Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0077(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0010/2017

Ingediende teksten :

A8-0010/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/02/2017 - 8.1
CRE 14/02/2017 - 8.1

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0019

Aangenomen teksten
PDF 239kWORD 42k
Dinsdag 14 februari 2017 - Straatsburg
Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de Cookeilanden ***
P8_TA(2017)0019A8-0010/2017

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 februari 2017 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden en van het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (07592/2016),

–  gezien de ontwerppartnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden en het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan (07594/2016),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), en lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0431/2016),

–  gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van 14 februari 2017(1) over het ontwerp van besluit van de Raad,

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie visserij en de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Begrotingscommissie (A8-0010/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en aan de regering van de Cookeilanden.

(1) Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0020.

Juridische mededeling - Privacybeleid