Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2295(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0047/2017

Předložené texty :

A8-0047/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 02/03/2017 - 6.1

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0056

Přijaté texty
PDF 406kWORD 44k
Čtvrtek, 2. března 2017 - Brusel
Žádost, aby byla Marine Le Penová zbavena imunity
P8_TA(2017)0056A8-0047/2017

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 2. března 2017 o žádosti, aby byla Marine Le Penová zbavena imunity (2016/2295(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost o zbavení paní Marine Le Penové imunity, již dne 5. října 2016 předal Jean-Jaques Urvoas, francouzský ministr spravedlnosti, v rámci postupu vyšetřování poslankyně Marine Le Penové u soudu prvního stupně v Nanterre z důvodu šíření islamistického obrazového materiálu násilného charakteru na jejím účtu na Twitteru,

–  poté, co Jean-François Jalkh zastupující Marine Le Penovou dostal možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na článek 26 Ústavy Francouzské republiky,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0047/2017),

A.  vzhledem k tomu, že francouzské soudní orgány požádaly o zbavení imunity Marine Le Penové, poslankyně Evropského parlamentu a předsedkyně Národní fronty (FN), v rámci řízení ve věci šíření obrazového materiálu násilné povahy prostřednictvím jejího účtu na Twiteru, kde daný materiál ze dne 16. prosince 2015 zobrazoval popravy tří rukojmí teroristické skupiny Dá‘iš a byl doprovázen komentářem „Tohle je DÁ´IŠ!“, což následovalo po rozhlasovém rozhovoru na stanici RMC, v němž byl vzestup strany Národní fronta přirovnáván k činnosti teroristické skupiny Dá‘iš;

B.  vzhledem k tomu, že z ustálené praxe Evropského parlamentu vyplývá, že jeho poslanec (či poslankyně) může být zbaven imunity, pokud příslušné názory nebo obrazový materiál nemají přímý či zjevný vztah k výkonu jeho funkce poslance Evropského parlamentu a nepředstavují názor či hlasování během výkonu této funkce ve smyslu článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a ve smyslu článku 26 Ústavy Francouzské republiky;

C.  vzhledem mimo jiné k tomu, že podle článku 9 uvedeného Protokolu požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu;

D.  vzhledem k tomu, že šíření obrazového materiálu násilné povahy, který může poškozovat lidskou důstojnost, je podle článků 227-24, 227-29 a 227-31 trestního zákoníku Francouzské republiky trestným činem;

E.  vzhledem k tomu, že článek 6-1 francouzského zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 Pour la Confiance dans l'Économie Numérique („pro důvěru v digitální ekonomiku“), kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu, se vztahuje na činnost poskytovatelů služeb informačních společností, a nikoli na činnosti jednotlivců;

F.  vzhledem k tomu, že ačkoli je obrazový materiál zveřejněný Marine Le Penovou přístupný všem na vyhledávači Google a byl po svém původním rozšíření široce sdílen na internetu po jeho uveřejnění na jejím účtu na Twiteru, jeho násilná povaha může přesto i nadále poškozovat lidskou důstojnost;

G.  vzhledem k tomu, že rodina rukojmího Jamese Foleyho 17. prosince 2015 požádala o smazání inkriminovaných tří fotografií, a to následně po zákroku soudních orgánů, a vzhledem k tomu, že na základě této žádosti Marine Le Penová smazala pouze fotografii Jamese Foleyho;

H.  vzhledem k tomu, že načasování průběhu soudního řízení proti Marine Le Penové odpovídá lhůtám typickým pro řízení, která se týkají tisku a ostatních sdělovacích prostředků, a není tudíž důvod mít podezření, že by se mohlo jednat o případ fumus persecutionis, tedy o situaci, kdy se z náznaků či faktů jeví záměr poškodit politickou činnost poslance;

I.  vzhledem k tomu, že článek 26 Ústavy Francouzské republiky stanoví, že žádný poslanec parlamentu nesmí být v rámci trestního řízení zatčen nebo podroben jakémukoli opatření, které by ho zbavovalo svobody nebo omezovalo na svobodě, bez svolení parlamentu;

J.  vzhledem k tomu, že Evropskému parlamentu nepřísluší vyslovit se o vině nebo o nevině poslance, ani o tom, zda činy, které mu jsou přisuzovány, odůvodňují trestní stíhání;

1.  rozhoduje, že je Marine Le Penová zbavena imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušnému orgánu Francouzské republiky a  Marine Le Penové.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch v. Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Právní upozornění - Ochrana soukromí