Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0218(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0361/2016

Texte depuse :

A8-0361/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/01/2017 - 7.4

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0005

Texte adoptate
PDF 329kWORD 50k
Joi, 19 ianuarie 2017 - Strasbourg
Acordul de stabilizare și de asociere UE-Kosovo: anumite proceduri de aplicare***I
P8_TA(2017)0005A8-0361/2016
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 19 ianuarie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite proceduri de aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo(1), pe de altă parte (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0460),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0327/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri externe,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 12 decembrie 2016, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0361/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)*Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244(1999), precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 19 ianuarie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite proceduri de aplicarea Acordului de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo(1), pe de altă parte
P8_TC1-COD(2016)0218

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2017/355.)

(1)*Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244(1999), precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate