Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0292(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0027/2017

Внесени текстове :

A8-0027/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 02/03/2017 - 6.2

Приети текстове :

P8_TA(2017)0057

Приети текстове
PDF 453kWORD 48k
Четвъртък, 2 март 2017 г. - Брюксел
Асоцииране между ЕС и Ливан (предвид присъединяването на Хърватия) ***
P8_TA(2017)0057A8-0027/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 март 2017 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (05748/2016 – C8-0171/2016 – 2015/0292(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (05748/2016),

—  като взе предвид проекта на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (05750/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 217 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0171/2016),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0027/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на Протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Ливан.

Правна информация - Политика за поверителност