Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/0112(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0277/2016

Predložena besedila :

A8-0277/2016

Razprave :

PV 01/02/2017 - 18
CRE 01/02/2017 - 18

Glasovanja :

PV 02/02/2017 - 7.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0014

Sprejeta besedila
PDF 430kWORD 50k
Četrtek, 2. februar 2017 - Bruselj
Dvostranska zaščitna klavzula in stabilizacijski mehanizem za banane iz Trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem ***I
P8_TA(2017)0014A8-0277/2016
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. februarja 2017 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 19/2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani in o spremembi Uredbe (EU) št. 20/2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0220),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0131/2015),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 20. decembra 2016, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0277/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  odobri skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej resoluciji;

3.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 2. februarja 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 19/2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani in o spremembi Uredbe (EU) št. 20/2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani
P8_TC1-COD(2015)0112

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2017/540.)


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

SKUPNA IZJAVA

Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije

Evropski parlament, Svet in Komisija soglašajo o pomenu tesnega sodelovanja pri spremljanju izvajanja Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani(1), kot je bil spremenjen s Protokolom o pristopu k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja(2), Uredbe (EU) št. 19/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani(3) in Uredbe (EU) št. 20/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani(4). Zato soglašajo o naslednjem:

—   Komisija bo na zahtevo pristojnega odbora Evropskega parlamenta temu poročala o vseh specifičnih zadevah, ki se nanašajo na izvajanje obvez Ekvadorja, Kolumbije ali Peruja glede trgovine in trajnostnega razvoja.

—   Če bo Evropski parlament sprejel priporočilo za začetek zaščitne preiskave, bo Komisija podrobno preučila, ali so izpolnjeni pogoji iz Uredbe (EU) št. 19/2013 ali iz Uredbe (EU) št. 20/2013 za začetek preiskave po uradni dolžnosti. Če bo Komisija menila, da pogoji niso izpolnjeni, bo pristojnemu odboru Evropskega parlamenta predložila poročilo, vključno z obrazložitvijo vseh dejavnikov, povezanih z začetkom takšne preiskave.

—  Komisija bo do 1. januarja 2019 ocenila položaj proizvajalcev banan v Uniji. Če se bo ugotovilo, da je prišlo do hudega poslabšanja razmer na trgu ali položaja teh proizvajalcev, se bo lahko preučila možnost podaljšanja obdobja veljavnosti mehanizma ob soglasju pogodbenic Sporazuma.

Komisija bo po prenehanju veljavnosti stabilizacijskega mehanizma še naprej opravljala redne analize razmer na trgu in položaja proizvajalcev banan v Uniji. Če se bo ugotovilo, da je prišlo do hudega poslabšanja razmer na trgu ali položaja teh proizvajalcev, ob upoštevanju pomena sektorja pridelave banan za najbolj oddaljene regije, bo Komisija skupaj z državami članicami in deležniki preučila razmere in se odločila, ali bi bilo treba sprejeti ustrezne ukrepe. Komisija bo lahko sklicala tudi redne sestanke za spremljanje z državami članicami in deležniki.

Komisija je razvila statistična orodja, ki omogočajo spremljanje in ocenjevanje trendov pri uvozu banan ter razmer na trgu banan v Uniji. Komisija bo posebno pozornost namenila pregledu formata podatkov o nadzoru uvoza, da bi bile na voljo redno posodobljene informacije v uporabniku prijaznejši obliki.

(1) UL L 354, 21.12.2012, str. 3.
(2) UL L 356, 24.12.2016, str. 3.
(3) Uredba (EU) št. 19/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani (UL L 17, 19.1.2013, str. 1).
(4) Uredba (EU) št. 20/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani (UL L 17, 19.1.2013, str. 13).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov