Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2001(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0018/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0018/2017

Συζήτηση :

PV 13/02/2017 - 16
CRE 13/02/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2017 - 8.11
CRE 14/02/2017 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0029

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 495kWORD 57k
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο
Προτεραιότητες για την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας
P8_TA(2017)0029A8-0018/2017

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017 προς το Συμβούλιο σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (2017/2001(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο που υπέβαλαν η Constance Le Grip, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και η Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (B8-1365/2016),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2015 για την αναπτυξιακή διάσταση της ισότητας των φύλων και τη νέα παγκόσμια εταιρική σχέση για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2015, και της 16ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με το μετασχηματιστικό θεματολόγιο για την περίοδο μετά το 2015,

–  έχοντας υπόψη την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας, καθώς και το θέμα προτεραιότητάς της που αφορά την «Οικονομική χειραφέτηση των γυναικών στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας»,

–  έχοντας υπόψη την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, που διεξήχθη στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 1995, τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στο Πεκίνο, καθώς και τα έγγραφα που προέκυψαν κατά τις έκτακτες συνόδους των Ηνωμένων Εθνών «Πεκίνο+5», «Πεκίνο+10», «Πεκίνο+15» και «Πεκίνο+20» σχετικά με περαιτέρω δράσεις και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, που εγκρίθηκαν στις 9 Ιουνίου 2000, στις 11 Μαρτίου 2005, στις 2 Μαρτίου 2010 και στις 9 Μαρτίου 2015 αντίστοιχα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (Α8-0018/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ, που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκαταλέγεται μεταξύ των στόχων και των καθηκόντων της, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διέπεται επίσης από την αρχή αυτή στο πλαίσιο της εξωτερικής της δράσης, καθώς είναι αναγκαίος ο συντονισμός αμφότερων των διαστάσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και προϋπόθεση για την προώθηση της ανάπτυξης και τη μείωση της φτώχειας, και αποτελούν απαραίτητο θεμέλιο για έναν ειρηνικό, ευημερούντα και βιώσιμο κόσμο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρενόχληση και η βία κατά των γυναικών περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε μία από αυτές τις μορφές κακοποίησης μπορεί να αφήσει βαθιά ψυχολογικά τραύματα και να περιλαμβάνει σωματική ή σεξουαλική βλάβη ή πόνο, απειλή για τέτοιες πράξεις καθώς και εξαναγκασμό, μπορεί να βλάψει τη γενική υγεία των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων της αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας τους, και σε ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσει στον θάνατο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Ιανουαρίου 2017, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump επανενεργοποίησε τον «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης», οποίος δεν επιτρέπει στις διεθνείς οργανώσεις να λαμβάνουν οιαδήποτε γενική βοήθεια για την υγεία από τις ΗΠΑ, εφόσον εφαρμόζουν, παρέχουν συμβουλές, αναφέρουν ή ασκούν πιέσεις για υπηρεσίες άμβλωσης, ακόμα και αν το πράττουν με δικούς τους πόρους και όχι των ΗΠΑ, και ακόμα όταν η άμβλωση είναι νόμιμη στη χώρα τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα επηρεάσει τώρα αρνητικά τα προγράμματα για την καταπολέμηση του HIV/AIDS, την υγεία των μητέρων και των παιδιών, τη λοίμωξη από τον ιό Ζίκα και άλλους τομείς της υγείας και των νόσων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω κανόνας θα σημάνει οπισθοδρόμηση πολλών ετών σε σχέση με τις επιτευχθείσες προόδους όσον αφορά την προαγωγή της υγείας και της ευημερίας των πληθυσμών ανά τον κόσμο, ιδίως στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, αφετέρου δε θα μπορούσε να υπονομεύσει την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πέμπτος στόχος βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ5) είναι να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση όλων των γυναικών και κοριτσιών παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΣΒΑ5 είναι ένας αυτοτελής στόχος, δηλαδή πρέπει να ενσωματωθεί σε ολόκληρη την Ατζέντα του 2030 και στην υλοποίηση όλων των ΣΒΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χειραφέτηση των γυναικών συνίσταται στο να τους παρασχεθούν τα απαραίτητα εργαλεία ώστε καταστούν οικονομικά ανεξάρτητες, να εκπροσωπούνται ισότιμα στην κοινωνία, να διαδραματίζουν ισότιμο ρόλο σε όλους τους τομείς της ζωής και να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξουσία στη δημόσια ζωή και έλεγχο όλων των αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες σε παγκόσμιο επίπεδο και η οικονομική συμμετοχή των γυναικών μπορεί να τονώσει την οικονομία, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να δημιουργήσει μια ευημερία χωρίς αποκλεισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες που τιμούν τις γυναίκες και τους δίνουν το δικαίωμα να συμμετέχουν πλήρως στην αγορά εργασίας και στη λήψη αποφάσεων είναι πιο σταθερές, ευημερούσες και ασφαλείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού είναι στοιχείο της έξυπνης οικονομίας και διασφαλίζει ότι οι δημόσιες δαπάνες εξυπηρετούν την πρόοδο όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργικότητα και το επιχειρηματικό δυναμικό των γυναικών είναι ανεκμετάλλευτες πηγές οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, που θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, είκοσι χρόνια μετά το Πεκίνο, παρά τις βάσιμες ενδείξεις ότι η χειραφέτηση των γυναικών έχει καίρια σημασία για τη μείωση της φτώχειας, την προώθηση της ανάπτυξης και την αντιμετώπιση των πλέον επειγουσών προκλήσεων στον κόσμο, οι κυβερνήσεις της ΕΕ αναγνώρισαν ότι καμία χώρα δεν είχε επιτύχει πλήρως την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών, ότι η πρόοδος ήταν αργή και άνιση, ότι εξακολουθούσαν να υπάρχουν σημαντικά κενά και μορφές διακρίσεων και ότι είχαν εμφανιστεί νέες προκλήσεις όσον αφορά την εφαρμογή των δώδεκα σημαντικών τομέων της Πλατφόρμας Δράσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών, τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, χρησιμοποιώντας πολιτικά και οικονομικά μέσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει τον βασικό ρόλο του θεματοφύλακα της γλώσσας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών που συμφωνήθηκε από τον ΟΗΕ και την ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να παράγουν περίπου το 80% των τροφίμων στις φτωχότερες χώρες και είναι οι βασικές εγγυήτριες της βιοποικιλότητας και των σπόρων καλλιεργειών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γη δεν είναι μόνο μέσο παραγωγής, αλλά και τόπος πολιτισμού και ταυτότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η πρόσβαση σε γη είναι θεμελιώδες στοιχείο της ζωής και αναφαίρετο δικαίωμα για τις αγρότισσες και τις αυτόχθονες γυναίκες·

1.  απευθύνει προς το Συμβούλιο την ακόλουθη σύσταση:

  

Γενικοί όροι για τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών

   α) να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του όσον αφορά την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου και το φάσμα των δράσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων που περιγράφονται σε αυτήν· να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του όσον αφορά τη διττή προσέγγιση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς πολιτικής και της υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων·
   β) να ενθαρρύνει πολιτικές για την επένδυση στην ίση πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών στην υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων της τυπικής, άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και για την εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων σε αυτούς τους τομείς και σε όλους τους τομείς, ιδίως σε εκείνους όπου παραδοσιακά κυριαρχούν οι άνδρες·
   γ) να καταπολεμήσει όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα ως σοβαρή παραβίαση της σωματικής και ψυχολογικής τους ακεραιότητας που εμποδίζει την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους· να σημειώσει πρόοδο ως προς την πλήρη κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από όλα τα κράτη μέλη·
   δ) να θεωρήσει ότι ο ΟΗΕ, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει επίσης, προκειμένου να μπορούν να δρουν αποτελεσματικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο, να εντείνουν τις εγχώριες προσπάθειές τους για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και της βίας λόγω φύλου· να επαναλάβει, ως εκ τούτου, την έκκλησή του προς την Επιτροπή να προτείνει μια στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης μιας οδηγίας για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων· να καλέσει επίσης, σε αυτό το πλαίσιο, όλα τα μέρη να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας·
   ε) να καταρτίσει πολιτικές για την προώθηση και τη στήριξη της αξιοπρεπούς εργασίας και της πλήρους απασχόλησης για όλες τις γυναίκες·
   στ) να διασφαλίσει την καθολική πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, όπως έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου και τα έγγραφα που προέκυψαν από τις διασκέψεις αναθεώρησης των εγγράφων αυτών· να παράσχει στα κορίτσια, τα αγόρια, τις νέες γυναίκες και τους νέους άνδρες σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που είναι προσαρμοσμένη στην ηλικία τους, ούτως ώστε να μειωθούν οι πρώιμες ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες ή η διάδοση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων·
   ζ) καταδικάζει έντονα τον «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης» (global gag rule), ο οποίος δεν επιτρέπει στις διεθνείς οργανώσεις να λαμβάνουν χρηματοδότηση οικογενειακού προγραμματισμού από τις ΗΠΑ, εφόσον εφαρμόζουν, παρέχουν συμβουλές, αναφέρουν ή ασκούν πιέσεις για υπηρεσίες άμβλωσης· θεωρεί τον κανόνα αυτό ως άμεση επίθεση και πλήγμα για τα κτηθέντα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών· καλεί επειγόντως την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αντισταθμίσουν τον αντίκτυπο του «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης» αυξάνοντας σημαντικά τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και συναφών δικαιωμάτων (SRHR) και μέσω ενός διεθνούς ταμείου για τη χρηματοδότηση της πρόσβασης στον οικογενειακό προγραμματισμό και την ασφαλή και νόμιμη έκτρωση, χρησιμοποιώντας τόσο εθνικούς πόρους όσο και πόρους της ΕΕ στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας, προκειμένου να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό μετά τις ενέργειες της κυβέρνησης Trump για διακοπή της χρηματοδότησης όλων των ξένων οργανώσεων που παρέχουν υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων·
   η) να εξαλείψει το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την αμοιβή, τις διά βίου αποδοχές και τις συντάξεις·
   θ) να δώσει τέλος σε όλες τις μορφές διακρίσεων κατά των γυναικών σε νομοθεσίες και πολιτικές σε όλα τα επίπεδα·
   ι) να καταπολεμήσει κάθε μορφή στερεοτύπων περί φύλου, τα οποία διαιωνίζουν την ανισότητα, τη βία και τις διακρίσεις, σε όλους τους τομείς της κοινωνίας·
   ια) να στηρίξει το έργο των οργανώσεων των γυναικών σε όλα τα επίπεδα· να μεριμνήσει για τη συμμετοχή τους ως εταίρων στη χάραξη πολιτικής και να διασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση·
   ιβ) να εφαρμόσει τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, ως εργαλείο ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, όσον αφορά όλες τις δημόσιες δαπάνες·
  

Ενίσχυση της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών και εξάλειψη των φραγμών στην αγορά εργασίας

   ιγ) να ζητήσει από όλα τα μέρη να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη CEDAW, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα άρθρα 1, 4, 10, 11, 13, 14 και 15·
   ιδ) να ζητήσει από όλα τα μέρη να εφαρμόσουν πολιτικές και νόμους που διασφαλίζουν την ίση πρόσβαση στην εργασία και ίση αμοιβή για ίση εργασία και εργασία ίσης αξίας·
   ιε) να συνεχίσει και να εντείνει το έργο για τη θέσπιση πολιτικών που στηρίζουν και προωθούν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της αξιοπρεπούς εργασίας και την άρση όλων των φραγμών και κοινωνικών προκαταλήψεων για τη σύσταση και διεύθυνση επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης της πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, χρηματοδότηση, επιχειρηματικά κεφάλαια και αγορές επί ίσοις όροις, και της ενθάρρυνσης της πρόσβασης σε πληροφορίες, κατάρτιση και δίκτυα για επιχειρηματικούς σκοπούς· να αναγνωρίσει και να προωθήσει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο των κοινωνικών επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών και των εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων στην οικονομική χειραφέτηση των γυναικών·
   ιστ) να αναγνωρίσει ότι οι μακροοικονομικές πολιτικές, ιδίως όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία και τις δημόσιες υπηρεσίες, έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις στις γυναίκες, και ότι αυτές οι επιπτώσεις λόγω φύλου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους φορείς χάραξης πολιτικής·
   ιζ) να προωθήσει νέες επενδύσεις στις υποδομές κοινωνικής φροντίδας, την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη, καθώς και στη δημόσια προσφορά προσβάσιμων, οικονομικά προσιτών και ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας παιδιών, εξαρτώμενων προσώπων και ηλικιωμένων· να εξασφαλίσει ισχυρή προστασία και εργασιακά δικαιώματα για τις εγκύους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους και μετά από αυτήν·
   ιη) να υποστηρίξει πολιτικές που ευνοούν την ίση κατανομή μεταξύ γυναικών και ανδρών των ευθυνών που σχετίζονται με τις οικιακές εργασίες και την παροχή φροντίδας·
   ιθ) να υποστηρίξει την κατάρτιση σύμβασης της ΔΟΕ προκειμένου να καθιερωθεί ένα διεθνές πρότυπο για την αντιμετώπιση της βίας λόγω φύλου στον χώρο εργασίας·
   κ) να εφαρμόσει πολιτικές για την αντιμετώπιση του φαινομένου πολιτικής βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων της σωματικής βίας, του εκφοβισμού και της διαδικτυακής παρενόχλησης·
   κα) να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας, δεδομένου ότι εκατομμύρια κορίτσια πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης· να θεσπίσει νέους μηχανισμούς στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ ώστε να αποφεύγονται οι εισαγωγές προϊόντων που παράγονται με χρήση παιδικής εργασίας·
   κβ) να ενθαρρύνει τις γυναίκες και τα κορίτσια με εκστρατείες ευαισθητοποίησης και προγράμματα στήριξης προκειμένου να εισέρχονται σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά επαγγέλματα σε όλους τους επιστημονικούς τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία και την ψηφιακή οικονομία·
   κγ) να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·
  

Διασφάλιση της ίσης συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της λήψης αποφάσεων

   κδ) να προστατεύσει τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και να στηρίξει τη διασφάλιση της ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων, της οικονομικής πολιτικής και των οικονομικών προγραμμάτων, των χώρων εργασίας, των επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας·
   κε) να μεριμνήσει για τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων γυναικών στη διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων·
   κστ) να ενισχύσει τον ηγετικό ρόλο και τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε καταστάσεις κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος συγκρούσεων και να διασφαλίσει, στις χώρες που εξέρχονται από συγκρούσεις, την πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις απασχόλησης, αγορές, καθώς και σε πολιτική συμμετοχή και ηγετικές θέσεις, στοιχεία ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα·
  

Αντιμετώπιση των αναγκών των πλέον περιθωριοποιημένων γυναικών

   κζ) να διευκολύνει για τις γυναίκες της υπαίθρου την ιδιοκτησία γης και την πρόσβαση σε πιστώσεις, και να προωθήσει, να ενθαρρύνει και να στηρίξει τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες γυναικών στις αγροτικές περιοχές, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να καθίστανται οικονομικά ανεξάρτητες, να συμμετέχουν πλήρως στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ανάπτυξη της υπαίθρου και να επωφελούνται από αυτές· να προστατεύει και να προωθεί τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, μέσω ενεργών πολιτικών τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο στην ΕΕ·
   κη) να θεσπίσει εσωτερικούς και διεθνείς κανόνες που εγγυώνται όρια στην εκτεταμένη αρπαγή γαιών που αντιβαίνει στο συμφέρον των μικροϊδιοκτητών, ιδίως δε των γυναικών·
   κθ) να ζητήσει τη συμμετοχή των οργανώσεων των γυναικών της υπαίθρου στις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και παγκόσμιες διαδικασίες χάραξης πολιτικής και να στηρίξει τα δίκτυα γυναικών για την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών, ιδίως όπου η ζωή των γυναικών θα μπορούσε να επηρεαστεί από τις σχετικές αποφάσεις·
   λ) να ζητήσει από όλες τις χώρες να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 6 της Σύμβασης με τίτλο «Γυναίκες με αναπηρία»·
   λα) να τονίσει το δικαίωμα των εργαζόμενων μεταναστριών, και ιδίως των μεταναστριών και προσφύγων που εργάζονται ως οικιακές βοηθοί, για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ίση κοινωνική προστασία· να ζητήσει την κύρωση και την εφαρμογή της Σύμβασης αριθ. 189 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)·
   λβ) να ζητήσει από όλα τα μέρη να εφαρμόσουν πολιτικές που εγγυώνται τα δικαιώματα και την ανθρώπινη μεταχείριση των γυναικών και των κοριτσιών που είναι πρόσφυγες·
   λγ) να διασφαλίσει ότι η δίωξη βάσει του φύλου θεωρείται λόγος αίτησης ασύλου σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ, του 1951, σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων·
   λδ) να τονίσει την ανάγκη προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων των γυναικών ΛΟΑΔΜ·
   λε) να καλέσει την Επιτροπή για τη Θέση της Γυναίκας, σε συνεργασία με την επιτροπή της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, να θεσμοθετήσουν μια διατομεακή προσέγγιση στην ανάλυσή τους και να προωθήσουν την ιδέα της καταπολέμησης των πολλαπλών διακρίσεων μέσω διατομεακής ανάλυσης σε όλα τα όργανα του ΟΗΕ·
   λστ) να εφαρμόσει πολιτικές για την αντιμετώπιση της κατάστασης των γυναικών που βρίσκονται αντιμέτωπες με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·
   λζ) να αναγνωρίσει τον ρόλο των γυναικών ως επίσημων και ανεπίσημων παρόχων φροντίδας και να εφαρμόσει πολιτικές για τη βελτίωση των συνθηκών υπό τις οποίες παρέχουν φροντίδα·
  

Μετατροπή των δεσμεύσεων αυτών σε δαπάνες και βελτίωση της ορατότητάς τους

   λη) να κινητοποιήσει τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση των οικονομικών δικαιωμάτων των γυναικών και τη μείωση της ανισότητας μεταξύ των φύλων, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης των υφιστάμενων μέσων σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, όπως οι αξιολογήσεις επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο· να χρησιμοποιήσει τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού για τις δημόσιες δαπάνες, με στόχο να διασφαλίσει την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και να εξαλείψει όλες τις ανισότητες μεταξύ των φύλων·
   λθ) να διασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη θέση της ΕΕ κατά την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας·
   μ) να εκφράσει την έντονη υποστήριξή του για το έργο της Μονάδας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, η οποία συνιστά κεντρικό παράγοντα στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών σε όλο τον κόσμο και συγκεντρώνει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να επιτευχθεί αλλαγή στις πολιτικές και συντονισμός των δράσεων· να ζητήσει από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, καθώς και από την ΕΕ, να αυξήσουν τη χρηματοδότηση που παρέχουν στη Μονάδα του ΟΗΕ για τις Γυναίκες·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, για ενημέρωση, στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου