Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2295(IMM)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0047/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0047/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 02/03/2017 - 6.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0056

Usvojeni tekstovi
PDF 328kWORD 49k
Četvrtak, 2. ožujka 2017. - Bruxelles
Zahtjev za ukidanje imuniteta Marine Le Pen
P8_TA(2017)0056A8-0047/2017

Odluka Europskog parlamenta od 2. ožujka 2017. o zahtjevu za ukidanje imuniteta Marine Le Pen (2016/2295(IMM))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta zastupnici Marine Le Pen, koji je 5. listopada 2016. podnio Jean-Jaques URVOAS, francuski ministar pravosuđa, u okviru istražnog postupka protiv zastupnice Marine Le Pen pred Prvostupanjskim sudom u Nanterreu zbog objave islamističkog slikovnog materijala nasilnog sadržaja na njezinu računu na Twitteru,

–  nakon saslušanja zastupnika Jean-Françoisa Jalkha koji je zastupao zastupnicu Marine Le Pen u skladu s člankom 9. stavkom 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

–  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.(1),

–  uzimajući u obzir članak 26. Ustava Francuske Republike,

–  uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0047/2017),

A.  budući da su francuske pravosudne vlasti zatražile ukidanje imuniteta Marine Le Pen, zastupnici u Europskom parlamentu i predsjednici Nacionalne fronte (Front National, FN), u okviru postupka pokrenutog zbog toga što je preko svojeg računa na Twitteru 16. prosinca 2015. objavila fotografije nasilnog sadržaja na kojima su prikazana smaknuća trojice talaca terorističke skupine Daeš uz komentar „Evo što je Daeš”, nakon intervjua na radijskoj mreži RMC u kojem je uspon FN-a uspoređen s djelovanjem terorističke skupine Daeš;

B.  budući da se prema praksi Europskog parlamenta imunitet zastupnika može ukinuti ako izraženo mišljenje i/ili slikovni materijal nisu u izravnoj ili očitoj vezi s izvršavanjem dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu te ako nisu povezani s izražavanjem mišljenja ili glasovanjem u okviru tih dužnosti u smislu članka 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije i člankom 26. Ustava Francuske Republike;

C.  budući da se, osim toga, u članku 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije navodi da zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države uživaju imunitet koji se dodjeljuje zastupnicima u parlamentu te države;

D.  budući da širenje fotografija nasilnog sadržaja koje mogu ugroziti ljudsko dostojanstvo predstavlja kazneno djelo koje je kažnjivo na temelju članaka 227.-24., 227.-29. i 227.-31. Kaznenog zakona Francuske Republike;

E.  budući da se članak 6.-1. francuskog Zakona br. 2004-575 Pour la Confiance dans l'Économie Numérique od 21. lipnja 2004., kojim se prenosi Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine („Direktiva o elektroničkoj trgovini”), odnosi na aktivnosti pružatelja usluga informatičkih poduzeća, a ne na aktivnosti pojedinaca;

F.  budući da, unatoč tomu što preko pretraživača Google svi mogu pristupiti fotografijama koje je objavila zastupnica Marine Le Pen i što su one nakon prvotne objave uvelike proširene na internetu, one zbog svoje nasilne prirode ipak mogu ugroziti ljudsko dostojanstvo;

G.  budući da je uklanjanje tih triju fotografija zatražila obitelj zatočenog Jamesa Foleyja 17. prosinca 2015., tj. nakon intervencije pravosudnih tijela, i da je slijedom tog zahtjeva zastupnica Marine Le Pen uklonila samo fotografiju Jamesa Foleyja;

H.  budući da je vremenski okvir sudskog postupka protiv zastupnice Marine Le Pen usporediv s tipičnim rasporedom postupaka koji se odnose na tisak i druga sredstva komunikacije i da stoga nema razloga sumnjati da je riječ o primjeru fumus persecutionis, tj. o situaciji kada postoje znaci i dokazi o namjeri da se naškodi političkoj aktivnosti zastupnika;

I.  budući da je člankom 26. Ustava Francuske Republike propisano da zastupnici u Parlamentu ne mogu biti uhićeni ili lišeni slobode u bilo kojem drugom obliku niti im se sloboda može ograničiti u kaznenim stvarima bez odobrenja Parlamenta;

J.  budući da se Europski parlament ne može izjasniti o zastupnikovoj krivnji ni o tome opravdavaju li mišljenja ili postupci koji mu se pripisuju kazneni progon;

1.  odlučuje ukinuti imunitet Marine Le Pen;

2.  nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora nadležnom tijelu Francuske Republike i zastupnici Marine Le Pen.

(1) Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio i Clemente, C 200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti