Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0077(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0010/2017

Ingivna texter :

A8-0010/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/02/2017 - 8.1
CRE 14/02/2017 - 8.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0019

Antagna texter
PDF 234kWORD 41k
Tisdagen den 14 februari 2017 - Strasbourg
Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Cooköarna ***
P8_TA(2017)0019A8-0010/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 februari 2017 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07592/2016),

–  med beaktande av utkastet till partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering och det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet (07594/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43.2 samt artikel 218.6 andra stycket a led v, och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0431/2016),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den 14 februari 2017(1) om utkastet till rådets beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet (A8-0010/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Cooköarna.

(1) Antagna texter, P8_TA(2017)0020.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy