Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0077(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0010/2017

Predkladané texty :

A8-0010/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/02/2017 - 8.1
CRE 14/02/2017 - 8.1

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0019

Prijaté texty
PDF 247kWORD 41k
Utorok, 14. februára 2017 - Štrasburg
Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi ***
P8_TA(2017)0019A8-0010/2017

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. februára 2017 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov a vykonávacieho protokolu k tejto dohode v mene Európskej únie (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07592/2016),

–  so zreteľom na návrh Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov a vykonávací protokol k tejto dohode (07594/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0431/2016),

–  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie zo 14. februára 2017(1) o návrhu rozhodnutia Rady,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo a stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre rozpočet (A8-0010/2017),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Cookových ostrovov.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0020.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia