Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0205(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0009/2017

Ingivna texter :

A8-0009/2017

Debatter :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Omröstningar :

PV 15/02/2017 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0030

Antagna texter
PDF 234kWORD 41k
Onsdagen den 15 februari 2017 - Strasbourg Slutlig utgåva
Övergripande avtal om ekonomi och handel mellan EU och Kanada ***
P8_TA(2017)0030A8-0009/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 februari 2017 om utkastet till rådets beslut om ingående av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan (10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (10975/2016),

–  med beaktande av utkastet till det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan (10973/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 43.2, 91, 100.2, 153.2, 192.1, 207.4 första stycket, 218.6 andra stycket a v och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0438/2016),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet(A8-0009/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Kanada.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy