Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0218(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0361/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0361/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/01/2017 - 7.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0005

Hyväksytyt tekstit
PDF 233kWORD 41k
Torstai 19. tammikuuta 2017 - Strasbourg Lopullinen painos
EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt ***I
P8_TA(2017)0005A8-0361/2016
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. tammikuuta 2017 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon(1) välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamismenettelyistä (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0460),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0327/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 12. joulukuuta 2016 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A8-0361/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)*Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244(1999) ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. tammikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon(1) välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamismenettelyistä
P8_TC1-COD(2016)0218

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2017/355.)

(1)*Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244(1999) ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö