Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2507(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0074/2017

Forhandlinger :

PV 19/01/2017 - 4.2
CRE 19/01/2017 - 4.2

Afstemninger :

PV 19/01/2017 - 7.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0003

Vedtagne tekster
PDF 185kWORD 56k
Torsdag den 19. januar 2017 - Strasbourg
Den Centralafrikanske Republik
P8_TA(2017)0003RC-B8-0074/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 19. januar 2017 om situationen i Den Centralafrikanske Republik (2017/2507(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin tidligere beslutning om Den Centralafrikanske Republik, navnlig beslutningen af 7. juni 2016 om fredsstøttende operationer – EU's samarbejde med FN og Den Afrikanske Union(1),

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2301 (2016) om forlængelse af mandatet for De Forenede Nationers multidimensionelle integrerede stabiliseringsmission i Den Centralafrikanske Republik (MINUSCA) indtil den 15. november 2017, som blev vedtaget af Sikkerhedsrådet på dets 7747. møde den 26. juli 2016,

–  der henviser til FN's rapport om menneskerettigheder af 14. december 2016 og til erklæringen fra talsmanden for EU-Udenrigstjenesten af 6. januar 2017 om angreb mod MINUSCA,

–  der henviser til konferencen for Den Centralafrikanske Republik i Bruxelles den 17. november 2016, hvor næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, og præsidenten for Den Centralafrikanske Republik, Faustin-Archange Touadéra, var medformænd,

–  der henviser til EU's orientering om Den Centralafrikanske Republik af 21. oktober 2016 fra Joanne Adamson, vicechef for Den Europæiske Unions delegation ved De Forenede Nationer, i De Forenede Nationers afdeling for fredsbevarende operationer,

–  der henviser til rapporten af 22. juli 2016 fra FN's uafhængige ekspert udpeget af Menneskerettighedsrådet til at overvåge, rapportere og rådgive om menneskerettighedssituationen i Den Centralafrikanske Republik, og hendes erklæring af 16. november 2016 forud for donormødet i Bruxelles,

–  der henviser til Rådets konklusioner om Den Centralafrikanske Republik af 9. februar 2015, 20. juli 2015 og 14. marts 2016 og 19. april 2016 om den fredelige afholdelse af valg i Den Centralafrikanske Republik,

–  der henviser til erklæringen af 8. juli 2016 fra formandskabet for konfigurationen Fredsopbygningskommissionen/Den Centralafrikanske Republik på Sikkerhedsrådets briefing om Den Centralafrikanske Republik,

–  der henviser til den ændrede Cotonoupartnerskabsaftale,

–  der henviser til Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC) fra 1998, som blev ratificeret af Den Centralafrikanske Republik i 2001,

–  der henviser til den valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter, der er blevet undertegnet af Den Centralafrikanske Republik,

–  der henviser til Amnesty Internationals rapport af 11. januar 2017 med titlen "The long wait for justice: accountability in Central African Republic" (Den lange ventetid for retlige anliggender: ansvarlighed i Den Centralafrikanske Republik),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Den Centralafrikanske Republik, der er på vej ud af en konflikt mellem Seleka-oprørernes koalition og anti-Balakamilitser, med støtte fra det internationale samfund har gjort imponerende fremskridt siden 2013 med hensyn til at genskabe den forfatningsmæssige orden, afholde fredelige og velgennemførte valg og fuldføre den politiske overgang;

B.  der henviser til, at til trods for de politiske fremskridt er Den Centralafrikanske Republik stadig præget af ustabilitet og sporadisk uro, hvilket er blevet forstærket af voldelige sammenstød en række steder, der har ført til flere fordrivelser i de vestlige, nordlige og østlige dele af landet; der henviser til, at manglen på borgerlige frihedsrettigheder, ulighed mellem kønnene, begrænsning af religions- og trosfrihed og spændinger mellem de forskellige befolkningssamfund også giver anledning til alvorlig bekymring over menneskerettighedssituationen i Den Centralafrikanske Republik;

C.  der henviser til, at FN-missionen har op til 10 750 fredsbevarende styrker på stedet i Den Centralafrikanske Republik, men visse civile klager over, at de ikke gør nok for at beskytte dem mod dusinvis af bevæbnede grupper; der henviser til, at FN's rapport om menneskerettigheder af 14. december 2016 om vilkårlige drab nævner seksuelle overgreb i Den Centralafrikanske Republik;

D.  der henviser til, at MINUSCA-missionen i december 2016 støttede en ny dialog mellem 11 af de 14 væbnede grupper og regeringen som led i en løbende indsats for at afvæbne grupper i Den Centralafrikanske Republik; der henviser til, at MINUSCA fortæller, at dens fredsbevarende styrke på patruljering den 4. januar 2017 vendte hjem fra byen Koui og blev angrebet af over 50 overfaldsmænd ca. 60 km vest for Obo, og to medlemmer af de fredsbevarende styrker blev dræbt af ukendte oprørere, mens et lignende angreb fandt sted den 7. januar 2017 i den nordvestlige del af Bokayi, hvori et medlem af den fredsbevarende styrke blev dræbt;

E.  der henviser til, at genopbygningen af retsvæsenet fortsat er i sin vorden, og politiets kapacitet er fortsat yderst begrænset, hvilket sammen med manglen på et fungerende retssystem betyder, at der ikke er truffet mange foranstaltninger til at standse menneskerettighedsovergreb eller bringe gerningsmændene for retten;

F.  der henviser til, at ifølge Amnesty International er den manglende retfærdighed i Den Centralafrikanske Republik så akut, at nogle ofre tvinges til at leve deres daglige liv sammen med deres aggressorer, eftersom hundredvis er brudt ud af deres fængsel i store fangeflugter, og mange, der er under anklage for at have begået de værste forbrydelser, er aldrig blevet anholdt; der henviser til, at kun 8 ud af 35 fængsler fungerer, og der er kun få domstole uden for hovedstaden Bangui;

G.  der henviser til, at der i Den Centralafrikanske Republik siden august 2016 er sket en alarmerende stigning i antallet af tilfælde af menneskerettighedskrænkelser og krænkelser af den humanitære folkeret, der er begået af de forskellige fraktioner af eks-Seleka og af anti-Balaka-militserne og deres associerede, og der er konstateret mindst 100 drab, civile er blevet tvangsfordrevet og ejendomme er blevet ødelagt; der henviser til, at rettighedsorganisationer har rapporteret om alvorlige kampe i Den Centralafrikanske Republik i slutningen af november 2016 mellem to Seleka-grupper, der efterlod mindst 14 dræbte civile og 76 sårede;

H.  der henviser til, at ifølge Vladimir Monteiro, MINUSCA's talsmand i Bangui, udføres sådanne angreb ikke blot mod FN's fredsbevarende styrker, men også mod humanitære aktører og civilbefolkningen;

I.  der henviser til, at mellem den 28. og 30. november 2016 døde mindst 115 personer som følge af sammenstød mellem to grupper (begge Seleka-fraktioner — Folkefronten for genfødsel af den Centralafrikanske Republik (Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC)) og Unionen for fred i Den Centralafrikanske Republik (l'Union pour la paix en Centrafrique (UPC)) over kontrol af veje, der fører til diamantminer omkring Kalaga, der er en by 45 km fra Bria, hvor begge fraktioner opkræver "vejafgifter", navnlig i mineområder og på peulhyrdernes migrationsruter;

J.  der henviser til, at FN's femte udvalg i maj 2016 vedtog en tværgående beslutning om fredsbevarelse, hvori der blev udtrykt glæde over generalsekretærens vilje til fuldt ud at gennemføre nultolerancepolitikken, og det blev bekræftet, at der er behov for øget koordinering af støtte til ofre, og FN's politik om gennemsigtighed for påstandene om seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug blev udvidet;

K.  der henviser til, at NF/HR, Federica Mogherini, og præsidenten for Den Centralafrikanske Republik, Faustin-Archange Touadéra, den 17. november 2016 mobiliserede det internationale samfund for at opnå politisk støtte til og konkrete tilsagn om at støtte de centralafrikanske myndigheders ambitiøse dagsorden med henblik på at opnå fred, sikkerhed og forsoning i hele landet og fremme udvikling og økonomisk genopretning;

L.  der henviser til, at ifølge FN lever næsten halvdelen af befolkningen i Den Centralafrikanske Republik i fødevareusikkerhed og har behov for humanitær bistand; der henviser til, at 40 % af alle børn under tre år er kronisk fejlernærede, og at en ud af fem børn dør, før de fylder fem år;

M.  der henviser til, at det anslås, at 2,2 millioner mennesker i år vil have behov for humanitær bistand, herunder 1,1 millioner børn; der henviser til, at ved udgangen af 2016 var anslået 420 000 mennesker internt fordrevet, og yderligere 453 000 havde søgt tilflugt i nabolandene;

N.  der henviser til, at i de sidste tre år har EU været den største donor af bistand til Den Centralafrikanske Republik og har ydet mere end 500 mio. EUR til landet; der henviser til, at med hensyn til humanitær bistand har Kommissionen alene bidraget med 124 mio. EUR (ud over 30 mio. EUR til centralafrikanske flygtninge i nabolandene) siden december 2013; der henviser til donorkonferencen i Bruxelles den 17. november 2016, hvor EU gav tilsagn om yderligere 409 mio. EUR i finansiering til genopbygning, fredsopbygning og humanitære behov i Den Centralafrikanske Republik;

O.  der henviser til, at "Lord's Resistance Army" (LRA) har øget sine aktiviteter i den østlige del af Den Centralafrikanske Republik og nu spreder sig uden for mineområderne og har udført angreb mod civilbefolkningen, der har omfattet plyndring, vilkårlig frihedsberøvelse, destruktion og konfiskation af formuegoder samt bortførelser; der henviser til, at ifølge "LRA crisis trackers" er 344 personer siden januar 2016, herunder mere end 60 børn angiveligt blevet bortført af LRA, og tusindvis af civile er blevet fordrevet i de områder, hvor LRA er aktiv;

P.  der henviser til, at EU den 15. juli 2014 etablerede den første EU-multidonortrustfond, kaldet Bekou, der er rettet mod Den Centralafrikanske Republik og bidrager til stabilisering og genopbygning af dette land;

Q.  der henviser til, at den generelle sikkerhedssituation er blevet forbedret siden 2013, især i Bangui, men den er stadig skrøbelig, og antallet af voldsepisoderne er steget igen i de seneste måneder; der henviser til, at forbrydelser såsom mord, tortur, seksuel vold, bortførelser, tyveri, ødelæggelse af ejendom og ulovlig handel med og besiddelse af våben fortsætter i hele landet;

R.  der henviser til, at Verdensfødevareprogrammet bebudede, at det på grund af finansieringsbegrænsninger ville være nødt til at foretage yderligere nedskæringer i de fødevarer, det kan levere, og at distributionen af fødevarer er i risiko for at blive suspenderet fuldstændigt i februar 2017;

S.  der henviser til, at ulovlig handel med og udvinding af diamanter og træ giver næring til konflikten ved at bidrage til finansieringen af væbnede grupper;

T.  der henviser til, at Den Internationale Organisation af Frankofone Lande (OIF) siden 2003 har arbejdet uafbrudt for at styrke demokratiet, retsstatsprincippet og fred i Den Centralafrikanske Republik og fortsætter med at arbejde i den nuværende situation præget af efterkrisegenopbygning; der henviser til, at OIF har stor betydning med hensyn til at styrke kapaciteten hos de centralafrikanske institutioner, yde teknisk støtte til gennemførelsen af den særlige straffedomstol, støtte oprettelsen af en national menneskerettighedskommission, støtte en styrkelse af de administrative og retlige rammer for afholdelse af valg, yde teknisk støtte til gennemførelse af afvæbnings-, demobiliserings-, reintegrations- og sikkerhedssektorreformerne og yde teknisk støtte til den særlige kriminalret gennem mobilisering af fransktalende dommere;

1.  glæder sig over de bestræbelser, som præsident Touadéra og hans regering har gjort sig med henblik på at fremme fred og forsoning i Den Centralafrikanske Republik på baggrund af årtiers underudvikling og skrøbelighed og mange års væbnet konflikt; opfordrer den centralafrikanske regering til yderligere at intensivere disse bestræbelser, navnlig hvad angår dialogen med de væbnede grupper, SSR og DDR og genopretning af de retslige og strafferetlige kæder med henblik på at bekæmpe straffrihed;

2.  fordømmer på det kraftigste tabet af levebrød og ejendom samt overtrædelserne og krænkelserne af internationale menneskerettigheder og den humanitære folkeret, herunder vilkårlige drab, seksuel vold, umenneskelig behandling og alle former for angreb såvel som overfald på og provokationer mod civilbefolkningen og fredsbevarende styrker; minder om, at sådanne målrettede angreb kan udgøre en krigsforbrydelse i henhold til den humanitære folkeret; udtrykker sin oprigtige medfølelse med regeringerne i Marokko og Bangladesh, ofrenes familier og MINUSCA; understreger, at angreb på medlemmer af de fredsbevarende styrker er uacceptable og strider mod alle internationale normer;

3.  Anser den fredelige afholdelse af de kombinerede valg den 14. februar 2016 i Den Centralafrikanske Republik, og den betydelige valgdeltagelse, som en reel succes for den politiske overgangsproces; roser myndighederne for deres indsats, der har forbedret troværdigheden og gennemsigtigheden af valgene; glæder sig over MINUSCA's engagement og støtten fra operation Sangaris, som i høj grad har bidraget til en fredelig gennemførelse af valgprocessen;

4.  støtter kraftigt FN's generalsekretærs autoritet til at gennemføre FN's gennemsigtighedspolitik (nultolerance) i forbindelse med beskyldninger om seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug og bifalder de initiativer, han har taget i Den Centralafrikanske Republik; opfordrer FN's medlemsstater til at sikre, at holdene fra MINUSCA's afdeling for adfærd, disciplin og intern overvågning får de nødvendige ressourcer til effektivt at reagere på sager om seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug og andre forbrydelser;

5.  understreger, at sikkerhed er af afgørende betydning; fremhæver i denne forbindelse, at det er nødvendigt med reformer for at omstille landets væbnede styrker til en professionel, demokratisk kontrolleret og etnisk repræsentativ hær; glæder sig over Det Europæiske Råds beslutning af 19. april 2016 om at etablere en militær uddannelsesmission i Den Centralafrikanske Republik (EUTM RCA) for at bidrage til reformen af landets forsvarssektor; forventer, at den vil bidrage til at modernisere og forbedre effektiviteten og inklusionen i de centralafrikanske væbnede styrker (FACA) ved hjælp af strategisk rådgivning til forsvarsministeriet og generalstaben samt uddannelse og træning;

6.  opfordrer den centralafrikanske regering til at iværksætte en hurtig og upartisk undersøgelse af alle påståede krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret og behørigt at retsforfølge de ansvarlige – kriminelle og mordere skal retsforfølges, uanset hvilken gruppe de tilhører – og yde passende erstatning til ofrene for krænkelser; støtter kraftigt den hurtige oprettelse af en særlig straffedomstol (forventes afsluttet medio 2017), som skal modtage vedvarende finansiering med henblik på at sikre ansvarlighed og sætte en stopper for den udbredte straffrihed; glæder sig over FN's lancering i december 2016 af processen med at udnævne otte internationale dommere;

7.  beklager, at det centralafrikanske retssystem, som i forvejen var svagt før borgerkrigen, er blevet alvorligt undergravet af fortsatte kampe, hvilket har medført, at mange retsbogsudskrifter er blevet ødelagt, og at juridisk personale er blevet tvunget i eksil; opfordrer den centralafrikanske regering til, med støtte fra det internationale samfund, at investere betydeligt i sit retssystem, herunder at genopbygge landets domstole, politi og fængsler; minder samtidig om, at den eneste måde at garantere succes på er at overholde principperne for god, demokratisk og økonomisk regeringsførelse og at fastholde en konstruktiv tilgang til dialogen i tråd med Banguiforummet;

8.  understreger navnlig betydningen af en tæt koordinering med de berørte parter, navnlig de centralafrikanske myndigheder, Den Europæiske Union, Verdensbanken og FN, for at sikre et godt samarbejde og komplementaritet i deres igangværende bestræbelser på at genskabe stabilitet i Den Centralafrikanske Republik; opfordrer indtrængende til, at der træffes omgående foranstaltninger for at bekæmpe straffrihed for krigsforbrydelser og andre forbrydelser samt for at bidrage til at genopbygge retssystemet, idet manglen på retfærdighed har bidraget til en stigning i antallet af voldelige sammenstød i de seneste måneder;

9.  beklager dybt, at manglende finansiering betyder, at FN's Verdensfødevareprogram (WFP) risikerer snart at skulle indstille sin støtte til 150 000 mennesker, der er blevet fordrevet på grund af volden i den kriseramte Centralafrikanske Republik; bemærker, at den mad, som uddeles af WFP, udgør en livline for disse internt fordrevne, der har mistet alt, og at indstillingen af bistand vil få dramatiske konsekvenser for deres liv; opfordrer indtrængende donorerne til i denne forbindelse at overholde deres tilsagn til Verdensfødevareprogrammet og at forhindre enhver yderligere forringelse af leveringen af humanitær bistand;

10.  glæder sig over optrapningen af EU's og medlemsstaternes humanitære indsats i Den Centralafrikanske Republik i lyset af behovene, som hele tiden udvikler sig; opfordrer alle internationale donorer til at yde finansiel støtte til EU's humanitære arbejde, herunder Verdensfødevareprogrammet, og til at hjælpe dem, der er berørt af krisen i Den Centralafrikanske Republik, både internt i landet og flygtningene i nabolandene;

11.  opfordrer Den Centralafrikanske Republik til at udvikle nationale politikker og lovgivningsrammer, der sikrer tilstrækkelig beskyttelse af fordrevne personers menneskerettigheder, herunder retten til fri bevægelighed; opfordrer desuden Den Centralafrikanske Republik til at vedtage varige løsninger for internt fordrevne personer og flygtninge, herunder en frivillig, varig, sikker og værdig tilbagevenden til deres hjem, samt lokal integration og genbosættelse;

12.  mener, at dialog er den eneste mulighed for at sikre varig fred i de konfliktramte regioner i Den Centralafrikanske Republik, og opfordrer indtrængende regeringen til at reagere konkret på det internationale samfunds bekymringer med hensyn til at løse krisen ved hjælp af vedtagelse af en proaktiv tilgang for at skabe sikkerhed for den lokale befolkning;

13.  opfordrer den centralafrikanske regering til, med støtte fra sine internationale partnere, hurtigt at gennemføre sin nationale plan for genoprejsning og fredsopbygning, navnlig ved at styrke de nationale sikkerhedsstyrkers kapacitet samt ved at afvæbne, demobilisere og reintegrere væbnede grupper og bekæmpe straffrihed;

14.  anmoder de centralafrikanske myndigheder om at udarbejde en nationalt ejet strategi til at tackle fænomenet med ulovlig udnyttelse af naturressourcer og de dermed forbundne smuglernetværk;

15.  foreslår, at FN opretter en celle i MINUSCA til bekæmpelse af ulovlig handel med diamanter og tømmer, guld og elfenben samt militariseret krybskytteri;

16.  opfordrer de internationale diamantvirksomheder til at ophøre med at give næring til konflikter og menneskerettighedskrænkelser ved at købe ulovligt udvundne og handlede diamanter fra Den Centralafrikanske Republik;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til regeringen og myndighederne i Den Centralafrikanske Republik, Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, FN's Sikkerhedsråd og FN's generalsekretær, Den Afrikanske Unions institutioner, Det Centralafrikanske Økonomiske Fællesskab, Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og EU's medlemsstater.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0249.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik