Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0307(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0218/2016

Předložené texty :

A8-0218/2016

Rozpravy :

PV 15/02/2017 - 12
CRE 15/02/2017 - 12

Hlasování :

PV 16/02/2017 - 6.5

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0047

Přijaté texty
PDF 397kWORD 40k
Čtvrtek, 16. února 2017 - Štrasburk
Posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází ***I
P8_TA(2017)0047A8-0218/2016
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006, pokud jde o posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází (COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0670),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0407/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 7. prosince 2016 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A8-0218/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. února 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení (EU) 2016/399 s ohledem na posílení kontrol na vnějších hranicích za použití příslušných databází
P8_TC1-COD(2015)0307

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/458.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí