepturile migranților, drepturile întreprinderilor și drepturile omului, precum și drepturile persoanelor cu dizabilități și ale persoanelor care aparțin minorităților și grupurilor vulnerabile;

5.  reamintește că îmbunătățirea situației drepturilor omului în Indonezia este o prioritate a APC UE - Indonezia;

6.  salută situația bună a relațiilor dintre Indonezia și vecinii săi, precum și angajamentul său activ în favoarea ONU;

7.  încurajează guvernul indonezian să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că drepturile activiștilor pașnici sunt protejate și că se creează un mediu favorabil pentru exercitarea libertății de exprimare și a libertății de a demonstra pașnic;

8.  salută eliberarea pe cauțiune a lui Hosea Yeimo și Ismael Alua, la 11 ianuarie 2017; remarcă faptul că procedurile judiciare în cauza respectivă continuă; solicită Delegației UE în Indonezia să urmărească aceste proceduri judiciare;

9.  invită autoritățile indoneziene să ia în considerare renunțarea la acuzațiile împotriva lui Hosea Yeimo, Ismael Alua și a altor prizonieri de conștiință împotriva cărora au fost aduse acuzații pentru că și-au exercitat în mod pașnic dreptul la libertatea de exprimare;

10.  invită insistent Indonezia și autoritățile locale din Papua să ia măsuri efective imediate pentru a garanta siguranța și securitatea activiștilor politici pașnici care își exercită drepturile; invită autoritățile să se asigure că locuitorii din Papua au posibilitatea de a-și exprima în mod liber ideile și opiniile, fără a se teme de pedepse, represalii sau intimidări;

11.  condamnă categoric toate actele de violență și teroare și transmite condoleanțe familiilor victimelor;

12.  ia act cu îngrijorare de procesul pentru blasfemie împotriva lui Ahok; subliniază că libertatea de exprimare și libertatea de gândire, de conștiință și de religie sunt protejate de dreptul internațional din domeniul drepturilor omului;

13.  solicită autorităților indoneziene să se abroge articolele 156 și 156(a) din Codul penal al țării, să elimine dispozițiile privind blasfemia din actualul proiect de lege de revizuire a Codului penal (RUU Revisi KUHP), din legea privind informațiile și tranzacțiile electronice și din legile privind rebeliunea (în special articolele 106 și 110 din cod), și să aducă toate legile la conformitate cu obligațiile care îi revin Indoneziei în temeiul dreptului internațional din domeniul drepturilor omului, în special în ceea ce privește libertatea de exprimare, de gândire, de conștiință și de religie, egalitatea în fața legii, dreptul de a nu fi discriminat și dreptul la exprimare și la întrunire publică; remarcă faptul că persoanele pot fi condamnate la o pedeapsă cu închisoarea chiar de cinci ani pentru „defăimare”;

14.  subliniază că guvernul Indoneziei trebuie să protejeze tradiția acestei țări de toleranță religioasă și pluralism prin anchetarea, arestarea și urmărirea penală a persoanelor sau a grupurilor care comit acte de discriminare sau de violență împotriva comunităților religioase;

15.  este îngrijorat de intensificarea retoricii anti-LGBTI, care a condus la numeroase amenințări și atacuri violente asupra ONG-urilor, activiștilor și cetățenilor care susțin cauza persoanelor LGBTI; solicită guvernului și puterii legislative să nu restricționeze drepturilor persoanelor LGBTI și să le garanteze dreptul la libertatea de exprimare și de întrunire;

16.  regretă reinstaurarea pedepsei capitale; solicită autorităților un moratoriu cu privire la toate execuțiile, în perspectiva abolirii pedepsei capitale; își exprimă îngrijorarea cu privire la cazul cetățeanului UE Serge Atlaoui;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și parlamentului Indoneziei, Secretarului General al ASEAN, Comisiei Interguvernamentale ASEAN și Consiliului ONU pentru Drepturile omului.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2014)0141.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate