Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0218(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0361/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0361/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 19/01/2017 - 7.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0005

Elfogadott szövegek
PDF 248kWORD 61k
2017. január 19., Csütörtök - Strasbourg
EU–Koszovó stabilizációs és társulási megállapodás: az alkalmazására vonatkozó eljárások ***I
P8_TA(2017)0005A8-0361/2016
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2017. január 19-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó(1) közötti stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0460),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0327/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság levelére,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2016. december 12-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A8-0361/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244(1999) sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. január 19-én került elfogadásra az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó(1) közötti stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2016)0218

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/355 rendelettel.)

(1)Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244(1999) sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat