Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2231(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0383/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0383/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/02/2017 - 7.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0033

Hyväksytyt tekstit
PDF 286kWORD 51k
Keskiviikko 15. helmikuuta 2017 - Strasbourg
EU:n ja Mongolian kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (päätöslauselma)
P8_TA(2017)0033A8-0383/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka ei liity lainsäädäntöön, 15. helmikuuta 2017, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä (08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE)2016/2231(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (08919/2016),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian kumppanuutta ja yhteistyötä koskevaksi puitesopimukseksi (07902/1/2011),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 ja 209 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0218/2016),

–  ottaa huomioon Ulaanbaatarissa 30. huhtikuuta 2013 Euroopan komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin läsnä ollessa allekirjoitetun kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen (kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen),

–  ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välistä kauppaa ja taloudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen, joka tuli voimaan 1. maaliskuuta 1993,

–  ottaa huomioon 15. marraskuuta 2005 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta, jotta pankki voi rahoittaa Mongoliassa toteutettavia toimenpiteitä(1),

–  ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpanosta ja uudelleentarkastelusta(2),

–  ottaa huomioon 16. joulukuuta 2015(3) ja 14. maaliskuuta 2013(4) antamansa päätöslauselmat EU:n ja Kiinan suhteista ja erityisesti jälkimmäisen päätöslauselman johdanto-osan Y kappaleen,

–  ottaa huomioon 10. kesäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman EU:n ja Venäjän suhteiden tilasta(5),

–  ottaa huomioon 16. helmikuuta 2012 antamansa päätöslauselman parlamentin kannasta YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istuntoon(6) ja erityisesti sen 30 kohdan,

–  ottaa huomioon 17. tammikuuta 2013 antamansa päätöslauselman ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssin suosituksista joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamisesta Lähi-itään ja erityisesti sen johdanto-osan F kappaleen(7),

–  ottaa huomioon 27. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman ydinturvasta ja asesulusta(8),

–  ottaa huomioon 15. helmikuuta 2017 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman(9),

–  ottaa huomioon Mongolian liittämisen EU:n yleisen tullietuusjärjestelmän kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn (GSP+),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin valtuuskuntien ja Mongolian parlamentin väliset pitkäaikaiset suhteet ja erityisesti 17. helmikuuta 2015 Ulaanbaatarissa pidetyn kymmenennen parlamenttien välisen kokouksen yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon Ulaanbaatarissa 15.–16. heinäkuuta 2016 Mongolian johdolla ja isännöimänä pidetyn yhdennentoista Aasia–Eurooppa-huippukokouksen (Asem) ja Ulaanbaatarissa 21.–22. huhtikuuta 2016 pidetyn yhdeksännen Aasian ja Euroopan parlamentaarisen kokouksen (Asep) sekä näissä kokouksissa hyväksytyt julistukset,

–  ottaa huomioon Mongolian aktiivisen roolin Etyjin parlamentaarisessa yleiskokouksessa, myös sen Ulaanbaatarissa 15.–18. syyskuuta 2015 pidetyn kokouksen järjestämisessä,

–  ottaa huomioon Mongolian valitsemisen YK:n ihmisoikeusneuvostoon kaudelle 2016–2018 ja sen ilmoittaman toiveen päästä YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi vuonna 2022,

–  ottaa huomioon Mongolian puheenjohtajuuden ryhmässä ”Community of Democracies” kaudella 2012–2013 ja yhteenliittymässä ”Freedom Online” vuonna 2015,

–  ottaa huomioon Mongoliassa 29. kesäkuuta 2016 järjestettyihin parlamenttivaaleihin lähetetyn kansainvälisen vaalitarkkailuvaltuuskunnan, johon osallistuivat myös Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto (Etyj/ODIHR) ja Euroopan parlamentti, alustavat havainnot ja päätelmät,

–  ottaa huomioon Mongolian presidentin Tsakhiagiin Elbegdorjin puheenvuoron Euroopan parlamentin täysistunnossa 9. kesäkuuta 2015,

–  ottaa huomioon lukuisat vastavuoroiset korkean tason kokoukset ja vierailut, kuten Euroopan komission puheenjohtajan José Manuel Barroson vierailun Mongoliaan marraskuussa 2013,

–  ottaa huomioon Mongolian ”kolmas naapuri” ‑ulkopolitiikan, joka käsittää muun muassa suhteet EU:hun, Yhdysvaltoihin, Japaniin, Korean tasavaltaan, Intiaan, Iraniin ja Keski-Aasian maihin,

–  ottaa huomioon Mongolian strategisen kumppanuuden Venäjän ja Kiinan kanssa,

–  ottaa huomioon Mongolian tarkkailijan aseman Shanghain yhteistyöjärjestössä (SCO),

–  ottaa huomioon Mongolian, Venäjän ja Kiinan kesken sekä Mongolian, Japanin ja Yhdysvaltojen kesken pidetyt säännölliset korkean tason kolmenväliset kokoukset,

–  ottaa huomioon aloitteet, joilla pyritään yhdistämään alueen eri taloudelliset hankkeet, kuten Kiinan ”Silk Road Economic Belt”, Venäjän ”Trans-Eurasian Belt Development” ja Mongolian ”Prairie Road”,

–  ottaa huomioon Mongolian vuonna 2012 sopiman erillisen kumppanuus- ja yhteistyöohjelman Naton kanssa,

–  ottaa huomioon Mongolian syyskuussa 2015 antaman julistuksen sen aikomuksesta tavoitella pysyvää puolueettomuusasemaa,

–  ottaa huomioon Mongolian julistautumisen ydinaseettomaksi alueeksi, jonka YK on tunnustanut syyskuussa 2012,

–  ottaa huomioon Mongolian kansainvälisen yhteistyön rahaston, jonka tarkoituksena on jakaa kokemuksia muiden demokraattista muutosta läpikäyvien maiden, kuten Myanmarin, Kirgisian ja Afganistanin kanssa,

–  ottaa huomioon luottamusta rakentavat toimet, kuten Ulaanbaatar Dialogue on Northeast Asian Security ‑vuoropuhelun, johon Pohjois-Korea osallistuu, sekä Forum of Asia ‑foorumin,

–  ottaa huomioon elokuussa 2016 hyväksytyt YK:n kidutuksen vastaisen komitean loppupäätelmät Mongolian 2. määräaikaisraportista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0383/2016),

A.  katsoo, että Mongolia voi toimia demokraattisena mallina paitsi alueen muille kehittyville demokratioille myös autoritaarisemmille hallinnoille;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan yhteisöt solmivat Mongolian kanssa diplomaattiset suhteet 1. elokuuta 1989;

C.  katsoo, että unionilla ja Mongolialla on poliittisiin, yhteiskunnallisiin, taloudellisiin, kulttuurisiin ja historiallisiin siteisiin perustuvat ystävällismieliset keskinäiset suhteet;

D.  katsoo, että unionilla ja Mongolialla on monia yhteneviä kantoja useimpiin merkittäviin kansainvälisiin haasteisiin ja että Mongolia toimii rakentavasti kansainvälisissä suhteissa ja erityisesti monenvälisissä järjestöissä;

E.  katsoo, että unionin suhteissa Mongoliaan keskitytään pääasiassa kehitysyhteistyöhankkeisiin, joiden tavoitteena on auttaa maata ohjaamaan meneillään olevaa nopeaa muutosta kohti sosiaalisesti osallistavaa ja taloudellisesti kestävää yhteiskuntakehitystä;

F.  ottaa huomioon, että Mongolia on kiinnostunut EU-suhteiden kehittämisestä ja nykyisen yhteistyön laajentamisesta kehitysyhteistyötä pidemmälle; ottaa huomioon, että kumppanuus- ja yhteistyösopimus korostaa tasa-arvon, vastavuoroisen hyödyn, demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kaltaisiin yhteisiin periaatteisiin perustuvien EU–Mongolia-suhteiden kasvavaa merkitystä ja avaa muodollisesti molemmille osapuolille mahdollisuuden kehittää uudenlaista yhteistyötä esimerkiksi liike-elämän, kaupan, rakentamisen, maatalouden, ympäristön, energian, valtion uudenaikaistamisen sekä koulutuksen, kulttuurin ja matkailun alalla;

G.  ottaa huomioon, että unionin suhteet Mongoliaan kuuluvat yhä EU:n Pekingin edustuston vastuulle; ottaa huomioon, että Bulgaria, Tšekin tasavalta, Ranska, Saksa, Unkari, Yhdistynyt kuningaskunta ja Italia ovat perustaneet Ulaanbaatariin omat suurlähetystönsä;

Yleiset määräykset

1.  arvostaa EU:n ja Mongolian välisiä ystävällismielisiä ja rakentavia suhteita;

2.  tunnustaa, että Mongolialla on erityinen maantieteellinen asema, kun sitä ympäröivät Kiina, Venäjä sekä Keski- ja Koillis-Aasian maat, joilla on valtavat maailmantalouteen liittyvät mahdollisuudet, ja että maalla on merkitystä alueen vakauden kannalta ja että sillä on alueellisesti melko poikkeuksellisen vakiintunut demokraattinen tausta ja että maalla on rakentava rooli alueen konfliktien ja selkkauksien rauhanomaisten ratkaisujen tukemisessa ja helpottamisessa ja alueen taloudellisen yhdentymisen edistämisessä;

3.  toteaa, että 1990-luvulla alkanut demokraattinen muutos jatkuu johdonmukaisena; panee merkille sosioekonomisten uudistusten alalla saavutetun konkreettisen edistyksen; panee kuitenkin merkille kestävän kehityksen, talouden, rahoituksen, hyvän hallinnon, korruption torjunnan, sosiaaliturvan, ympäristönsuojelun ja poliittisen kahtiajaon aloilla ilmenevät haasteet, joiden vaikeutta lisää entistä vaativampi kansainvälinen ympäristö;

Institutionaalinen kehys ja diplomaattiedustus

4.  on tyytyväinen siihen, että unionin ja Mongolian suhde on luonteeltaan syventyvä ja laajeneva, kuten kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta ilmenee, ja että se käsittää muun muassa poliittisen vuoropuhelun ja ihmisoikeudet, kaupan ja kehitysavun sekä yhteistyön maatalouden ja maaseudun kehittämisen, energian, ilmastonmuutoksen, tutkimuksen ja innovoinnin sekä koulutuksen ja kulttuurin aloilla, jotka ovat erittäin tärkeitä talouden monipuolistumisen ja nykyisten taloudellisten ongelmien ratkaisemisen sekä alun perin paimentolaisuuteen perustuvan yhteiskunnan pitkän aikavälin muutoksen kannalta;

5.  suhtautuu myönteisesti perustettuun sekakomiteaan, joka sopimuksen 56 artiklan nojalla seuraa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen täytäntöönpanoa, ja kehottaa sitä raportoimaan säännöllisesti Euroopan parlamentille ja Mongolian parlamentille;

6.  kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole niin tehneet, saattamaan loppuun kansallisen ratifiointiprosessinsa mahdollistaakseen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen jo pitkään odotetun tekemisen ja voimaantulon;

7.  korostaa tarvetta vahvistaa edelleen EU:n ja Mongolian suhteiden parlamentaarista ulottuvuutta; pitää valitettavana, että kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta puuttuvat artiklat, joilla perustettaisiin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen alaisuudessa toimiva parlamentaarinen yhteistyövaltuuskunta huolehtimaan sopimuksen täytäntöönpanon demokraattisesta valvonnasta ja vahvistamaan parlamenttien välistä poliittista vuoropuhelua; kehottaa siksi neuvottelemaan mahdollisimman pian uudesta pöytäkirjasta, jolla tilanne voitaisiin korjata yhteistyösopimuksen tulevaa yhteistyötä koskevan 57 artiklan mukaisesti, kuten Mongolian ja Euroopan parlamentit ovat kymmenennen parlamenttien välisen kokouksen yhteisessä julkilausumassa aiemmin vaatineet;

8.  on huolissaan siitä, että diplomaattisia suhteita Mongolian kanssa hoidetaan tällä hetkellä yhä EU:n Kiinan edustustosta käsin; vaatii neuvostoa ja komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa muuttamaan unionin Ulaanbaatarissa olevan yhteystoimiston täysimittaiseksi unionin edustustoksi, sillä tämä helpottaisi merkittävästi poliittista vuoropuhelua ja ihmisoikeuksien ja demokratian alan yhteistyötä, vahvistaisi valmiuksia toteuttaa ja valvoa EU:n avustushankkeita sekä edistäisi tavaroiden ja palveluiden kauppaa sekä henkilö- ja kulttuurivaihtoa;

Demokratia, oikeusvaltio, hyvä hallinto ja ihmisoikeudet

9.  pitää myönteisinä Mongolian pyrkimyksiä demokratiakehityksen ja oikeusvaltion lujittamiseen kuten monipuoluevaaleihin, entistä itsenäisempiin tiedotusvälineisiin ja elinvoimaiseen kansalaisyhteiskuntaan; on tässä suhteessa tyytyväinen Mongolian osallistumiseen Community of Democracies -ryhmään;

10.  korostaa, että tiedotusvälineiden vapauden ja sananvapauden kunnioittamisella on keskeinen merkitys demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien edelleen lujittamisessa Mongoliassa; kannustaa Mongolian viranomaisia ratkaisemaan kysymykset, jotka liittyvät raportoituun poliittisesti motivoituun puuttumiseen tiedotusvälineiden työhön, sekä pidättymään rankaisemasta ja rajoittamasta hallitusta arvostelevia perinteisiä viestimiä ja verkkoviestimiä; kehottaa Mongolian parlamenttia kodifioimaan selkeästi tällaiset perusoikeudet, panemaan ne täytäntöön ja valvomaan täytäntöönpanoa tarkasti;

11.  on vakuuttunut siitä, että Mongolian demokraattinen muutos voisi synnyttää myönteisiä heijastusvaikutuksia alueella, jossa on meneillään monimutkaisia muutosprosesseja, ja että Mongolia voisi tässä mielessä edistää rakentavasti alueen vakautta ja yhteistä hyvinvointia; kehottaa unionia ottamaan tämän huomioon ohjelmoidessaan alueellista yhteistyötä erityisesti Keski-Aasian alueen maiden kanssa sekä alueella laajemmin;

12.  on erittäin tyytyväinen siihen, että vaalisääntöjä noudatettiin viime vaalien yhteydessä yleisesti; vaatii Mongolian viranomaisia ottamaan huomioon Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (Etyj/ODIHR) 29. kesäkuuta 2016 pidettyjen parlamenttivaalien jälkeen antamat suositukset, jotka koskivat vaalilainsäädännön vakauttamista, kampanjoinnin rajoituksia, tiedotusvälineiden riippumattomuutta ja äänestäjien käytettävissä olevien tietojen puolueettomuutta ja kattavuutta;

13.  ilmaisee olevansa kiinnostunut lähettämään vuoden 2017 puolivälissä pidettäviin presidentinvaaleihin Euroopan parlamentin tarkkailuvaltuuskunnan;

14.  kehottaa Mongoliaa vastaamaan oikeuslaitoksen riippumattomuuden kunnioittamista koskeviin vielä ratkaisemattomiin haasteisiin;

15.  pitää myönteisenä, että äskettäin on käynnistetty lainsäädäntötoimia, joilla pyritään lujittamaan oikeusperustaa laaja-alaisen korruption torjumiseksi; toteaa, että korruptio on todellinen ja merkittävä uhka, joka heikentää maan sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä ihmisoikeuksia ja sosiaalisten konfliktien ratkaisemista koskevia pyrkimyksiä; kehottaa Mongoliaa hyväksymään merkittäviä uudistuksia ja panemaan ne nopeasti täytäntöön; viittaa tässä yhteydessä omaan kokemukseensa, jonka mukaan korruptiosta tuomittuja ihmisiä on pidettävä johdonmukaisesti vastuuvelvollisina; suosittaa, että maa lujittaa korruption torjuntaa koskevaa yhteistyötä EU:n, Etyjin ja YK:n kanssa; on vakuuttunut siitä, että Mongolian talous- ja hallintoelämän aktiivinen osallistuminen yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien kansainvälisten suositusten täytäntöönpanoon voisi vaikuttaa myönteisesti ja merkittävästi näihin ponnisteluihin;

16.  antaa tunnustusta maan sitoutumiselle ihmiskaupan torjuntaan ja sitä koskevalle oikeudelliselle kehykselle mutta on edelleen huolissaan käytännön tilanteesta ja kehottaa Mongoliaa panemaan täysimääräisesti täytäntöön vuoden 2012 ihmiskaupan torjuntaa koskevan lain ja siihen liittyvät kansalliset suunnitelmat;

17.  pitää myönteisenä, että unioni ja Mongolia ovat periaatteessa päässeet sopimukseen EU:n ja Mongolian välisen säännöllisen ihmisoikeusvuoropuhelun käynnistämisestä ja että valmistelut ovat käynnissä sen aloittamiseksi vuonna 2017;

18.  pitää myönteisenä, että ratifioituaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän toisen valinnaisen pöytäkirjan Mongolian parlamentti hyväksyi joulukuussa 2015 tarkistetun rikoslain, jolla poistetaan kuolemanrangaistus kaikista rikoksista ja tehdään muita tärkeitä oikeudellisia uudistuksia, kuten kielletään kidutus; panee merkille, että vasta valittu parlamentti on lykännyt tarkistetun rikoslain täytäntöönpanoa, ja kehottaa Mongolian viranomaisia panemaan tämän tärkeän uudistuksen viipymättä täytäntöön;

19.  panee merkille Mongolian edistymisen oikeudellisen rakenteensa parantamisessa kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisesti, sen institutionaaliset uudistukset, kuten riippumattoman kansallisen ihmisoikeustoimikunnan sekä pyrkimykset valmiuksien kehittämiseksi ja ihmisoikeuksia koskevan tietoisuuden lisäämiseksi, sekä sitoutumisen vastata edelleen yleismaailmallisten ihmisoikeusnormien suojeluun ja edistämiseen liittyviin jäljellä oleviin haasteisiin, joista voidaan mainita vuoden 2015 YK:n Universal Peer Review -mekanismin (UN-UPR) toisen tarkastelun yhteydessä korostetut ihmisoikeusnormit, mukaan lukien kidutuksen estäminen ja kaikkien sitä koskevien väitteiden tutkiminen sekä naisten ja lasten oikeuksien ja vankien oikeuksien suojelu;

20.  ilmaisee huolensa lukuisista raporteista, joissa kerrotaan pidätyksistä ilman laillista pidätysmääräystä, kidutuksesta ja rankaisemattomuudesta Mongolian vankiloissa; yhtyy YK:n ihmisoikeusneuvoston (UNHRC) vaatimukseen tehokkaista toimenpiteistä sen takaamiseksi, että pidätetyt henkilöt saavat käytännössä kaikki perustavat oikeudelliset takeet kansainvälisten normien mukaisesti; kehottaa Mongoliaa noudattamaan sitoumustaan perustaa riippumaton mekanismi tutkimaan kaikki kidutus- ja pahoinpitelyväitteet nopeasti ja tehokkaasti;

21.  on tyytyväinen unionin tukemaan hankkeeseen LGBTI-henkilöiden oikeuksien tukemiseksi Mongoliassa; on kuitenkin huolissaan LGBTI-yhteisöön kohdistuvasta jatkuvasta syrjinnästä ja häirinnästä;

22.  suosittaa Mongolialle, että se jo ratifioidun lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti kieltää lailla ruumiillisen rangaistuksen sekä oppilaitoksissa että kokonaan ja puuttuu erityisin ja kohdennetuin toimenpitein lapsiin kohdistuvan väkivallan vähenemättömyyteen, lasten taloudelliseen hyväksikäyttöön ja tapahtumiin, jotka aiheuttavat lasten kuolemia tai vakavia loukkaantumisia; pyytää kaikilta unionin toimielimiltä apua tässä asiassa;

23.  suosittaa, että terveys- ja turvallisuustilannetta parannetaan panemalla täytäntöön ILOn yleissopimus nro C176 sekä muut vielä ratifioimattomat ILOn turvallisuutta ja terveyttä koskevat yleissopimukset;

24.  tukee Mongolian jatkuvia ja vilpittömiä pyrkimyksiä hävittää asteittain kaikki lapsityön muodot ja taata lapsen oikeudet;

25.  pitää myönteisenä Mongoliassa vuonna 2011 hyväksyttyä oikeudellista kehystä, jolla on tarkoitus toteuttaa naisten ja miesten yhtäläiset oikeudet ja naisiin kohdistuvan syrjinnän asteittainen poistaminen;

Kestävä kehitys

26.  pitää myönteisenä, että Mongolia on 1990-luvulta lähtien edistynyt merkittävästi talouskehityksessä ja köyhyyden vähentämisessä vuosituhattavoitteita vastaavasti; tukee Mongoliaa sen pyrkimyksissä kohti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) avun tuloksellisuuden ja läpinäkyvyyden periaatteiden mukaisesti;

27.  katsoo, että syvempi alueellinen yhdentyminen avaa Mongolialle mahdollisuuksia vauraampaan tulevaisuuteen ja taloudelliseen menestykseen, ja toteaa, että Mongolia etsii samanaikaisesti taloudellisia liittoumia ja kumppaneita, joiden avulla se voi hyödyntää täysimääräisesti yhteistyöpotentiaalinsa kunnioittaen samalla oikeutettuja kansallisia poliittisia ja taloudellisia etujaan, pitkäaikaista sitoutumistaan monisuuntaiseen diplomatiaan, perinteistä identiteettiään ja elämäntapaansa sekä Mongolian yhteiskunnan demokraattista perustaa;

28.  on kuitenkin huolissaan siitä, että joillain alueilla köyhyys uhkaa vakiintua ja että vuosilta 2010–2012 raportoitu talouden nousukausi ei auttanut vähentämään riittävästi köyhyyttä maassa;

29.  kannustaa Mongoliaa sen pyrkimyksissä saavuttaa kestävä talouskasvu; ilmaisee huolensa jyrkästi hidastuneesta BKT:n kasvusta, joka oli vuonna 2011 ennätystasolla (17,3 prosenttia) mutta vuonna 2015 vain 2,3 prosenttia ja vuonna 2016 ennusteiden mukaan 1,3 prosenttia; on huolissaan siitä, että julkistalouden alijäämällä, joka on kasvanut 20 prosenttiin BKT:sta, voi olla kielteinen vaikutus köyhyyden lievittämiseen sekä sosiaaliturvajärjestelmän sosiaaliseen osallistavuuteen ja yhteenkuuluvuuteen;

30.  on tyytyväinen, että EU:n kehitysapu maalle on yli kaksinkertaistunut vuosina 2014–2020 – se oli 65 miljoonaa euroa, kun se vuosina 2007–2013 oli 30 miljoonaa euroa – ja siinä keskitytään talouden ohjausjärjestelmän ja ammatilliseen koulutuksen kehittämiseen työllisyysmahdollisuuksien parantamiseksi; kannustaa Mongoliaa osallistumaan unionin rahoittamiin alueellisiin ohjelmiin; panee merkille Mongolian kehitystä ja nykyaikaistumista tukevien unionin hankkeiden ja ohjelmien suhteellisen hyvän täytäntöönpanon;

31.  pitää erityisen tärkeänä jatkuvaa hallinnollista uudistamista, jossa keskitytään pääasiassa ammattitaitoisen hallinnon rakentamiseen sekä kansallisella että paikallisella tasolla; kehottaa unionin toimielimiä auttamaan Mongoliaa kehittämään tarvittavia resursseja ja asiantuntemusta, jotta maalle luodaan paremmat valmiudet kohdata monitahoisten taloudellisten ja yhteiskunnallistan muutosprosessien haasteet ja lisätään unionin varojen vastaanottokykyä maassa;

32.  vaatii lisäämään opiskelijoiden ja tutkijoiden vaihtomahdollisuuksia ohjelmissa Erasmus+ ja Marie Skłodowska-Curie sekä laajentamaan kansalaisten, myös taitelijoiden, välisten suhteiden laajentamista unionin ja Mongolian välillä; kehottaa unionia sisällyttämään tutkimuksen ja innovoinnin sen yhteistyöaloihin Mongolian kanssa;

33.  on tyytyväinen siihen, että Mongolia on tallettanut Pariisin ilmastosopimuksen ratifioimiskirjan ajoissa 21. syyskuuta 2016; on huolissaan siitä, että ilmastonmuutos, karjankasvatuksen voimakas kasvu, maaseudulta pääkaupunkiin suuntautuvan muuttoliikkeen dramaattinen lisääntyminen sekä veden ja maaperän kaltaisten luonnonvarojen massiivinen ja nopea käyttö viralliseen ja epäviralliseen kaivostoimintaan, jossa tuotetaan kuparia, hiiltä ja muita raaka-aineita, ovat yhdessä johtaneet Mongoliassa ympäristötilanteen jyrkkään heikkenemiseen, naapurimaiden kanssa syntyvien vesikiistojen riskin kasvuun ja yleistyviin ilmastollisiin ilmiöihin, kuten ”dzud”, jolle ovat ominaisia pitkät kuivuusjaksot ja ankarat talvet ja joka johtaa karjan, villieläinten ja luonnon yleisen monimuotoisuuden merkittävään häviämiseen; kehottaa Mongolian hallitusta tehostamaan ponnistelujaan talouden monipuolistamiseksi ja kehottaa unionia avustamaan tässä prosessissa kohdennetuilla toimilla ja ehkäisevillä ja muilla toimenpiteillä esimerkiksi osapuolten ympäristöpolitiikkojen tiiviimmän koordinoinnin yhteydessä; kehottaa Mongolian viranomaisia ja parlamenttia sekä kaikkia unionin jäsenvaltioita toimimaan yhteistyössä ja edistämään kansainvälisen ilmastojärjestelmän olennaista vahvistamista Marrakechin COP22-kokouksen sitoumuksiin liittyvissä ponnisteluissa;

34.  pitää myönteisenä, että Mongolia on ratifioinut kaikki GSP+-menettelyn kannalta olennaiset ympäristönsuojelua ja ilmastonmuutosta koskevat yleissopimukset ja noudattaa niitä; vaatii kuitenkin Mongoliaa noudattamaan ympäristönsuojelua ja ilmastonmuutosta koskevien YK:n yleissopimusten (CITES-sopimuksen sekä Baselin ja Tukholman yleissopimusten) mukaisia raportointivelvollisuuksiaan ja valvomaan maan ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa;

35.  korostaa, että vuonna 2014 Mongolian kaivannaisteollisuuden osuus oli 17 prosenttia BKT:sta ja 89 prosenttia maan kokonaisviennistä; on tässä suhteessa tyytyväinen Mongolian aktiiviseen osallistumiseen kaivos- ja kaivannaisteollisuuden avoimuutta koskevaan aloitteeseen (EITI), jonka tarkoituksena on lisätä tämän alan vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta;

36.  korostaa, että Oyu Tolgoin kupari- ja kultakaivos on suurin yksittäinen kaivoshanke, jonka odotetaan vuodesta 2020 muodostavan kolmanneksen Mongolian BKT:sta, ja että Tavan Tolgoi on maailman suurin rakentamaton hiilikaivos; on tyytyväinen kaivosteollisuuden ympäristövaikutuksista paikallisesti käytyihin julkisiin keskusteluihin ja kansalaisten osallistumiseen luonnonvarojen hoitoon ja käyttöön;

37.  kehottaa Mongoliaa kehittämään omien kansalaistensa hyödyksi luonnonvarojensa ja erityisesti harvinaisten mineraalien hyödyntämistä, koska niiden arvo digitaaliteollisuudessa kasvaa jatkuvasti; korostaa unionin tukijan roolia, joka sillä voisi olla teknologisen tuen ja rahoitustuen myöntämisessä tällaiselle riippumattomalle kaivannaistoiminnalle;

38.  katsoo, että investoiminen tulevaisuuden teknologiaan ja digitalisointiin voisi auttaa tasoittamaan Mongolian eri alueiden välisiä kehityseroja ja monipuolistamaan taloutta; kehottaa unionia ja jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötä digitalisoinnin ja uuden teknologian alalla;

39.  panee merkille huumekaupan torjunnassa olevat merkittävät haasteet; suosittaa, että unioni avustaa julkisten instituutioiden ja resurssien vahvistamisessa, jotta näihin ongelmiin voidaan vastata;

Kauppa- ja taloussuhteet

40.  toteaa, että unionista on tullut Mongolian kolmanneksi suurin kauppakumppani ja että mongolialaiset tavarat pääsevät jo nyt unionin markkinoille yleisen tullietuusjärjestelmän nojalla käytännöllisesti katsoen tullitta;

41.  on tyytyväinen Mongolian ottamiseen mukaan GSP+-järjestelyyn;

42.  panee merkille, että eurooppalaiset investoinnit Mongoliassa ovat liiketoimintaympäristön epävarmuuden ja tiedonpuutteen vuoksi olleet toistaiseksi vähäisiä;

43.  kannustaa unionia ja Mongoliaa tehostamaan kauppa- ja investointisuhteitaan muun muassa edistämällä niitä tiedotuksen ja yleisen tietoisuuden lisäämisen avulla kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen määräysten mukaisesti; korostaa, että tällaisessa tehostamisessa olisi noudatettava ja täysin kunnioitettava velvoitteita, jotka aiheutuvat työelämän normeja, hyvää hallintoa, ihmisoikeuksia ja ympäristönormeja koskevista kansainvälisistä yleissopimuksista;

44.  kehottaa tässä yhteydessä kehittämään edelleen Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) toimia Mongoliassa;

45.  korostaa vakaan liiketoiminta- ja sääntely-ympäristön merkitystä unionista tulevien investointien lisääntymiselle;

46.  panee merkille suorien ulkomaisten investointien vähentymisen, joka liittyy pääasiassa taloutta hallitsevaan ja keskeisenä jakavana tekijänä pysyttelevään kaivosalaan;

47.  kehottaa Mongoliaa monipuolistamaan talouttaan ulkomaisten investointien ja avoimemman sääntely-ympäristön avulla, jotta se voi välttää epävakaiden mineraalimarkkinoiden aiheuttamaa haavoittuvuutta; suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti uuteen suoria ulkomaisia investointeja koskevaan lainsäädäntöön;

48.  kannustaa jatkamaan Mongolian integroitumista maailmanlaajuiseen ja alueelliseen talouteen sellaisissa hankkeissa kuin ”Prairie Road”, ”Silk Road” / ”One Belt One Road” tai ”Trans-Eurasian Belt” maan strategisten tavoitteiden ja painopisteiden mukaisesti; kehottaa unionia harkitsemaan osallistumista alueen infrastruktuuri- ja investointiohjelmiin myös kaivosalalla;

Alueelliset ja maailmanlaajuiset haasteet ja yhteistyö

49.  on tietoinen keskeisestä roolista, joka Mongolialla voi olla Kiinan, Venäjän, Etelä-Korean ja Japanin sekä Keski-Aasian maiden valtavien ja hyvin dynaamisten talouksien välillä ja samaan aikaan välittäjänä Euroopan ja Itä-Aasian alueen välillä;

50.  korostaa Mongolian ulkopolitiikan ”kolmannen naapurin” käsitettä, johon kuuluvat suhteet unioniin ja niiden vastapainona rakentavat ja tiiviit suhteet sen merkittäviin strategisiin kumppaneihin ja välittömiin naapureihin Venäjään ja Kiinaan;

51.  panee merkille Mongolian ystävällismieliset ja myös taloudelliseen kilpailuun perustuvat suhteet muiden alueen maiden kanssa;

52.  panee merkille, että Mongolia arvioi parhaillaan vakavasti Euraasian talousunionin mahdollisen jäsenyyden vaikutuksia; on huolissaan siitä, että tällainen siirto voi haitata tulevia poliittisia ja kaupallisia suhteita unionin kanssa;

53.  onnittelee Mongoliaa Ulaanbaatarissa vuonna 2016 pidettyjen Asem- ja Asep-kokouksien onnistuneista puheenjohtajuuksista, parlamentaarisen ulottuvuuden lujittamisesta ja näiden kahden alueen kumppanuuden lujittamisesta tasa-arvon, keskinäisen kunnioituksen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämisen ja suojelun yleismaailmallisesti tunnustettujen periaatteiden pohjalta; suhtautuu myönteisesti Mongolian ehdotukseen virtuaali-/verkkopalvelut käsittävän Asem-keskuksen perustamisesta;

54.  pitää myönteisenä, että Mongolia on julistautunut ydinaseettomaksi alueeksi, jonka YK on virallisesti tunnustanut; pitää erityisen myönteisenä, että se on omaksunut monenvälisillä foorumeilla rakentavan ja aktiivisen roolin maailmanlaajuiseen ydinaseriisuntaan tähtäävän yhteistyön edistämisessä ja että se on allekirjoittanut Humanitarian pledge -vetoomuksen(10);

55.  pitää myönteisenä vastavuoroista sitoutumista kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden edistämiseen ja on tässä yhteydessä tyytyväinen Mongolian aktiiviseen rooliin kansainvälisissä monenvälisissä järjestelmissä, kuten YK ja Etyj, sekä sen panokseen rauhaa ja vakautta Koillis-Aasiassa ja sen ulkopuolella edistävissä aloitteissa, kuten Ulaanbaatar Dialogue on Northeast Asia Security (UBD);

56.  panee merkille, että Mongolia on osallistunut YK:n rauhanturvaamiseen ympäri maailmaa ja tarjonnut kyseisiä operaatioita koskevia koulutusmahdollisuuksia ja pyrkinyt samaan aikaan vahvistamaan YK:n poliittisia ja diplomaattisia mahdollisuuksia sekä vastuuta konfliktien ehkäisemisen ja ratkaisemisen alalla;

57.  pitää myönteisenä, että Mongolian neuvottelu- ja äänestyskannat Yhdistyneissä kansakunnissa ja muilla kansainvälisillä foorumeilla ovat olleet pitkälti yhteneväiset unionin kantojen kanssa; korostaa tässä yhteydessä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen kansainvälistä yhteistyötä koskevan 8 artiklan merkitystä;

58.  tunnustaa Mongolian roolin ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämisessä UNHRC:n uutena jäsenenä kaudella 2016–2018 ja kehottaa unionia tiiviiseen yhteistyöhön Mongolian kanssa UNHRC:n työn valmistelussa ja täytäntöönpanossa;

59.  suhtautuu myönteisesti siihen, että Mongolia on ratifioinut Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) Rooman perussäännön, ja kannustaa Mongoliaa ratifioimaan Kampalan tarkistukset, joilla annettiin hyvissä ajoin määritelmä hyökkäysrikosta koskevalle tuomioistuimen tuomiovallalle ja vahvistettiin sitä koskeva menettely;

60.  pitää myönteisenä Mongolian panostusta, jolla edistetään demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia demokraattiseen muutokseen pyrkivissä Mongolian naapuruston lähellä olevissa maissa; kehottaa unionia myös ottamaan Mongolian mukaan alueellisiin ohjelmiin ja hakemaan tapauskohtaisesti synergioita tällaiseen kehitykseen keskittyvien Keski-Aasian ohjelmien puitteissa;

61.  on tyytyväinen Mongolian rooliin siinä, että se on tuonut yhteen tutkijoita molemmista Koreoista, Kiinasta ja Venäjältä sekä isännöinyt Korean niemimaan jaon hajottamien perheiden jälleennäkemisiä;

62.  tukee Mongolian ilmoittamaa toivetta päästä YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi vuonna 2022;

o
o   o

63.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Mongolian hallitukselle ja State Great Khuralille (parlamentille).

(1)EUVL C 280 E, 18.11.2006, s. 49.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0121.
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0458.
(4)EUVL C 36, 29.1.2016, s. 126.
(5)EUVL C 407, 4.11.2016, s. 35.
(6)EUVL C 249 E, 30.8.2013, s. 41.
(7)EUVL C 440, 30.12.2015, s. 97.
(8)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0424.
(9)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0032.
(10)http://www.icanw.org/pledge/

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö