Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0114(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0382/2016

Ingediende teksten :

A8-0382/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/02/2017 - 7.4
CRE 15/02/2017 - 7.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0032

Aangenomen teksten
PDF 240kWORD 41k
Woensdag 15 februari 2017 - Straatsburg
Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EU en Mongolië ***
P8_TA(2017)0032A8-0382/2016

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 februari 2017 betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds (08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (08919/2016),

–  gezien het ontwerp voor de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds (07902/1/2011),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de artikelen 207 en 209 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0218/2016),

–  gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van 15 februari 2017(1) over het ontwerp van besluit,

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0382/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Mongolië.

(1) Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0033.

Juridische mededeling - Privacybeleid