Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2510(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0120/2017

Debatai :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Balsavimas :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0017

Priimti tekstai
PDF 332kWORD 48k
Ketvirtadienis, 2017 m. vasario 2 d. - Briuselis
Teisinės valstybės krizė Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone
P8_TA(2017)0017RC-B8-0120/2017

2017 m. vasario 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl teisinės valstybės krizės Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone (2017/2510(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kongo Demokratinės Respublikos (KDR),

–  atsižvelgdamas į ES delegacijos KDR pareiškimus dėl žmogaus teisių padėties šioje šalyje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 18 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. KDR pasiektus politinius susitarimus;

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 18 d. Europos Sąjungos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini pareiškimą dėl nesėkmingo bandymo pasiekti susitarimą KDR,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 23 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos atstovo spaudai pareiškimą dėl dabartinių politinių pastangų KDR,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 23 d. ir 2016 m. spalio 17 d. Tarybos išvadas dėl KDR,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugpjūčio 2 d. ir 2016 m. rugpjūčio 24 d. ES pareiškimus vietos lygiu dėl rinkimų proceso KDR po to, kai šioje šalyje buvo pradėtas nacionalinis dialogas,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl KDR, visų pirma į rezoliuciją Nr. 2293 (2016) dėl sankcijų KDR režimo atnaujinimo ir ekspertų grupės įgaliojimų ir rezoliuciją Nr. 2277 (2016), kuria buvo atnaujinti JT Organizacijos stabilizavimo misijos KDR (MONUSCO) įgaliojimai,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 15 d. ir 2016 m. rugsėjo 21 d. JT Saugumo Tarybos pranešimus spaudai dėl padėties KDR,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 27 d. paskelbtą JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties KDR,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 9 d. JT generalinio sekretoriaus ataskaitas dėl JT Organizacijos stabilizavimo misijos KDR ir dėl KDR ir regiono taikos, saugumo ir bendradarbiavimo pagrindų susitarimo įgyvendinimo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 16 d. ir 2016 m. birželio 5 d. Afrikos Sąjungos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ir Tarptautinės Frankofonijos organizacijos bendrus pranešimus spaudai dėl to, kad KDR būtinas įtraukus politinis dialogas, ir į jų įsipareigojimą remti Kongo veikėjų pastangas siekiant šalyje įtvirtinti demokratiją,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. vasario mėn. Adis Abeboje pasirašytą KDR ir regiono taikos, saugumo ir bendradarbiavimo pagrindų susitarimą,

–  atsižvelgdamas į galutinę Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijos (angl. EOM) ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 24 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi atsakingo Komisijos nario Neveno Mimicos bendrą pareiškimą, kuris buvo padarytas Gabono Konstituciniam Teismui paskelbus oficialius prezidento rinkimų rezultatus,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 11 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos atstovo spaudai pareiškimą dėl Gabono,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 1 d. Afrikos Sąjungos paskelbtą pranešimą spaudai, kuriame smerkiamas po rinkimų Gabone kilęs smurtinis konfliktas ir raginama taikiai jį išspręsti;

–  atsižvelgdamas į 2014 m. ES metinę žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ataskaitą, kurią 2015 m. birželio 22 d. priėmė Europos Sąjungos Taryba,

–  atsižvelgdamas į 11-ojo Europos plėtros fondo 2014–2020 m. nacionalinę orientacinę programą, kurioje prioritetas skiriamas demokratijos, valdymo ir teisinės valstybės stiprinimui,

–  atsižvelgdamas į AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos 2011 m. gegužės 18 d. rezoliuciją dėl iššūkių, susijusių su demokratijos ateitimi ir konstitucinės tvarkos palaikymu AKR ir ES šalyse, ir į 2013 m. lapkričio 27 d. rezoliuciją dėl teisinės valstybės principo laikymosi bei nešališko ir nepriklausomo teisminių institucijų vaidmens,

–  atsižvelgdamas į Gabono Respublikos ir Europos Sąjungos susitarimo memorandumą dėl ES rinkimų stebėjimo misijos,

–  atsižvelgdamas į Kongo ir Gabono konstitucijas,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. birželio mėn. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. Afrikos Sąjungos priimtą Deklaraciją dėl demokratinių rinkimų Afrikoje principų,

–  atsižvelgdamas į JT Tarptautinę žmogaus teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi teisinės valstybės principas, atskaitomybė, pagarba žmogaus teisėms bei sąžiningi ir laisvi rinkimai yra būtini bet kokiai veikiančiai demokratijai; kadangi šiems demokratijos elementams iškilęs pavojus tam tikrose Užsachario Afrikos šalyse, visų pirma KDR ir Gabone, o tai pastūmėja šias šalis į ilgalaikį politinio nestabilumo ir smurto laikotarpį;

B.  kadangi visai neseniai kadenciją baigiantis Gabono prezidentas Ali Bongo, kuris šalį valdo nuo savo tėvo Omaro Bongo mirties 2009 m., buvo paskelbtas 2016 m. prezidento rinkimų nugalėtoju; kadangi tarptautiniai stebėtojai, visų pirma ES rinkimų stebėjimo misija, nustatė aiškių pažeidimų skaičiuojant balsavimo rezultatus;

C.  kadangi pagrindinis jo varžovas Jean Ping iš karto nesutiko su šiais rezultatais ir juos pasmerkė; kadangi Konstituciniam Teismui, kuris galiausiai patvirtino rezultatus, buvo pateiktas skundas dėl rinkimų pažeidimų ir buvo raginama perskaičiuoti balsus; kadangi, nepaisant to, nagrinėjant apeliacinį skundą nebuvo išsklaidytos visos abejonės dėl šių prezidento rinkimų rezultatų;

D.  kadangi Kongo prezidentas Joseph Kabila, kuris savo pareigas eina nuo 2001 m., atidėjo rinkimus ir pasiliko valdžioje viršydamas konstitucinį įgaliojimų terminą; kadangi tai sukėlė precedento neturinčią politinę įtampą, dėl to padaugėjo neramumų ir smurto;

E.  kadangi pasibaigus prezidento J. Kabilos įgaliojimų terminui smurtas dar labiau sustiprėjo, o per protestuotojų ir saugumo pajėgų susirėmimus žuvo ne mažiau kaip 40 žmonių; kadangi, JT teigimu, 107 asmenys buvo sužaloti arba su jais buvo netinkamai elgiamasi, taip pat buvo suimta mažiausiai 460 žmonių;

F.  kadangi 2016 m. spalio 18 d. prezidentas J. Kabila ir opozicijos frakcija pasirašė susitarimą dėl prezidento rinkimų atidėjimo iki 2018 m. balandžio mėn.; kadangi po kelis mėnesius trukusių derybų 2016 m. spalio 18 d. susitarimo šalys 2016 m. gruodžio 31 d. pasiekė visuotinį ir įtraukų politinį susitarimą; kadangi šiame susitarime numatomas pirmasis taikus galios pardavimas šioje šalyje nuo 1960 m., sudaroma pereinamoji nacionalinės vienybės vyriausybė, 2017 m. pabaigoje planuojama surengti rinkimus ir numatomas Prezidento J. Kabilos pasitraukimas;

G.  kadangi abiejose šalyse prasidėjo gatvės demonstracijos, kurios buvo žiauriai numalšintos ir per kurias žuvo daug žmonių; kadangi valdžios institucijos suvaržė valdantiesiems besipriešinančių opozicijos atstovų ir pilietinės visuomenės narių veiklą; kadangi žmogaus teisių grupės nuolat praneša apie blogėjančią žmogaus teisių ir saviraiškos bei susirinkimų laisvių padėtį, įskaitant neproporcingos jėgos naudojimą prieš taikius demonstrantus, savavališkus areštus ir sulaikymus, taip pat politiniais motyvais grindžiamus teismo procesus;

H.  kadangi itin pablogėjo žiniasklaidos laisvės padėtis – ją riboja nuolatiniai grasinimai žurnalistams ir išpuoliai prieš juos; kadangi valdžios institucijos uždarė žiniasklaidos priemones ir radijo stotis, o internetui ir socialiniams tinklams taiko apribojimus;

I.  kadangi vienas iš demokratijos ypatumų – konstitucijos laikymasis, sudarantis valstybės, institucijų ir teisinės valstybės principo pagrindą; kadangi taikūs, laisvi ir sąžiningi rinkimai šiose šalyse būtų iš esmės padėję spręsti demokratinės pažangos ir valdžios padalijimo uždavinį Centrinės Afrikos regione;

J.  kadangi 11-ojo Europos plėtros fondo 2014–2020 m. nacionalinėje orientacinėje programoje prioritetas skiriamas demokratijos, valdymo ir teisinės valstybės stiprinimui; kadangi ES ir Afrikos partnerius vienija svarbus bendras interesas tęsti demokratijos plėtrą ir sukurti tinkamai veikiančią konstitucinę sistemą;

1.  apgailestauja, kad per pastaruosius keletą mėnesių abiejose šalyse vykstant demonstracijoms žuvo žmonių, ir reiškia nuoširdžią užuojautą aukų šeimoms ir KDR bei Gabono gyventojams;

2.  yra labai susirūpinęs dėl vis nestabilesnės padėties abiejose šalyse; primygtinai ragina valdžios institucijas, o visų pirma prezidentus laikytis tarptautinių įsipareigojimų, užtikrinti žmogaus teises ir pagrindines laisves, o valdymo pareigą vykdyti kuo griežčiausiai laikantis teisinės valstybės principo;

3.  griežtai smerkia visus smurto aktus Gabone ir KDR, žmogaus teisių pažeidimus, savavališko arešto ir neteisėto sulaikymo atvejus, pilietinės visuomenės ir opozicijos narių politinį bauginimą, taip pat spaudos ir žodžio laisvės pažeidimus prezidento rinkimų kontekste; ragina panaikinti visus žiniasklaidai taikomus apribojimus ir paleisti visus politinius kalinius;

Gabonas

4.  mano, kad oficialūs prezidento rinkimų rezultatai yra neskaidrūs ir labai abejotini, todėl kyla abejonių dėl prezidento A. Bongo legitimumo; apgailestauja dėl to, kad skundo nagrinėjimo procedūra, po kurios Ali Bongo buvo paskelbtas rinkimų nugalėtoju, vyko neskaidriai ir kad Konstitucinis Teismas tinkamai neatsižvelgė į kai kuriose provincijose, visų pirma Aukštutinėje Ogovėje, Ali Bongo „tvirtovėje“, pastebėtus pažeidimus; apgailestauja, kad konstitucinis teismas atsisakė leisti perskaičiuoti balsus ir palyginti biuletenius prieš juos sunaikinant;

5.  reiškia didelį susirūpinimą dėl politinės krizės Gabone ir smurto protrūkių tarp protestuotojų ir saugumo pajėgų, kurie prasidėjo paskelbus 2016 m. prezidento rinkimų rezultatus;

6.  griežtai smerkia bauginimus ir grasinimus, kurių sulaukė Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijos nariai, ir išpuolius, kuriais siekiama pasėti abejonių misijos neutralumu ir skaidrumu; labai apgailestauja dėl to, kad, nepaisant su Gabono valdžia pasirašyto susitarimo memorandumo, ES rinkimų stebėjimo misijai buvo suteikta tik ribota prieiga prie centralizuotų balsų skaičiavimo vietų vietos rikimų komisijose ir Nacionalinės rinkimų komisijos (CENAP) būstinėje ir kad dėl šios priežasties EU rinkimų stebėjimo misija negalėjo stebėti pagrindinių prezidento rinkimų procesų;

7.  atkreipia dėmesį į planuojamo Ali Bongo pasiūlyto nacionalinio dialogo pradžią; reiškia abejones dėl tokio proceso patikimumo ir reikšmės; pažymi, kad opozicijos lyderis Jean Ping atsisako jame dalyvauti, pats pradėjęs ir pabaigęs atskirą nacionalinį dialogą;

8.  primygtinai ragina Gabono vyriausybę įvykdyti išsamią ir skubią rinkimų proceso reformą atsižvelgiant į ES rinkimų stebėjimo misijos rekomendacijas, siekiant šį procesą patobulinti ir užtikrinti visišką jo skaidrumą ir patikimumą; pabrėžia, kad Gabono valdžios institucijos privalo užtikrinti visapusišką ir nuoširdų bendradarbiavimą su visais susijusiais nacionaliniais ir tarptautiniais suinteresuotaisiais subjektais ir taip užtikrinti, kad kiti parlamento rinkimai būtų visiškai skaidrūs ir sąžiningi, ir kad jie vyktų laisvoje, įtraukioje ir taikioje aplinkoje;

9.  ragina atlikti nepriklausomą ir objektyvų tyrimą dėl su rinkimais susijusio smurto ir įtarimų šiurkščiais žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pažeidimais ir pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad visi už tuos nusikaltimus atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn; be to, ragina ES, bendradarbiaujant su JT ir Afrikos Sąjunga, toliau atidžiai stebėti bendrą padėtį Gabone ir pranešti apie visus žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pažeidimų atvejus; atkreipia dėmesį į prašymus Tarptautiniame baudžiamajame teisme (TBT) pradėti preliminarų tyrimą dėl po rinkimų kilusio smurto;

10.  primygtinai ragina Tarybą pradėti konsultacijų procesą pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį, kai tik nebebus pastebima aktyvesnio politinio dialogo pažangos; jei per konsultacijų procesą negalima pasiekti susitarimo, ragina Tarybą apsvarstyti galimybę taikyti tikslingas sankcijas asmenims, kurie yra atsakingi už po rinkimų kilusį smurtą, žmogaus teisių pažeidimus ir demokratinių procesų žlugdymą šalyje;

Kongo Demokratinė Respublika

11.  apgailestauja, kad Kongo vyriausybei nepavyko surengti prezidento rinkimų per Konstitucijoje nustatytą terminą; pakartoja savo raginimą imtis visų reikiamų veiksmų, kad visapusiškai laikantis Kongo konstitucijos ir Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartijos būtų sukurta laisviems, sąžiningiems ir patikimiems rinkimams palanki aplinka ir kad jie būtų surengti ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio mėn.;

12.  ragina visus politinius veikėjus pradėti taikų ir konstruktyvų dialogą, kad negilėtų dabartinė politinė krizė, ir ragina susilaikyti nuo tolesnio smurto ir provokacijų;

13.  palankiai vertina Nacionalinės vyskupų konferencijos (CENCO) pastangas siekti bendro susitarimo dėl politinių permainų; atkreipia dėmesį į 2016 m. gruodžio mėn. pabaigoje pasiektą susitarimą, kuriuo neleidžiama prezidentui J. Kabilai eiti pareigų trečią kadenciją ir kuriame raginama iki 2017 m. pabaigos surengti rinkimus; primena visoms šalims jų įsipareigojimą laikytis šio susitarimo ir atitinkamai ragina jas įgyvendinti visas jo dalis ir kuo greičiau patvirtinti konkretų kitų rinkimų kalendorių; primena joms, kad prarasta bus labai daug, jei nepavyks pasiekti sėkmingo rezultato;

14.  primygtinai ragina Kongo vyriausybę nedelsiant spręsti atvirus klausimus, susijusius su rinkimų kalendoriaus įvykių seka, rinkimų biudžetu ir rinkėjų registro atnaujinimu, siekiant, kad būtų surengti laisvi, sąžiningi ir skaidrūs rinkimai; primena, kad Nepriklausoma nacionalinė rinkimų komisija turėtų būti nešališka ir įtrauki institucija, turinti pakankamai išteklių išsamiam ir skaidriam procesui įgyvendinti;

15.  ragina Europos Sąjungą ir jos valstybes nares remti susitarimo įgyvendinimą ir palaikyti rinkimų procesą; ragina visus tarptautinius veikėjus teikti svarbią politinę, finansinę, techninę ir logistinę paramą KDR, jei jos prireiktų tam, kad rinkimai įvyktų iki 2017 m. gruodžio mėn.; ragina užtikrinti visos Europos Sąjungos ir jos valstybių narių suteiktos finansinės paramos, skirtos rinkimams Konge surengti, skaidrumą;

16.  primygtinai ragina atlikti visapusišką, išsamų ir skaidrų įtariamų žmogaus teisių pažeidimų, padarytų per protestus, tyrimą siekiant nustatyti atsakingus asmenis ir patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn;

17.  palankiai vertina ES nustatytas tikslines sankcijas, įskaitant draudimą keliauti ir turto įšaldymą, kurios už smurto proveržį ir demokratinių procesų žlugdymą taikomos KDR atsakingiems asmenims; ragina Tarybą apsvarstyti galimybę išplėsti šias ribojamąsias priemones, jei smurtas nesiliautų, kaip numatyta Kotonu susitarime;

o
o   o

18.  ragina JT Žmogaus teisių tarybą tirti sunkius žmogaus teisių pažeidimus, neseniai įvykdytus abiejose valstybėse;

19.  ragina Kongo ir Gabono valdžios institucijas kuo greičiau ratifikuoti Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją;

20.  ragina ES delegaciją pasinaudoti visomis tinkamomis priemonėmis žmogaus teisių gynėjams ir demokratiniams judėjimams remti ir vesti aktyvesnį politinį dialogą su valdžios institucijomis, kaip įtvirtinta Kotonu susitarimo 8 straipsnyje;

21.  be to, ragina ES ir AKR šalis, bendradarbiaujant su JT ir Afrikos Sąjunga, toliau atidžiai stebėti bendrą padėtį abiejose šalyse;

22.  pabrėžia, kad padėtis Gabone ir KDR kelia rimtą grėsmę viso Centrinės Afrikos regiono stabilumui; pakartoja, kad remia Afrikos Sąjungą jai atliekant esminį vaidmenį siekiant regione išvengti politinės krizės ir neleisti toliau destabilizuoti padėties Didžiųjų ežerų regione;

23.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Afrikos Sąjungai, KDR ir Gabono prezidentams, ministrams pirmininkams ir parlamentams, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, JT žmogaus teisių tarybai ir AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai.

Teisinė informacija - Privatumo politika