Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/0823(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0035/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0035/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/02/2017 - 8.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0023

Usvojeni tekstovi
PDF 246kWORD 49k
Utorak, 14. veljače 2017. - Strasbourg
Popis trećih zemalja i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume *
P8_TA(2017)0023A8-0035/2017

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 14. veljače 2017. o nacrtu provedbene odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2009/935/PUP u vezi s popisom trećih zemalja i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume (15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt Vijeća (15778/2016),

–  uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji, kako je izmijenjen Ugovorom iz Amsterdama, i članak 9. Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0007/2017),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol)(1), a osobito njezin članak 26. stavak 1. točku (a), u skladu s kojim se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0007/2017),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/934/PUP od 30. studenoga 2009. o donošenju provedbenih pravila kojima se uređuju odnosi Europola s partnerima, uključujući razmjenu osobnih podataka i klasificiranih informacija(2), a posebno njezine članke 5. i 6.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/935/PUP od 30. studenoga 2009. o utvrđivanju popisa trećih država i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume(3), kako je izmijenjena Odlukom Vijeća 2014/269/EU,

–  uzimajući u obzir Izjavu predsjednika Europskog vijeća, predsjednika Komisije i premijera Danske od 15. prosinca 2016., u kojoj se ističu operativne potrebe, ali i iznimna i privremena narav planiranog sporazuma između Europola i Danske,

–  uzimajući u obzir spomenutu izjavu, u kojoj se navodi da je planirani sporazum uvjetovan nastavkom danskog članstva u Uniji i u Schengenskom području, obvezom Danske da u svoje zakonodavstvo do 1. svibnja 2017. u potpunosti prenese Direktivu (EU) 2016/680(4) o zaštiti podataka u policijskim postupcima, kao i danskim pristankom da prihvati nadležnost Suda Europske unije i nadležnost Europskog nadzornika za zaštitu podataka,

–  uzimajući u obzir Protokol br. 22 Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir ishod referenduma u Danskoj od 3. prosinca 2015. u vezi s Protokolom br. 22 Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0035/2017),

1.  prihvaća nacrt Vijeća;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da u okviru odredbi budućeg sporazuma između Europola i Danske predvidi datum isteka primjene i to pet godina nakon njegova stupanja na snagu kako bi se zajamčila njegova privremenost s obzirom na moguće punopravno članstvo ili sklapanje međunarodnog sporazuma u skladu s člankom 218. UFEU-a;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i Europolu.

(1) SL L 121, 15.5.2009., str. 37.
(2) SL L 325, 11.12.2009., str. 6.
(3) SL L 325, 11.12.2009., str. 12.
(4) Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti