Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2564(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0150/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/02/2017 - 6.2

Приети текстове :

P8_TA(2017)0044

Приети текстове
PDF 474kWORD 55k
Четвъртък, 16 февруари 2017 г. - Страсбург
Екзекуции в Кувейт и Бахрейн
P8_TA(2017)0044RC-B8-0150/2017

Резолюция на Европейския парламент от 16 февруари 2017 г. относно екзекуциите в Кувейт и Бахрейн (2017/2564(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Бахрейн, и по-специално тези от 4 февруари 2016 г. относно случая на Мохамед Рамадан(1), и от 7 юли 2016 г. относно Бахрейн(2), както и резолюцията от 8 октомври 2015 г. относно смъртното наказание(3),

—  като взе предвид изявлението от 15 януари 2017 г. на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини относно екзекуциите, извършени в Бахрейн, и това от 25 януари 2017 г. относно неотдавнашните екзекуции в Държавата Кувейт,

—  като взе предвид съвместното изявление от 10 октомври 2015 г. на заместник-председателя/върховен представител Федерика Могерини, от името на ЕС, и на генералния секретар на Съвета на Европа, Турбьорн Ягланд, относно Европейския и Световния ден срещу смъртното наказание,

—  като взе предвид изявлението от 25 януари 2017 г. на специалните докладчици на ООН за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура или произволните екзекуции, Агнес Каламар, и относно изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, Нилс Мелцер, които призовават спешно правителството на Бахрейн да спре нови екзекуции, както и изявлението от 17 януари 2017 г. на говорителя на върховния комисар на ООН по правата на човека, Рупърт Колвил, относно Бахрейн,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно смъртното наказание, изтезанията, свободата на изразяване на мнение и относно защитниците на правата на човека,

—  като взе предвид новата стратегическа рамка на ЕС и план за действие относно правата на човека, чиято цел е да поставят защитата и наблюдението на правата на човека в центъра на всички политики на ЕС;

—  като взе предвид член 2 от Европейската конвенция за правата на човека и протоколи 6 и 13 към нея,

—  като взе предвид членове 1 и 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз, неговите държави членки и страните от Съвета за сътрудничество на арабските държави от Персийския залив (ССАДПЗ) от 1988 г.,

—  като взе предвид заключенията на 25-ия Съвместен съвет и министерска среща ЕС-ССПЗ от 18 юли 2016 г.,

—  като взе предвид резолюциите на Общото събрание на ООН относно мораториум върху използването на смъртното наказание, и по-специално тази от 18 декември 2014 г. както и последната такава от 19 декември 2016 г.,

—  като взе предвид Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, Конвенцията за правата на детето и Арабската харта за правата на човека, по които Кувейт и Бахрейн са страни,

—  като взе предвид гаранциите, осигуряващи защита на правата на осъдените на смъртното наказание, одобрени с Резолюция 1984/50 на Икономическия и социален съвет от 25 май 1984 г.,

—  като взе предвид заключителните бележки относно третия периодичен доклад за Кувейт от Комитета на ООН по правата на човека от 11 август 2016 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., и по-специално член 15 от нея,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), и по-специално член 18 от него и втория факултативен протокол към него относно смъртното наказание, както и Международния пакт за икономически, социални и културни права,

—  като взе предвид конвенциите на ООН от 1954 г. за статута на лицата без гражданство и от 1961 г. за намаляване на случаите на лица без гражданство,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че според Службата на върховния комисар по правата на човека към ООН (СВКПЧ) повече от 160 държави – членки на ООН, с различни правни системи, традиции, култури и религии или са премахнали смъртното наказание, или не го изпълняват;

Б.  като има предвид, че на 25 януари 2017 г. държавните органи на Кувейт пристъпиха към екзекуция на седем души, включително един член на кралското семейство: Мохамед Шахед Мохамед Сануар Хусеин, Джакатия Мидон Пауа, Амакил Ооко Микунин, Насра Юсеф Мохамед ал-Анзи, Сайед Радхи Джумаа, Самир Таха Абдулмаджид Абдулджалил и Файсал Абдулах Джабер ас Сабах, повечето от които са били осъдени за убийство; като има предвид, че петима от затворниците са били чужди граждани: двама граждани на Египет, един на Бангладеш, един на Филипините, един на Етиопия, като трима от тях са жени; като има предвид, че екзекуциите бяха първите в страната от 2013 г. насам, когато държавните органи на Кувейт пристъпиха към екзекуцията на петима души след шестгодишен мораториум;

В.  като има предвид, че Центърът за правата на човека в Персийския залив и други организации в областта на правата на човека са документирали нарушения на надлежното провеждане на съдебния процес в наказателноправната съдебна система на Кувейт, които са направили трудно провеждането на справедлив процес за подсъдимите; като има предвид, че чуждестранните домашни прислужници са особено уязвими, тъй като не се ползват от социалноосигурителна и правна закрила;

Г.  като има предвид, че на 15 януари 2017 г. в Бахрейн бяха екзекутирани чрез разстрел, слагайки край на шестгодишен мораториум, Али ас-Сингаче, Абас ас- Самеа и Сами Мушайма;

Д.  като има предвид, че според СВКПЧ екзекуциите са били извършени в сериозно нарушение на стандартите за справедлив съдебен процес; като има предвид, че тримата мъже са били обвинени за бомбения атентат в Манама през 2014 г., при който бяха убити няколко души, включително трима полицаи; като има предвид обаче, че се твърди, че признанията и на тримата са били получени след изтезания, като тези признания впоследствие са били използвани като първични доказателства за техните присъди; като има предвид, че те са били лишени от гражданство, отказан им е бил достъп до адвокат и екзекуциите са изпълнени по-малко от седмица след произнасянето на присъдата, без техните семейства да бъдат предварително информирани и без да им се даде възможност да подадат молба за помилване;

Е.  като има предвид, че специалният докладчик на ООН за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура или произволните екзекуции обяви тези екзекуции за „извънсъдебни убийства“ въз основа на това, че и тримата мъже са били лишени от правото на справедлив съдебен процес, залегнало в член 14 от Международния пакт за граждански и политически права;

Ж.  като има предвид, че СВКПЧ изрази своя ужас от екзекуциите, както и че са налице „сериозни съмнения“ за това дали на мъжете е бил осигурен справедлив съдебен процес;

З.  като има предвид, че други двама мъже, Мохамед Рамадан и Хюсеин Муса, също са застрашени от смъртно наказание в Бахрейн; като има предвид, че и двамата мъже твърдят, че са били изтезавани, за да признаят погрешно углавни престъпления и екзекуциите им може да бъдат изпълнени във всеки един момент;

И.  Като има предвид, че бахрейно-датския гражданин Абдулхади ал-Хаваджа, директор и основател на Центъра за правата на човека в Персийския залив, както и Халил ал Халвачи, учител по математика, живял преди това в Швеция, продължават да се намират в затвора по обвинения, свързани с мирно изразяване на тяхното мнение;

1.  изразява дълбоко съжаление във връзка с решението на Кувейт и Бахрейн за връщането към изпълнение на смъртното наказание; отново осъжда категорично използването на смъртното наказание и решително подкрепя въвеждането на мораториум върху смъртното наказание като стъпка към неговото премахване;

2.  призовава Негово Величество шейх Хамад бин Иса ал-Халифа на Бахрейн да спре екзекуцията на Мохамед Рамадан и Хюсеин Муса, а държавните органи на Бахрейн да гарантират повторен съдебен процес в съответствие с международните стандарти; припомня, че всички твърдения за нарушения на правата на човека, извършени по време на производствата, трябва да бъдат надлежно разследвани;

3.  подчертава, че Конвенцията за правата на детето и Международния пакт за граждански и политически права изрично забраняват смъртното наказание за престъпления, извършени от лица на възраст под 18 години;

4.  призовава правителствата на Кувейт и Бахрейн да отправят незабавна и отворена покана за посещение към специалния докладчик на ООН относно изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, както и да предоставят възможност за свободен достъп до задържаните лица и до всички места за задържане;

5.  припомня, че ЕС се противопоставя на смъртното наказание и счита това за жестоко и нечовешко наказание, което не действа като възпиращ фактор за престъпно поведение и е необратимо в случай на грешка;

6.  приканва Кувейт и Бахрейн да подпишат и ратифицират факултативния Протокол № 2 към Международния пакт за граждански и политически права, целящ премахване на смъртното наказание;

7.  настоятелно призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и държавите членки да продължат борбата срещу прилагането на смъртното наказание; настоятелно призовава Кувейт и Бахрейн да спазват минималните международни стандарти и да ограничат обхвата и използването на смъртното наказание; настоятелно призовава ЕСВД да остане бдителна по отношение на развитието на събитията в тези две държави и в региона на Персийския залив като цяло, както и да използва всички средства на влияние, с които разполага;

8.  потвърждава, че дейностите на предприятия от ЕС в трети държави следва да бъдат в пълно съответствие с международните стандарти в областта на правата на човека; твърдо осъжда споразуменията за търговия с оръжия и технологии, използвани за нарушаване на правата на човека;

9.  настоятелно призовава ЕСВД и държавите членки да се намесят пред правителството на Бахрейн, за да се поиска освобождаването на Набил Раджаб и на всички лица, задържани единствено въз основа на тяхното мирно упражняване на свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията, както и да призоват настоятелно правителството на Бахрейн да се спре прекомерното използване на сила срещу протестиращите или практиката на произволно отнемане на гражданство;

10.  призовава за освобождаването на Абдулхади ал-Хаваджа и Халил ал Халвачи;

11.  призовава правителството на Бахрейн да приложи изцяло препоръките от доклада на независимата анкетна комисия на Бахрейн (НАКБ) и на общия периодичен преглед на Националния институт за правата на човека; насърчава още повече усилията за реформа в Кувейт;

12.  призовава държавните органи на Бахрейн да продължат националния диалог за консенсус с оглед намиране на трайно и приобщаващо национално помирение и устойчиво политическо решение на кризата; отбелязва, че в един устойчив политически процес, основателни и мирни критики следва да могат да бъдат изразявани свободно;

13.  отбелязва протестите в Бахрейн по повод шестата годишнина от въстанието от 2011 г.; призовава държавните органи на Бахрейн да гарантират, че силите за сигурност спазват изцяло правата на мирните демонстранти и се въздържат от прекомерно използване на сила, произволни арести, изтезания и други действия, които нарушават правата на човека;

14.  насърчава диалога и двустранните и многостранните инициативи между Европейския съюз, неговите държави членки и страните от Персийския залив, включително Кувейт и Бахрейн, по въпроси, свързани с правата на човека, както и в други области от взаимен интерес; призовава ЕСВД и ЗП/ВП Федерика Могерини да настоява за създаването на официален диалог относно правата на човека с държавните органи на Кувейт и Бахрейн, в съответствие с насоките на ЕС относно диалога за правата на човека;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството и парламента на Кралство Бахрейн, на правителството и парламента на Държавата Кувейт, както и на членовете на Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0044.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0315.
(3) Приети текстове, P8_TA(2015)0348.

Правна информация - Политика за поверителност