Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0218(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0361/2016

Předložené texty :

A8-0361/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/01/2017 - 7.4

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0005

Přijaté texty
PDF 399kWORD 44k
Čtvrtek, 19. ledna 2017 - Štrasburk Konečné znění
Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Kosovem: postupy pro používání dohody ***I
P8_TA(2017)0005A8-0361/2016
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. ledna 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem(1) na straně druhé (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0460),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0327/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zahraniční věci,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 12. prosince 2016 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0361/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)* Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244(1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 19. ledna 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem(1) na straně druhé
P8_TC1-COD(2016)0218

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/355.)

(1)*Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244(1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

Právní upozornění - Ochrana soukromí