Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0120(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0363/2016

Ingivna texter :

A8-0363/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/01/2017 - 7.6

Antagna texter :

P8_TA(2017)0007

Antagna texter
PDF 232kWORD 41k
Torsdagen den 19 januari 2017 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ingående av avtalet om fortsatt verksamhet för det internationella vetenskapliga och tekniska centrumet ***
P8_TA(2017)0007A8-0363/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 januari 2017 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om fortsatt verksamhet för det internationella vetenskapliga och tekniska centrumet (08558/2016 – C8-0214/2016 – 2016/0120(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (08558/2016),

–  med beaktande av utkastet till avtal om fortsatt verksamhet för det internationella vetenskapliga och tekniska centrumet (12681/2015),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 31.1 och 37 i fördraget om Europeiska unionen, i enlighet med artikel 180 och artikel 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0214/2016),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0363/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen, samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och de avtalsslutande parterna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy