Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0823(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0035/2017

Předložené texty :

A8-0035/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/02/2017 - 8.5

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0023

Přijaté texty
PDF 318kWORD 42k
Úterý, 14. února 2017 - Štrasburk Konečné znění
Seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody *
P8_TA(2017)0023A8-0035/2017

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. února 2017 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2009/935/SVV, pokud jde o seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody (15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (15778/2016),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0007/2017),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)(1), a zejména na čl. 26 odst. 1 písm. a) uvedeného rozhodnutí, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0007/2017),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/934/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se přijímají prováděcí pravidla upravující vztahy Europolu s partnery, včetně výměny osobních údajů a utajovaných informací(2), a zejména na články 5 a 6 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/935/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody(3), ve znění rozhodnutí Rady 2014/269/EU,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Evropské rady, předsedy Komise a předsedy vlády Dánska ze dne 15. prosince 2016, v němž jsou zdůrazněny operační potřeby, ale také mimořádný a přechodný charakter plánovaného ujednání mezi Europolem a Dánskem,

–  s ohledem na výše uvedené prohlášení, v němž je zdůrazněno, že toto ujednání bude uplatněno pouze tehdy, pokud Dánsko zůstane členem Unie a schengenského prostoru, splní do 1. května 2017 povinnost plně provést směrnici (EU) 2016/680/EU(4) o ochraně údajů v policejních věcech a bude souhlasit s tím, že se na ně bude vztahovat jurisdikce Soudního dvora Evropské unie a pravomoc evropského inspektora ochrany údajů,

–  s ohledem na protokol č. 22 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na výsledek dánského referenda ze dne 3. prosince 2015 týkající se protokolu č. 22 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0035/2017),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby v budoucím ujednání mezi Europolem a Dánskem stanovila, že ujednání vyprší pět let po jeho vstupu v platnost, čímž bude zajištěno, že bude mít přechodnou povahu s výhledem na plné členství nebo uzavření mezinárodní dohody v souladu s článkem 218 SFEU;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i Europolu.

(1) Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.
(2) Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 6.
(3) Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 12.
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

Právní upozornění - Ochrana soukromí