Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0120(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0363/2016

Ingediende teksten :

A8-0363/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 19/01/2017 - 7.6

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0007

Aangenomen teksten
PDF 237kWORD 41k
Donderdag 19 januari 2017 - Straatsburg
Sluiting van de overeenkomst tot voortzetting van het Internationaal Centrum voor wetenschap en technologie ***
P8_TA(2017)0007A8-0363/2016

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 januari 2017 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tot voortzetting van het Internationaal Centrum voor wetenschap en technologie (08558/2016 – C8-0214/2016 – 2016/0120(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (08558/2016),

–  gezien de ontwerpovereenkomst tot voortzetting van het Internationaal Centrum voor wetenschap en technologie (12681/2015),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 31, lid 1, en artikel 37 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 180 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0214/2016),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0363/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de deelnemende partijen bij de overeenkomst.

Juridische mededeling - Privacybeleid