Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0077(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0010/2017

Teksty złożone :

A8-0010/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/02/2017 - 8.1
CRE 14/02/2017 - 8.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0019

Teksty przyjęte
PDF 316kWORD 47k
Wtorek, 14 lutego 2017 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Wyspami Cooka ***
P8_TA(2017)0019A8-0010/2017

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka i Protokołu wykonawczego do tej umowy (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (07592/2016),

–  uwzględniając projekt Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka i Protokół wykonawczy do tej umowy (07594/2016),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) i ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0431/2016),

–  uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia 14 lutego 2017 r.(1) w sprawie projektu decyzji Rady,

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej (A8-0010/2017),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Wysp Cooka.

(1) Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0020.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności