Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2230(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0015/2017

Predložena besedila :

A8-0015/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/02/2017 - 8.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0020

Sprejeta besedila
PDF 259kWORD 46k
Torek, 14. februar 2017 - Strasbourg Končna izdaja
Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Cookovimi otoki (resolucija)
P8_TA(2017)0020A8-0015/2017

Nezakonodajna Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. februarja 2017 o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov ter njegovega protokola o izvajanju (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE)2016/2230(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (07592/2016),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43(d), točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) in členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0431/2016),

–  ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 14. februarja 2017(1) o osnutku sklepa,

–  ob upoštevanju poročila o predhodni oceni sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Cookovimi otoki ter njegovega protokola iz junija 2013,

–  ob upoštevanju strateških smernic, ki so jih izdelale oblasti Cookovih otokov na področju razvoja lokalnega ribiškega sektorja, zlasti tistih iz dokumenta o priobalni ribiški politiki Cookovih otokov,

–  ob upoštevanju okvira ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov, zlasti ciljev št. 1, 2, 9, 10 in 14,

–  ob upoštevanju sklepov in priporočil z 12. srečanja znanstvenega odbora Komisije za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika (WCPFC) za dolgoročno ohranjanje in trajnostno rabo izrazito selivskih ribjih staležev zahodnega in srednjega Pacifika,

–  ob upoštevanju člena 99(2) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A8-0015/2017),

A.  ker je Komisija opravila pogajanja z vlado Cookovih otokov za nov sporazum med Evropsko unijo in Cookovimi otoki o partnerstvu o trajnostnem ribištvu (v nadaljnjem besedilu: sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Cookovimi otoki) za obdobje osmih let ter njegovega protokola o izvajanju za obdobje štirih let;

B.  ker je to prvi sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Cookovimi otoki, ki zagotavlja evropsko prisotnost v vodah vzhodnega Pacifika po nepodaljšanju sporazuma s Kiribati (in podpisanima, a neizvajanima sporazumoma z Mikronezijo in Salomonovimi otoki);

C.  ker je splošni cilj sporazuma med EU in Cookovimi otoki ter protokola okrepiti sodelovanje med EU in Cookovimi otoki na področju ribištva, kar je v interesu obeh pogodbenic in bo pomenilo vzpostavitev partnerskega okvira za spodbujanje trajnostne ribiške politike in trajnostnega izkoriščanja ribolovnih virov v izključni ekonomski coni Cookovih otokov;

D.  ker bi morala naša prisotnost v regiji spodbujati trajnostno ribiško politiko in odgovorno izkoriščanje virov ter zagotavljati ustrezno upravljanje virov tuna v Pacifiku;

E.  ker sporazum med EU in Cookovimi otoki temelji na najboljšem razpoložljivem znanstvenem mnenju, ki upošteva ukrepe za ohranjanje in upravljanje komisije za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika v mejah razpoložljivega presežka;

F.  ker obstajajo težave pri pregledovanju in nadzorovanju in ker je nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov težko rešljiv problem, zlasti zaradi razpršenosti ozemlja in virov;

G.  ker je v zahodnem in srednjem Pacifiku več plovil držav članic EU in ker so drugi ribiški sporazumi v regiji zastarali;

H.  ker je bilo dogovorjeno, da se drugim, neevropskim flotam ne bodo nudili ugodnejši pogoji od tistih, ki jih določa sporazum, in ker sporazum vsebuje klavzulo iz Cotonouja o človekovih pravicah, demokratičnih načelih in načelu pravne države;

I.  ker je namen sporazuma med EU in Cookovimi otoki spodbujanje učinkovitejšega in bolj trajnostnega razvoja ribiškega sektorja na otokih in z njim povezane industrije in dejavnosti, v skladu s cilji nacionalne ribiške politike Cookovih otokov, zlasti glede podpore znanstvenim raziskavam in obrtnemu ribolovu, povečanemu iztovarjanju v lokalnih pristaniščih, okrepitvi zmogljivosti za spremljanje, nadzor in preverjanje ribolovnih dejavnosti in boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu, v skladu z okvirom ciljev trajnostnega razvoja;

J.  ker so prispevki za podporo razvoju sektorske ribiške politike Cookovih otokov, ki se gibljejo med 47,6 % in 50 % celotnega zneska, velik prispevek z vidika odstotka deleža;

K.  ker se stalež veleokega tuna od leta 2012 zmanjšuje in ker je zaradi tega komisija za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika uvedla upravljalne ukrepe, o katerih bodo ponovno stekla pogajanja v letu 2017, in ker se je ulov z zaporno plavarico v letu 2015 zmanjšal za 26 % v primerjavi z letom 2014; ker se poleg tega vode Cookovih otokov štejejo za „svetišče morskih psov“, čeprav je treba poudariti, da to ni ciljna vrsta evropske flote, ki lovi v teh vodah v okviru novega sporazuma;

L.  ker so plovila EU za ribolov s parangalom v preteklosti lovila v toplejših vodah južno od Cookovih otokov; ker je treba upoštevati zahteve uredbe za ohranjanje morskih psov na Cookovih otokih; ker je predhodna ocena pokazala, da v prihodnosti plovila EU za ribolov s parangalom ne bodo zainteresirana za lovljenje v izključni ekonomski coni Cookovih otokov;

M.  ker so Cookovi otoki močno odvisni od uvožene hrane;

1.  meni, da bi moral sporazum med EU in Cookovimi otoki z ustrezno sektorsko podporo EU učinkovito spodbujati trajnostno ribištvo v vodah Cookovih otokov in imeti dva enako pomembna cilja: (1) plovilom EU zagotoviti ribolovne možnosti na ribolovnem območju Cookovih otokov na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja ter ob upoštevanju ukrepov za ohranjanje in upravljanje komisije za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika v mejah razpoložljivega presežka, izračunan katerega bi moral upoštevati celotni razvoj ribolovnih zmogljivosti države; in 2) spodbujati sodelovanje med EU in Cookovimi otoki, da bi se zagotovila trajnostna ribiška politika in odgovorno izkoriščanje ribolovnih virov na ribolovnem območju Cookovih otokov, ter prispevati k trajnostnemu razvoju ribiškega sektorja Cookovih otokov z gospodarskim, finančnim, tehničnim in znanstvenim sodelovanjem, ob spoštovanju suverenih odločitev države v zvezi s tem razvojem;

2.  upošteva sklepe poročila o predhodnem vrednotenju sporazuma med EU in Cookovimi otoki iz junija 2013 ter njegovega protokola, kjer je ugotovljeno, da predhodni sporazumi o partnerstvu v ribiškem sektorju in protokoli (Kiribati, Salomonovi otoki) niso bistveno prispevali k razvoju lokalnih ribiških sektorjev, zlasti kar zadeva skupna podjetja (s skupnimi naložbami) ter razvoj lokalnih predelovalnih zmogljivosti; meni, da bi moral sporazum med EU in Cookovimi otoki čim bolj prispevati k razvoju lokalnega ribiškega sektorja z zagotavljanjem preskrbe rib za domačo porabo in k doseganju ciljev nove generacije ribiških sporazumov EU in okvira ciljev trajnostnega razvoja;

3.  obžaluje, da druge države v regiji niso dosegle partnerskih sporazumov z EU in odpirajo svoja ribolovna območja drugim svetovnim državam in regijam, ki občasno uporabljajo ribolovne prakse, ki ne upoštevajo razpoložljivosti virov, namesto da bi sklenile sporazum z EU, ki spodbuja trajnostno ribištvo in nudi sektorsko podporo;

4.  pozdravlja vključitev obveze, da Cookovi otoki javnost seznanijo z obstojem kakršnega koli sporazuma, ki dovoljujejo tujim flotam ribolov v njihovih vodah, vendar obžaluje pomanjkanje podrobnosti o vsem vloženem naporu, kot se je zahtevalo pri nekaterih drugih sporazumih, ki jih je sklenila EU;

5.  poudarja, da bi treba pri izvajanju in morebitni reviziji in/ali podaljšanju sporazuma med EU in Cookovimi otoki ter njegovega protokola upoštevati strategijo oblasti Cookovih otokov za razvoj ribiškega sektorja in zagotoviti skladnost z njo, zlasti da se predvidi:

   prispevek k izboljšanju zmogljivosti za spremljanje in nadzor ribolovnih virov Cookovih otokov ter ribolovnih dejavnosti v njihovih vodah, s posebnim poudarkom na boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu;
   izboljšanje znanstvenega poznavanja stanja lokalnih morskih ekosistemov in ribolovnih virov v vodah Cookovih otokov;
   posebna podpora razvoju lokalnega obrtnega ribolova in lokalnih skupnosti, odvisnih od njega, da se poveča njegov prispevek k lokalnemu gospodarstvu, prispeva k izboljšanju varnosti na krovu in zvišanju prihodka ribičev ter zagotovi razvoj lokalne infrastrukture za predelavo in prodajo rib, bodisi za oskrbo domačega trga ali izvoz;

6.  meni, da podpora sektorskemu razvoju pomembno prispeva k trajnosti v partnerski državi, saj krepi njeno operativno neodvisnost, spodbuja razvojno strategijo in zagotavlja njeno suverenost,

7.  meni, da so možnosti za zaposlovanje lokalnih mornarjev na plovilih EU v okviru partnerskih sporazumov v skladu z mednarodnimi standardi; ponovno poudarja, da je treba spoštovati načela Mednarodne organizacije dela in poziva k ratifikaciji njene konvencije št. 188, pri čemer je treba spoštovati splošna načela svobode združevanja in kolektivnega pogajanja delavcev ter nediskriminacije na delovnem mestu in v poklicni dejavnosti; vendar poudarja, da zaradi pomanjkanja kvalificiranih mornarjev za delo na tunolovkah oblasti Cookovih otokov niso zahtevale njihovo vkrcanje na plovila flote EU;

8.  meni, da bi moral sporazum med EU in Cookovimi otoki in njegov protokol omogočiti okrepitev dvostranskega sodelovanja v boju proti nezakonitemu ribolovu in Cookovim otokom zagotoviti sredstva za financiranje programa nadzora, ter meni, da bi bilo treba okrepiti ukrepe za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova v izključni ekonomski coni Cookovih otokov, tudi z boljšim spremljanjem in nadzorom s satelitskim sistemom za spremljanje plovil, ribolovnimi ladijskimi dnevniki, inšpekcijskimi pregledi ter z izvajanjem odločitev regionalnih ribiških organizacij;

9.  meni, da bi bilo zaželeno izboljšati količino in zanesljivost podatkov o vsem ulovu (ciljnem ulovu in prilovu) in na splošno o stanju ohranjenosti ribolovnih virov, da bi lahko v sodelovanju z ribiškimi organizacijami natančneje ocenili vpliv sporazuma na morski ekosistem in ribiške skupnosti; poziva Komisijo, naj spodbuja redno in pregledno delovanje organov, pristojnih za spremljanje izvajanja sporazuma, ter okrepitev znanstvenih ocen komisije za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika;

10.  poziva zato Komisijo, naj v okviru pravil skupne ribiške politike preuči možnost uporabe previdnostnega načela in naj analizira uporabo plavajočih naprav za zbiranje rib na tem območju ter njihov vpliv na ekološki tunolov ter naj na podlagi izsledkov pripravi predloge za njihovo uporabo;

11.  poziva Komisijo, naj Parlament pravočasno obvesti o naslednjih sejah skupnega odbora ter naj mu posreduje zapisnike in sklepe sej skupnega odbora, kot določa člen 6 sporazuma, večletni sektorski program iz člena 3 protokola in rezultate ustreznih letnih ocen, da se predstavnikom Parlamenta omogoči udeležba na sejah skupnega odbora v vlogi opazovalcev, ribiške skupnosti Cookovih otokov pa spodbudi k sodelovanju;

12.  poziva Komisijo in Svet, naj v skladu s členom 13(2) PEU in členom 218(10) PDEU ter v okviru njihovih pristojnosti Parlament nemudoma in izčrpno obveščata v vseh fazah postopka, povezanega s protokolom in njegovim morebitnim podaljšanjem;

13.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Cookovih otokov.

(1) Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0019.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov