Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2508(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0075/2017

Συζήτηση :

PV 19/01/2017 - 4.3
CRE 19/01/2017 - 4.3

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2017 - 7.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0004

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 426kWORD 57k
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Η κατάσταση στο Μπουρούντι
P8_TA(2017)0004RC-B8-0075/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2017/2508(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μπουρούντι και συγκεκριμένα τα δύο πιο πρόσφατα, της 9ης Ιουλίου 2015(1) και της 17ης Δεκεμβρίου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία του Κοτονού και συγκεκριμένα το άρθρο 96 αυτής,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2016/394 του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τον τερματισμό της διαδικασίας διαβούλευσης με τη Δημοκρατία του Μπουρούντι δυνάμει του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Μικτής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΕ, της 9ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία της Αρούσα, της 28ης Αυγούστου 2000, για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα του Μπουρούντι και συγκεκριμένα το άρθρο 96 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση (ACDEG),

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη την από 21ης Οκτωβρίου 2016 δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την Νότια Αφρική, το Μπουρούντι και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1755 του Συμβουλίου, της 1ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μπουρούντι(5) και την παράταση των εν λόγω ​μέτρων στις 29 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Αφρικανικής Επιτροπής για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών, της 4ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δημοκρατία του Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την από 20ής Σεπτεμβρίου 2016 έκθεση της ομάδας της ανεξάρτητης έρευνας των Ηνωμένων Εθνών για το Μπουρούντι (UNIIB), η οποία συστάθηκε σύμφωνα με το ψήφισμα S-24/1 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη την από 17ης Ιουνίου 2016 έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την από 17ης Μαΐου 2016 έκθεση της αντιπροσωπείας της Αφρικανικής Επιτροπής για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών, με θέμα την διερευνητική αποστολή που πραγματοποίησε στο Μπουρούντι στις 7-13 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την από 6ης Ιανουαρίου 2017 δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της ΕΥΕΔ σχετικά με την απαγόρευση της Ligue Iteka στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι διέρχεται μια δραματική πολιτική, κοινωνική και οικονομική κρίση από τότε που ο Πρόεδρος της χώρας, Pierre Nkurunziza, αποφάσισε, κατά παράβαση των όσων προβλέπουν η Συμφωνία της Αρούσα και το Σύνταγμα της χώρας, να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη προεδρική θητεία τον Απρίλιο 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Nkurunziza προέβη προσφάτως σε δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης του Συντάγματος του Μπουρούντι προκειμένου να του δοθεί η δυνατότητα να υποβάλει ενδεχομένως υποψηφιότητα για μια τέταρτη θητεία από το 2020 και έπειτα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι κοινοποίησε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) την πρόθεσή του να αποχωρήσει από το Καταστατικό της Ρώμης στις 19 Οκτωβρίου 2016 εν συνεχεία της απόφασης του ΔΠΔ να αρχίσει προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τα κρούσματα βίας και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Νοεμβρίου 2016, η Ligue Iteka (Λίγκα Iteka των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι) δημοσίευσε έκθεση, την οποία συνέταξε από κοινού με την Διεθνή Ομοσπονδία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (FIDH), με θέμα την καταστολή με δυναμική γενοκτονίας που εφαρμόζεται στο Μπουρούντι, μία έκθεση που αποτελεί προϊόν διετούς έρευνας στη χώρα και παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την κυβερνητική καταστολή και τις μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λίγες εβδομάδες αργότερα, η Ligue Iteka δημοσίευσε επίσης σειρά διερευνητικών εκθέσεων για τα σοβαρότερα εγκλήματα που διέπραξαν οι κυβερνητικές δυνάμεις στο Μπουρούντι: δολοφονίες, απαγωγές, βίαιες εξαφανίσεις, βασανιστήρια, βιασμούς και μαζικές κρατήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εγκλήματα αυτά εξακολουθούν να διαπράττονται σε συνθήκες απόλυτης ατιμωρησίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2016 άλλες πέντε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχαν απαγορευθεί, και συγκεκριμένα το Forum pour le renforcement de la société civile (Φόρουμ για την εδραίωση της κοινωνίας των πολιτών, FORSC), το Forum pour la conscience et le développement (Φόρουμ για την συνείδηση και την ανάτυξη, FOCODE), η Action chrétienne pour l’abolition de la torture (Χριστιανική δράση για την κατάργηση των βασανιστηρίων, ACAT), η Association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues (Ένωση του Μπουρούντι για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των φυλακισμένων ατόμων, APRODH) και το Réseau des citoyens probes (Δίκτυο ακέραιων πολιτών, RCP)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου 2016, η FIDH προέβη σε καταγγελίες για περισσότερους από 1 000 θανάτους, 8 000 πολιτικούς κρατούμενους, 300 έως 800 αγνοούμενους, εκατοντάδες κρούσματα βασανιστηρίων, εκατοντάδες γυναίκες θύματα σεξουαλικής βίας, χιλιάδες αυθαίρετες συλλήψεις, περισσότερους από 310 000 πρόσφυγες σε γειτονικές χώρες και 61 000 εκτοπισμένους εσωτερικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από άποψη ασφάλειας, η κατάσταση που επικρατεί στο Μπουρούντι ενέχει κινδύνους για τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση έχει καταστήσει ακόμη πιο ασφυκτική την πίεση που ασκεί στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και τις εφημερίδες και ότι οι δημοσιογράφοι υφίστανται απειλές βίαιης εξαφάνισης, απειλές κατά της σωματικής τους ακεραιότητας και επιθέσεις ή δικαστικές παρενοχλήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει διακοπεί η λειτουργία όλων των ανεξάρτητων ραδιοφωνικών σταθμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα κατέταξαν το Μπουρούντι στην 156η θέση μεταξύ 180 χωρών στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2016·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο 2016, η ΕΕ έκλεισε τις διαβουλεύσεις δυνάμει του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού και ανέστειλε την απευθείας χρηματοδοτική στήριξη προς την κυβέρνηση του Μπουρούντι διότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δεσμεύσεις που προτάθηκαν από την κυβέρνηση στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου δεν ήταν ικανοποιητικές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαστικό σύστημα στο Μπουρούντι είναι βαθιά διεφθαρμένο και ότι, ενώ από την έναρξη της κρίσης και έπειτα εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και έχουν βασανιστεί - πολλοί από αυτούς μάλιστα στα χέρια της αστυνομίας και των μυστικών υπηρεσιών - ελάχιστες ποινικές διώξεις έχουν ασκηθεί·

H.  λαμβάνοντας υπόψη τους φόβους που έχουν εκφραστεί σχετικά με τον εθνοτικό χαρακτήρα που αποκτά η κρίση για την κυβέρνηση και λαμβάνοντας υπόψη την διχαστική ρητορική των κυβερνητικών αξιωματούχων που επικρατεί σταδιακά, σύμφωνα με τους αξιωματούχους του ΟΗΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με καταγγελίες, στελέχη της νεολαίας του κυβερνώντος κόμματος, της Imbonerakure, συλλαμβάνουν, ξυλοκοπούν και ληστεύουν πολίτες, χωρίς εξάλλου να διστάζουν να χρησιμοποιούν τον βιασμό ως όπλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι επικεντρώνουν τις επιθέσεις τους εναντίον μελών της αντιπολίτευσης και δη μελών των Εθνικών Απελευθερωτικών Δυνάμεων (FNL)· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναρίθμητα στελέχη της αντιπολίτευσης αλλά και θεωρούμενοι αντιφρονούντες έχουν δολοφονηθεί, συλληφθεί, ξυλοκοπηθεί και βασανιστεί κατά τους τελευταίους μήνες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Σεπτεμβρίου 2016, το Συμβούλιο επικύρωσε εκ νέου τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά του Μπουρούντι, παρατείνοντάς τα έως τις 31 Οκτωβρίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά συνίστανται σε απαγόρευση ταξιδίων και σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εις βάρος συγκεκριμένων ατόμων των οποίων οι δραστηριότητες έχει κριθεί ότι υπονομεύουν τη δημοκρατία ή ότι παρεμποδίζουν την αναζήτηση πολιτικής λύσης στην κρίση στο Μπουρούντι.

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες διαμεσολάβησης συνεχίζονται, με την πλήρη υποστήριξη της Αφρικανικής Ένωσης, της Κοινότητας Κρατών της Ανατολικής Αφρικής, της ΕΕ και του ΟΗΕ, προκειμένου να προαχθεί ο εθνικός διάλογος στο Μπουρούντι και να καταστεί δυνατή η εξεύρεση μιας συναινετικής και ειρηνικής λύσης για την κρίση στη χώρα·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης ασφάλειας στο Μπουρούντι· καταδικάζει τη βία που μαστίζει το Μπουρούντι από το 2015, τους θανάτους, τα βασανιστήρια, τη στοχευμένη βία κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των μαζικών βιασμών, τις παρενοχλήσεις και τις φυλακίσεις χιλιάδων ανθρώπων, τις αναγκαστικές εκτοπίσεις εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών του Μπουρούντι, τις αυθαίρετες συλλήψεις και τις παράνομες κρατήσεις, τις παραβιάσεις της ελευθερίας του Τύπου και της έκφρασης, καθώς και την εκτεταμένη ατιμωρησία των αυτουργών αυτών των πράξεων· ζητεί τη διεξαγωγή ενδελεχούς και ανεξάρτητης έρευνας για τις δολοφονίες και τις καταχρήσεις δύναμης, καθώς και την παραπομπή στην δικαιοσύνη των αυτουργών αυτών των πράξεων·

2.  υπενθυμίζει στις αρχές του Μπουρούντι το καθήκον τους να εγγυώνται, να προστατεύουν και να προαγάγουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών της χώρας, όπως είναι η ελευθερία του λόγου και του συνέρχεσθαι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αφρικανικού Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, και σύμφωνα με άλλες διεθνείς και περιφερειακές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση του Μπουρούντι τις διεθνείς υποχρεώσεις της που απορρέουν από το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, ιδίως δε σε ό,τι αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου και την εκδίκαση των δικαστικών υποθέσεων, με ειδική έμφαση στο δικαίωμα σε δίκαιη και αμερόληπτη δίκη·

3.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την έγκριση από την Εθνική Συνέλευση του Μπουρούντι, στις 23 και 28 Δεκεμβρίου 2016, δύο νομοσχεδίων που θεσπίζουν αυστηρότερους ελέγχους επί των δράσεων των εγχώριων και διεθνών ΜΚΟ· επισημαίνει ότι, στις 3 Ιανουαρίου 2017, οι εν λόγω νόμοι οδήγησαν στην απαγόρευση λειτουργίας της Ligue Iteka στη χώρα· παροτρύνει τις αρχές του Μπουρούντι να επανεξετάσουν την απόφαση αυτή· επιβεβαιώνει τον ουσιώδη ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια δημοκρατική κοινωνία· καλεί τις τοπικές αρχές να επιτρέψουν την ελεύθερη και ασφαλή λειτουργία αυτών·

4.  ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των κρατουμένων συνείδησης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειές τους για στήριξη και προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των οργανώσεων που κινδυνεύουν στη χώρα·

5.  καλεί τις αρχές του Μπουρούντι να άρουν χωρίς χρονοτριβή κάθε περιορισμό που έχουν επιβάλει στον τύπο και να επιτρέψουν στους εξόριστους ηγέτες της αντιπολίτευσης να επιστρέψουν στη χώρα·

6.  καλεί την κυβέρνηση του Μπουρούντι να επαναλάβει τη συνεργασία της με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, και να επιτρέψει στο προσωπικό της OHCHR την πρόσβαση στα κρατητήρια· παροτρύνει την κυβέρνηση του Μπουρούντι να σέβεται και να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες όλων, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις που η ίδια έχει αναλάβει·

7.  υποστηρίζει σθεναρά τις δημοκρατικές αρχές και αξίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου διότι αποτελούν θεμέλια της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ αλλά και των αρχών που θεσπίζει η Συμφωνία της Αρούσα· παροτρύνει όλες τις παρατάξεις να διαμορφώσουν εκείνες τις αναγκαίες συνθήκες που θα επιτρέψουν την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την εδραίωση της εθνικής ενότητας μέσω ενός διαφανούς εθνικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς, στον οποίο θα μετέχουν κυβέρνηση, κόμματα της αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας της Αρούσα και του Συντάγματος του Μπουρούντι·

8.  παρατηρεί με βαθιά ανησυχία ότι το Μπουρούντι έχει επισημοποιήσει την αποχώρησή του από το Καταστατικό της Ρώμης· υπενθυμίζει ότι το ΔΠΔ αποτελεί βασικό όργανο που επιτρέπει την απονομή δικαιοσύνης στους πολίτες σε σχέση με τα σοβαρότερα εγκλήματα, ακόμη και όταν κάτι τέτοιο είναι αδύνατο σε εθνικό επίπεδο·

9.  καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και το ΔΠΔ να ξεκινήσουν γρήγορα εμπεριστατωμένη έρευνα σχετικά με τις καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να συνιστούν γενοκτονία οι πράξεις που έλαβαν χώρα εντός της δικαιοδοσίας του Μπουρούντι κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης·

10.  καταδικάζει την έγκριση νέου νόμου περί σύστασης εθνικού εθελοντικού σώματος, ο οποίος νόμος ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για να νομιμοποιήσει τις δραστηριότητες της Imbonerakure, αυτής της πολιτοφυλακής νεολαίων που δεν διστάζει να χρησιμοποιεί βία και η οποία κατηγορείται ευρέως από διεθνείς οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και από τον ΟΗΕ για σοβαρότατες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συνθήκες απόλυτης ατιμωρησίας· ζητεί τον άμεσο αφοπλισμό αυτής της παραστρατιωτικής ομάδας·

11.  τάσσεται υπέρ της απόφασης του Συμβουλίου, μετά την αποτυχία των συζητήσεων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του άρθρο 96 της συμφωνίας του Κοτονού, να αναστείλει την άμεση χρηματοδοτική στήριξη προς την κυβέρνηση του Μπουρούντι, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής στήριξης, ενώ συνεχίζει ταυτόχρονα να παρέχει πλήρη χρηματοδοτική στήριξη προς τον πληθυσμό και ανθρωπιστική βοήθεια μέσω απευθείας διαύλων·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις στοχευμένες κυρώσεις που ενέκρινε η ΕΕ την 1η Οκτωβρίου 2015, κυρώσεις που συνάδουν με την απόφαση που έλαβε η Αφρικανική Ένωση περί επιβολής δικών της στοχευμένων κυρώσεων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται περιορισμοί ταξιδιού και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων εναντίον όσων ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όσων παρακωλύουν τις προσπάθειες για εξεύρεση πολιτικής λύσης στην κρίση· ζητεί από την ΕΕ να επεκτείνει παρόμοιες κυρώσεις σε όλα τα άτομα που ενεργούν με τρόπο που απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, δεδομένου ότι υποκινούν το μίσος και παραβιάζουν τη Συμφωνία της Αρούσα·

13.  εκφράζει την ανησυχία του ότι οι πολιτικές κρίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε εθνοτική σύρραξη· καταδικάζει την καταχώριση στελεχών της δημόσιας διοίκησης και των ενόπλων δυνάμεων της χώρας με γνώμονα την εθνότητα στην οποία ανήκουν· παροτρύνει όλες τις παρατάξεις να σεβαστούν τη Συμφωνία της Αρούσα·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την σύσταση, τον Νοέμβριο του 2016, εξεταστικής επιτροπής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μπουρούντι, με αποστολή της την διερεύνηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των καταχρήσεων δύναμης που έχουν σημειωθεί στο Μπουρούντι από τον Απρίλιο του 2015 και έπειτα· παροτρύνει τις αρχές του Μπουρούντι να συνεργαστούν πλήρως με τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής·

15.  τάσσεται υπέρ του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, του Ιουλίου 2016, με το οποίο επιτρέπεται η ανάπτυξη αστυνομικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Μπουρούντι με στόχο τη μείωση των κρουσμάτων βίας και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα· παροτρύνει το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης να στείλει αντιπροσωπεία στη Bujumbura για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Nkurunziza και να του ασκήσει πίεση ώστε να δοθεί ένα τέλος στις καταχρήσεις εξουσίας που διαπράττουν οι δυνάμεις ασφαλείας·

16.  καλεί την Αφρικανική Ένωση, τον ΟΗΕ και την ΕΕ να εξετάσουν σοβαρά την περιφερειακή διάσταση του προβλήματος και να μην επιτρέψουν οποιαδήποτε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής· καλεί την ΥΕ/ΑΕ να συνεργαστεί με τις αρχές του Μπουρούντι και όλους τους λοιπούς εμπλεκόμενους, καθώς και να εργαστεί για την υποστήριξη, την ανανέωση και την ενίσχυση της αξιοπιστίας των προσπαθειών διαμεσολάβησης που καταβάλλει στην περιοχή η Κοινότητα Κρατών της Ανατολικής Αφρικής για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης στην κρίση, σε πνεύμα σεβασμού του Συντάγματος, της Συμφωνίας της Αρούσα και του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω ενός ανοικτού και χωρίς αποκλεισμούς διαλόγου·

17.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αυξανόμενη ροή προσφύγων προς τις γειτονικές χώρες και την ανησυχητική ανθρωπιστική κατάσταση που επικρατεί στο Μπουρούντι· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει και ότι είναι αλληλέγγυο προς όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή καθώς και στις γειτονικές χώρες υποδοχής· απευθύνει νέες εκκλήσεις προς την ΕΕ να εντείνει τη βοήθειά της στην περιοχή·

18.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την από 30ής Δεκεμβρίου 2016 ανακοίνωση του Προέδρου Nkurunziza, σύμφωνα με την οποία ενδέχεται να θέσει υποψηφιότητα για μια τέταρτη προεδρική θητεία το 2020·

19.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις δραματικές διαστάσεις που έχουν προσλάβει οι διακρίσεις σε βάρος των ΛΟΑΔΜ στο Μπουρούντι, καθώς και για την ποινική μεταχείριση που τους επιφυλάσσεται· ζητεί, κατά συνέπεια, από την Εθνοσυνέλευση και την κυβέρνηση του Μπουρούντι να καταργήσουν τα άρθρα του ποινικού κώδικα που εισάγουν διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Μπουρούντι, το Συμβούλιο ΑΚΕ-ΕΕ, την Επιτροπή, το Συμβούλιο, την Κοινότητα Κρατών Ανατολικής Αφρικής και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της, την αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, τα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, και τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0275.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0474.
(3) ΕΕ L 73 της 18.3.2016, σ. 90.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0371.
(5) ΕΕ L 257 της 2.10.2015, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου