Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0202(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0007/2017

Ingivna texter :

A8-0007/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/02/2017 - 7.6

Antagna texter :

P8_TA(2017)0034

Antagna texter
PDF 232kWORD 41k
Onsdagen den 15 februari 2017 - Strasbourg
Överenskommelse om handel med civila flygplan (bilaga om produkttäckning) ***
P8_TA(2017)0034A8-0007/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 februari 2017 om förslaget till rådets beslut om slutandet, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet (2015) om ändring av bilagan till överenskommelsen om handel med civila flygplan (11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (11018/2016),

–  Med beaktande av protokollet (2015) om ändring av bilagan till överenskommelsen om handel med civila flygplan (11019/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0391/2016),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8‑0007/2017),

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy