Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2014(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0036/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0036/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 14/02/2017 - 8.7

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0025

Elfogadott szövegek
PDF 275kWORD 51k
2017. február 14., Kedd - Strasbourg
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail referenciaszámú kérelem
P8_TA(2017)0025A8-0036/2017
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2017. február 14-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Hollandia kérelme – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0742 – C8-0018/2017),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (a továbbiakban: EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (a továbbiakban: 2013. december 2-i intézményközi megállapodás) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0036/2017),

A.  mivel az Unió jogalkotási és költségvetési eszközöket hozott létre annak érdekében, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi a Parlament és a Tanács között elért megállapodást, amely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, a javasolt intézkedések becsült összköltségének 60%-ában állapítják meg az uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságnál, a Parlamentnél és a Tanácsnál, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják a saját vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel Hollandia EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail referenciaszámon az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be elsősorban Drenthe (NL13) és Overijssel (NL21) NUTS II. szintű régióiban a NACE Rev 2. rendszer alatti 47. ágazat (Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű és motorkerékpár) szerinti gazdasági ágazatban bekövetkezett elbocsátások tekintetében, és mivel az intézkedésekben az EGAA-hozzájárulásra jogosult 1096 elbocsátott munkavállaló közül várhatóan 800 fog részt venni;

E.  mivel a kérelmet az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti beavatkozási kritérium alapján nyújtották be, amely az EGAA hozzájárulását ahhoz köti, hogy egy kilenc hónapos referencia-időszak alatt egy tagállam két egymással határos NUTS II. szintű régiójában található és a NACE Rev. 2. rendszer ágazati szintjén meghatározott ugyanazon gazdasági ágazatban működő vállalattól legalább 500 munkavállalót bocsássanak el;

F.  mivel jelentős változások mentek végbe a fogyasztók felfogása terén, például csökkent a közepes árkategóriájú termékek eladása, és egyre népszerűbbek lettek az internetes értékesítések is; mivel a hagyományos kiskereskedelmi ágazat helyzetét negatívan befolyásolta, hogy számos holland város külterületén új bevásárlóterületek épültek, és csökkent a fogyasztók gazdaságba vetett bizalma is(4);

G.  mivel a holland hatóságok azzal érvelnek, hogy a holland pénzügyi szektort nemzetközi szereplőként kötik a nemzetközi szabályok, többek között a pénzügyi tartalékra vonatkozóak, valamint hogy az új nemzetközi szabványoknak való megfelelés következményeképpen a bankoknak a korábbiakhoz képest kevesebb forrás áll rendelkezésükre a gazdaság finanszírozásához;

H.  mivel a hollandiai Drenthe és Overijssel régióiban 2015. augusztus 1. és 2016. május 1. között 1 096 embert bocsátottak el a kiskereskedelmi ágazatban;

I.  mivel annak ellenére, hogy a kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az Unió GDP-jének 11%-át, illetve az Unió teljes foglalkoztatottságának 15%-át teszik ki, ez az ágazat még mindig megszenvedi a válságot;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Hollandia az említett rendelet értelmében jogosult 1 818 750 EUR összegű pénzügyi hozzájárulásra, ami a 3 031 250 EUR összeget kitevő összes kiadás 60%-a;

2.  megállapítja, hogy Hollandia 2016. július 12-én nyújtotta be az EGAA-ból való pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet, és hogy e kérelem értékelését a Bizottság 2016. november 29-én fejezte be, majd erről 2017. január 23-án értesítette a Parlamentet;

3.  megállapítja, hogy a kiskereskedelmi ágazat ‒ kivéve a gépjármű és motorkerékpár ágazatot ‒ területén 6 más EGAA-kérelmet nyújtottak be, amelyek mind a globális pénzügyi és gazdasági válsággal kapcsolatosak(5);

4.  megjegyzi, hogy a nagyobb áruházak törékeny pénzügyi helyzete nem tette lehetővé az egyéb olyan áruházi modellekbe való befektetést, melyekkel végre lehetett volna hajtani a versenyképesség visszaszerzéséhez szükséges változtatásokat;

5.  rámutat arra, hogy a holland munkaerőpiac lassan áll helyre a válság után, hogy bizonyos ágazatokban még mindig nyilvánvalóak a hatások, valamint hogy egyes ágazatok – például a kiskereskedelmi szektor – csak nemrégiben kezdték el igazán érezni a pénzügyi és gazdasági válság következményeit;

6.  megállapítja, hogy a holland kiskereskedelmi ágazatban számos elbocsátás történt az elmúlt néhány hónapban, az ágazat legnagyobb áruházai ugyanis csődbe mentek, aminek következtében 2011 és 2015 között összesen 27 052 munkavállalót bocsátottak el(6); sajnálattal állapítja meg, hogy a kiskereskedelmi ágazatban értékesített áruk mennyisége is ezt a tendenciát követte (a 2011-es -2%-ról 2013-ra -4%-ra módosult), és a vásárlások még mindig 2,7%-kal a 2008-as szint alatt vannak(7);

7.  hangsúlyozza, hogy a kiskereskedelmi ágazat Drenthe és Overijssel NUTS II. szintű régióiban a foglalkoztatottság jelentős hányadát (17–19%-át) teszi ki; megjegyzi, hogy a válság kirobbanása óta 5 200 kiskereskedelmi üzlet ment csődbe, és a nagyobb áruházakat csak az utóbbi időben érintette a probléma; sajnálatának ad hangot amiatt, hogy ez hozzájárult ahhoz, hogy 2015 januárja és 2016 márciusa között e régiók kiskereskedelmi ágazatában 3 461-gyel növekedett az munkanélküli-járadékban részesülők száma(8);

8.  sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a fiatalabb munkavállalók a leginkább érintettek, a célzott kedvezményezettek 67,1%-a ugyanis 30 év alatti;

9.  hangsúlyozza, hogy a kedvezményezettek hosszú időt töltenek munka, illetve oktatás vagy képzés nélkül, illetve hogy hosszú idő, több mint egy év telik el a legutóbbi leépítés dátuma (2016. május 1.), illetve azon dátum között, amikor a kérelmező tagállamnak elkezdik folyósítani az EGAA-támogatást;

10.  elismeri, hogy Hollandia jelezte, hogy a kérelmet, különösen a személyre szabott szolgáltatások koordinált csomagját, az érdekeltekkel, a szociális partnerekkel, valamint a kiskereskedelmi ágazat és az érintett régiók képviselőivel egyeztetve dolgozták ki;

11.  megállapítja, hogy a kérelem nem tartalmaz az EGAA-rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett juttatásokat vagy ösztönzőket; üdvözli a technikai segítségnyújtásnak a teljes költségek 4%-ára történő korlátozására irányuló döntést, így ugyanis 96% marad a személyre szabott szolgáltatási csomagban való felhasználásra;

12.  felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, milyen új módokon lehet csökkenteni az EGAA-támogatás nyújtásában tapasztalható késedelmet a kérelmezési eljárással kapcsolatos bürokrácia csökkentése révén;

13.  megjegyzi, hogy az EGAA-ból társfinanszírozott, az elbocsátott munkavállalók számára nyújtott személyre szabott szolgáltatások közé tartoznak a résztvevők képességeinek, a bennük rejlő lehetőségek és munkavállalási esélyeik felmérése; álláskeresési segítség és ügykezelés; az álláskeresőket és az ideiglenes állásokat kínáló munkaadókat tartalmazó rugalmas adatbázis kialakítása; az újbóli elhelyezkedés esélyének javítása; valamint képzés és átképzés, ezen belül vállalkozásösztönzési képzés, tanácsadás és támogatás;

14.  emlékeztet arra, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban az EGAA által támogatott, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

15.  tudomásul veszi, hogy a holland hatóságok biztosítékot nyújtottak arra, hogy a javasolt intézkedésekre más uniós alapból vagy pénzügyi eszközből nem folyósítanak pénzügyi támogatást, meg fogják előzni a kettős finanszírozás minden formáját, az intézkedések ki fogják egészíteni a strukturális alapok által finanszírozott fellépéseket, valamint hogy be fogják tartani a nemzeti és az uniós jogszabályok csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó követelményeit;

16.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

17.  ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy az ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

18.  kéri a Bizottságot, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az EGAA-ügyekkel kapcsolatos dokumentumokhoz;

19.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

20.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

21.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw
(5) EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061; EGF/2010/016 ES/Aragón retail, COM(2010)0615; EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580; EGF/2014/009_EL/Sprider stores, COM(2014)0620; EGF/2014/013_EL/Odyssefs Fokas, COM(2014)0702; EGF/2015/011_GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210.
(6)http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels
(7)Fókuszban a fogyasztás, ABN-AMRO gazdaságkutató intézet, Mathijs Deguelle és Nico Klene. Az eladási mennyiség alakulása a kiskereskedelmi ágazatban. 2014. január 24. A kiskereskedelmi ágazatra vonatkozó prognózis, ABN-AMRO gazdaságkutató intézet, Sonny Duijn, 1. bekezdés. 2016. január 22.
(8) Az UWV adatai, 2016. április.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Hollandia EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, az (EU) 2017/559 határozattal.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat