Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2295(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0047/2017

Внесени текстове :

A8-0047/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 02/03/2017 - 6.1

Приети текстове :

P8_TA(2017)0056

Приети текстове
PDF 481kWORD 50k
Четвъртък, 2 март 2017 г. - Брюксел
Искане за снемане на имунитета на Марин льо Пен
P8_TA(2017)0056A8-0047/2017

Решение на Европейския парламент от 2 март 2017 г. относно искане за снемане на имунитета на Марин Льо Пен (2016/2295(IMM))

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на парламентарния имунитет на г-жа Марин Льо Пен, предадено на 5 октомври 2016 г. от Жан-Жак Урвоа, министър на правосъдието на Франция, в рамките на разследване срещу Марин Льо Пен пред Окръжния съд в Нантер във връзка с разпространяване в профила ѝ в Туитър на ислямистки изображения на сцени на насилие,

—  след като изслуша г-н Жан-Франсоа Жалк, представляващ г-жа Марин Льо Пен съгласно член 9, параграф 6 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., от 10 юли 1986 г., от 15 и от 21 октомври 2008 г., от 19 март 2010 г., от 6 септември 2011 г. и от 17 януари 2013 г. (1),

—  като взе предвид член 26 от Конституцията на Френската република,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0047/2017),

А.  като има предвид, че френските съдебни органи поискаха снемане на парламентарния имунитет на г-жа Марин Льо Пен, член на Европейския парламент и председател на Националния фронт (НФ), в рамките на производство във връзка с разпространението в нейния профил в Туитър на изображения на сцени на насилие, представляващи екзекуциите на трима заложници, извършени от терористичната група ИДИЛ и придружени с коментара „Ето какво е ИДИЛ“ на 16 декември 2015 г., след интервю по радио RMC, в което възходът на НФ е бил сравнен с действията на терористичната група ИДИЛ;

Б.  като има предвид, че практиката на Европейския парламент сочи, че имунитетът на член на тази асамблея може да бъде снет, при положение че изразените мнения и/или изображенията предмет на спора, нямат пряка или очевидна връзка с упражняването от страна на члена на ЕП, срещу когото е образувано производство, на функции на член на Европейския парламент и че те не съставляват мнения или гласове, изразени или подадени в рамките на същите тези функции по смисъла на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и по смисъла на член 26 от Конституцията на Френската република;

В.  като има предвид също така, че член 9 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз предвижда, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Г.  като има предвид, че разпространението на изображения на сцени на насилие, които могат да накърнят човешкото достойнство е престъпление, предвидено и наказуемо съгласно членове 227-24, 227-29 и 227-31 от Наказателен кодекс на Френската република;

Д.  като има предвид, че член 6-1 от френския Закон № 2004-575 от 21 юни 2004 г. За доверието в цифровата икономика, с който се транспонира Директива2000/31/EО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия), се отнася до дейността на дружества — доставчици на информационни услуги, а не до действия от частен характер;

Е.  като има предвид, че въпреки че разпространените от г-жа Марин Льо Пен изображения са достъпни за всички чрез търсачката Google и бяха широко отразени в мрежата след първоначалното им разпространение, техният насилствен характер все пак е в състояние да накърни човешкото достойнство;

Ж.  като има предвид, че премахването на снимките е било поискано от семейството на заложника Джеймз Фоли на 17 декември 2015 г., тоест след намесата на съдебните органи и че след посоченото искане, г-жа Марин Льо Пен премахна единствено снимката на Джеймз Фоли;

З.  като има предвид, че сроковете на съдебното производство срещу г-жа Марин Льо Пен попадат в обичайните срокове на производствата, свързани с печата и други средства за масово осведомяване, и че поради това, няма основания за съмнение за случай на fumus persecutionis, т.е. положение, при което има основания да се предполага наличие на намерение за нанасяне на вреда на политическата дейност на член на ЕП;

И.  като има предвид, че член 26 на Конституцията на Френската република предвижда, че никой член на парламента не може да бъде задържан за извършено престъпление, нито да бъде лишаван от свобода или подлаган на ограничения на неговата свобода без разрешение на председателя на асамблеята, към която принадлежи даденият член на парламента;

Й.  като има предвид, че Европейският парламент не е компетентен да се произнася относно вината или невиновността на члена на ЕП, нито относно целесъобразността на евентуално наказателно преследване във връзка с вменените му деяния;

1.  решава да снеме имунитета на г-жа Марин Льо Пен;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Френската република и на г-жа Марин Льо Пен.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Правна информация - Политика за поверителност