Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0112(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0277/2016

Texte depuse :

A8-0277/2016

Dezbateri :

PV 01/02/2017 - 18
CRE 01/02/2017 - 18

Voturi :

PV 02/02/2017 - 7.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0014

Texte adoptate
PDF 437kWORD 50k
Joi, 2 februarie 2017 - Bruxelles
Clauza de salvgardare bilaterală și mecanismul de stabilizare pentru banane din Acordul comercial al UE cu Columbia și Peru ***I
P8_TA(2017)0014A8-0277/2016
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 2 februarie 2017 referitoare la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 19/2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 20/2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0220),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0131/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 decembrie 2016, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0277/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului, Consiliului și Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 2 februarie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 19/2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 20/2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte
P8_TC1-COD(2015)0112

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2017/540.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIE COMUNĂ

a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei

Parlamentul European, Consiliul și Comisia sunt de acord cu privire la importanța unei cooperări strânse în procesul de monitorizare a punerii în aplicare a Acordului comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte(1), astfel cum a fost modificat prin Protocolul de aderare la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului(2), a Regulamentului (UE) nr. 19/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte(3) și a Regulamentului (UE) nr. 20/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte(4). În acest scop, cele două instituții au convenit cu privire la următoarele aspecte:

—  La cererea comisiei competente a Parlamentului European, Comisia va prezenta un raport privind eventualele probleme specifice legate de punerea în aplicare de către Columbia, Ecuador sau Peru a angajamentelor lor cu privire la comerț și dezvoltarea durabilă.

—  În cazul în care Parlamentul European va adopta o recomandare privind deschiderea unei anchete de salvgardare, Comisia va analiza cu atenție dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 19/2013 sau de Regulamentul (UE) nr. 20/2013 privind deschiderea unei anchete din oficiu. În cazul în care Comisia consideră că aceste condiții nu sunt întrunite, va prezenta un raport comisiei competente a Parlamentului European, care să conțină o explicație privind toți factorii relevanți pentru deschiderea unei astfel de anchete.

—  Comisia va evalua, până la 1 ianuarie 2019, situația producătorilor de banane din Uniune. În cazul în care se constată o deteriorare gravă a situației pieței sau a situației producătorilor europeni, se poate avea în vedere prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului, după obținerea consimțământului părților la acord.

Comisia va continua să efectueze analize periodice ale situației pieței și ale situației producătorilor de banane din Uniune după expirarea mecanismului de stabilizare. În cazul în care se constată o deteriorare gravă a situației pieței sau a situației producătorilor de banane din Uniune, dată fiind importanța sectorului bananelor pentru regiunile ultraperiferice, Comisia va examina situația, împreună cu statele membre și părțile interesate, și va decide dacă trebuie luate în considerare măsuri adecvate. Comisia ar putea convoca, de asemenea, reuniuni de monitorizare periodice cu statele membre și părțile interesate.

Comisia a elaborat instrumente statistice care să permită monitorizarea și evaluarea tendințelor în ceea ce privește importurile de banane și a situației de pe piața de banane a Uniunii. Comisia va acorda o atenție deosebită revizuirii formatului datelor de supraveghere a importurilor pentru a pune la dispoziție într-un mod mai ușor accesibil informații actualizate periodic.

(1) JO L 354, 21.12.2012, p. 3.
(2) JO L 356, 24.12.2016, p. 3.
(3) Regulamentul (UE) nr. 19/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte (JO L 17, 19.1.2013, p. 1).
(4) Regulamentul (UE) nr. 20/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte (JO L 17, 19.1.2013, p. 13).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate