Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2510(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0120/2017

Rozpravy :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Hlasování :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0017

Přijaté texty
PDF 255kWORD 48k
Čtvrtek, 2. února 2017 - Brusel Konečné znění
Krize právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu
P8_TA(2017)0017RC-B8-0120/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. února 2017 o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2017/2510(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na prohlášení Delegace EU v Demokratické republice Kongo o situaci v oblasti lidských práv v této zemi,

–  s ohledem na politické dohody dosažené v Demokratické republice Kongo ze dne 18. října 2016 a 31. prosince 2016,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 18. prosince 2016 o tom, že se v Demokratické republice Kongo nepodařilo dosáhnout dohody,

–  s ohledem na prohlášení tiskové mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky ze dne 23. listopadu 2016 o současných politických snahách v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 23. května 2016 a 17. října 2016 týkající se Demokratické republiky Kongo,

–  s ohledem na místní prohlášení, která vydala EU dne 2. srpna 2016 a dne 24. srpna 2016 ohledně volebního procesu v Demokratické republice Kongo v návaznosti na zahájení národního dialogu v této zemi,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Demokratické republice Kongo, zejména na rezoluci č. 2293 (2016) o obnovení sankčního režimu vůči Demokratické republice Kongo a mandátu skupiny odborníků a na rezoluci č. 2277 (2016), kterou byl obnoven mandát Stabilizační mise OSN v této zemi (MONUSCO),

–  s ohledem na tiskové prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 15. července 2016 a 21. září 2016 o situaci v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na výroční zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o situaci v oblasti lidských práv v Demokratické republice Kongo, která byla zveřejněna dne 27. července 2015,

–  s ohledem na zprávy generálního tajemníka OSN o Stabilizační misi Organizace spojených národů v Demokratické republice Kongo a o uplatňování Rámce OSN pro mír, bezpečnost a spolupráci pro Demokratickou republiku Kongo a tento region ze dne 9. března 2016,

–  s ohledem na společné tiskové zprávy, které dne 16. února 2016 a 5. června 2016 vydala Africká unie, Organizace spojených národů, Evropská unie a Mezinárodní organizace Frankofonie ohledně nutnosti zahájit v Demokratické republice Kongo politický dialog za účasti všech stran a o odhodlání těchto organizací podporovat úsilí konžských subjektů o upevnění demokracie v této zemi,

–  s ohledem na Rámcovou dohodu o míru, bezpečnosti a spolupráci pro Demokratickou republiku Kongo a tento region, která byla v únoru 2013 podepsána v Addis Abebě,

–  s ohledem na závěrečnou zprávu volební pozorovatelské mise Evropské unie,

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie a komisaře pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Nevena Mimici vydané dne 24. září 2016 v návaznosti na vyhlášení oficiálních výsledků prezidentské volby gabonským ústavním soudem,

–  ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie ze dne 11. září 2016 o Gabonu,

–  s ohledem na tiskovou zprávu Africké unie ze dne 1. září 2016, v níž odsuzuje násilí páchané během povolebního konfliktu v Gabonu a vyzývá k mírovému urovnání konfliktu,

–  s ohledem na výroční zprávu EU o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2014, kterou přijala Rada Evropské unie dne 22. června 2015,

–  s ohledem na národní orientační program na období 2014–2020 v rámci 11. Evropského rozvojového fondu, který jako prioritu stanovuje upevnění demokracie a posílení veřejné správy a právního státu,

–  s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 18. května 2011 o výzvách pro budoucnost demokracie a dodržování ústavního pořádku v zemích AKT a EU a ze dne 27. listopadu 2013 o dodržování právního státu a úloze nestranného a nezávislého soudnictví,

–  s ohledem na memorandum o porozumění týkající se mise EU pro sledování voleb podepsané mezi Gabonskou republikou a Evropskou unií,

–  s ohledem na konžskou a na gabonskou ústavu,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a veřejnou správu,

–  s ohledem na Deklaraci Africké unie o zásadách, jimiž se řídí demokratické volby v Africe (2002),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN,

–  s ohledem na dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že základními prvky každé fungující demokracie jsou právní stát, demokratická odpovědnost, dodržování lidských práv a svobodné a spravedlivé volby; vzhledem k tomu, že tyto prvky jsou v některých zemích subsaharské Afriky ohroženy, mimo jiné v Demokratické republice Kongo a v Gabonu, čímž se tyto země dostávají do dlouhého období politické nestability a násilí;

B.  vzhledem k tomu, že nedávno byl odstupující gabonský prezident Ali Bongo, který byl u moci od smrti svého otce Omara Bonga v roce 2009, prohlášen za vítěze prezidentských voleb, které proběhly v roce 2016; vzhledem k tomu, že mezinárodní pozorovatelé, zejména volební pozorovatelská mise EU, odhalili zjevné nesrovnalosti ve zpracování výsledků voleb;

C.  vzhledem k tomu, že jeho hlavní protivník Jean Ping tento výsledek okamžitě napadl a odmítl jej uznat; vzhledem k tomu, že k ústavnímu soudu bylo podáno odvolání, které vyzývá k přepočítání hlasů z důvodu údajných volebních nesrovnalostí, a že tento soud výsledek nakonec potvrdil; avšak vzhledem k tomu, že projednáváním odvolání nebyly rozptýleny veškeré pochybnosti o výsledku prezidentských voleb;

D.  vzhledem k tomu, že se konžský prezident Joseph Kabila, který je u moci od roku 2001, snaží odkládat volby, aby mohl zůstat u moci i po skončení svého mandátu daného ústavou; vzhledem k tomu, že tato situace vyvolala po celé zemi bezprecedentní politické napětí, nepokoje a násilí;

E.  vzhledem k tomu, že po vypršení mandátu prezidenta Kabily došlo k eskalaci násilí, což vedlo k úmrtí nejméně 40 lidí v potyčkách mezi protestujícími a bezpečnostními složkami; vzhledem k tomu, že podle OSN došlo ke zranění nebo k fyzickému týrání 107 osob a k zatčení nejméně 460 osob;

F.  vzhledem k tomu, že prezident Kabila podepsal dne 18. října 2016 s částí opozice dohodu o odložení prezidentských voleb do dubna 2018; vzhledem k tomu, že smluvní strany dohody ze dne 18. října 2016 uzavřely po měsících vyjednávání dne 31. prosince 2016 celkovou a úplnou politickou dohodu; vzhledem k tomu, že podle této dohody by mělo v zemi dojít k prvnímu pokojnému předání moci od roku 1960, měla by být ustanovena přechodná vláda národní jednoty a do konce roku 2017 by se měly konat volby a prezident Kabila by měl odstoupit;

G.  vzhledem k tomu, že v obou těchto zemích vypukly pouliční demonstrace, které byly násilně potlačeny, což vedlo k úmrtí řady lidí; vzhledem k tomu, že jejich orgány ostře zasáhly proti členům opozice a občanské společnosti, kteří vyjádřili nesouhlas se stávající vládou; vzhledem k tomu, že skupiny zabývající se lidskými právy přinášejí neustále informace o zhoršování situace z hlediska lidských práv a svobody projevu a shromažďování, mj. o používání nepřiměřeného násilí při zákrocích proti účastníkům pokojných demonstrací, o svévolném zatýkání a zadržování a o politicky motivovaných soudních řízeních;

H.  vzhledem k tomu, že došlo k významnému zhoršení svobody sdělovacích prostředků, která je omezována neustálými hrozbami a útoky proti novinářům; vzhledem k tomu, že orgány uzavřely sdělovací prostředky a rozhlasové stanice a že na Internet a sociální sítě se vztahují omezení;

I.  vzhledem k tomu, že jednou z charakteristik demokratických systémů je respektování ústavy, která je základem státu, jeho orgánů a právního státu; vzhledem k tomu, že pokud by byly volby v těchto zemích svobodné a spravedlivé a probíhaly by pokojně, přispělo by to značnou měrou k řešení problematiky pokroku v oblasti demokracie a demokratického předání moci, která stojí před středoafrickým regionem;

J.  vzhledem k tomu, že národní orientační program na období 2014–2020 v rámci 11. Evropského rozvojového fondu stanovuje jako prioritu upevnění demokracie a posílení veřejné správy a právního státu; vzhledem k tomu, že jasným společným zájmem EU a afrických partnerů je nepřetržitý rozvoj demokracie a zavádění řádně fungující ústavnosti;

1.  lituje ztrát na životech během demonstrací v několika posledních měsících v obou zemích a vyjadřuje nejhlubší soustrast rodinám obětí a lidu Demokratické republiky Kongo a Gabonu;

2.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad čím dál nestabilnější situací v obou zemích; naléhavě vyzývá příslušné orgány, a především prezidenty, aby dodržovali své mezinárodní povinnosti, zaručili lidská práva a základní svobody a aby v rámci výkonu své vládní funkce důsledně dodržovali zásady právního státu;

3.  důrazně odsuzuje veškeré násilí spáchané v Gabonu a demokratické republice, porušování lidských práv, svévolné zatýkání a nezákonné zadržování, politické zastrašování občanské společnosti a členů opozice a porušování svobody sdělovacích prostředků a svobody projevu v souvislosti s prezidentskými volbami; žádá, aby byla zrušena omezení týkající se sdělovacích prostředků a aby byli propuštěni všichni političtí vězni;

Gabon

4.  považuje oficiální výsledky prezidentské volby za netransparentní a vysoce pochybné, následkem čehož lze pochybovat o legitimitě prezidenta Bonga; vyjadřuje politování nad tím, že odvolací postup, který vedl k tomu, že vítězem voleb byl vyhlášen Ali Bongo, nebyl transparentní a že ústavní soud řádně nezohlednil nesrovnalosti, na něž bylo poukázáno v některých provinciích, zejména v provincii Haut-Ogooué, již má pod kontrolou Ali Bongo; vyjadřuje politování nad tím, že ústavní soud zamítl přepočítání hlasů a porovnání hlasovacích lístků před jejich zničením;

5.  je hluboce znepokojen politickou krizí v Gabonu a rozmachem násilí mezi protestujícími a bezpečnostními silami po vyhlášení prezidentských voleb v roce 2016;

6.  důrazně odsuzuje zastrašování a hrozby, jimž čelili členové volební pozorovatelské mise Evropské unie, a útoky ohrožující její neutralitu a transparentnost; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že přes podepsání memoranda o porozumění s gabonskou vládou byl volební pozorovatelské misi EU poskytnut pouze omezený přístup k centralizovanému sčítání hlasů v místních volebních komisích a v sídle národní volební komise (CENAP), takže volební pozorovatelská mise EU nemohla sledovat klíčové části procesu volby prezidenta;

7.  konstatuje, že byl zahájen plánovaný národního dialog, který inicioval Ali Bongo; vyjadřuje pochybnosti o důvěryhodnosti a relevanci tohoto postupu; poukazuje na to, že vedoucí představitel opozice Jean Ping se této iniciativy odmítá zúčastnit a zahájil a uzavřel vlastní národní dialog;

8.  naléhavě vyzývá gabonskou vládu, aby provedla důkladnou a rychlou reformu volebního rámce v zájmu jeho zlepšení, plné transparentnosti a důvěryhodnosti a aby při tom zohlednila doporučení volební pozorovatelské mise EU; zdůrazňuje, že gabonské orgány musí zaručit plnou a loajální spolupráci se všemi příslušnými zainteresovanými stranami na vnitrostátní a mezinárodní úrovni, aby se zajistilo, že příští parlamentní volby budou plně transparentní a spravedlivé a budou se konat ve svobodném, demokratickém, inkluzivním a bezpečném prostředí;

9.  vyzývá k nezávislému a objektivnímu prošetření násilí spáchaného ve spojitosti s volbami a případů údajného vážného porušení lidských práv a základních svobod a zdůrazňuje, že je nutné zajistit, aby byly všechny zodpovědné osoby postaveny před soud; vyzývá rovněž EU, aby ve spolupráci s OSN a Africkou unií nadále pozorně sledovala celkovou situaci v Gabonu a upozorňovala na všechny případy porušování lidských práv a základních svobod; bere na vědomí žádosti o předběžné vyšetřování povolebního násilí Mezinárodním trestním soudem;

10.  naléhavě vyzývá Radu, aby zahájila konzultace podle článku 96 dohody z Cotonou, jakmile již nebude dosahováno pokroku v rámci posíleného politického dialogu; vyzývá Radu, aby v případě, že se nepodaří dosáhnout dohody v rámci postupu konzultací, zvážila možnost zavedení cílených sankcí vůči osobám zodpovědným za povolební násilí a porušování lidských práv a za poškozování demokratického procesu v zemi;

Demokratická republika Kongo

11.  hluboce lituje toho, že se konžské vládě nepodařilo uspořádat prezidentskou volbu ve lhůtě stanovené ústavou; znovu žádá, aby byly podniknuty veškeré nezbytné kroky k vytvoření prostředí, které umožní, aby byly nejpozději do prosince 2017 uspořádány svobodné, spravedlivé a důvěryhodné volby v plném souladu s konžskou ústavou a Africkou chartou pro demokracii, volby a správu věcí veřejných;

12.  naléhavě vyzývá všechny politické subjekty, aby zahájily pokojný a konstruktivní dialog s cílem předejít prohlubování současné politické krize a zamezit dalšímu násilí a provokacím;

13.  vítá úsilí, jež vynakládá Národní biskupská konference (CENCO) k tomu, aby dosáhla širšího konsensu o politické transformaci; bere na vědomí dohodu uzavřenou na konci prosince 2016, v níž smluvní strany odmítly třetí funkční období prezidenta Kabily a vyzvaly ke konání voleb do konce roku 2017; všem stranám připomíná jejich závazek řídit se smluvními ujednáními, a proto je vyzývá, aby dohodu dodržovaly ve všech bodech a aby co nejdříve stanovily konkrétní harmonogram konání příštích voleb; připomíná jim, že pokud se dohodu nepodaří úspěšně naplnit, bude to mít závažné důsledky;

14.  naléhavě žádá konžskou vládu, aby se neprodleně zabývala nevyřešenými otázkami týkajícími se posloupnosti volebního kalendáře, rozpočtu a aktualizace seznamu voličů s cílem umožnit konání svobodných, spravedlivých a transparentních voleb; připomíná, že Nezávislá národní volební komise by měla být nestrannou a inkluzivní institucí s dostatečnými zdroji, které umožní komplexní a transparentní proces;

15.  vyzývá Evropskou unii a její členské státy, aby podporovaly provádění dohody a uskutečnění volebního procesu; vyzývá mezinárodní aktéry, aby Demokratické republice Kongo poskytli v souvislosti s volbami, které se mají konat do prosince 2017, rozsáhlou politickou, finanční, technickou a logistickou podporu dle potřeby; požaduje transparentnost veškeré finanční pomoci Evropské unie a jejích členských států v souvislosti s konžskými volbami;

16.  naléhavě žádá, aby byla plně, důkladně a transparentně vyšetřena obvinění z porušování lidských práv během protestů s cílem zjistit, kdo je za ně zodpovědný, a pohnat příslušné osoby k odpovědnosti;

17.  vítá zavedení cílených sankcí EU vůči těm, kteří nesou odpovědnost za násilné zásahy a narušování demokratického procesu v Demokratické republice Kongo, včetně zákazů cestování a zmrazení aktiv; vyzývá Radu, aby v případě dalšího násilí zvážila rozšíření těchto restriktivních opatření v souladu s dohodou z Cotonou;

o
o   o

18.  vyzývá Radu OSN pro lidská práva, aby prošetřila závažná porušení lidských práv, k nimž nedávno došlo v obou zemích;

19.  vyzývá konžské a gabonské úřady, aby co nejdříve ratifikovaly Africkou chartu pro demokracii, volby a správu věcí veřejných;

20.  vyzývá delegaci EU, aby využila všech vhodných nástrojů na podporu obránců lidských práv a prodemokratických hnutí a aby prohloubila politický dialog s orgány, jak je zakotveno v článku 8 dohody z Cotonou;

21.  vyzývá země EU a AKT, aby ve spolupráci s OSN a Africkou unií nadále pečlivě sledovaly celkovou situaci v obou zemích;

22.  zdůrazňuje, že situace v Gabonu a Demokratické republice Kongo představuje závažnou hrozbu pro stabilitu celého středoafrického regionu; znovu poukazuje na to, že podporuje Africkou unii v její klíčové úloze potlačování politické krize v tomto regionu a další destabilizace oblasti Velkých jezer;

23.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, prezidentovi, ministerskému předsedovi a parlamentu Demokratické republiky Kongo a Gabonu, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě OSN pro lidská práva a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU.

Právní upozornění - Ochrana soukromí