Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0218(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0361/2016

Predkladané texty :

A8-0361/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/01/2017 - 7.4

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0005

Prijaté texty
PDF 343kWORD 44k
Štvrtok, 19. januára 2017 - Štrasburg
Postupy uplatňovania Dohody o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom ***I
P8_TA(2017)0005A8-0361/2016
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. januára 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o niektorých postupoch uplatňovania Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom(1) na strane druhej (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0460),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0327/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na list Výboru pre zahraničné veci,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 12. decembra 2016, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0361/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)* Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244(1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 19. januára 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o niektorých postupoch uplatňovania Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom(1) na strane druhej
P8_TC1-COD(2016)0218

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2017/355.)

(1)*Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244(1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia