Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2231(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0383/2016

Pateikti tekstai :

A8-0383/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/02/2017 - 7.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0033

Priimti tekstai
PDF 435kWORD 55k
Trečiadienis, 2017 m. vasario 15 d. - Strasbūras
ES ir Mongolijos pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (rezoliucija)
P8_TA(2017)0033A8-0383/2016

2017 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ne teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Mongolijos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo projekto (08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE)2016/2231(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (08919/2016),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Mongolijos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo projektą (07902/1/2011),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 ir 209 straipsnius ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0218/2016),

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2013 m. balandžio 30 d. Ulan Batore, dalyvaujant Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai Catherine Ashton, buvo pasirašytas pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (arba „Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas“, PBS),

–  atsižvelgdamas į prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo susitarimą tarp Europos ekonominės bendrijos bei jos valstybių narių ir Mongolijos, kuris įsigaliojo 1993 m. kovo 1 d.,

–  atsižvelgdamas į savo 2005 m. lapkričio 15 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) įsteigimo dalinio keitimo, pagal kurį šiam bankui suteikiama teisė finansuoti Mongolijoje vykdomą veiklą(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 13 d. rezoliuciją dėl ES ir Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimo ir persvarstymo(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. gruodžio 16 d.(3) ir 2013 m. kovo 14 d.(4) rezoliucijas dėl ES ir Kinijos santykių, ypač į pastarosios rezoliucijos Y konstatuojamąją dalį,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. birželio 10 d. rezoliuciją dėl ES ir Rusijos santykių padėties(5),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. vasario 16 d. rezoliuciją dėl Parlamento pozicijos dėl 19-osios Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesijos(6), ypač į jos 30 punktą,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo persvarstymo konferencijos, siekiant sukurti Artimųjų Rytų zoną be masinio naikinimo ginklų, rekomendacijų, ypač į jos F konstatuojamąją dalį(7),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. spalio 27 d. rezoliuciją dėl branduolinio saugumo ir ginklų neplatinimo(8),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 15 d. teisėkūros rezoliuciją dėl sprendimo projekto(9),

–  atsižvelgdamas į tai, kad Mongolija įtraukta į ES bendrosios lengvatų sistemos specialią darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamąją priemonę (BLS +),

–  atsižvelgdamas į ilgalaikius Europos Parlamento delegacijų ir Mongolijos Didžiojo Valstybės Churalo (parlamento) santykius, ypač į 10-ojo tarpparlamentinio susitikimo, įvykusio 2015 m. vasario 17 d. Ulan Batore, bendrą pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Mongolija organizavo 11-ąjį Azijos ir Europos (ASEM) aukščiausiojo lygio susitikimą, vykusį 2016 m. liepos 15–16 d. Ulan Batore, ir 9-ąjį Azijos ir Europos parlamentinės partnerystės (ASEP) susitikimą, vykusį 2016 m. balandžio 21–22 d. Ulan Batore, ir jiems pirmininkavo, ir į atitinkamas abiejuose susitikimuose priimtas deklaracijas,

–  atsižvelgdamas į aktyvų Mongolijos vaidmenį ESBO parlamentinėje asamblėjoje, įskaitant rudens posėdžio, kuris 2015 m. rugsėjo 15–18 d. įvyko Ulan Batore, organizavimą,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Mongolija išrinkta į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybą 2016–2018 m. laikotarpiu, ir į jos paskelbtą siekį 2022 m. tapti JT Saugumo Tarybos nare,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Mongolija pirmininkavo Demokratijos bendrijai 2012–2013 m. laikotarpiu ir koalicijai „Laisvė internete“ 2015 m.,

–  atsižvelgdamas į rinkimų stebėjimo misijos, kuri stebėjo 2016 m. birželio 29 d. parlamento rinkimus Mongolijoje ir kurioje dalyvavo ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (ESBO/DIŽTT) ir Europos Parlamento atstovai, preliminarius rezultatus ir išvadas,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento 2015 m. birželio 9 d. plenariniame posėdyje Mongolijos prezidento Tsakhiagiino Elbegdorjo pasakytą kalbą,

–  atsižvelgdamas į įvairius abipusius aukšto lygio susitikimus ir vizitus, įskaitant 2013 m. lapkričio mėn. Europos Komisijos pirmininko José Barroso vizitą į Mongoliją,

–  atsižvelgdamas į Mongolijos vadinamąją trečiųjų kaimyninių šalių užsienio politiką, apimančią ryšius su ES, JAV, Japonija, Korėjos Respublika, Indija, Iranu, Centrinės Azijos šalimis ir kt.,

–  atsižvelgdamas į Mongolijos strateginę partnerystę su Rusija ir Kinija,

–  atsižvelgdamas į Mongolijos stebėtojos statusą Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijoje (angl. SCO),

–  atsižvelgdamas į reguliarius Mongolijos, Rusijos ir Kinijos, taip pat Mongolijos, Japonijos ir JAV aukšto lygio trišalius susitikimus,

–  atsižvelgdamas į iniciatyvas integruoti įvairius ekonominius projektus regione, įskaitant Kinijos Šilko kelio ekonominės juostos, Rusijos TransEurazijos juostos plėtojimo ir Mongolijos Prerijų kelio projektus,

–  atsižvelgdamas į Mongolijos atskirą partnerystės ir bendradarbiavimo su NATO programą, dėl kurios susitarta 2012 m.,

–  atsižvelgdamas į Mongolijos 2015 m. rugsėjo mėn. pareiškimą apie savo ketinimą išlaikyti nuolatinio neutralumo statusą,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Mongolija pasiskelbė valstybe be branduolinių ginklų ir kad šį statusą 2012 m. rugsėjo mėn. pripažino Jungtinės Tautos,

–  atsižvelgdamas į Mongolijos tarptautinio bendradarbiavimo fondą, skirtą keistis patirtimi su kitomis šalimis, kuriose vyksta demokratiniai pokyčiai, pvz., Mianmaru, Kirgizija ir Afganistanu,

–  atsižvelgdamas į pasitikėjimo stiprinimo pastangas, įskaitant Ulan Batoro dialogą dėl Šiaurės Rytų Azijos saugumo, kuriame dalyvavo Šiaurės Korėja, taip pat Azijos forumas,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų komiteto prieš kankinimą baigiamąsias pastabas dėl Mongolijos antrosios periodinės ataskaitos, kuri patvirtinta 2016 m. rugpjūčio mėn.,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A8–0383/2016),

A.  kadangi Mongolija gali būti demokratijos modeliu ne tik kitoms regiono besiformuojančios demokratijos šalims, bet taip pat šalims, kurių režimas labiau autoritarinis;

B.  kadangi Europos Bendrijos nuo 1989 m. rugpjūčio 1 d. užmezgė diplomatinius santykius su Mongolija;

C.  kadangi ES ir Mongolija palaiko draugiškus santykius, pagrįstus politiniais, socialiniais, ekonominiais, kultūriniais ir istoriniais ryšiais;

D.  kadangi ES ir Mongolija laikosi daugelio panašių pozicijų daugumos pagrindinių tarptautinių problemų klausimu ir Mongolija atlieka konstruktyvų vaidmenį palaikant tarptautinius santykius, ypač daugiašalėse organizacijose;

E.  kadangi ES palaikant santykius su Mongolija daugiausia dėmesio skiriama vystomojo bendradarbiavimo projektams, kuriais siekiama sudaryti galimybes šaliai kreipti vykstantį spartaus pertvarkymo procesą socialiai įtraukaus ir ekonomiškai tvaraus visuomenės vystymo link;

F.  kadangi Mongoliją domina tolesnis santykių su ES plėtojimas ir vykdomo bendradarbiavimo išplėtimas aprėpiant ne tik vystomąjį bendradarbiavimą; kadangi partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu pabrėžiama didėjanti ES ir Mongolijos santykių, pagrįstų tokiais bendrais principais kaip lygybė, abipusė nauda, demokratija, teisinė valstybė ir žmogaus teisės, svarba, ir jis oficialiai atveria galimybę abiem susitarimo šalims plėtoti naujas bendradarbiavimo kryptis ne tik verslo, vystymosi, žemės ūkio, aplinkosaugos, energetikos, valstybės modernizavimo, bet taip pat švietimo, kultūros ir turizmo srityse;

G.  kadangi ES santykių su Mongolija plėtojimas vis dar yra ES delegacijos Pekine atsakomybė; kadangi dabar ambasadas Ulan Batore jau turi Bulgarija, Čekijos Respublika, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Jungtinė Karalystė ir Italija;

Bendrosios nuostatos

1.  palankiai vertina draugiškus ir konstruktyvius ES ir Mongolijos santykius;

2.  pripažįsta Mongolijos ypatingą geografinę padėtį tarp Kinijos, Rusijos ir Vidurinės Azijos šalių bei Šiaurės Rytų Azijos šalių, kurios turi didžiules galimybes pasaulio ekonomikoje, pripažįsta jos svarbą stabilumui regione, jos įrodytą gana išimtinę regione demokratijos brandą ir konstruktyvų vaidmenį, kurį ji atlieka padedant ir palengvinant taikiai spręsti konfliktus ir nesutarimus regione ir skatinant regiono ekonominę integraciją;

3.  pripažįsta, kad toliau nuosekliai vyksta 1990 m. prasidėję demokratiniai pokyčiai; pripažįsta konkrečią pažangą vykdant socialines ir ekonomines reformas; vis dėlto atkreipia dėmesį į problemas, kurių esama darnaus vystymosi ir ekonomikos, finansų, gero valdymo, kovos su korupcija, socialinės apsaugos ir aplinkos apsaugos ir politinio susipriešinimo srityse ir kurias sunkina vis reiklesnė tarptautinė aplinka;

Institucinė sistema ir diplomatinis atstovavimas

4.  palankiai vertina gilėjantį ir besiplečiantį ES ir Mongolijos santykių pobūdį, kaip akivaizdžiai matyti pagrindų susitarime dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (PBS), įsigalintį įvairiose srityse, įskaitant politinį dialogą ir žmogaus teises, prekybą ir paramą vystymuisi, taip pat bendradarbiavimą žemės ūkio ir kaimo plėtros, energetikos, klimato kaitos, mokslinių tyrimų ir inovacijų, švietimo ir kultūros srityse, kurios labai svarbios ekonomikos įvairinimui ir dabartinių ekonominių problemų sprendimui, taip pat iš klajoklių kilusios visuomenės ilgalaikiams pokyčiams;

5.  palankiai vertina tai, kad įsteigtas jungtinis komitetas, kuris pagal susitarimo 56 straipsnį prisidės prie partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimo, ir ragina šį komitetą nuolat teikti ataskaitas Europos Parlamentui ir Mongolijos parlamentui;

6.  ragina tris valstybes nares, kurios iki šiol dar susitarimo neratifikavo, skubiai baigti nacionalinio ratifikavimo procesą tam, kad būtų sudarytas ir įsigaliotų PBS – to jau seniai laukiama;

7.  pabrėžia, kad reikia toliau stiprinti ES ir Mongolijos santykių parlamentinį aspektą; apgailestauja, kad PBS tekste nėra straipsnių, pagal kuriuos būtų galima įsteigti Parlamentinio bendradarbiavimo komitetą (PBK) tam, kad pagal PBS jis vykdytų demokratinę šio susitarimo įgyvendinimo priežiūrą ir plėstų dviejų parlamentų politinį dialogą; todėl ragina kuo greičiau surengti derybas dėl naujo protokolo, kad būtų ištaisyta padėtis, laikantis PBS 57 straipsnio dėl būsimo bendradarbiavimo, kaip jau primygtinai reikalavo Mongolijos ir Europos parlamentai savo 10-ojo tarpparlamentinio susitikimo bendrame pareiškime;

8.  yra susirūpinęs dėl to, kad diplomatinius santykius su Mongolija šiuo metu vis dar palaiko ES delegacija Kinijoje; primygtinai ragina Tarybą ir vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją susitarti pertvarkyti ryšių su ES biurą Ulan Batore į visapusiškai veikiančią ES delegaciją, nes tai itin svarbu siekiant sudaryti palankesnes sąlygas politiniam dialogui ir bendradarbiavimui žmogaus teisių bei demokratijos srityse, stiprinti gebėjimą įgyvendinti ir prižiūrėti ES paramos projektus ir skatinti prekybą prekėmis ir paslaugomis, taip pat žmonių ir kultūrinius mainus;

Demokratija, teisinė valstybė, geras valdymas ir žmogaus teisės

9.  palankiai vertina Mongolijos pastangas įtvirtinti demokratijos pažangą ir teisinę valstybę, įskaitant daugiapartinius rinkimus, labiau nepriklausomą žiniasklaidą ir veržlią pilietinę visuomenę; šiuo požiūriu teigiamai vertina Mongolijos dalyvavimą Demokratijos bendrijos veikloje;

10.  pabrėžia, kad žiniasklaidos laisvės ir saviraiškos laisvės paisymas yra nepaprastai svarbus siekiant toliau stiprinti demokratiją, teisinę valstybę ir žmogaus teises Mongolijoje; ragina Mongolijos valdžios institucijas spręsti problemas, susijusias su pranešimais apie politinį kišimąsi į žiniasklaidos darbą, ir neskirti bausmių valdžios institucijas kritikuojančiai internetinei ir ne internetinei žiniasklaidai ir neriboti jos; ragina Mongolijos parlamentą aiškiai kodifikuoti šias pagrindines teises ir jas įgyvendinti vykdant griežtą tikrinimą;

11.  yra įsitikinęs, kad Mongolijos perėjimas prie demokratijos galėtų sukurti teigiamą šalutinį poveikį regione, kuriame vyksta sudėtingi pertvarkos procesai, ir kad, atsižvelgiant į tai, Mongolija galėtų konstruktyviai prisidėti prie stabilumo ir bendros regiono gerovės; ragina ES į tai atsižvelgti planuojant regioninį bendradarbiavimą, ypač su Vidurinės Azijos regiono, taip pat platesnio regiono šalimis;

12.  palankiai vertina tai, kad per pastaruosius rinkimus parodyta, jog apskritai laikomasi rinkimų taisyklių; ragina Mongolijos valdžios institucijas atsižvelgti į po 2016 m. birželio 29 d. parlamento rinkimų pateiktas ESBO/DIŽTT rekomendacijas, apimančias rinkimų įstatymo sutvirtinimą, apribojimus dėl kampanijų, žiniasklaidos nepriklausomumą ir rinkėjams prieinamos informacijos nešališkumą ir išsamumą;

13.  pareiškia, kad būtų suinteresuotas nusiųsti Europos Parlamento stebėjimo misiją į prezidento rinkimus, planuojamus rengti 2017 m. viduryje;

14.  ragina Mongoliją spręsti neišspręstas problemas, susijusias su teisminių institucijų nepriklausomumo paisymu;

15.  teigiamai vertina neseniai pradėtus veiksmus teisėkūros srityje siekiant stiprinti teisinį pagrindą dėl kovos su paplitusia korupcija, kuri kelia realią ir didelę grėsmę, kad bus pakenkta šalies socialinei sanglaudai, taip pat pastangas spręsti žmogaus teisių klausimus ir socialinius konfliktus; ragina Mongoliją priimti esmines reformas ir jas laiku įgyvendinti; šiuo požiūriu nurodo savo patirtį, kad žmonės, pripažinti kaltais dėl korupcijos, nuolat turi už tai atsakyti; rekomenduoja šaliai stiprinti bendradarbiavimą su ES, ESBO ir JT kovos su korupcija srityje; yra įsitikinęs, kad aktyvus dalyvavimas įgyvendinant tarptautines rekomendacijas dėl įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) Mongolijos ekonominiame gamybos sektoriuje ir viešajame ir administraciniame gyvenime galėtų atlikti teigiamą ir svarbų vaidmenį siekiant šių tikslų;

16.  teigiamai vertina šalies įsipareigojimus ir teisinę sistemą, pagal kuriuos siekiama panaikinti prekybą žmonėmis, tačiau ir toliau yra susirūpinęs dėl konkrečios padėties ir primygtinai ragina Mongoliją visapusiškai įgyvendinti 2012 m. kovos su prekyba žmonėmis įstatymą ir susijusius nacionalinius planus;

17.  džiaugiasi, kad iš esmės pasiektas ES ir Mongolijos susitarimas ir kad vykdomas parengiamasis darbas siekiant 2017 m. pradėti nuolatinį ES ir Mongolijos dialogą žmogaus teisių klausimais;

18.  teigiamai vertina tai, kad Mongolijos parlamentas, ratifikavęs Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto Antrąjį fakultatyvinį protokolą, 2015 m. gruodžio mėn. priėmė persvarstytą baudžiamąjį kodeksą, kuris ne tik apima svarbias teisines reformas, pvz., kankinimų draudimą, bet ir mirties bausmės panaikinimą visų nusikaltimų atžvilgiu; pažymi, kad naujai išrinktas parlamentas atidėjo persvarstyto baudžiamojo kodekso įgyvendinimą, ir ragina Mongolijos valdžios institucijas nedelsiant įgyvendinti šią svarbią reformą;

19.  atkreipia dėmesį į Mongolijos pažangą tobulinant savo teisinę sistemą pagal tarptautinius žmogaus teisių įsipareigojimus, institucinę reformą, įskaitant jos Nepriklausomą nacionalinę žmogaus teisių komisiją, ir pastangas, kuriomis siekiama stiprinti gebėjimus ir didinti informuotumą apie žmogaus teises, taip pat į nuolatinį įsipareigojimą spręsti likusias problemas, susijusias su visuotinių žmogaus teisių standartų, pvz., nurodytų 2015 m. antrojoje JT visuotinėje periodinėje peržiūroje, apsauga ir propagavimu, įskaitant kankinimų prevenciją ir visų kaltinimų dėl kankinimo tyrimą, moterų ir vaiko teisių, taip pat kalinių teisių apsaugą;

20.  reiškia susirūpinimą dėl pranešimų apie sulaikymo atvejus neturint teisinio orderio, kankinimą ir nebaudžiamumą Mongolijos kalėjimuose; pritaria Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos (JT ŽTT) raginimui imtis veiksmingų priemonių siekiant užtikrinti, kad visi sulaikyti asmenys faktiškai galėtų pasinaudoti visomis pagrindinėmis teisinėmis apsaugos priemonėmis pagal tarptautinius standartus; ragina Mongoliją imtis tolesnių veiksmų dėl savo įsipareigojimo sukurti nepriklausomą mechanizmą, skirtą įtarimams dėl kankinimo ir netinkamo elgesio greitai ir veiksmingai ištirti;

21.  palankiai vertina ES remiamą projektą, kurį įgyvendinant remiamos LGBTI asmenų teisės Mongolijoje; vis dėlto yra susirūpinęs dėl besitęsiančios diskriminacijos ir priekabiavimo, nukreiptų prieš LGBTI bendruomenę;

22.  rekomenduoja Mongolijai, laikantis jau ratifikuotos Vaiko teisių konvencijos, teisiškai uždrausti fizines bausmes ne tik švietimo įstaigose, bet ir visur kitur, ir taikant konkrečias bei tikslines priemones kovoti su nemažėjančiais smurto prieš vaikus atvejais, vaikų ekonominiu išnaudojimu ir incidentais, per kuriuos miršta arba sunkiai sužalojami vaikai; ragina visas atsakingas ES institucijas teikti paramą sprendžiant šią problemą;

23.  rekomenduoja stiprinti padėtį sveikatos ir saugos srityje įgyvendinant TDO konvenciją C176, taip pat kitas TDO saugos ir sveikatos konvencijas, kurios dar neratifikuotos;

24.  pritaria Mongolijos nuolatinėms ir nuoširdžioms pastangoms palaipsniui panaikinti visų formų vaikų darbą ir užtikrinti vaiko teises;

25.  palankiai vertina 2011 m. patvirtintą Mongolijos teisinę sistemą siekiant įgyvendinti moterų ir vyrų lygias teises ir palaipsniui panaikinti moterų diskriminaciją;

Darnus vystymasis

26.  palankiai vertina didžiulę pažangą, kurią nuo 1990 m. Mongolija padarė ekonominio vystymosi ir skurdo mažinimo srityse įgyvendindama Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT); remia Mongolijos siekį įgyvendinti JT darnaus vystymosi tikslus (DVT) laikantis pagalbos veiksmingumo ir skaidrumo principų;

27.  pripažįsta, kad sustiprinta regioninė ekonominė integracija Mongolijai atvers suklestėjimo ir ekonominės sėkmės ateityje galimybių; pažymi, kad tuo pat metu Mongolija ieško ekonominių aljansų ir partnerių, kad, paisydama nacionalinių politinių ir ekonominių interesų, ilgalaikių įsipareigojimų vykdyti daugiakryptę diplomatiją, tradicinės tapatybės ir gyvenimo būdo arba Mongolijos visuomenės demokratinio pagrindo, galėtų visapusiškai išnaudoti savo bendradarbiavimo galimybes;

28.  vis dėlto yra susirūpinęs, kad kai kuriuose rajonuose įsigali skurdas ir kad 2010–2012 m. užregistruotas ekonomikos bumas nepakankamai prisidėjo prie skurdo mažinimo šalyje;

29.  skatina Mongoliją ir toliau siekti tvaraus ekonomikos augimo; išreiškia savo susirūpinimą dėl staigaus BVP augimo sulėtėjimo, kuris 2011 m. buvo rekordinio lygio (17,3 proc.), bet 2015 m. buvo vos 2,3 proc. ir prognozuojama, kad 2016 m. tesieks 1,3 proc.; yra susirūpinęs, kad biudžeto deficitas, išaugęs iki 20 proc. BVP, gali daryti neigiamą poveikį skurdo mažinimui, taip pat socialinei įtraukčiai ir socialinės apsaugos sistemos sanglaudai;

30.  palankiai vertina tai, kad 2014–2020 m. ES parama vystymuisi šiai šaliai padidėjo daugiau negu dvigubai (65 mln. eurų, palyginti su 30 mln. eurų 2007–2013 m.) ir kad daugiausia dėmesio skiriama geresniam ekonomikos valdymui ir profesiniam mokymui siekiant geresnių užimtumo galimybių; ragina Mongoliją dalyvauti ES finansuojamose regioninėse programose; pažymi, kad palyginti gerai įgyvendinami ES projektai ir programos, kuriais Mongolijai padedama vystymosi ir modernizavimo srityse;

31.  pabrėžia, kad svarbu nuolat vykdyti administracinę reformą, daugiausia dėmesio skiriant aukštos kvalifikacijos administracijos sukūrimui nacionaliniu ir vietos lygmenimis; ragina ES institucijas padėti Mongolijai sukurti reikalingus išteklius ir kompetenciją, siekiant aprūpinti šalį geresnėmis priemonėmis, skirtomis atremti iššūkius, kylančius dėl sudėtingų ekonominių ir socialinių pokyčių procesų, ir padidinti gebėjimą įsisavinti ES lėšas šioje šalyje;

32.  ragina užtikrinti daugiau galimybių studentų ir mokslininkų mainams pagal programas „Erasmus +“ ir „Marie Skłodowska-Curie“ ir plėsti ES ir Mongolijos žmonių, įskaitant menininkus, tarpusavio ryšius; ragina ES į savo bendradarbiavimo su Mongolija sritis įtraukti mokslinius tyrimus ir inovacijas;

33.  palankiai vertina tai, kad Mongolija laiku, 2016 m. rugsėjo 21 d., deponavo Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos ratifikavimo priemonę; yra susirūpinęs dėl to, kad dėl klimato kaitos padarinių derinio, labai didelio gyvulininkystės augimo, dramatiškai padidėjusios migracijos iš kaimo vietovių į sostinę, taip pat masiškai ir sparčiai naudojamų gamtinių išteklių, kaip antai vanduo ir dirvožemis, oficialios ir neoficialios vario, anglies ir kitų žaliavų kasybos tikslais labai pablogėjo Mongolijos aplinkos padėtis, išaugo konfliktų dėl vandens su kaimyninėmis šalimis rizika ir vis dažniau pasitaiko vadinamasis „zud“ (angl. dzud) klimato reiškinys, kuriam būdingi ilgų sausrų ir atšiaurių žiemų ciklai ir per kurį žūva daugybė galvijų, laukinių gyvūnų ir didelė dalis biologinės įvairovės; ragina Mongolijos vyriausybę dėti daugiau pastangų siekiant įvairinti šalies ekonomiką ir ragina ES padėti šiame procese vykdant tikslinę veiklą bei prevencines ir kitas priemones, pavyzdžiui, vykdant glaudesnį abiejų susitarimo šalių aplinkosaugos politikos koordinavimą; ragina Mongolijos valdžios institucijas ir parlamentą, taip pat visas ES valstybes nares bendradarbiauti ir prisidėti iš esmės stiprinant tarptautinį klimato kaitos režimą vykdant veiksmus pagal Marakešo COP 22 įsipareigojimus;

34.  palankiai vertina tai, kad Mongolija ratifikavo ir laikosi visų su BLS + susijusių konvencijų dėl aplinkos apsaugos ir klimato kaitos; vis dėlto primygtinai ragina Mongoliją vykdyti savo ataskaitų teikimo prievoles pagal JT konvencijas dėl aplinkos apsaugos ir klimato kaitos (CITES, Bazelio ir Stokholmo konvencijos) ir užtikrinti šalies aplinkosaugos teisinės sistemos įgyvendinimą;

35.  atkreipia dėmesį į tai, kad gavybos pramonės įmonės Mongolijoje 2014 m. sukūrė 17 proc. BVP ir sudarė 89 proc. viso šalies eksporto; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina aktyvų Mongolijos dalyvavimą įgyvendinant Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvą (GPSI), kuria siekiama užtikrinti, kad šis sektorius būtų atskaitingesnis ir skaidresnis;

36.  pabrėžia, kad Oyu Tolgoi vario ir aukso kasyklos – tai vienintelis didžiausiais kasybos projektas, kuris nuo 2020 m. turėtų sukurti trečdalį Mongolijos BVP, ir kad Tavan Tolgoi yra didžiausia pasaulyje neišvystyta anglies kasykla; palankiai vertina viešas diskusijas dėl kasybos poveikio aplinkai ir visuomenės dalyvavimą valdant išteklius vietos lygiu;

37.  ragina Mongoliją, siekiant naudos savo piliečiams, plėtoti gamtos išteklių, ypač retų mineralų, nes jie laikomi vis vertingesniais skaitmeninėje pramonėje, gavybą; atkreipia dėmesį į tai, kad ES galėtų atlikti pagalbinį vaidmenį suteikiant technologinę ir finansinę pagalbą siekiant tokios nepriklausomos naudingųjų iškasenų gavybos;

38.  mano, kad investuojant į ateities technologijas bei skaitmeninimą galėtų būti padedama mažinti įvairių Mongolijos regionų išsivystymo skirtumus ir įvairinti ekonomiką; ragina ES ir valstybes nares intensyvinti bendradarbiavimą skaitmeninimo ir naujų technologijų srityje;

39.  pripažįsta, kad kyla didelių sunkumų kovojant su prekyba narkotikais; rekomenduoja, kad ES padėtų stiprinti viešąsias institucijas ir išteklius siekiant spręsti šiuos klausimus;

Prekybos ir ekonominiai santykiai

40.  pažymi, kad ES tapo trečia pagal dydį Mongolijos prekybos partnere ir kad Mongolijos prekės jau patenka į ES rinką netaikant iš esmės jokių muitų tarifų pagal dabartinę bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą;

41.  palankiai vertina tai, kad Mongolija įtraukta į BLS + sistemą;

42.  pažymi, kad Europos investicijos Mongolijoje iki šiol išliko ribotos dėl nepatikimos verslo aplinkos ir informacijos trūkumo;

43.  ragina ES ir Mongoliją intensyvinti santykius prekybos ir investicijų srityse, įskaitant skatinimą informavimo ir informuotumo didinimo priemonėmis, atsižvelgiant į teisines PBS nuostatas; pabrėžia, kad vykdant tokį intensyvinimą turėtų būti visapusiškai laikomasi įsipareigojimų pagal tarptautines konvencijas dėl darbo standartų, gero valdymo, žmogaus teisių ir aplinkos apsaugos standartų;

44.  atsižvelgdamas į tai, ragina toliau plėtoti Europos investicijų banko (EIB) ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) veiklą Mongolijoje;

45.  pabrėžia, kad, norint padidinti investicijų iš ES apimtį, svarbu užtikrinti stabilią verslo bei teisinę aplinką;

46.  atkreipia dėmesį į tiesioginių užsienio investicijų (TUI) sumažėjimą, susijusį su kasybos sektoriumi, kuriam tenka dominuojantis vaidmuo ekonomikoje ir kuris išlieka pagrindiniu nesantaikos veiksniu;

47.  ragina Mongoliją, pasitelkiant užsienio investicijas ir skaidresnę teisinę aplinką, įvairinti savo ekonomiką tam, kad būtų padedama išvengti nestabilių naudingųjų iškasenų rinkų pažeidžiamumo; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina naujus teisės aktus dėl tiesioginių užsienio investicijų (TUI);

48.  ragina toliau integruoti Mongoliją į pasaulio ir regiono ekonomiką įgyvendinant Prerijų kelią, Šilko kelią ir (arba) iniciatyvą „Vienas kelias, viena juosta“ arba TransEurazijos juostą, atsižvelgiant į šalies strateginius interesus ir prioritetus; ragina ES apsvarstyti galimybę dalyvauti šio regiono infrastruktūros ir investicijų programose, be kita ko, kasybos sektoriuje;

Regioninės ir pasaulinės problemos ir bendradarbiavimas

49.  pripažįsta lemiamą vaidmenį, kurį gali atlikti Mongolija, tarp dinamiškos ekonomikos šalių, kaip antai Kinija, Rusija, Pietų Korėja, Japonija ir Vidurinės Azijos šalys, ir tuo pat metu kaip tarpininkė tarp Europos ir Rytų Azijos regiono;

50.  pabrėžia Mongolijos trečiųjų kaimyninių valstybių užsienio politikos koncepciją, kuri apima santykius su ES, sugretintus su konstruktyviais ir intensyviais santykiais su įtakingomis strateginėmis partnerėmis ir tiesioginėmis kaimynėmis – Rusija ir Kinija;

51.  atkreipia dėmesį į Mongolijos draugiškus ir taip pat konkurencingus ekonominiu požiūriu santykius su kitomis regiono šalimis;

52.  atkreipia dėmesį į tai, kad Mongolija rimtai vertina galimos narystės Eurazijos ekonominėje sąjungoje (EES) poveikį; yra susirūpinęs, kad toks žingsnis galėtų sutrukdyti tolesniems politiniams ir prekybos santykiams su ES;

53.  sveikina Mongoliją sėkmingai pirmininkavus 2016 m. Ulan Batore vykusiems ASEM ir ASEP susitikimams, teigiamai vertina parlamentinio aspekto sutvirtinimą ir glaudesnę šių dviejų regionų partnerystę, grindžiamą tokiais visuotinai pripažintais principais, kaip lygybė, tarpusavio pagarba, taip pat žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių propagavimas ir apsauga; palankiai vertina Mongolijos pasiūlymą įsteigti ASEM centrą, įskaitant virtualią / internetinę priemonę;

54.  palankiai vertina tai, kad Mongolija pasiskelbė zona be branduolinių ginklų, kaip oficialiai pripažino JT; ypač palankiai vertina konstruktyvų ir aktyvų Mongolijos vaidmenį daugiašaliuose forumuose skatinant bendradarbiavimą visuotinio branduolinio nusiginklavimo srityje, taip pat humanitarinio įsipareigojimo pasirašymą(10);

55.  palankiai vertina abipusį įsipareigojimą skatinti tarptautinę taiką ir saugumą ir šiomis aplinkybėmis palankiai vertina aktyvų Mongolijos vaidmenį tarptautiniuose daugiašaliuose mechanizmuose, pvz., JT ir ESBO, ir jos indėlį į iniciatyvas siekiant remti taiką ir stabilumą Šiaurės Rytų Azijoje ir už jos ribų, kaip antai Ulan Batoro dialogas dėl Rytų Azijos saugumo;

56.  atkreipia dėmesį į tai, kad Mongolija prisideda prie JT taikos palaikymo veiksmų visame pasaulyje ir teikia mokymo paslaugas tokiose misijose, tuo pačiu metu vis labiau siekiant stiprinti JT politines ir diplomatines galimybes ir atsakomybę siekiant užkirsti kelią konfliktams ir juos spręsti;

57.  teigiamai vertina Mongolijos glaudžiai suderintas su ES derybų ir balsavimo Jungtinėse Tautose ir kituose daugiašaliuose forumuose pozicijas; atsižvelgdamas į tai pabrėžia PBS 8 straipsnio dėl tarptautinio bendradarbiavimo svarbą;

58.  pripažįsta Mongolijos, kaip naujos Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos (JT ŽTT) narės 2016–2018 m., vaidmenį skatinant pagarbą žmogaus teisėms ir ragina ES glaudžiai bendradarbiauti su Mongolija rengiant ir įgyvendinant JT ŽTT darbą;

59.  palankiai vertina tai, kad Mongolija ratifikavo Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statutą, ir ragina Mongoliją ratifikuoti Kampalos pakeitimus, pagal kuriuos laiku apibrėžta ir nustatyta procedūra, susijusi su Teismo jurisdikcija dėl agresijos nusikaltimų nagrinėjimo;

60.  giria Mongoliją už jos pastangas propaguoti demokratiją, teisinės valstybės principą ir žmogaus teises šalyse, kurios yra Mongolijos kaimynystėje ir siekia demokratinių pokyčių; ragina ES taip pat įtraukti Mongoliją ir siekti ad hoc sinergijos įgyvendinant regionines programas Vidurinėje Azijoje, dėmesį sutelkiant į minėtus pokyčius;

61.  giria Mongoliją už jos vaidmenį suburiant mokslininkus iš abiejų Korėjų, Kinijos ir Rusijos, taip pat rengiant šeimų, kurios išskirtos dėl Korėjos pusiasalio padalijimo, susijungimus;

62.  remia Mongolijos pareikštą siekį 2022 m. tapti JT Saugumo Tarybos nare;

o
o   o

63.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei, valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams ir Mongolijos vyriausybei bei Mongolijos Didžiajam Valstybės Churalui (parlamentui).

(1) OL C 280 E, 2006 11 18, p. 49.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0121.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0458.
(4) OL C 36, 2016 1 29, p. 126.
(5) OL C 407, 2016 11 4, p. 35.
(6) OL C 249 E, 2013 8 30, p. 41.
(7) OL C 440, 2015 12 30, p. 97.
(8) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0424.
(9) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0032.
(10) http://www.icanw.org/pledge/

Teisinė informacija - Privatumo politika