Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2563(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0156/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2017 - 6.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0043

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 414kWORD 54k
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο
Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα και η υπόθεση Francisca Ramirez
P8_TA(2017)0043RC-B8-0156/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα και την υπόθεση Francisca Ramirez (2017/2563(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Νικαράγουα, και ειδικότερα το ψήφισμα της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τις επιθέσεις εναντίον υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών ελευθεριών και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα(1), και το ψήφισμα της 26ης Νοεμβρίου 2009(2),

–  έχοντας υπόψη την από 16ης Αυγούστου 2016 δήλωση του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), Federica Mogherini, σχετικά με την πρόσφατη δικαστική απόφαση στη Νικαράγουα για την ανάκληση βουλευτών, καθώς και την από 19ης Νοεμβρίου 2016 δήλωση της ΑΕ/ΥΕ σχετικά με τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Αποστολής Παρακολούθησης Εκλογών της ΕΕ σχετικά με την εκ μέρους της παρακολούθηση των βουλευτικών και των προεδρικών εκλογών της 6ης Νοεμβρίου 2011 στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Γενικής Γραμματείας του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) της 16ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την εκλογική διαδικασία στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Γενικής Γραμματείας του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών και της Νικαράγουα, της 20ής Ιανουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής του 2012, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο 2013, συμπεριλαμβανομένων των ρητρών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ του Ιουνίου 2004 για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, του 2004, για την πολιτική γης, σχετικά με την παροχή καθοδήγησης για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό πολιτικής εγγείου ιδιοκτησίας στις αναπτυσσόμενες χώρες,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ του Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με τους Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Πληθυσμών (UNDRIP),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τους αυτόχθονες και νομαδικούς πληθυσμούς (αριθ. 169) του 1989, που υπογράφηκε από τη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη και η εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανόμενης συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, του 2012·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία και το κράτος δικαίου έχουν υποβαθμισθεί κατά τα τελευταία έτη στη Νικαράγουα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 η Νικαράγουα ψήφισε το νόμο 840 που παρείχε 100ετή παραχώρηση για την κατασκευή θαλάσσιας διώρυγας μέσω της Νικαράγουας στην ιδιωτική κινεζική εταιρεία HK Nicaragua Canal Development Investment Company Ltd (HKND)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ανατέθηκαν στην HKND αρμοδιότητες απαλλοτρίωσης εκτάσεων, και ότι απαλλάχθηκε η εταιρεία από τους τοπικούς φόρους και τις εμπορικές ρυθμίσεις· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι παρασχέθηκαν στην HKND εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν ποινικές κυρώσεις για αθέτηση της σύμβασης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 27ης Νοεμβρίου και 1ης Δεκεμβρίου 2016, διαδηλωτές από ολόκληρη τη Νικαράγουα συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα αφενός για να απορρίψουν την κατασκευή της θαλάσσιας διώρυγας, ενός γιγαντιαίου έργου το οποίο θα μπορούσε να εκτοπίσει χιλιάδες μικρούς αγρότες και αυτόχθονες πληθυσμούς στις περιοχές γύρω από τη διώρυγα, αφετέρου δε να καταγγείλουν την έλλειψη διαφάνειας στις προεδρικές εκλογές της 6ης Νοεμβρίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αναφέρει τη χρήση του δακρυγόνων και σφαιρών καουτσούκ ή μολύβδου εκ μέρους της αστυνομίας εναντίον διαδηλωτών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν διεξήχθη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ούτε προηγήθηκε διαβούλευση με τους αυτόχθονες πληθυσμούς κατά παράβαση της Σύμβασης 169 της ΔΟΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη διαδρομή της διώρυγας θα διασχίζει τις γαίες των αυτοχθόνων, με αποτέλεσμα την μετατόπιση μεταξύ 30 000 και 120 000 αυτοχθόνων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επιστημονικές οργανώσεις εξέφρασαν την ανησυχία ότι η διώρυγα θα διέσχιζε τη λίμνη Νικαράγουα, θέτοντας σε κίνδυνο την μεγαλύτερη πηγή γλυκού νερού της Κεντρικής Αμερικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι επιστημονικές οργανώσεις ζήτησαν από την κυβέρνηση της Νικαράγουα να αναστείλει το σχέδιο έως ότου ολοκληρωθούν οι ανεξάρτητες μελέτες και πραγματοποιηθεί δημόσια συζήτηση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Francisca Ramirez, συντονίστρια του Εθνικού Συμβουλίου για την υπεράσπιση της γης, της λίμνης και της εθνικής κυριαρχίας, υπέβαλε τον Δεκέμβριο 2016 επίσημη καταγγελία κατά πράξεων καταστολής και επιθέσεων στη Νέα Γουινέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Francisca Ramirez έχει υποστεί εκφοβισμό, έχει φυλακιστεί αυθαίρετα και τα μέλη της οικογένειάς της δέχτηκαν βίαιη επίθεση ως αντίποινα για τον ακτιβισμό της·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Νικαράγουα, οι δημοσιογράφοι έρχονται αντιμέτωποι με παρενόχληση, εκφοβισμό, κράτηση και απειλές θανάτου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη Αυγούστου 2016 ακυρώθηκε η επίσκεψη του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κ. Michel Forst, στη Νικαράγουα, λόγω των εμποδίων που προέβαλε η κυβέρνηση της Νικαράγουα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ο αυστηρός αποκλεισμός υποψηφίων της αντιπολίτευσης αποδεικνύει ότι οι συνθήκες για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές ήταν σαφώς ανύπαρκτες και ότι υπονομεύονται σημαντικά η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, ο πολιτικός ανταγωνισμός και ο πλουραλισμός·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ειδικός εισηγητής για την ανεξαρτησία των δικαστών και των δικηγόρων στο πλαίσιο της διαδικασίας ΚΠΕ (Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης) του 2014, επέστησε την προσοχή στο διορισμό των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου που επηρεάζονται τα μέγιστα από την πολιτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνταγματικές αλλαγές για την επανεκλογή του Προέδρου που επήλθαν το 2013, πραγματοποιήθηκαν παρακάμπτοντας τον νόμο με αδιαφανή τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 147 του Συντάγματος της Νικαράγουας απαγορεύει στους συγγενείς του Προέδρου, είτε εξ αίματος είτε εξ αγχιστείας, να υποβάλουν υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθοράς στον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας του Προέδρου, εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δωροδοκία δημοσίων υπαλλήλων, οι παράνομες κατασχέσεις και οι αυθαίρετες εκτιμήσεις εκ μέρους των τελωνειακών και φορολογικών αρχών είναι πολύ κοινό φαινόμενο·

1.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχή επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Νικαράγουα και εκφράζει τη λύπη του για τις επιθέσεις και παρενοχλήσεις των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μελών τους, καθώς και ανεξάρτητων δημοσιογράφων, από πλευράς προσώπων, πολιτικών δυνάμεων και οργάνων που συνδέονται με το κράτος·

2.  παροτρύνει την κυβέρνηση να απόσχει από την παρενόχληση και τις πράξεις αντιποίνων έναντι της Francisca Ramirez και άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την εκτέλεση του νόμιμου έργου τους· ζητεί από τις αρχές της Νικαράγουα να θέσουν τέλος στην ατιμωρησία των όσων διαπράττουν εγκλήματα εις βάρος των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υποστηρίζει το δικαίωμα των υπεραπιστών του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους χωρίς αντίποινα· ζητεί από την Νικαράγουα να δρομολογήσει μια αποτελεσματική και ανεξάρτητη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων προτού αναλάβει περαιτέρω ενέργειες, καθιστώντας δημόσια την όλη διαδικασία·

3.  ζητεί από την κυβέρνηση της Νικαράγουα να σεβαστεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Πληθυσμών, η οποία υπεγράφη το 2008, καθώς και τη σύμβασης αριθ. 169 της ΔΟΕ.

4.  ζητεί από την κυβέρνηση της Νικαράγουα να προστατεύσει τη γη των αυτόχθονων πληθυσμών από την ανάπτυξη έργων μεγάλης κλίμακας που επηρεάζουν την ζωτική ικανότητα των εδαφών τους, ωθώντας τις αυτόχθονες κοινότητες σε συγκρουσιακά σενάρια και εκθέτοντάς τες στην άσκηση βίας·

5.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την ανάκληση βουλευτών της Εθνικής Συνέλευσης της Νικαράγουα και την απόφαση που άλλαξε την ηγεσία του κόμματος της αντιπολίτευσης·

6.  καλεί τη Νικαράγουα να σεβαστεί πλήρως τις δημοκρατικές αξίες, συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού των εξουσιών, και να αποκαταστήσει τη θέση όλων των πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης επιτρέποντας επικριτικές απόψεις στο πλαίσιο του πολιτικού συστήματος και της κοινωνίας εν γένει· υπενθυμίζει ότι η πλήρης συμμετοχή της αντιπολίτευσης, η αποπόλωση του δικαστικού σώματος, το τέλος της ατιμωρησίας και μια αδέσμευτη κοινωνία των πολιτών αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επιτυχία οιασδήποτε δημοκρατίας·

7.  υπενθυμίζει τις παράνομες ενέργειες κατά παράβαση του δικαστικού συστήματος, που οδήγησαν σε συνταγματικές αλλαγές για την άρση των ορίων της προεδρικής θητείας, οι οποίες επέτρεψαν στον Daniel Ortega να παραμείνει στην εξουσία επί σειράν ετών·

8.  επισημαίνει ότι οι εκλογές του 2011 και του 2016 είχαν επικριθεί σε μεγάλο βαθμό για παρατυπίες τόσο από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όσο και από τον ΟΑΚ· σημειώνει ότι διεξάγεται επί του παρόντος μια διαδικασία συνεχούς διαλόγου με τον ΟΑΚ και το μνημόνιο συμφωνίας προβλέπεται να υπογραφεί έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017, γεγονός που θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση·

9.  επιβεβαιώνει εκ νέου ότι η ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης αποτελεί ζωτικό στοιχείο μιας δημοκρατικής και ανοικτής κοινωνίας· ζητεί από τις αρχές της Νικαράγουα να αποκαταστήσουν την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

10.  επισημαίνει ότι, υπό το φως της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, πρέπει να υπενθυμισθεί στη Νικαράγουα η ανάγκη σεβασμού των αρχών του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως τα προασπίζει και τα προάγει ΕΕ· προτρέπει την ΕΕ να ελέγξει την κατάσταση και, ενδεχομένως, να αξιολογήσει τα πιθανά μέτρα που πρέπει να ληφθούν·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής, στο Κοινοβούλιο Κεντρικής Αμερικής, και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Νικαράγουα.

(1) EE C 45 E της 23.2.2010, σ. 89.
(2) EE C 285 E της 21.10.2010, σ. 74.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου