Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2295(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0047/2017

Esitatud tekstid :

A8-0047/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 02/03/2017 - 6.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0056

Vastuvõetud tekstid
PDF 237kWORD 50k
Neljapäev, 2. märts 2017 - Brüssel
Marine Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus
P8_TA(2017)0056A8-0047/2017

Euroopa Parlamendi 2. märtsi 2017. aasta otsus Marine Le Peni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2016/2295(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Marine Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 5. oktoobril 2016. aastal Prantsuse justiitsminister Jean-Jaques Urvoas seoses Nanterre’i esimese astme kohtus poolelioleva eeluurimisega Marine Le Peni Twitteri kontol avaldatud vägivaldsete islamistlike kujutiste pärast,

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 6 ära kuulanud Marine Le Peni esindanud Jean-François Jalkhi,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse Prantsuse Vabariigi põhiseaduse artiklit 26,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8‑0047/2017),

A.  arvestades, et Prantsuse õigusasutused on taotlenud Euroopa Parlamendi liikme ja erakonna Front National (FN – Rahvusrinne) esimehe Marine Le Peni puutumatuse äravõtmist seoses menetlusega tema Twitteri kontol 16. detsembril 2015 avaldatud vägivaldsete fotodega, millel kujutatakse kolme pantvangi hukkamist terrorirühmituse Daesh poolt ja millele lisati kommentaar „Selline on Daesh“, pärast raadiojaamas RMC eetrisse antud intervjuud, milles võrreldi FNi tõusu terrorirühmituse Daesh tegevusega;

B.  arvestades, et Euroopa Parlamendi väljakujunenud tavast nähtub, et parlamendiliikme puutumatuse võib ära võtta, kui kohtuvaidluse aluseks olevatel väljendatud seisukohtadel ja/või kujutistel ei ole selget ega otsest seost Euroopa Parlamendi liikme, kelle suhtes menetlus on algatatud, ametiülesannete täitmisega ning nende puhul ei ole tegemist nimetatud ametiülesannete käigus väljendatud seisukohtade või antud häältega Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 ega Prantsusmaa Vabariigi põhiseaduse artikli 26 tähenduses;

C.  arvestades ühtlasi, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklis 9 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmetel on oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

D.  arvestades, et vägivalda kujutavate ja inimväärikust riivavate piltide levitamine on Prantsuse Vabariigi karistusseadustiku artiklite 227‑24, 227‑29 ja 227‑31 kohaselt süütegu;

E.  arvestades, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) ülevõtmiseks vastu võetud Prantsuse 21. juuni 2004. aasta seaduse nr 2004‑575 Pour la Confiance dans l'Économie Numérique artiklis 6‑1 käsitletakse infoühiskonna teenuseosutajate tegevust, mitte üksikisikute tegevust;

F.  arvestades, et kuigi Marine Le Peni avaldatud fotod on otsingumootoris Google kõigile kättesaadavad ja neid on pärast esialgset avaldamist internetis laialdaselt kasutatud, võib nende vägivaldsus siiski riivata inimväärikust;

G.  arvestades, et kolme foto eemaldamist palusid pantvang James Foley pereliikmed 17. detsembril 2015. aastal ehk siis pärast õigusasutuste sekkumist ning et selle palve järel võttis Marine Le Pen maha üksnes James Foleyt kujutava foto;

H.  arvestades, et Marine Le Peni suhtes algatatud kohtumenetluse kiirus vastab ajakirjandust ja teisi kommunikatsioonivahendeid puudutavate menetluste tavapärasele kestusele ning et seetõttu ei ole põhjust kahtlustada fumus persecutionis’t, st olukorda, mille puhul on märke või tõendeid, et soovitakse kahjustada parlamendiliikme poliitilist tegevust;

I.  arvestades, et Prantsuse Vabariigi põhiseaduse artiklis 26 sätestatakse, et parlamendiliiget ei või kuriteo või väärteo toimepanemise eest vahistada ega tema vabadust muul viisil piirata, kui parlament ei ole selleks luba andnud;

J.  arvestades, et Euroopa Parlament ei võta seisukohta küsimuses, kas parlamendiliige on süüdi või kas teod, milles teda süüdistatakse, annavad alust kriminaalmenetluse algatamiseks;

1.  otsustab Marine Le Peni puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamata Prantsusmaa Vabariigi pädevale ametiasutusele ja Marine Le Penile.

(1) Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika