Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2313(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0026/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0026/2017

Συζήτηση :

PV 14/02/2017 - 17
CRE 14/02/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2017 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0037

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 470kWORD 70k
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο
Έκθεση του 2016 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
P8_TA(2017)0037A8-0026/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (2016/2313(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο για την προσαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που μονογραφήθηκε στις 18 Ιουλίου 2016 και υπογράφηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη υπέβαλε αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης-20ής Ιουνίου 2003 για τα Δυτικά Βαλκάνια και το παράρτημα που επισυνάπτεται με τίτλο «Θεματολόγιο της Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά Βαλκάνια: Πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας της ΕΕ, της 13ης Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ - Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (ΚΕΣΣ), που έλαβε χώρα στο Σεράγεβο στις 5-6 Νοεμβρίου 2015, και τις πρώτες συνεδριάσεις του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (SAC) και της Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 17 Δεκεμβρίου 2015, αντιστοίχως,

–  έχοντας υπόψη την τελική διακήρυξη της προεδρίας της Διάσκεψης των Δυτικών Βαλκανίων που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 4 Ιουλίου 2016, καθώς και τις συστάσεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τη σύνοδο κορυφής των Παρισίων του 2016,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου / Ύπατης Εκπροσώπου (ΑΕ/ΥΕ) και του Επιτρόπου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση, της 1ης Αυγούστου 2016, σχετικά με τη συμφωνία των αρχών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για τα βασικά μέτρα για την πορεία της χώρας προς την ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την από 17ης Σεπτεμβρίου 2016 κοινή δήλωση της ΑΕ/ΥΕ και του Επιτρόπου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για την ημέρα της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Ανακοίνωση του 2016 για την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ» (COM(2016)0715), η οποία συνοδευόταν από το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Bosnia and Herzegovina 2016 Report» («Έκθεση του 2016 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη») (SWD(2016)0365),

–  έχοντας υπόψη την Ειδική Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Προενταξιακή βοήθεια της ΕΕ για την ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων στα Δυτικά Βαλκάνια: μετα-έλεγχος»(1),

–  έχοντας υπόψη την Πεντηκοστή Έκθεση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, του Ύπατου Εκπροσώπου για την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη(2),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Νοεμβρίου 2016, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, από τον Α.Ε. João Vale de Almeida, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη, στο πλαίσιο της συζήτησης του Συμβουλίου Ασφαλείας για την κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο των μεταρρυθμίσεων για τη Bοσνία-Ερζεγοβίνη για την περίοδο 2015-2018, που εγκρίθηκε τον Ιούλιο 2015, και τον Μηχανισμό Συντονισμού που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών της Bοσνίας-Ερζεγοβίνης και τις κυβερνήσεις της Ομοσπονδίας της Bοσνίας-Ερζεγοβίνης και της Σερβικής Δημοκρατίας στη Bοσνία-Ερζεγοβίνη, στις 23 Αυγούστου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη χώρα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0026/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διατηρεί τη δέσμευσή της όσον αφορά την ενωσιακή προοπτική της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και την εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και ενότητα της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην πορεία ένταξης στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να διατυπώσει τη γνώμη της για την αίτηση προσχώρησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Δεκεμβρίου 2016, στο Σεράγεβο, ο Επίτροπος της ΕΕ για την πολιτική γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση παρέδωσε το ερωτηματολόγιο στις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναστολή των αυτόνομων εμπορικών μέτρων θα αρθεί μετά την υπογραφή και προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου για την προσαρμογή της ΣΣΣ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με το μεταρρυθμιστικό θεματολόγιο για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την περίοδο 2013-2018 οι αρχές, σε όλα τα επίπεδα, αναγνώρισαν την επείγουσα ανάγκη κίνησης μιας διαδικασίας αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού της οικονομίας με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενθάρρυνση της βιώσιμης, αποδοτικής, κοινωνικά δίκαιης και σταθερής οικονομικής ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει αποδείξει την προσήλωση και την προθυμία της να αναλάβει περαιτέρω κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις, αναγκαίες για τη μείωση του ποσοστού ανεργίας, το οποίο συνεχίζει να είναι υπερβολικά υψηλό μεταξύ των νέων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ανεξάρτητο, λειτουργικό και σταθερό δικαστικό σύστημα είναι σημαντικό για να διασφαλιστούν το κράτος δικαίου και η πρόοδος στην πορεία για την προσχώρηση στην ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένουν οι προκλήσεις ως προς τη βιωσιμότητα της διαδικασίας συμφιλίωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ θα επιτρέψει την περαιτέρω συμφιλίωση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν έχει ακόμη εφαρμόσει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) στις υποθέσεις Sejdić-Finci, Zornić και Pilav·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη η διαφθορά, ακόμη και στο υψηλότερο επίπεδο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 74 000 εσωτερικά εκτοπισμένοι και ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός προσφύγων από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στις γειτονικές χώρες, σε ολόκληρη την Ευρώπη και παγκοσμίως, καθώς και 6 808 αγνοούμενοι·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση είναι ουσιώδους σημασίας για τη δημιουργία και την προώθηση μιας ανεκτικής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας, καθώς και για την ενθάρρυνση της πολιτιστικής, θρησκευτικής και εθνικής κατανόησης στη χώρα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο (Espoo, 1991)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι (εν δυνάμει) υποψήφιες χώρες κρίνονται βάσει των επιδόσεών τους και η ταχύτητα και η ποιότητα των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων καθορίζει το χρονοδιάγραμμα προσχώρησης·

1.  εκφράζει ικανοποίηση για την εξέταση από το Συμβούλιο της αίτησης προσχώρησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην ΕΕ και την παράδοση του ερωτηματολογίου, και αναμένει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής σχετικά με τα υπέρ και τα κατά της αίτησης προσχώρησης· καλεί τις αρμόδιες αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε όλα τα επίπεδα να δεσμευτούν ενεργά στην εν λόγω διαδικασία και να συνεργαστούν και να συντονιστούν για τη συμμετοχή στη διαδικασία γνωμοδότησης της Επιτροπής, παρέχοντας ένα ενιαίο και συνεκτικό σύνολο απαντήσεων στις ερωτήσεις της Επιτροπής· επισημαίνει ότι η διαδικασία αυτή θα λειτουργήσει και ως απόδειξη της λειτουργικότητας του κράτους· επαναλαμβάνει ότι η διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ αποτελεί μια διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς, που συμπεριλαμβάνει όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες·

2.  εκτιμά και επικροτεί τον ρόλο της τριμερούς Προεδρίας, ως σημαντικού παράγοντα δημιουργίας κινήτρων για όλους τους υπόλοιπους θεσμικούς παράγοντες σε όλα τα επίπεδα, ώστε να καταβάλουν προσπάθειες για την εκπλήρωση του αντίστοιχου ρόλου τους στη συνολική διαδικασία προσέγγισης της χώρας στην ΕΕ·

3.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού θεματολογίου για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την περίοδο 2015-2018, καθώς και την αποφασιστικότητα της χώρας να προχωρήσει σε περαιτέρω θεσμικές και κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις· υπενθυμίζει ότι η ανανεωμένη προσέγγιση της ΕΕ απέναντι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη οφείλεται στο δύσκολο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στη χώρα και στην αυξανόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών· σημειώνει ότι η κατάσταση έχει κάπως βελτιωθεί αλλά τονίζει ότι η εναρμονισμένη και αποτελεσματική εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού θεματολογίου, σε ευθυγράμμιση με το σχέδιο δράσης, είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί πραγματική αλλαγή σε ολόκληρη τη χώρα και να υπάρξει απτή βελτίωση της ζωής όλων των πολιτών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

4.  ζητεί να διατηρηθεί η μεταρρυθμιστική ορμή, προκειμένου να μετασχηματιστεί η Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε ένα πλήρως αποτελεσματικό, χωρίς αποκλεισμούς και λειτουργικό κράτος δικαίου, που θα διασφαλίζει την ισότητα και τη δημοκρατική εκπροσώπηση όλων των λαών που απαρτίζουν τη χώρα και των πολιτών της· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι κοινές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες συχνά εξακολουθούν να παρεμποδίζονται από εθνοτικές και πολιτικές διαιρέσεις που προκαλούνται από βαθιά ριζωμένες διαλυτικές τάσεις, οι οποίες εμποδίζουν την ομαλή δημοκρατική εξέλιξη, και μέσω της περαιτέρω πολιτικοποίησης των δημόσιων διοικήσεων· τονίζει επίσης ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν θα έχει επιτυχή υποψηφιότητα για ένταξη στην ΕΕ, εάν δεν υπάρξουν οι κατάλληλες θεσμικές προϋποθέσεις· προτρέπει όλους τους πολιτικούς ηγέτες να εργαστούν για την εφαρμογή των αναγκαίων αλλαγών, περιλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της εκλογικής νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις αρχές που διατυπώθηκαν στα προηγούμενα ψηφίσματά του και στις οποίες περιλαμβάνονται οι αρχές του ομοσπονδιακού χαρακτήρα, της αποκέντρωσης και της νόμιμης εκπροσώπησης, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να θέτουν υποψηφιότητα, να εκλέγονται και να υπηρετούν σε όλα τα πολιτικά επίπεδα, τούτο δε επί ίσοις όροις· θεωρεί ότι είναι ουσιώδους σημασίας να διατηρηθεί η συναίνεση για την ενσωμάτωση στην ΕΕ και να προωθηθεί με συντονισμένο τρόπο το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης· τονίζει επίσης την ανάγκη για τη διατήρηση αποτελεσματικής εστίασης στις κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν προτεραιότητα·

5.  επικροτεί τη συμφωνία για τη δημιουργία ενός μηχανισμού συντονισμού για θέματα ΕΕ, που αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας της ενταξιακής διαδικασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ, και καθιστά δυνατή την καλύτερη αλληλεπίδραση με την ΕΕ· ζητεί την ταχεία εφαρμογή της συμφωνίας αυτής· ζητεί επίσης την αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης και με την ΕΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ευθυγράμμιση και εφαρμογή του κεκτημένου, και να δίδονται ικανοποιητικές απαντήσεις στις ερωτήσεις της Επιτροπής καθ’ όλη τη διαδικασία γνωμοδότησης· κρίνει απαράδεκτο το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης προσπαθεί να καθιερώσει παράλληλους διαύλους επικοινωνίας εγκρίνοντας διατάξεις για την άμεση παροχή στοιχείων στην Επιτροπή· ζητά να ενισχυθούν περαιτέρω ο ρόλος και οι δυνατότητες της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, με σκοπό να αναλάβει πλήρως τις συντονιστικές αρμοδιότητές της, στο πλαίσιο της υλοποίησης της ΣΣΣ και, συνολικά, στη διαδικασία προσχώρησης·

6.  εκφράζει ικανοποίηση για την υπογραφή του πρωτοκόλλου για την προσαρμογή της ΣΣΣ, που άρχισε να εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Φεβρουαρίου 2017, επαναφέροντας αυτομάτως τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα που είχαν ανασταλεί από την 1η Ιανουαρίου 2016· προσβλέπει στην ταχεία και ομαλή κύρωση του πρωτοκόλλου·

7.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ο εσωτερικός κανονισμός της ΚΕΣΣ δεν έχει ακόμη εγκριθεί, λόγω των προσπαθειών εισαγωγής σε αυτόν ενός κανόνα εθνικής αρνησικυρίας, ως συνέπεια των οποίων η Βοσνία-Ερζεγοβίνη παραμένει η μόνη χώρα της διεύρυνσης όπου δεν έγινε δυνατή η ομαλή σύσταση του σώματος αυτού· παροτρύνει τους προεδρεύοντες φορείς του κοινοβουλίου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να βρουν χωρίς καθυστέρηση μια λύση ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του θεσμικού και νομικού πλαισίου της ΕΕ και να είναι δυνατή η ουσιαστική κοινοβουλευτική εποπτεία της ενταξιακής διαδικασίας· υπενθυμίζει ότι η ΣΣΣ επιβάλλει την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού και ότι η μη έγκρισή του έρχεται σε άμεση αντίθεση με την εφαρμογή της ΣΣΣ·

8.  εκφράζει ικανοποίηση για ορισμένες βελτιώσεις της εκλογικής νομοθεσίας που είναι σύμφωνες με τις συστάσεις του ΟΑΣΕ-ΓΔΘΔΑ· σημειώνει ότι οι τοπικές εκλογές της 2ας Οκτωβρίου 2016, διενεργήθηκαν σε γενικές γραμμές κανονικά· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, μετά από έξι χρόνια, οι πολίτες του Μόσταρ δεν μπορούν ακόμη να ασκήσουν το δημοκρατικό δικαίωμά τους να εκλέξουν τους τοπικούς εκπροσώπους τους, λόγω των συνεχιζόμενων διαφωνιών μεταξύ πολιτικών ηγετών· ζητεί την ταχεία εφαρμογή της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου για το Μόσταρ, τροποποιώντας την εκλογική νομοθεσία και το καθεστώς της πόλης· καταδικάζει απερίφραστα την απαράδεκτη βία κατά εκλογικών υπαλλήλων στο Στόλατς και καλεί τις αρμόδιες αρχές να δώσουν λύση στην κατάσταση με σεβασμό του κράτους δικαίου, διερευνώντας όλες τις πράξεις βίας και εκλογικών παρατυπιών και ασκώντας διώξεις κατά των δραστών· σημειώνει την ακύρωση των εκλογών στο Στόλατς από την κεντρική εκλογική επιτροπή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και ζητεί να διενεργηθούν επαναληπτικές εκλογές βάσει δημοκρατικών προτύπων, με ειρηνικό τρόπο και σε πνεύμα ανοχής·

9.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η δηλωθείσα πολιτική δέσμευση για την καταπολέμηση της διαφθοράς δεν μεταφράστηκε σε απτά αποτελέσματα· υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει ιστορικό για μεγάλης σοβαρότητας υποθέσεις και ότι το νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της συστημικής διαφθοράς, όπως σε σχέση με τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, τις δημόσιες προμήθειες, τις συγκρούσεις συμφερόντων και τη δήλωση περιουσιακών στοιχείων είναι αδύναμο και ανεπαρκές· αναγνωρίζει την πρόοδο όσον αφορά την υιοθέτηση σχεδίων δράσης κατά της διαφθοράς και τη δημιουργία οργάνων πρόληψης της διαφθοράς στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, και ζητεί τη συνεπή και ταχεία εφαρμογή αυτών των αποφάσεων· σημειώνει με ανησυχία ότι ο κατακερματισμός και η αδύναμη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων κατά της διαφθοράς· ζητεί μεγαλύτερη επαγγελματική εξειδίκευση στην αστυνομία και το δικαστικό σώμα, μέσω κατάλληλων διαύλων συντονισμού· τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ιστορικό αποτελεσματικών ελέγχων των πολιτικών κομμάτων και της χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών, να αναπτυχθούν διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και να εξαλειφθεί η διαφθορά στον κλάδο των δημόσιων προμηθειών·

10.  τονίζει ότι τα αποτελέσματα της απογραφής του 2013 αποτελούν σημαντική βάση για την παροχή ικανοποιητικής απάντησης στο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής και είναι ουσιώδους σημασίας για αποτελεσματικό κοινωνικοοικονομικό σχεδιασμό· εκφράζει ικανοποίηση για την τελική αξιολόγηση της Διεθνούς Επιχείρησης Παρακολούθησης, στην οποία διαπιστώνεται ότι η απογραφή στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη πραγματοποιήθηκε στο σύνολό της σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Σερβική Δημοκρατία στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη αρνήθηκε να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα της απογραφής ως νόμιμα, και ότι οι αρχές της Σερβικής Δημοκρατίας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη δημοσίευσαν τα δικά τους αποτελέσματα, τα οποία διαφέρουν από τα αποτελέσματα που επιβεβαιώθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· προτρέπει τις αρχές της Σερβικής Δημοκρατίας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να επανεξετάσουν την προσέγγισή τους· καλεί τις στατιστικές υπηρεσίες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να κάνουν σημαντικά βήματα προόδου στον καίριο αυτόν τομέα και να ευθυγραμμίσουν τις στατιστικές και τις μεθοδολογίες τους με τα πρότυπα της Eurostat·

11.  υπενθυμίζει ότι μια επαγγελματική, αποδοτική και αξιοκρατική δημόσια διοίκηση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της διαδικασίας ένταξης για οποιαδήποτε χώρα φιλοδοξεί να γίνει κράτος μέλος της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για τον συνεχιζόμενο κατακερματισμό και την πολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης, η οποία εμποδίζει τις θεσμικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και καθιστά την παροχή των δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες δυσκίνητη και δαπανηρή· ζητεί, κατεπειγόντως, μια πιο εναρμονισμένη προσέγγιση στη χάραξη πολιτικής και τον συντονισμό μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης, την αποπολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης και όλου του δημόσιου τομέα, καλύτερο μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό και μια σαφή στρατηγική για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών·

12.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη κατάτμηση σε τέσσερα διαφορετικά νομικά συστήματα· τονίζει την ανάγκη να καλυφθούν με ταχύτητα οι εναπομένουσες ελλείψεις στο δικαστικό σώμα, να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, μεταξύ άλλων με την αποπολιτικοποίησή του, να καταπολεμηθεί η διαφθορά στο δικαστικό σώμα και να εφαρμοστούν επαρκείς διαδικασίες για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων· ζητεί την ταχεία έγκριση του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του τομέα της δικαιοσύνης για την περίοδο 2014-2018· ζητεί την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των παιδιών και την αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα παιδιά· εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση του νόμου περί δωρεάν νομικής βοήθειας σε κρατικό επίπεδο και την εισαγωγή κατευθυντήριων γραμμών από το Aνώτατο Δικαστικό και Εισαγγελικό Συμβούλιο για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων, τη σύνταξη σχεδίων περί ακεραιότητας και τη θέσπιση πειθαρχικών μέτρων·

13.  ζητεί να ενισχυθεί η συνολική αποδοτικότητα του δικαστικού σώματος, την αύξηση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας στη διαδικασία επιλογής νέων δικαστών και εισαγγελέων, καθώς και την ενίσχυση των μηχανισμών λογοδοσίας και ακεραιότητας στο δικαστικό σώμα· υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών πρόληψης των συγκρούσεων συμφερόντων και καθιέρωσης μηχανισμών για τη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών εκθέσεων και των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων στο δικαστικό σώμα· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο δομημένος διάλογος για τη δικαιοσύνη στην αντιμετώπιση των αδυναμιών στο δικαστικό σώμα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· ζητεί μια νομοθετική λύση που θα επιτρέψει την καταγραφή της αποδοτικότητας όσον αφορά τη διαχείριση υποθέσεων σε όλη την επικράτεια της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

14.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός των αποφάσεων του συνταγματικού δικαστηρίου δεν εφαρμόζονται, μεταξύ των οποίων η απόφαση για τον σεβασμό του στοιχειώδους δημοκρατικού δικαιώματος των κατοίκων του Μόσταρ να ψηφίζουν σε τοπικές εκλογές· ζητεί την ταχεία εφαρμογή όλων αυτών των αποφάσεων· επισημαίνει, ιδίως, την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου για την ημέρα της Σερβικής Δημοκρατίας, η οποία απορρίφθηκε στο δημοψήφισμα που έγινε στις 25 Σεπτεμβρίου 2016· θεωρεί το γεγονός αυτό σοβαρή παραβίαση της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον και επίθεση στο δικαστικό σώμα και στο κράτος δικαίου· τονίζει την ανάγκη για διάλογο και όχι για μονομερείς πρωτοβουλίες· τονίζει ότι η ρητορική και οι ενέργειες εθνικιστικού και λαϊκιστικού χαρακτήρα αποτελούν σοβαρά εμπόδια για την ανάπτυξη και ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου και του συνταγματικού πλαισίου της χώρας είναι υψίστης σημασίας για την προώθηση της πορείας προς την ΕΕ και για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη·

15.  καταδικάζει απερίφραστα τον νόμο περί τάξης που εξακολουθεί να ισχύει στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και ο οποίος υπονομεύει τα θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, καθώς και τις διατάξεις για τη θανατική ποινή στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· ζητεί την πλήρη εφαρμογή του νόμου για την ελευθερία πρόσβασης στις πληροφορίες· παροτρύνει τις αρχές να εφαρμόσουν γρήγορα το συμπληρωματικό πρωτόκολλο της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο σχετικά με την ποινικοποίηση των πράξεων ρατσιστικού και ξενοφοβικού χαρακτήρα που διαπράττονται μέσω συστημάτων υπολογιστών·

16.  καλεί τους ηγέτες όλων των πλευρών να απέχουν από διχαστική, εθνικιστική και αποσχιστική ρητορική που δημιουργεί πόλωση στην κοινωνία, και από ενέργειες που συνιστούν προκλήσεις για τη συνοχή, την κυριαρχία και την ακεραιότητα της χώρας· τους παροτρύνει, αντιθέτως, να προβούν σε σοβαρές μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την κοινωνικοοικονομική κατάσταση όλων των πολιτών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, θα δημιουργήσουν ένα δημοκρατικό και χωρίς αποκλεισμούς κράτος με εύρυθμη λειτουργία και θα φέρουν τη χώρα πιο κοντά στην ΕΕ·

17.  υπογραμμίζει τη σημασία της πρόσφατης απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά με την αρχή των συνιστώντων κρατών και της ισότητας των τριών λαών που απαρτίζουν τη χώρα να εκλέγουν δικούς τους νόμιμους πολιτικούς εκπροσώπους βάσει νόμιμης και αναλογικής εκπροσώπησης στη Βουλή των Αντιπροσώπων του Κοινοβουλίου της Ομοσπονδίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

18.  διαπιστώνει ικανοποιητική συνεργασία για υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) και ενθαρρύνει την αύξηση της περιφερειακής συνεργασίας όσον αφορά την εκδίκαση υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι εφαρμόζονται διαφορετικά νομικά πρότυπα κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι αντιμετωπίζεται η συσσώρευση υποθέσεων εγχώριων εγκλημάτων πολέμου και ότι επιτεύχθηκε κάποια περαιτέρω πρόοδος στην επιτυχή δίωξη των εγκλημάτων πολέμου που αφορούν υποθέσεις σεξουαλικής βίας· εκφράζει ικανοποίηση για τη συμφωνία μεταξύ της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της Εισαγγελίας και των δικαστηρίων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε σχέση με τη διεκπεραίωση υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου·

19.  καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση της Εθνικής Συνέλευσης της Σερβικής Δημοκρατίας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τον Οκτώβριο 2016, με την οποία εκφραζόταν η εκτίμησή της σε πρώην ηγέτες της Σερβικής Δημοκρατίας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη που καταδικάστηκαν για εγκλήματα πολέμου· ζητεί, επειγόντως, να προωθηθεί ο σεβασμός στα θύματα των εγκλημάτων πολέμου και η συμφιλίωση· υπενθυμίζει σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και στα θεσμικά όργανα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ότι είναι ευθύνη τους να αξιολογήσουν αντικειμενικά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου, προς όφελος της αλήθειας και της συμφιλίωσης και να αποφύγουν τη χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης για πολιτικές σκοπιμότητες·

20.  επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη δίωξη των εγκλημάτων πολέμου που αφορούν υποθέσεις σεξουαλικής βίας και καλεί τις αρμόδιες αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να ενισχύσουν περαιτέρω την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα της σχετιζόμενης με τον πόλεμο σεξουαλικής βίας, προσφέροντας, μεταξύ άλλων, δωρεάν νομική συνδρομή, ενισχύοντας τις ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες και βελτιώνοντας τις αποζημιώσεις και την παρακολούθηση· ζητεί να δοθούν εγγυήσεις ότι τα δικαιώματα αποζημίωσης των θυμάτων αυτών θα αναγνωριστούν κατά τρόπο ομοιόμορφο·

21.  διαπιστώνει κάποια πρόοδο όσον αφορά τους πρόσφυγες και τους εσωτερικά εκτοπισμένους λόγω του πολέμου της Βοσνίας, από την άποψη της εκ μέρους τους ανάκτησης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και κατοχής καθώς και της ανακατασκευής κατοικιών· καλεί τις αρμόδιες αρχές να διευκολύνουν τη βιώσιμη επιστροφή τους, καθώς και την πρόσβασή τους στην υγειονομική περίθαλψη, την απασχόληση, την κοινωνική πρόνοια και την εκπαίδευση, και να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην αποζημίωση για απώλεια περιουσίας που δεν μπορεί να επιστραφεί·

22.  εκφράζει ανησυχία για τον επίμονα υψηλό αριθμό των αγνοουμένων εξαιτίας του πολέμου· καλεί τις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν αποφασιστικότερα το ζήτημα της άγνωστης μοίρας των αγνοουμένων, μεταξύ άλλων με τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο οντοτήτων· τονίζει ότι η επίλυση του ζητήματος αυτού είναι υψίστης σημασίας για τη συμφιλίωση και τη σταθερότητα στην περιοχή·

23.  εκφράζει ανησυχία για την κατάσταση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ενός από τους τομείς που πλήττονται περισσότερο από τη διαφθορά στη χώρα· ζητεί από τις αρχές να μεριμνούν ώστε να προλαμβάνονται οι διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη·

24.  σημειώνει ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος· εκφράζει, ωστόσο, ανησυχίες για την απουσία συνεκτικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, λόγω των πολυάριθμων σχεδίων δράσης από τις διάφορες υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε διαφορετικά επίπεδα· υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης του πλαισίου για τη συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών· επιδοκιμάζει τις κοινές έρευνες, αλλά ζητεί πιο συντονισμένη λειτουργία και καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών· ζητεί την ενίσχυση των ικανοτήτων των οργάνων επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα καταπολέμησης της τρομοκρατίας· καλεί τις αρμόδιες αρχές να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να αναβαθμίσουν τις ικανότητες για τη διεξαγωγή οικονομικών ερευνών· εκφράζει ικανοποίηση για την υπογραφή της συμφωνίας επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας με την Europol με σκοπό την καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και του σχεδιασμού κοινών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων· ενθαρρύνει τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας και με την Eurojust·

25.  υπογραμμίζει την ανάγκη βελτιώσεων στον αγώνα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· καλεί την ομοσπονδιακή διοικητική οντότητα να προβεί σε άμεσες αλλαγές στον ποινικό κώδικα που θα απαγορεύουν κάθε μορφή εμπορίας ανθρώπων, τα θύματα της οποίας είναι γυναίκες και κορίτσια σε ποσοστό 80%·

26.  ζητεί να ενισχυθούν οι μηχανισμοί συλλογής, ανταλλαγής και ανάλυσης δεδομένων για τη μετανάστευση, καθώς τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν αύξηση των ατόμων που εισέρχονται στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη από χώρες υψηλού μεταναστευτικού κινδύνου· καλεί τις αρμόδιες αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να μεταχειρίζονται όλους τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που υποβάλλουν αίτηση ασύλου ή διέρχονται από το έδαφός της σύμφωνα με το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο και να αναπτύξουν περαιτέρω το κανονιστικό πλαίσιο για τη μετανάστευση και το άσυλο ώστε να βελτιωθεί η διοργανική συνεργασία και να συγκροτηθούν οι αναγκαίες ικανότητες· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται για ζητήματα σχετικά με τη μετανάστευση σε συνεργασία με όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση των ευρωπαϊκών και διεθνών κανόνων και προτύπων·

27.  επισημαίνει ότι η πόλωση που επικρατεί στη χώρα, σε συνδυασμό με την επιδείνωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, ιδίως για τους νέους, αυξάνει τον κίνδυνο εξάπλωσης του ριζοσπαστισμού· ζητεί την επείγουσα ενίσχυση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και τη λήψη περαιτέρω μέτρων για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την ανακοπή της ροής ξένων μαχητών, καθώς και διαύλων μη ανιχνεύσιμων χρημάτων που προορίζονται για περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση, μεταξύ άλλων μέσω της στενής συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών και των χωρών της περιοχής, καθώς και με την επιβολή των σχετικών νόμων· ζητεί καλύτερο συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών και της αστυνομίας· ενθαρρύνει την αποφασιστική δράση για τη διαλεύκανση και την εκδίκαση υποθέσεων ρητορικής μίσους και τη διάδοση εξτρεμιστικών ιδεολογιών με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης· ζητά την ταχεία καθιέρωση προγραμμάτων για την αποριζοσπαστικοποίηση και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης της νεολαίας, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, μέσω ολοκληρωμένης εκπαίδευσης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να αποδομηθούν οι αφηγήσεις ριζοσπαστικοποίησης και να οικοδομηθεί κοινωνική συνοχή μεταξύ των παιδιών και των νέων· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική πολιτική διαδικασία· προτρέπει τις αρμόδιες αρχές να καταπολεμήσουν τον θρησκευτικό εξτρεμισμό· σημειώνει με ανησυχία την ύπαρξη ριζοσπαστικοποιημένων κοινοτήτων σε όλη τη χώρα και υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τον σημαντικό ρόλο των θρησκευτικών ηγετών, των δασκάλων και του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα· τονίζει επίσης την ανάγκη να διατεθούν μέσα για την αποκατάσταση και επανένταξη στην κοινωνία και να αναβαθμιστούν και να βελτιωθούν τα μέσα για την αποριζοσπαστικοποίηση·

28.  σημειώνει την ενεργό συμμετοχή της κοινής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και την άμυνα στην προσπάθεια εξασφάλισης του δημοκρατικού ελέγχου των ενόπλων δυνάμεων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· σημειώνει με ανησυχία τα μεγάλα αποθέματα παράνομα κατεχόμενων και μη καταγεγραμμένων όπλων και πυρομαχικών από τον πληθυσμό και ζητεί την ολική εξάλειψη της παράνομης κατοχής όπλων· εκφράζει επίσης ανησυχία για την για την ακατάλληλη αποθήκευση μεγάλων αποθεμάτων όπλων και πυρομαχικών υπό την ευθύνη των ενόπλων δυνάμεων· υπογραμμίζει τη σημασία της αντιμετώπισης της εμπορίας και διακίνησης όπλων και ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην κατεύθυνση αυτή· ζητεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με σκοπό την αντιμετώπιση των υπόλοιπων προκλήσεων για την εκκαθάριση της χώρας από τις νάρκες μέχρι το 2019·

29.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η δημόσια συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και η ουσιαστικότερη συμμετοχή των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των νέων, στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ· ζητεί εκ νέου την εφαρμογή διαφανών και χωρίς αποκλεισμούς μηχανισμών δημόσιων διαβουλεύσεων με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, καθώς και διαφανών και αμερόληπτων διαδικασιών για τη χορήγηση δημόσιας χρηματοδότησης σε ΟΚΠ· επισημαίνει ότι η κοινωνία των πολιτών είναι κατακερματισμένη και θεσμικά και οικονομικά αδύναμη, γεγονός που έχει επιπτώσεις στη βιωσιμότητα και την ανεξαρτησία της· ζητεί την περαιτέρω υποστήριξη από την ΕΕ, τη βελτίωση των μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης και των ΟΚΠ, συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης ενός στρατηγικού πλαισίου συνεργασίας, καθώς και πιο συγκεκριμένη συμμετοχή των ΟΚΠ στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ· καταδικάζει τις επανειλημμένες εκστρατείες δυσφήμισης και τις βίαιες επιθέσεις σε εκπροσώπους ΟΚΠ και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

30.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ουσιαστική βελτίωση των στρατηγικών, νομικών, θεσμικών και πολιτικών πλαισίων σχετικά με την τήρηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου· απευθύνει έκκληση για την υιοθέτηση μιας στρατηγικής σε επίπεδο χώρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μη εφαρμογή διακρίσεων και για τη θέσπιση περαιτέρω μέτρων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των διεθνών πράξεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει υπογράψει και κυρώσει η Βοσνία-Ερζεγοβίνη· ζητεί την ταχεία έγκριση του νόμου για τη μεταρρύθμιση του θεσμού του Διαμεσολαβητή στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη· ζητεί να τηρηθούν οι συστάσεις της Διεθνούς Συντονιστικής Επιτροπής και της Επιτροπής της Βενετίας κατά την έγκριση του νόμου αυτού· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το γραφείο του Διαμεσολαβητή δεν λειτουργεί σωστά, κυρίως λόγω της έλλειψης επαρκών ανθρώπινων πόρων και σοβαρών οικονομικών περιορισμών· καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε ομοσπονδιακό επίπεδο και στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να διευκολύνουν το έργο του Διαμεσολαβητή ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

31.  διατυπώνει ανησυχίες για τις συνεχιζόμενες διακρίσεις σε βάρος των ανθρώπων με αναπηρία, στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη· ζητεί την υιοθέτηση ενιαίου εθνικού σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία· ζητεί την ανάπτυξη μιας συνολικής και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη και την εκπροσώπηση της κοινότητας των Ρομά· ζητεί καλύτερη στοχοθέτηση της κοινωνικής αρωγής προκειμένου να καλύπτει τους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς· επικροτεί το γεγονός ότι ορισμένες κυβερνήσεις και κοινοβούλια έχουν αρχίσει να συζητούν τα δικαιώματα των ΛOAΔM και την εκπόνηση ειδικών μέτρων για την προστασία τους· ζητεί να εγγυηθούν οι αρχές την ασφάλεια και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι των ΛΟΑΔΜ· χαιρετίζει τις αλλαγές στη νομοθεσία της Bοσνίας-Ερζεγοβίνης για την καταπολέμηση των διακρίσεων, με τη διεύρυνση του πεδίου αναφοράς και στις διακρίσεις λόγω ηλικίας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου· ζητεί την ουσιαστική επιβολή της συμφωνίας αυτής· εκφράζει ικανοποίηση για την ενσωμάτωση της καταπολέμησης των εγκλημάτων μίσους στις τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα της Ομοσπονδίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· προτρέπει να συμπεριληφθούν μαθήματα σχετικά με τα εγκλήματα μίσους στα προγράμματα σπουδών και κατάρτισης των αστυνομικών, των εισαγγελέων και των δικαστών, και ζητεί τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ της αστυνομίας και των δικαστικών οργάνων για τη δίωξη υποθέσεων εγκλημάτων μίσους· ζητεί για άλλη μία φορά την κατάργηση της διάταξης σχετικά με τη θανατική ποινή στο Σύνταγμα της διοικητικής οντότητας της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

32.  ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για να ενισχυθούν περαιτέρω τα συστήματα προστασίας των παιδιών, ώστε να αποφευχθεί και να αντιμετωπιστεί η βία, η κακοποίηση, η παραμέληση και η εκμετάλλευση των παιδιών· συνιστά να αυξηθούν οι πόροι που διατίθενται για την πρόληψη και περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ κοινοτήτων και κυβέρνησης για την προστασία των παιδιών· ζητεί να εφαρμοστεί το Σχέδιο Δράσης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για τα Παιδιά, για την περίοδο 2015-2018·

33.  σημειώνει ότι έχει σε μεγάλο βαθμό τεθεί σε ισχύ το νομικό πλαίσιο για την προστασία των μειονοτήτων και είναι σύμφωνο με τη σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων· χαιρετίζει την επανενεργοποίηση του Συμβουλίου Εθνικών Μειονοτήτων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην ομοσπονδιακή διοικητική οντότητα· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, λόγω της συνεχιζόμενης έλλειψης συντονισμού μεταξύ του κράτους και των διοικητικών οντοτήτων, δεν εφαρμόζεται η υφιστάμενη νομοθεσία και δεν έχει εγκριθεί ακόμη η στρατηγική πλατφόρμα κρατικού επιπέδου για τις εθνικές μειονότητες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εθνικές μειονότητες συνεχίζουν να έχουν περιορισμένη παρουσία και συμμετοχή στις πολιτικές και δημόσιες συζητήσεις και στα μέσα ενημέρωσης·

34.  ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και δημόσια ζωή και την απασχόληση, για τη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών συνολικά· σημειώνει ότι έχουν σε μεγάλο βαθμό τεθεί σε ισχύ νομικές διατάξεις για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, η εφαρμογή τους όμως εξακολουθεί να είναι αναποτελεσματική· σημειώνει με ανησυχία ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διακρίσεις λόγω μητρότητας στην απασχόληση και ότι οι διοικητικές οντότητες και τα καντόνια δεν έχουν εναρμονισμένη νομοθεσία για την άδεια μητρότητας και πατρότητας· επισημαίνει, επίσης, ότι δεν εφαρμόζονται αποτελεσματικά τα υφιστάμενα ενεργά μέτρα για την αγορά εργασίας που αποσκοπούν στη στήριξη της απασχόλησης των μακροχρόνια ανέργων και των ευάλωτων ομάδων, όπως οι άνθρωποι με αναπηρία· υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης του ποσοστού ολοκλήρωσης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τα κορίτσια, ιδίως τα κορίτσια της κοινότητας των Ρομά·

35.  τονίζει τη σημασία που έχει η ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας για την πρόληψη και αποτροπή της βίας για λόγους φύλου, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις για την πρόληψη και αποτροπή της ενδοοικογενειακής βίας, τις οποίες έχει υπογράψει και κυρώσει η Βοσνία-Ερζεγοβίνη· επικροτεί τη δέσμευση των αρμόδιων αρχών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να εφαρμόσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας· καλεί την κυβέρνηση να εναρμονίσει τη νομοθεσία και τις δημόσιες πολιτικές της με τη σύμβαση αυτήν· ζητεί να ενημερώνονται οι γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας και επέζησαν για τις διαθέσιμες μορφές υποστήριξης και βοήθειας και να δημιουργηθούν κέντρα διαχείρισης κρίσεων για τα θύματα βιασμού και άλλων μορφών σεξουαλικής βίας· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη συστηματικής καταγραφής περιστατικών βίας λόγω φύλου·

36.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη εξακολουθεί να παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, εφόσον δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) στις υποθέσεις Sejdić-Finci, Zornić και Pilav· ζητεί επίμονα να υπάρξει επειγόντως πρόοδος στο θέμα αυτό, προκειμένου να προωθηθεί η προοπτική της χώρας για ένταξη στην ΕΕ· τονίζει ότι η εφαρμογή των αποφάσεων αυτών θα συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας δημοκρατικής κοινωνίας σε εύρυθμη λειτουργία, όπου θα εξασφαλίζονται ίσα δικαιώματα για όλους· επαναλαμβάνει ότι η μη εφαρμογή των εν λόγω αποφάσεων επιτρέπει την απροκάλυπτη εφαρμογή διακρίσεων σε βάρος πολιτών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και είναι αντίθετη με τις αξίες της ΕΕ·

37.  εκφράζει την ανησυχία του για τις περιπτώσεις άσκησης πολιτικών πιέσεων και εκφοβισμού των δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένων των σωματικών και λεκτικών επιθέσεων, μεταξύ άλλων από υψηλόβαθμους αξιωματούχους ή πρώην αξιωματούχους, καθώς και για την έλλειψη διαφάνειας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης· εκφράζει επίσης ανησυχία για την κατάθεση αγωγών αστικού δικαίου για δυσφήμιση κατά επικριτικών μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων· τονίζει την ανάγκη διερεύνησης των επιθέσεων εναντίον δημοσιογράφων και εξασφάλισης της ορθής δικαστικής παρακολούθησης· καλεί τις αρχές να καταδικάσουν κατηγορηματικά όλες τις επιθέσεις κατά δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης, και να εξασφαλίσουν ότι οι υποθέσεις αυτές θα διερευνηθούν διεξοδικά και οι υπεύθυνοι θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη· ζητεί να ληφθούν τα επιπλέον μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ο απόλυτος σεβασμός της ελευθερίας της έκφρασης, του Τύπου και της πρόσβασης στις πληροφορίες, τόσο σε επιγραμμικό όσο και σε μη επιγραμμικό περιβάλλον· καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να λάβουν επείγοντα μέτρα για να αποτρέψουν την κατάρρευση των δημόσιων μέσων ενημέρωσης· καλεί τις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία και την οικονομική σταθερότητα των τριών δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, καθώς και την πολιτική, επιχειρησιακή και οικονομική ανεξαρτησία και τη διαφάνεια της ρυθμιστικής αρχής επικοινωνιών· καλεί τις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· ζητά να ολοκληρωθεί η μετάβαση σε ψηφιακό σήμα και να διαμορφωθεί μια ευρυζωνική στρατηγική·

38.  εξακολουθεί να ανησυχεί για τον συνεχιζόμενο κατακερματισμό, τον διαχωρισμό, την αναποτελεσματικότητα και την πολυπλοκότητα του εκπαιδευτικού συστήματος· ζητεί να οριστεί σε κρατικό επίπεδο ένας κοινός κορμός εκπαιδευτικού προγράμματος, που θα συμβάλλει στη συνοχή της χώρας· ζητεί να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης της εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς διακρίσεις και χωρίς αποκλεισμούς, και να προωθηθεί η συνεργασία πέρα από πολιτισμικές, θρησκευτικές και εθνοτικές διαφορές· καλεί τις αρχές να προωθήσουν την ανεκτικότητα, τον διάλογο και τη διαπολιτισμική κατανόηση μεταξύ των διαφόρων εθνοτικών ομάδων· ζητεί την έγκριση συγκεκριμένων μέτρων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και την εξάλειψη των πρακτικών διαχωρισμού, διασφαλίζοντας παράλληλα το δικαίωμα σε ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· εξακολουθεί να ανησυχεί για το υψηλό ποσοστό σπουδαστών που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και για τα επίμονα υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου από μαθητές της κοινότητας των Ρομά· εκφράζει την απογοήτευσή του για την αργή πρόοδο που παρατηρείται όσον αφορά την αντιμετώπιση και επίλυση του ζητήματος των «δύο σχολείων κάτω από μία στέγη», των μονοεθνοτικών σχολείων και άλλων μορφών διαχωρισμού και διακρίσεων στα σχολεία·

39.  επιδοκιμάζει τα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας, για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του χρηματοπιστωτικού τομέα, στο πλαίσιο του μεταρρυθμιστικού θεματολογίου· σημειώνει επίσης θετικά την αύξηση της καταγεγραμμένης απασχόλησης και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ενίσχυση του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής· επικροτεί το τριετές πρόγραμμα Διευρυμένης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που συμφωνήθηκε με το ΔΝΤ, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω το επιχειρηματικό κλίμα, να μειώσει το μέγεθος της κυβέρνησης και να διαφυλάξει τον χρηματοπιστωτικό τομέα· διατυπώνει και πάλι την απογοήτευσή του για την απουσία ενός ενιαίου οικονομικού χώρου, που δυσχεραίνει το επιχειρηματικό περιβάλλον, τις άμεσες ξένες επενδύσεις και τη δραστηριότητα των ΜΜΕ· ζητεί να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα μέσω εναρμονισμένων και συντονισμένων εθνικών βιομηχανικών πολιτικών και πολιτικών για τις ΜΜΕ· ζητεί οι αρμόδιες αρχές να σκιαγραφήσουν επειγόντως συντονισμένα μέτρα, με στόχο την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την απλούστευση των διαδικασιών εκτέλεσης των συμβάσεων και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην οικονομία·

40.  εκφράζει ικανοποίηση για την ελαφρά μείωση της ανεργίας· εξακολουθεί να ανησυχεί, ωστόσο, για το γεγονός ότι η ανεργία παραμένει σε μεγάλο βαθμό διαρθρωτικής φύσεως και ότι η ανεργία των νέων εξακολουθεί να είναι υψηλή, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται πολύ υψηλά επίπεδα διαρροής εγκεφάλων· ενθαρρύνει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να συμμετέχει ενεργά στα διάφορα προγράμματα για τη νεολαία στην περιοχή, όπως τα προγράμματα στο πλαίσιο του θετικού θεματολογίου για τη νεολαία στα Δυτικά Βαλκάνια ή του γραφείου περιφερειακής συνεργασίας των νέων (RYCO)· καλεί τις αρμόδιες αρχές να ενισχύσουν περαιτέρω την ισχύουσα νομοθεσία και να θεσπίσουν ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας, με στόχο, ιδίως τη νεολαία, τις γυναίκες, τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, περιλαμβανομένων των Ρομά, και τους μακροχρόνια ανέργους, καθώς και την ενίσχυση των ικανοτήτων των υπηρεσιών απασχόλησης·

41.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εργατικές νομοθεσίες και στις δύο διοικητικές οντότητες υιοθετήθηκαν μέσω της επείγουσας διαδικασίας και χωρίς κατάλληλο διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους· σημειώνει ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι ακόμη περιορισμένα και τονίζει τη σπουδαιότητα της περαιτέρω ενίσχυσης και εναρμόνισης της νομοθεσίας αυτής σε ολόκληρο το κράτος· υπενθυμίζει ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει υπογράψει μια σειρά συμβάσεων της ΔΟΕ οι οποίες, μεταξύ άλλων, αναγνωρίζουν τις αρχές του κοινωνικού διαλόγου και τη σημασία της συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους· τονίζει τη σπουδαιότητα της περαιτέρω ενίσχυσης και εναρμόνισης των νόμων περί υγείας και ασφάλειας σε ολόκληρη τη χώρα· τονίζει επίσης την ανάγκη μεταρρύθμισης και εναρμόνισης των κατακερματισμένων συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας, προώθησης της κοινωνικής συνοχής και εξασφάλισης κοινωνικής προστασίας για τους πιο αδύναμους·

42.  σημειώνει ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά την περαιτέρω ευθυγράμμιση των πολιτικών και της νομοθεσίας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας· ζητεί να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για την κατάλληλη και συστηματική εφαρμογή και επιβολή της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας· υπογραμμίζει την ανάγκη έγκρισης κρατικής στρατηγικής για την προσέγγιση του περιβαλλοντικού κεκτημένου, αναβάθμισης του νομικού πλαισίου και ενίσχυσης των διοικητικών ικανοτήτων και των ικανοτήτων παρακολούθησης· επισημαίνει ότι η νομοθεσία που ρυθμίζει την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και τη δημόσια συμμετοχή σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το κεκτημένο· ζητεί την επείγουσα ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα της προστασίας της φύσης· υπογραμμίζει ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή υδροηλεκτρικών εργοστασίων και έργων πρέπει να συμμορφώνεται με τη διεθνή και την ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία· ζητεί να μην κατασκευαστούν υδροηλεκτρικά έργα σε προστατευόμενα φυσικά περιβάλλοντα και να μην είναι τα έργα αυτά βλαβερά για τη φύση· τονίζει την ανάγκη δημόσιας συμμετοχής στις συζητήσεις για τέτοια έργα και σχετικής διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη προόδου σε σχέση με την επίλυση του προβλήματος της πολύ σοβαρής και διασυνοριακής περιβαλλοντικής ρύπανσης που προκαλείται από τις εργασίες του διϋλιστηρίου στο Μποζάνσκι Μπροντ·

43.  επισημαίνει ότι συμφωνηθέντα ενωσιακά έργα μεγάλης προτεραιότητας για τη διασύνδεση στον τομέα της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με γειτονικές χώρες καθυστερούν λόγω της έλλειψης πολιτικής συμφωνίας επί μιας εθνικής ενεργειακής στρατηγικής· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την έγκριση μιας κρατικής ενεργειακής στρατηγικής και ενός νομικού πλαισίου για το φυσικό αέριο, σύμφωνων με την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άρση των κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας· ζητεί την έγκριση νόμου για το φυσικό αέριο, με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας του εφοδιασμού· καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν την ευθυγράμμιση με τα ενωσιακά και διεθνή πρότυπα και τους στόχους της πολιτικής στο πεδίο της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής·

44.  επισημαίνει τις ελλείψεις στις υποδομές της χώρας και υποστηρίζει τη συνέχιση των επενδύσεων σε έργα που θα βελτιώσουν τη συγκοινωνιακή σύνδεση τόσο στο εσωτερικό της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης όσο και με γειτονικές χώρες· ενθαρρύνει την πλήρη συμμετοχή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην εφαρμογή του θεματολογίου της ΕΕ για τη διασυνδεσιμότητα· επιδοκιμάζει την έγκριση, τον Ιούλιο 2016, της κρατικής στρατηγικής-πλαισίου για τις μεταφορές για την περίοδο 2015-2030· υπογραμμίζει ότι αυτό θα επέτρεπε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να έχει πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις του Mηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) ΙΙ· καλεί τις αρχές να ευθυγραμμίσουν το νομικό πλαίσιο για τις μεταφορές προς την αντίστοιχη νομοθεσία της ΕΕ, να δημιουργήσουν λειτουργικές αλυσίδες μεταφορών, να εξαλείψουν τα σημεία συμφόρησης στον διάδρομο Vγ και να τηρούν τους κανόνες όσον αφορά τους διαγωνισμούς και την αρχή της διαφάνειας στην επιλογή των εργολάβων, ώστε να αποτραπούν οι καταχρήσεις και η διαφθορά·

45.  επικροτεί τη σταθερή εποικοδομητική και προορατική στάση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην προώθηση της τοπικής και διμερούς συνεργασίας· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την επίλυση εκκρεμών διμερών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων της οριοθέτησης των συνόρων με τη Σερβία και την Κροατία και περιπτώσεων διασυνοριακής ρύπανσης· επαινεί τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την περαιτέρω αύξηση του ποσοστού ευθυγράμμισης με τις σχετικές δηλώσεις και τις αποφάσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας από 62% σε 77%· εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση των αρχών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να μην υποστηρίξουν τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά της Ρωσίας, έπειτα από την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία· υπενθυμίζει στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη την ανάγκη για ενοποιημένη εξωτερική πολιτική, καθώς και ότι η ευθυγράμμιση της εξωτερικής πολιτικής αποτελεί ουσιώδες μέρος της συμμετοχής στην ΕΕ· θεωρεί σημαντικό να συντονίζεται η εξωτερική πολιτική της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ και πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στη διατήρηση της ασφάλειας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη· επικροτεί τη συνέχιση της παρουσίας της επιχείρησης Althea, που διατηρεί το δικαίωμα να βοηθά τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στον τομέα της αποτροπής συγκρούσεων εάν το απαιτήσει η κατάσταση, εστιάζοντας παράλληλα στη δημιουργία ικανοτήτων και στην κατάρτιση· επιδοκιμάζει την παράταση της εντολής της EUFOR, τον Νοέμβριο 2016, για άλλο ένα έτος, από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην ΑΕ/ΥΕ, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Προεδρία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στο Υπουργικό Συμβούλιο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Ομοσπονδίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Σερβικής Δημοκρατίας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και της Περιφέρειας του Brčko, καθώς και στις κυβερνήσεις των δέκα καντονίων.

(1) ΕΕΣ 2016 αριθ. 21.
(2) S/2016/911.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου