Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2565(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0152/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2017 - 6.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0045

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 430kWORD 57k
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο
Γουατεμάλα, συγκεκριμένα δε η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
P8_TA(2017)0045RC-B8-0152/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη Γουατεμάλα, συγκεκριμένα δε σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2017/2565(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη, του Δεκεμβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων του για τις συζητήσεις σχετικά με υποθέσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 15ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τη Γουατεμάλα(1) και της 11ης Δεκεμβρίου 2012(2) σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη της υποεπιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μεξικό και τη Γουατεμάλα, του Φεβρουαρίου 2016, και την τελική της έκθεση,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής σχετικά με την επίσκεψή της στη Γουατεμάλα και την Ονδούρα από τις 16 έως 20 Φεβρουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του ΣΑΔΗΕ κατά το 2016(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις παγκόσμιες απειλές που αντιμετωπίζουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση για το 2016 του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με τις δραστηριότητες της υπηρεσίας του στη Γουατεμάλα,

–  έχοντας υπόψη την πρόσφατη επίσκεψη του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Γουατεμάλα,

–  έχοντας υπόψη το Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του 1966,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2015-2019),

–  έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας της ΕΕ για τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στις χώρες εταίρους για την περίοδο 2014-2017,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το στρατηγικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο δεσμεύει την ΕΕ να συνεργάζεται με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 26/9 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 26ης Ιουνίου 2014, με το οποίο το ΣΑΔΗΕ αποφάσισε να συσταθεί ανοικτού τύπου διακυβερνητική ομάδα εργασίας με στόχο την ανάπτυξη ενός διεθνούς, νομικά δεσμευτικού μέσου για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1989 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας περί των ιθαγενών λαών και των λαών με φυλετική συγκρότηση σε ανεξάρτητες χώρες (Σύμβαση 169 της ΔΟΕ),

–  έχοντας υπόψη τις ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής και της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής, που είναι σε ισχύ από το 2013,

–  έχοντας υπόψη το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα για τη Γουατεμάλα για την περίοδο 2014-2020, καθώς και τη δέσμευσή της να συμβάλλει στην επίλυση των συγκρούσεων, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη τα προγράμματα στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τομέα της δικαιοσύνης στη Γουατεμάλα, και ιδίως το SEJUST,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Διαμερικανικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του 2014, στην υπόθεση Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ. ά. κατά Γουατεμάλας, και την έκθεση της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα (OEA/Ser.L/V/II. Έγγρ. 43/15) της 31 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 25 του κανονισμού της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τον μηχανισμό προληπτικών μέτρων,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, του 2009, σχετικά με τη στήριξη της δημοκρατίας στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου, του 2009, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 9ης Δεκεμβρίου 2016, της Ύπατης Εκπροσώπου Federica Mogherini εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 10η Δεκεμβρίου 2016, Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 17ης Αυγούστου 2016, του εκπροσώπου Τύπου της ΕΥΕΔ σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Σάντο Ντομίνγκο της υπουργικής συνόδου ΕΕ-CELAC της 25ης και 26ης Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 1ης Φεβρουαρίου 2017, της Ομάδας των Δεκατριών για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς και της ατιμωρησίας,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 παράγραφος 5, 18, 21, 27 και 47 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γουατεμάλα αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο αποδέκτη διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ στην Κεντρική Αμερική, με τη συνδρομή αυτή να ανέρχεται στα 187 εκατομμύρια EUR για την περίοδο 2014-2020 και να εστιάζεται στην επισιτιστική ασφάλεια, την επίλυση των συγκρούσεων, την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γουατεμάλα έχει στρατηγική θέση στην οδό διακίνησης ναρκωτικών και παράνομης μετανάστευσης μεταξύ της Κεντρικής Αμερικής και των Ηνωμένων Πολιτειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπήκοοι της Γουατεμάλας συνεχίζουν να αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα απελαθέντων από τις ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκαετίες εσωτερικής σύγκρουσης, υψηλών ποσοστών φτώχειας και μιας βαθιάς ριζωμένης κουλτούρας ατιμωρησίας έχουν οδηγήσει σε σταθερά επίπεδα βίας και απειλών κατά της ασφάλειας στη Γουατεμάλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο της κοινωνίας πλήττεται από υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας, αλλά πιο συγκεκριμένα οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι ΜΚΟ και οι τοπικές αρχές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 σηματοδοτεί την 20ή επέτειο των ειρηνευτικών συμφωνιών για τη Γουατεμάλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της ατιμωρησίας, συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών αδικημάτων που διαπράχθηκαν υπό τα προηγούμενα μη δημοκρατικά καθεστώτα, είναι ζωτικής σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Γουατεμάλας πρέπει να στείλουν ένα σαφές μήνυμα σε όσους εκτελούν ή υποκινούν πράξεις βίας κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι οι πράξεις αυτές δεν θα μένουν ατιμώρητες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μονάδα για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Γουατεμάλας (UDEFEGUA) κατέγραψε δεκατέσσερις δολοφονίες και επτά απόπειρες δολοφονίας υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το 2016 σημειώθηκαν συνολικά 223 επιθετικές ενέργειες κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων 68 νέων δικαστικών διαδικασιών που κινήθηκαν κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπερασπιστές των δικαιωμάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον και τη γη και εκείνοι των οποίων το έργο σχετίζεται με τη δικαιοσύνη και την ατιμωρησία εμπίπτουν στις κατηγορίες υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αποτέλεσαν τον συχνότερο στόχο·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 έχει ήδη σημαδευτεί από τη δολοφονία υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Laura Leonor Vásquez Pineda και Sebastián Alonzo Juan, επιπλέον των δημοσιογράφων Victor Valdés Cardona, Diego Esteban Gaspar, Roberto Salazar Barahona και Winston Leonardo Túnchez Cano, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, δολοφονήθηκαν το 2016·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των γυναικών και των αυτοχθόνων πληθυσμών, και ιδίως όσον υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και των μεταναστών, αποτελεί ζήτημα σοβαρής ανησυχίας, όπως και άλλα θέματα, όπως η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, οι συνθήκες στις φυλακές, η συμπεριφορά της αστυνομίας και οι ισχυρισμοί περί βασανιστηρίων, σε συνδυασμό με την εκτεταμένη διαφθορά, την αθέμιτη σύμπραξη και την ατιμωρησία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γουατεμάλα έχει κυρώσει τη Σύμβαση 169 της ΔΟΕ περί των ιθαγενών λαών και των λαών με φυλετική συγκρότηση και τη Σύμβαση 87 της ΔΟΕ περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας συνδικαλιστικού δικαιώματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ορισμένες θετικές ενδείξεις, όπως η δημιουργία της Mesa Sindical del Ministerio Público· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία της Γουατεμάλας δεν προβλέπει την υποχρέωση διενέργειας προηγούμενης, ελεύθερης και εμπεριστατωμένης διαβούλευσης με αυτόχθονες κοινότητες, όπως ορίζεται στη Σύμβαση 169 της ΔΟΕ·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, το Διαμερικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέδωσε δεσμευτική απόφαση με την οποία ζήτησε μια δημόσια πολιτική για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει δρομολογηθεί μια χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ διαδικασία διαβούλευσης για την ανάπτυξη της προαναφερθείσας πολιτικής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν σε όλα τα κράτη και σε όλες τις επιχειρήσεις, είτε είναι διεθνικές είτε άλλου είδους, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, τον τομέα τους, την τοποθεσία τους, το καθεστώς ιδιοκτησίας τους και τη δομή τους, αν και ο ουσιαστικός έλεγχος και οι μηχανισμοί κυρώσεων εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση στην ανά τον κόσμο εφαρμογή των κατευθυντηρίων αρχών του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα θα επανεξεταστεί τον Νοέμβριο 2017 στο πλαίσιο του μηχανισμού καθολικής περιοδικής εξέτασης (ΚΠΕ) για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔ)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Γουατεμάλας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το δικαστικό σύστημα έχουν πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα κατά της ατιμωρησίας και για την αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γουατεμάλα έχει πραγματοποιήσει ορισμένα θετικά βήματα, όπως είναι η παράταση της εντολής της CICIG (Διεθνής Επιτροπή κατά της ατιμωρησίας στη Γουατεμάλα) έως το 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Οκτώβριο 2016, οι πρόεδροι του εκτελεστικού σώματος, του Κογκρέσου και του συστήματος δικαιοσύνης της Γουατεμάλας υπέβαλαν πρόταση στο Κογκρέσο για συνταγματική μεταρρύθμιση του τομέα της δικαιοσύνης που βασίζεται, μεταξύ άλλων, στη διοργάνωση συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης με την κοινωνία των πολιτών και αποσκοπεί στην ενίσχυση του συστήματος δικαιοσύνης βάσει αρχών όπως η δικαστική σταδιοδρομία, ο νομικός πλουραλισμός και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια στοχευμένη εκστρατεία παρενόχλησης έχει παρακωλύσει ορισμένες εμβληματικές υποθέσεις που σχετίζονται με τη διαφθορά και τη μεταβατική δικαιοσύνη, με υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δραστηριοποιούνται σε αυτό το πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων δικαστών και δικηγόρων που αντιμετωπίζουν εκφοβισμό και ανυπόστατες νομικές καταγγελίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Iván Velasquez, Διευθυντής της διεθνώς αναγνωρισμένης Διεθνούς Επιτροπής κατά της ατιμωρησίας στη Γουατεμάλα (CICIG), αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες και υπόκειται σε μια συνεχιζόμενη εκστρατεία συκοφάντησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώνεται πρόοδος σε εμβληματικές υποθέσεις στον τομέα της μεταβατικής δικαιοσύνης, όπως αυτές που σχετίζονται με τον Molina Theissen και την CREOMPAZ ή αυτές που σχετίζονται με τη διαφθορά στις υποθέσεις La Linea y Coparacha, μεταξύ άλλων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής, με συνέπεια το σκέλος του «πολιτικού διαλόγου» να μην έχει τεθεί σε ισχύ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου αποτελούν τον πυρήνα της πολιτικής εξωτερικής δράσης της ΕΕ, παράλληλα με τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη δολοφονία των Laura Leonor Vásquez Pineda, Sebastian Alonzo Juan και των δημοσιογράφων Victor Valdés Cardona, Diego Esteban Gaspar, Roberto Salazar Barahona και Winston Leonardo Túnchez Cano, καθώς και κάθε μια από τις 14 δολοφονίες άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα που έλαβαν χώρα το 2016· εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους όλων αυτών των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2.  τονίζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι συνεχείς πράξεις βίας και η έλλειψη ασφάλειας επηρεάζουν αρνητικά τη δυνατότητα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ασκούν πλήρως και ανεμπόδιστα τις δραστηριότητές τους· αποτίει φόρο τιμής σε όλους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα και ζητεί την άμεση, ανεξάρτητη, αντικειμενική και διεξοδική διερεύνηση των προαναφερθεισών δολοφονιών· τονίζει ότι είναι θεμελιώδης η σημασία μιας ζωντανής κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να επικρατήσουν σε όλα τα κρατικά επίπεδα η λογοδοσία, η ευελιξία, η άρση των αποκλεισμών, η αποτελεσματικότητα και, ως εκ τούτου, η νομιμότητα·

3.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της Γουατεμάλας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ζητεί να ενταθούν και αναγνωρίζει τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα προκειμένου να διασφαλίσει ασφάλεια και ελευθερία για όλους τους πολίτες της, στο πλαίσιο μιας κατάστασης διαρθρωτικής βίας όπως αυτή που οφείλεται στο εμπόριο ναρκωτικών· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παράσχουν στη Γουατεμάλα τεχνικά και δημοσιονομικά μέσα για τη στήριξη της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και να δώσουν προτεραιότητα στις προσπάθειες αυτές στο πλαίσιο διμερών προγραμμάτων συνεργασίας·

4.  υπενθυμίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί δημόσια πολιτική για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είχε δηλώσει το 2014 το Διαμερικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR)· λαμβάνει υπό σημείωση τον εθνικό διάλογο που δρομολογήθηκε πρόσφατα, καλεί τις αρχές της Γουατεμάλας να διασφαλίσουν ότι η δημόσια πολιτική θα αναπτυχθεί μέσω ευρείας συμμετοχικής διαδικασίας και ότι θα αντιμετωπιστούν οι διαρθρωτικές αιτίες που επιτείνουν την τρωτότητα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ καλεί την επιχειρηματική κοινότητα να στηρίξει τις προσπάθειες αυτές·

5.  χαιρετίζει την απόφαση της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Γουατεμάλα να συμβάλει στη χρηματοδότηση της διαδικασίας διαβούλευσης και συζήτησης σχετικά με ένα τέτοιο πρόγραμμα και ενθαρρύνει την αντιπροσωπεία της ΕΕ να εξακολουθήσει να στηρίζει τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τις αρμόδιες αρχές να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν δημόσια πολιτική για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε στενή συνεργασία με ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων, καθώς και να συνεχίσει την πορεία των μεταρρυθμίσεων προς την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την ενίσχυση του κράτους δικαίου·

6.  ζητεί την άμεση και υποχρεωτική εφαρμογή των προληπτικών μέτρων που συνιστά το IACHR και καλεί τις αρχές να ανακαλέσουν την απόφαση που καταργεί μονομερώς εθνικά προληπτικά μέτρα προς όφελος των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

7.  υπενθυμίζει τα αποτελέσματα των 93 κοινοτικών διαβουλεύσεων που διενεργήθηκαν καλή τη πίστει κατά τα έτη 2014 και 2015· υπενθυμίζει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συμμετοχική διαδικασία και καλεί τις αρχές της Γουατεμάλας να επιταχύνουν τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της θέσπισης εθνικού μηχανισμού για ελεύθερες και εμπεριστατωμένες εκ των προτέρων διαβουλεύσεις, όπως προβλέπεται στη σύμβαση 169 ΔΟΕ· καλεί την κυβέρνηση της Γουατεμάλας να δρομολογήσει ευρύτερες κοινωνικές διαβουλεύσεις όσον αφορά τις υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τα έργα εξόρυξης και τις εταιρείες πετρελαίου και καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εξασφαλίσουν ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια ή στήριξη δεν προωθεί ούτε επιτρέπει αναπτυξιακά έργα χωρίς να πληρούν την υποχρέωση για προηγούμενη, ελεύθερη και εμπεριστατωμένη διαβούλευση με αυτόχθονες κοινότητες·

8.  επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία για μεταρρύθμιση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης που παρουσίασαν η εκτελεστική, η δικαστική και η νομοθετική εξουσία στο Κογκρέσο με στόχο την περαιτέρω εξέλιξη ενός επαγγελματικού δημοκρατικού συστήματος απονομής δικαιοσύνης βασιζόμενου στην ουσιαστική δικαστική ανεξαρτησία· ζητεί να καταβληθούν κοινές προσπάθειες από το Κογκρέσο της Γουατεμάλας προκειμένου να ολοκληρωθεί η πλήρης και συνολική μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος το 2017· προς τον σκοπό αυτό, καλεί τις αρχές της Γουατεμάλας να διαθέσουν επαρκή χρηματοδότηση και ανθρώπινους πόρους για το δικαστικό σώμα και ιδίως για τη Γενική Εισαγγελία· υποστηρίζει το σημαντικό έργο της Διεθνούς Επιτροπής κατά της ατιμωρησίας στη Γουατεμάλα (CICIG)·

9.  χαιρετίζει ως ορόσημο στον αγώνα κατά της ατιμωρησίας την απόφαση του πρώτου τμήματος του Εφετείου στη δίκη του πρώην δικτάτορα του κ. Rios Montt, με την οποία επιβεβαιώθηκε ότι το έγκλημα της γενοκτονίας και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν υπόκεινται σε παραγραφή·

10.  καλεί το κράτος της Γουατεμάλας να συνεργαστεί με τον μηχανισμό της καθολικής περιοδικής εξέτασης και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να θέσει σε εφαρμογή τις συστάσεις του·

11.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τη Γενική Εισαγγελία· απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε είδος πίεσης, εκφοβισμού και επιρροής που θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία, την πολυφωνία στον τομέα του δικαίου και την αντικειμενικότητα· ενθαρρύνει τις αρχές της Γουατεμάλας να συνεχίσουν την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της μονάδας για την ανάλυση των επιθέσεων κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και του τμήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Γενικής Εισαγγελίας·

12.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εργαστούν για τη σύναψη διεθνώς δεσμευτικών συμφωνιών που θα ενισχύσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά στην περίπτωση των εταιρειών με έδρα στην ΕΕ οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες·

13.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν το έχουν πράξει να κυρώσουν αμελλητί τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να αξιοποιήσουν τους μηχανισμούς που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης και τη συμφωνία πολιτικού διαλόγου για να ενθαρρύνουν σθεναρά τη Γουατεμάλα να ακολουθήσει ένα φιλόδοξο θεματολόγιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκείς πόρους και τεχνική βοήθεια για το έργο αυτό·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Γουατεμάλας, τη SIECA και το Κεντροαμερικανικό Κοινοβούλιο.

(1) ΕΕ C 301 E της 13.12.2007, σ. 257.
(2) ΕΕ C 434 της 23.12.2015, σ. 181.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0020.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου