Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/0281(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0228/2016

Predložena besedila :

A8-0228/2016

Razprave :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Glasovanja :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0046

Sprejeta besedila
PDF 385kWORD 49k
Četrtek, 16. februar 2017 - Strasbourg
Boj proti terorizmu ***I
P8_TA(2017)0046A8-0228/2016
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. februarja 2017 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu (COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0625),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 83(1) in 82(2)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0386/2015),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

–  ob upoštevanju člena 294(3) in člena 83(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. marca 2016(1),

–  ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov 1373(2001) z dne 28. septembra 2001, 2178(2014) z dne 24. septembra 2014, 2195(2014) z dne 19. decembra 2014, 2199(2015) z dne 12. februarja 2015, 2249(2015) z dne 20. novembra 2015 in 2253(2015) z dne 17. decembra 2015,

–  ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju terorizma z dne 16. maja 2005 in njenega dodatnega protokola z dne 19. maja 2015,

–  ob upoštevanju priporočil Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF),

–   ob upoštevanju sporočila z dne 1. aprila 2016 z vrha o jedrski varnosti v Washingtonu,

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 30. novembra 2016, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije

–  ob upoštevanju členov 59 in 39 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0228/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  odobri skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej resoluciji;

3.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 177, 18.5.2016, str. 51.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 16. februarja 2017 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2017/… Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ
P8_TC1-COD(2015)0281

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi (EU) 2017/541.)


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije ob sprejetju direktive o boju proti terorizmu

Nedavni teroristični napadi v Evropi so izpostavili potrebo po okrepitvi prizadevanj za zaščito varnosti in hkrati spodbujanju spoštovanja naših skupnih vrednot, vključno s pravno državo in spoštovanjem človekovih pravic. Za zagotavljanje celovitega odziva na spreminjajočo se naravo terorističnih groženj je okrepljen okvir inkriminacije za boj proti terorizmu treba dopolniti z učinkovitimi ukrepi za preprečevanje radikalizacije, ki vodi v terorizem, in učinkovito izmenjavo informacij o terorističnih kaznivih dejanjih.

Institucije EU in države članice v tem duhu skupaj izražajo svojo zavezo – v okviru svojih pristojnosti –, da bodo še naprej razvijale in vlagale v učinkovite preventivne ukrepe v okviru celovitega medsektorskega pristopa, ki vključuje vse ustrezne politike, vključno zlasti na področju izobraževanja, socialnega vključevanja in integracije, ter vse deležnike, tudi organizacije civilne družbe, lokalne skupnosti ali industrijske partnerje.

Komisija bo podprla prizadevanja držav članic, zlasti z zagotavljanjem finančne podpore projektom, namenjenim razvoju orodij za preprečevanje radikalizacije, in prek pobud in omrežij po celotni EU, kot je mreža za ozaveščanje o radikalizaciji.

Evropski parlament, Svet in Komisija poudarjajo potrebo po učinkoviti in pravočasni izmenjavi vseh pomembnih informacij za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon terorističnih kaznivih dejanj med pristojnimi organi v Uniji. V zvezi s tem je ključnega pomena, da se v celoti izkoristijo vsi obstoječi instrumenti, kanali in agencije Unije za izmenjavo informacij ter da se hitro izvaja vsa sprejeta zakonodaja Unije na tem področju.

Vse tri institucije ponovno poudarjajo, da je treba oceniti delovanje splošnega okvira EU za izmenjavo informacij in s konkretnimi ukrepi odpraviti morebitne pomanjkljivosti, med drugim na podlagi časovnega načrta za boljšo izmenjavo in upravljanje informacij, vključno z interoperabilnostnimi rešitvami na področju PNZ.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov