Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2295(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0047/2017

Texte depuse :

A8-0047/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 02/03/2017 - 6.1

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0056

Texte adoptate
PDF 321kWORD 44k
Joi, 2 martie 2017 - Bruxelles Ediţie definitivă
Cerere de ridicare a imunității lui Marine Le Pen
P8_TA(2017)0056A8-0047/2017

Decizia Parlamentului European din 2 martie 2017 privind cererea de ridicare a imunității lui Marine Le Pen (2016/2295(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Marine Le Pen, transmisă la 5 octombrie 2016 de către Jean-Jaques URVOAS, Păstrătorul sigiliilor (ministrul francez al Justiției), în cadrul unei proceduri de anchetă împotriva lui Marine Le Pen în fața Tribunalului din Nanterre, pentru difuzarea, pe contul Twitter al acesteia, a unor imagini islamiste cu caracter violent,

–  în urma audierii lui Jean-François Jalkh care o reprezenta pe Marine Le Pen, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013(1),

–  având în vedere articolul 26 din Constituția Republicii Franceze,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0047/2017),

A.  întrucât autoritățile judiciare franceze au solicitat ridicarea imunității lui Marine Le Pen, deputată în Parlamentul European și președintă a Frontului Național (FN), în contextul unei acțiuni în justiție motivate de difuzarea prin intermediul contului Twitter al acesteia a unor imagini cu caracter violent care reprezintă execuția a trei ostatici de către gruparea teroristă Daesh și însoțite de comentariul „Iată ce este Daesh”, la data de 16 decembrie 2015, în urma unui interviu la postul de radio RMC în cadrul căruia ascensiunea FN era comparată cu acțiunea grupului terorist Daesh;

B.  întrucât practica Parlamentului European este ca imunitatea unui deputat în acest Parlament să poată fi ridicată atunci când opiniile exprimate și/sau imaginile în litigiu nu au o legătură directă sau clară cu exercitarea, de către deputatul urmărit, a atribuțiilor sale de deputat în Parlamentul European și nu constituie expresia unor opinii sau voturi exprimate în aceeași calitate în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene și al articolului 26 din Constituția Republicii Franceze;

C.  întrucât, de asemenea, articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind imunitățile și privilegiile Uniunii Europene stipulează că membrii Parlamentului European beneficiază, pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor Parlamentului propriei țări;

D.  întrucât difuzarea unor imagini violente care sunt susceptibile să aducă atingere demnității umane este o infracțiune prevăzută și sancționată în temeiul articolelor 227-24, 227-29 și 227-31 din Codul penal al Republicii Franceze;

E.  întrucât articolul 6-1 din Legea franceză nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 Pour la Confiance dans l’Économie numérique (Lege privind încrederea în economia digitală), care transpune Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă („Directiva privind comerțul electronic”), face referire la activitățile prestatorilor de servicii ale societății informaționale, și nu la activități cu caracter individual;

F.  întrucât, în pofida faptului că imaginile publicate de către Marine Le Pen sunt accesibile tuturor prin intermediul motorului de căutare Google și au fost transmise online pe scară largă după difuzarea inițială, caracterul lor violent este susceptibil să aducă atingere demnității umane;

G.  întrucât ștergerea celor trei fotografii a fost solicitată de către familia ostaticului James Foley la 17 decembrie 2015, cu alte cuvinte, după intervenția autorităților judiciare și întrucât, în urma acestei cereri, Marine Le Pen a șters numai fotografia lui James Foley;

H.  întrucât ritmul desfășurării procedurii judiciare inițiate împotriva lui Marine Le Pen corespunde ritmului tipic de desfășurare a procedurilor referitoare la presă și la alte mijloace mass-media, nu există motive de a suspecta existența unui caz de fumus persecutionis, și anume o situație în care există indicii sau elemente de probă cu privire la o intenție de vătămare a activității politice a unui deputat;

I.  întrucât articolul 26 din Constituția Republicii Franceze prevede că niciun membru al Parlamentului nu poate fi pus sub urmărire penală, arestat, sau supus oricărei alte măsuri privative sau restrictive de libertate, fără autorizarea Parlamentului;

J.  întrucât nu este de competența Parlamentului European să se pronunțe cu privire la vinovăția sau nevinovăția deputatului și nici asupra oportunității sau inoportunității urmăririi penale a actelor care îi sunt imputate,

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Marine Le Pen;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente autorităților competente ale Republicii Franceze și lui Marine Le Pen.

(1) Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Notă juridică - Politica de confidențialitate