Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0307(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0218/2016

Внесени текстове :

A8-0218/2016

Разисквания :

PV 15/02/2017 - 12
CRE 15/02/2017 - 12

Гласувания :

PV 16/02/2017 - 6.5

Приети текстове :

P8_TA(2017)0047

Приети текстове
PDF 469kWORD 48k
Четвъртък, 16 февруари 2017 г. - Страсбург
Засилване на проверките в съответните бази данни на външните граници ***I
P8_TA(2017)0047A8-0218/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 февруари 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на засилването на проверките в съответните бази данни на външните граници (COM(2015)0670 – C8‑0407/2015 – 2015/0307(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0670),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, в съответствие с които Комисията внесе предложението до Парламента (C8-0407/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид поетия с писмо от 7 декември 2016 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по външни работи (A8-0218/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 февруари 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 по отношение на засилването на проверките в съответните бази данни по външните граници
P8_TC1-COD(2015)0307

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/458.)

Правна информация - Политика за поверителност